Biblioteka

Hrvatski rječnik stopljenica

Fo–Fz

fobitel im. fobija × mobitel

Fobitel (FT, 24. 11. 2006, n)

• o izjavi T. Dujmovića da su neki saborski zastupnici na izravnoj telefonskoj vezi sa stranim veleposlanstvima, čime onemogućavaju HDZ da B. Glavaša pusti iz pritvora

• usp. Blatimir, Breichimir, Čavoglavaš, domoljubojstven, Dupeglavaš, gladarija, Gladaš, Gladimir, Glavonija, Glawinky, jelotejp, klimoglavaš, Lepoglavaš, metakforičnost, poglavaš, poglavaštvo, selodjeb, slobotomija, spolesnik, ssabor, župost, žutnja

fochon [fošon] im. e. fochon /toy/ fox /terrier/ ‘/toj-/foks/terijer/’ × bichon /frise/ ‘kovrčavi bišon’ pas mješanac toj-foksterijera i kovrčavoga bišona

Bichon Frise + Toy Fox Terrier = Fo-Chon (Vauvau, 12. 6. 2007)

folksonomija im. e. folksonomy folk ‘narod, puk’ × taxonomy ‘taksonomija’ ukupnost kategorizacijskih oznaka koje korisnici na internetu radi lakšega pretraživanja pridruže, dodijele nekom dokumentu

Tagovi su nadalje sastavni dio tzv. folksonomije, folksonomija je pak složenica između riječi folks (narod, ljudi) i taxonomy (kategoriziranje), tj. trebala bi označavati zajednički napor grupe ljude da organizira podatke na internetu. (Dnevnik, 17. 3. 2006, b)

Ideja je sljedeća – prebaciti svoju fizičku policu s knjigama na net i to tako da unesete svaku pojedinu knjigu (naslov, autora, naslovnicu, ISBN i još gomilu detalja o knjizi i radnji), te je tagirate, odnosno označite kako god želite u neograničeno puno kategorija koje izmišljate sami ili koristite one koje je već smislio netko drugi (to se naziva neologizmom folksonomija – označavanje npr. po žanru, po dojmu, pročitano/nepročitano, poklon od tog i tog, a specifično je za socijalne sajtove (internetske zajednice)). (Booksa, 7. 8. 2008)

Drugi pojam koji se često koristi u sprezi s društvenim označivanjem jest folksonomija koju definiramo kao cjelokupnost oznaka proizašlih iz postupka društvenog označivanja. Naziv folksonomy osmislio je 2004. Thomas Vander Wal po uzoru na riječ taxonomy koja se odnosi na tip klasifikacijske strukture uz pomoć koje se indeksiranje vrši odozgo prema dolje. Izmjenom prvog dijela riječi tax u folk (narod, puk) željela se naglasiti promjena pristupa u indeksiranju koji se sada kreće obrnutim smjerom, odozdo prema gore. [...] Klikanjem na naslov nekog dokumenta dobivamo folksonomiju tog dokumenta nastalu označivanjem svih korisnika. (Purgarić Kužić 2011, 191, 196)

folksvagina im. Volkswagen × vagina 1. odmilja za automobil marke Volkswagen

folksvagina (Sabljak 1981, s. v.)

Ja sam imao 1.8 ts koji je vožen umjereno od prvog dana, nikad preko 4000 rpm, tj. jaaakooo rijetko, eventualno kad je klao folksvagine na cesti, ali to je ništa [...] (Alfisti, 21. 5. 2012, k)

folksvagina (Sabljak 2013, s. v.)

• usp. alfamozno, ćelestonke, figuar, Furrari, Jewbaru, ladilak, pljugo, spaguar, škodilak, varborđini, varburgini, tutabili

2. laka žena, ona koja lako pristaje na seks

folksvagina (Sabljak 1981, s. v.)

folksvagina (Sabljak 2013, s. v.)

• Volkswagen – marka automobila, dosl. ‘narodno vozilo’

folonter im. fol ‘varka, laž, obmana, prevara’ × volonter

Ako si ti amater, mi smo profesionalni folonteri. (Bednjanec 1980, 20)

• epizoda o boksu

Ja sam ti, Nježni, folonter. (Bednjanec 1982, 31. 3. 1982)

• epizoda o boksu • Nježni – glavni lik stripa I. Bednjanca

• usp. licencicati, sponzoritanje, sponzoritnuti

folporter im. fol ‘varka, laž, obmana, prevara’ × kolporter ‘ulični raznosač i prodavač novina’

Feralov folporter (FT, 16. 2. 2007, n)

• o izjavi I. Pandže nakon što mu je pokazana fotografija objavljena u Novom listu: »Zašto ste kupili baš te novine? U novinama koje ja imam nema te slike.«

fontastičan prid. /Alfonso/ Font × fantastičan

Fontastična zbirka (SD, 6. 11. 2016, n)

• I. Ivanišević recenzira album Crne priče španjolskoga, katalonskoga stripaša A. Fonta

foodgazam [fudgazam] im. e. food ‘hrana’ × orgazam orgazam od konzumiranja hrane

Samo da se na brzinu javim... Pod dojmom sam velikim, mislim da sam upravo doživjela neku vrstu orgazma kad sam prvi put probala Milbona posni sir. »Foodgazam« bi bila prava riječ. (Coolinarika, 30. 4. 2013, k)

• usp. burgazam, guzgazam, jogazam, kyborgazam, ratgazam

foodle [fudl] im. e. foodle /toy/ fox /terrier/ ‘/toj-/foks/terijer/’ × poodle ‘pudl’ pas mješanac toj-foksterijera i pudla

Poodle + Toy Fox Terrier = Foodle (Vauvau, 12. 6. 2007)

formuljati gl. forma, formula × muljati

Formuljaju me, lažu, mažu i zagađuju mi okolišavanje. (Rajki 2014a, 10)

• usp. okolišavanje

foteljogika im. fotelja × logika

Od glaveribosmrdne pozicione foteljogike klub je disponiran na poraze. (Bednjanec 1980, 49)

• epizoda o primjeni psihologije u nogometu i hipertrofiranoj nejasnoj terminologiji

• usp. depresranje, frustoritan, klupasocijacija, kopačkompleks, lovosenzus, noganglij, nogomentalni, nogotalamus, notorički, nježnoverzan, popsihišati, psihonogija, tabelogika, traumlatika, upravudonja

fotoreporjada im. fotoreporter, fotoreportaža × jad

Nježna fotoreporjada (Bednjanec 1981, 5. 8. 1981, n)

• epizoda o nevoljama sportskih fotoreportera

fotzu [focu] im. e. fotzu /toy/ fox /terrier/ ‘/toj-/foks/terijer/’ × /shih/ tzu ‘ši-cu’ pas mješanac toj-foksterijera i ši-cua

Shih Tzu + Toy Fox Terrier = Fo-Tzu (Vauvau, 12. 6. 2007)

Foxex [fokseks] im. /Samantha/ Fox × e. sex ‘seks’

Nemognuće mi je biti Samantha Foxex na ovome svijetlu mudijalnom podred topliko muškuraca i njihovih buda lamudovih. (Radaković 1999, 47)

• S. Fox – britanska pop-pjevačica i seks-simbol iz 1980-ih

• usp. mudijalan, muškurac, Samantha, svijetal, topliko

foxingese [foksingeze] im. e. foxingese /toy/ fox /terrier/ ‘/toj-/foks/terijer/’ × pekingese ‘pekinezer’ pas mješanac toj-foksterijera i pekinezera

Pekingese + Toy Fox Terrier = Foxingese (Vauvau, 12. 6. 2007)

foxker [foksker] im. e. foxker /toy/ fox /terrier/ ‘/toj-/foks/terijer/’ × cocker /spaniel/ ‘koker-španijel’ pas mješanac toj-foksterijera i koker-španijela

Cocker Spaniel + Toy Fox Terrier = Foxker (Vauvau, 12. 6. 2007)

frajercajac im. frajer × policajac fr. fligolo flic ‘murjak’ × gigolo ‘žigolo, ljubavnik’

[...] nakon gledanja na sat ustvrdila da je pred njom još deset minuta čekanja frajercajca. (Queneau 2006, 129)

• usp. adultnapiranje, agrameridionalni, biciklocajac, budaoar, glavnopoštivati, gornjodugmetnuti, hormonalan, hrvenglish, hunikatan, kurelcojurišivati, metrolejbus, nasertati, neprestalno, netkotamoniman, Nordinavac, očezdravofiteor, ponovopaziti, prejasnobjasniti, prevarantorika, Retorumunjka, sakreten, samojan, sliptiz, spaciotemperaturalitet, spokotan, trizanka, ugnjetiskivati, Zanzinamibijka

• usp. biciklocajac, jezikopalucajac, koalicajac, podlicajac, politcajac, polizijajac, polucajac, polucijski, propalicajac, ubojicajac

frajerisanje im. frajer × frajerisanje × risanje

Ili ispod crteža riječima opisa doba dana dok sam eksperimentirao s postupkom frajeRisanja: koliko se, ustvari, riječi mogu primaknuti slici, a da ne postanu ona [...] (Rajki 2012, 65)

[...] kako se neprimjetno ulazi u nastavljanje repriziranja opće serijalnosti, a pojedinačnih epizodnih pokušaja; doba prestrukturiranja (ili tek frajeRisanja, II. dio). (Rajki 2012, 137)

frajerobic [frajerobik] im. frajer × e. aerobics ‘aerobik’

Nježni frajerobic (Bednjanec 1983, 22. 6. 1983, n)

Frajerobic / po originalnoj nježnoj metodi / budite vitki / budite u modi / budite nježni (Bednjanec 1983, 22. 6. 1983)

• epizoda o aerobiku

• usp. zavježbancija

• usp. aeroboks, aerolates, aquaerobik, blogilates, doga, piloks, poolates, prancercise, sexercise, troga, yogalates

Framislav im. Franjo /Tuđman/ × Tomislav /Karamarko/

Dr. Tomranjo Karađman ili dr. Framislav Tuđmarko? (Newsbar, 5. 5. 2014, m)

• fotomontaža lica T. Karamarka i F. Tuđmana stopljenih u jedno

• usp. Carriemarko, Cromarko, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

• usp. Faddam, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, franje, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

francetićski prid. /Jure/ Francetić × francuski

Feralova francetićska revolucija (FT, 22. 3. 1999, n)

• o izjavi K. Katalinića da o 200. obljetnici Francuske revolucije nitko nije slavio giljotinu, nego slobodu, jednakost i bratstvo, pa tako ne treba osuđivati ni Hrvate koji nikad nisu bili za Jugoslaviju • J. Francetić – ustaški vojskovođa

• usp. Broncetić, Juroslavija

Frangela im. Frangela François /Hollande/ × Angela /Merkel/ skupno za zajedničku politiku njemačke kancelarke A. Merkel i francuskoga predsjednika F. Hollandea

Iako novinari ovih dana smišljaju naziv za buduću njemačko-francusku lokomotivu koja je još od vremena Adenauera, de Gaullea, Kohla i Mitterranda pokretala europsku integracijsku kompoziciju – Merkollande, Merkande, Frangela ili samo pogrdno Merde – svima je jasno da s Hollandeom umjesto Sarkozyja u Elizejskoj palači ona neće moći nastaviti istim kolosijekom. (GS, 8. 5. 2012)

Frangela? Holmer? Merkel i Hollande: Među nama postoji kemija (Monitor, 23. 1. 2013, n)

• usp. Karamerkel, Merde, Merkande, Merkollande, Merkozy

franglais [frangle] im. fr. franglais français ‘francuski’ × anglais ‘engleski’ francuski s presnažnim i prenapadnim utjecajem engleskoga, osobito u leksiku i sintaksi

Malo skuplja »Tokalon skin beauty crème à l’hygroplex« ima glavni natpis na »franglaisu« (kako bi rekao Étiemble), a ostali su sa strane. Vrijedno je citirati [...] (Brozović 1968a)

Jedno je primanje novoga (čak ni to nije apsolutno pozitivno, može voditi »franglaisu« ili sličnim »makaronskim« žargonima), a drugo je rušenje postojećega. (Brozović 1968b)

franglais (Klaić 1972, s. v.)

Prodor engleskih riječi i izraza primjećuje se u mnogim evropskim jezicima, pa uz već stariji izraz franglais javljaju se i novi izrazi izvedeni od ~ + English, kao npr. Hunglish (Hungarian + English), Spanglish (Spanish + English) itd. Mi na sreću nismo došli s upotrebom engleskih riječi tako daleko da bismo trebali pisati o Croanglish (Croatian + English). (Filipović 1977–1978, 142)

franglais (Klaić 1987, s. v.)

Globalizacija širom svijeta donosi i jezične novosti: anglofone riječi i strukture. Neki govornici smatraju da se u njihovim zemljama govori nekakvim miješanim jezikom pa su shodno tome skovali i nove nazive, primjerice Denglish (Deutsch + English) ili franglais (français + anglais). (Vijenac, 10. 5. 2007)

Dobro je poznato da je u velikim gradovima tzv. »franglais« (kombinacija francuskog i engleskog) već davno ušao u dnevnu upotrebu, unatoč naporima Akademije da pronađe ekvivalente na francuskom za sveprisutne engleske riječi kao što su »hashtag«, »email«, »supermodel«... (TP, 24. 10. 2013)

• usp. afrihili, blaccent, bosrbvatski, croanglish, denglisch, frangle, frangleski, hinçais, hingliš, hrbo-srvatski, hrengleski, hrpski, hrvengleski, hrvenglish, hunglish, japglish, kingleski, konglish, kreutsch, manglish, singliš, spanglish, srvato-hrbski, srvatski, svahiliti, špangleski, štokajski, švengleski

frangle im. fr. franglais français ‘francuski’ × anglais ‘engleski’ francuski s presnažnim i prenapadnim utjecajem engleskoga, osobito u leksiku i sintaksi

frangle (AG 1999, s. v.)

frangle (HJP 2007, s. v.)

• usp. afrihili, blaccent, bosrbvatski, croanglish, denglisch, franglais, frangleski, hinçais, hingliš, hrbo-srvatski, hrengleski, hrpski, hrvengleski, hrvenglish, hunglish, japglish, kingleski, konglish, kreutsch, manglish, singliš, spanglish, srvato-hrbski, srvatski, svahiliti, špangleski, štokajski, švengleski

frangleski im. francuski × engleski fr. franglais français ‘francuski’ × anglais ‘engleski’ francuski s presnažnim i prenapadnim utjecajem engleskoga, osobito u leksiku i sintaksi

Bwahahahah kakav frangleski! (F, 11. 3. 2008, k)

Širu čitanost stekao knjigom Govorite li frangleski? braneći franc. jezik od provale anglicizma. (Proleksis, s. v. René Étiemble, rujan 2013)

• usp. afrihili, blaccent, bosrbvatski, croanglish, denglisch, franglais, frangle, hinçais, hingliš, hrbo-srvatski, hrengleski, hrpski, hrvengleski, hrvenglish, hunglish, japglish, kingleski, konglish, kreutsch, manglish, singliš, spanglish, srvato-hrbski, srvatski, svahiliti, špangleski, štokajski, švengleski

frankenfood [frankenfood] im. e. Frankenfood Frankenstein × food ‘hrana’ pogrdno za genetski modificiranu hranu

[...] protivnici GM-a vole spominjati Frankenfood, hranu koja je protivna Božjim zakonima i slično. (Šimleša 2004, 25)

Otkad je 1994. godine FDA odobrila rajčicu Flavr Savr, prvi GM proizvod, ne prestaju polemike oko te nove vrste hrane koju protivnici pogrdno nazivaju Frankensteinovom (Frankenfood). (JL, 23. 9. 2010)

Frankenfood. Prvi genetski modificirani proizvod životinjskog porijekla će, izgleda, u prodaju. (F, 24. 9. 2010, k)

Mediji su tada prvi put upotrijebili termin frankenfood za stočnu hranu životinjskog podrijetla koji se kasnije uvriježio u kampanjama protiv GMO-a. Sve je krenulo iz britanskih tabloida. (TP, 25. 7. 2013)

• V. Frankenstein – znanstvenik iz romana M. Shelley (1823), udahnuo život čudovišnu stvorenju, umjetnu čovjeku, koje se prema njemu također često zove Frankensteinom

• usp. Alkostein, Franken-Isus, Franjkenstein

Franken-Isus im. e. Franken-Jesus Frankenstein × Jesus ‘Isus’

Gotovo je. Predstavljam vam Franken-Isusa. (Kontrola 2015, S02E46)

• riječ je o polomljenoj pa zalijepljenoj lutki malog Isusa • V. Frankenstein – znanstvenik iz romana M. Shelley (1823), udahnuo život čudovišnom stvorenju, umjetnu čovjeku, koje se prema njemu također često zove Frankensteinom

• usp. Alkostein, frankenfood, Franjkenstein

frankitektura im. Franjo /Tuđman/ × arhitektura

Divlja frankitektura (FT, 21. 6. 1999, n)

• o divljoj gradnji novopečenih tajkuna u zagrebačkim četvrtima Pantovčak i Tuškanac, gdje kuću ima i F. Tuđman

• usp. Faddam, Framislav, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, franje, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

Franjcuska im. Franjo /Tuđman/ × Francuska

Živjela Franjcuska! (FT, 27. 4. 2002, n)

• fotomotaža francuskoga ultradesničarskog političara J.-M. Le Pena kao F. Tuđmana

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, franjcuski, Franjdora, franje, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

franjcuski prid. Franjo /Tuđman/ × francuski

Feralov franjcuski poučak (FT, 19. 10. 2007, n)

• o izjavi M. Ćire Blaževića da Hrvatska ne bi osvojila broncu na nogometnome SP-u u Francuskoj (1998) da nije bilo F. Tuđmana

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, Franjdora, franje, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

Franjdora im. Franjo /Tuđman/ × Pandora

Franjdorina kutija (FT, 1. 9. 1997, n)

• o pres-konferenciji nogometnoga trenera M. Vlaka, koji se povlači iz reprezentacije, ali ne iznosi detaljne razloge, ne otvara »Franjdorinu kutiju« • aluzija na utjecaj F. Tuđmana na zbivanja u hrvatskome nogometu • Pandorina kutija – skup zala, neriješenih problema

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, franje, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

franje1 im. Franjo /Tuđman/ × pranje

Franje mozga (FT, 4. 12. 1995, n)

• o stanju u hrvatskome visokom školstvu

Franje ruku (FT, 15. 9. 2001, 26, n)

• stenogram sa sjednice Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost na kojoj hrvatski predsjednik F. Tuđman priznaje da je pogriješio što je dopustio operaciju Medački džep, u kojoj su hrvatski vojnici počinili ratni zločin nad srpskim civilima

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

franje2 im. Franjo /Tuđman/ × sranje

Isto Franje, drugo pakovanje. (Šimičević, 26. 12. 2013)

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

Franjkenstein [frańkenštajn], Franjkenštajn im. Franjo /Tuđman/ × Frankenstein

Franjkenstein (FT, 7. 9. 1998, 27, n)

• tekst uz fotomontažu idealnoga Hrvata »po izboru Feralovih čitateljki«, od F. Tuđmana taj idealni muškarac nema ništa fizičko, ali ima »ono nešto«

Franjkenštajn (Di, 21. 10. 2015, m)

• aluzija na otkrivanje spomenika F. Tuđmanu u Pločama i župnikovo tamošnje pjevanje »Ustani Franjo, Hrvatska te zove«

• V. Frankenstein – znanstvenik iz romana M. Shelley (1823), udahnuo život čudovišnu stvorenju, umjetnu čovjeku, koje se prema njemu također često zove Frankensteinom

• usp. Alkostein, frankenfood, Franken-Isus

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, franje, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

franjkuša im. Franjo /Tuđman/ × falkuša

Franjkuša – ponos hrvatske zagorske ratne mornarice (FT, 22. 12. 1997, n)

• o hrvatskome nastupu na svjetskoj izložbi Expo 1998. u Portugalu • falkuša – tradicionalni hrvatski tip južnodalmatinske ribarske brodice gajete

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, franje, Franjkenstein, franjoslavlje, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

franjoslavlje im. Franjo /Tuđman/ × pravoslavlje

Feralovo franjoslavlje (FT, 9. 8. 2003, n)

• o napisu M. Juriča u kojem optužnice protiv hrvatskih generala naziva urotom protiv jedinih preostalih ljudi iz vodeće političke garniture koji nisu poturice

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, franje, Franjkenstein, franjkuša, franjovac, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

franjovac im. Franjo /Tuđman/ × franjevac

Tuđmanino Raspudić – franjovac protiv franjevca (Lucić 2013a, 6. 9. 2013, n)

• o razgovoru političkoga komentatora N. Raspudića s fra M. Knezovićem na međugorskome radiju u kojemu bosanske franjevce naziva kvislinzima

• usp. Apsurdić, dežulan, kvislingvistika, Rospijić, tračerazredni, Tuđmanino

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, franje, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, Granjo, Karađman, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

frapučino, frappuccino [frapučino] im. e. frappuccino fr. frappé ‘frape’ × tal. capuccino ‘kapučino’ frape s kapučinom

E sad teško je opisat Frappuccino, al ću probat. Dakle postoje cca tri okusa; Coffee, Mocha, Vanilla. – A jel je frapučino isto na bazi kave, kakav god da bio? (F, 3. 1. 2005, k)

[...] te različitim varijantama jedne te iste mješavine kave i mlijeka, poput »frapučina«, »mokačina«, pa sve do staromodnog cappuccina. (Coolinarika, 21. 2. 2008)

Nju to uopće nije bilo briga, bitno je bilo da je Starbucks na uglu, otvoren i čeka da ispije prvi kapučino, toga jutra... Ili frapučino, ili mokačino [...] (Dnevnik, 12. 1. 2009, b)

Nešto bih te pitao. – Kolač s mrvicama, frappuccino i burrito. – Nisam te to pitao. (Dva i pol 2014, S06E01)

Što to piješ? – Frappuccino od čokolade i karamela sa šlagom i mrvicama. Nećak me navukao na to. (Dva i pol 2014, S06E15)

»Mi smo najeuropskija zemlja na svijetu; jedemo više pizze nego Talijani, izumili smo frappuccino i na korak smo da za predsjednika izaberemo Benita Mussolinija«, rekao je Colbert aludirajući na Donalda Trumpa. (Index, 18. 5. 206)

• usp. Bananaccino, drekačino, guzaccino, Jagodaccino, kajpučino, mokačino, sisaccino

Fratman [fratman, fratmen] im. fratar × Batman ime lika u stripu

Argh! Fra Fratman! Svetac, a ne vrag! (Mataković 2012a, 438)

• lik je nacrtan kao Batman, Čovjek Šišmiš • aluzija na aferu s fratrom koji je prodao crkveno zemljište

fratren prid. fratar × vatren

Feralovih 11 fratrenih (FT, 26. 10. 2002, n)

• o izjavi nogometnoga trenera M. Ćire Blaževića da ne bi bilo Hrvatske da nije bilo Crkve • Vatreni – nadimak hrvatske nogometne reprezentacije

fratrogasac im. fratar × vatrogasac

Fratrogasci (Dežulović 2016b, 23. 8. 2016, n)

• o zapovijedi zagrebačke Vatrogasne zajednice da dobrovoljna vatrogasna društva moraju na hodočašće u Mariju Bistricu, inače neće dobiti novac iz budžeta

frazen im. fraza × zen

Poslije je na zidu zgrade ispisao, u fra-zen fazi prilagođenoj koktelnom mentalitetu Stara, meni se kara parola, refrena, slogana ne mogavši izdržati pritisak besperspektivnosti, besmislenosti i beznađa. (Rajki 2012, 55)

frazgovor im. fraza × razgovor

Međunogamatim, pravi smisao tog frazgovora na našem ist slanguageu kako slebdi: [...] Radaković 1999, 60)

• usp. međunogamatim, slanguage, slebdjeti

fredikul im. Fredi /Fiorentini/ × redikul

Feralov fredikul (FT, 2. 7. 2004, n)

• o neshvatljivoj izjavi F. Fiorentinija, direktora NK Hajduka, o poslovanju tvrtke Hajduk Sirio Sport

freedom [fridom] im. e. freedom ‘sloboda’ × dom

Za freedom spremni (FT, 29. 3. 2003, n)

• tekst uz fotomontažu s aluzijom na američki napad na Irak

Za freedom spremni! (FT, 11. 4. 2008, n)

• o izvanrednome stanju u državi prilikom posjeta američkoga predsjednika G. W. Busha Hrvatskoj

freegan [frigan], frigan im. e. freegan free ‘besplatan’ × vegan ‘vegan’ vegan koji se prehranjuje hranom odbačenom na tržnicama, trgovačkim centrima i restoranima kao poklonik antikonzumerističke ideologije i načina života koji uključuje recikliranje, borbu za prava životinja i sl.

Freegani (hrv. frigani) su vegani koji ne kupuju hranu, ali je u isto vrijeme niti ne uzgajaju niti ne kradu. Najčešće obilaze tržnice nakon zatvaranja i skupljaju hranu koja se nije uspjela prodati, ali koja je još dobra za jelo, ili jednostavno prekapaju po kućnom smeću. Treba razlikovati frigane od ljudi koji iz nužde nabavljaju hranu na opisani način. Frigani to čine zato što žele, a ne zato što moraju. (Neprijatelji, 8. 5. 2008)

Freegani su ljudi koji su se odlučili za malo drukčiji lifestyle nego većina. Oni bojkotiraju ekonomski sistem. (Index, 27. 7. 2008, k)

Dakle sad kad smo se malo približili pojmu freegan, trebali bi doći do pojma informatički freegan. (Dnevnik, 12. 5. 2012)

»Freegani« ili »slobodnjaci« su grupe građana koje se odriču novca i potrošačkog ludila. [...] Žive u napuštenim zgradama, ne plaćaju vodu i struju, koje ionako nemaju, a namještajem, hranom i ostalim snabdijevaju se iz kontejnera za smeće, odbačene robe trgovačkih centara, restorana i supermarketa. Za razliku od naših kontejneraša koji to rade iz puke nužde, »freegani« to čine iz ideoloških razloga. (TP, 23. 11. 2013)

• usp. fleksitarijanac, fruktarijanac, frutarijanac, meagan, pesketarijanac, polotarijanac

freeganist [friganist] im. e. freeganist free ‘besplatan’ × veganist ‘veganist’ • v. freegan

Freeganisti imaju novac, ali ga odbijaju trošiti na hranu; po smeću kopaju iz uvjerenja. [...] Freeganiste pokreće želja za suzbijanjem gladi u zemljama trećeg svijeta. [...] protive se masovnoj proizvodnji hrane, a posebno upozoravaju na neadekvatno držanje životinja zbog čega se većina freeganista ujedno smatra vegancima. (Metro, 14. 8. 2010)

freeganizam [friganizam] im. e. freeganism free ‘besplatan’ × veganism ‘veganstvo’ • v. freeganstvo

Freeganizam – praksa izbjegavanja kapitalizma (PD, 30. 5. 2010, n)

Freeganizam – borba protiv kapitalizma kopanjem po smeću (Metro, 14. 8. 2010, n)

Freeganizam (W, s. v., 20. 10. 2013)

freeganstvo [friganstvo] im. e. freeganism free ‘besplatan’ × veganism ‘veganstvo’ veganska prehrana hranom odbačenom na tržnicama, trgovačkim centrima i restoranima kao dio antikonzumerističke ideologije i načina života koji uključuje recikliranje, borbu za prava životinja i sl.

Kad se već spominje nešto kao freeganstvo ili slični alternativni oblici življenja, može se postaviti i obratno pitanje [...] (F, 7. 2. 2011, k)

Ti su se pokreti razvijali na Zapadu, počevši od onih razvijenih u sklopu kontrakulture 1960-ih [...] zatim supkulturno freeganstvo sa svojim brojnim poveznicama te etički konzumerizam kao krovni pojam [...] ističe Katica Stažić. (NL, 24. 8. 2014)

freekvencija [frikvencija] im. e. free ‘slobodan’ × ?frik ‘čudak, nakaza’ × frekvencija • v. frikvencija

frendseter im. frend ‘prijatelj’ × trendseter ‘trendovski uzor, onaj tko utire trendove’

Feralov frendseter (FT, 4. 2. 2005, n)

• o izjavi A. Marinčića da bi Bošnjaci, kad ne bi imali izbora, za prijatelje prije izabrali Srbe nego Hrvate

• usp. apartheil

frenemy [frenemi] im. e. frenemy friend ‘prijatelj’ × enemy ‘protivnik’ lažni prijatelj

Prepoznavanje »frenemieja« – lažnog prijatelja na poslu (24sata, 9. 2. 2009, n)

»Frenemy« je kolega koji glumi prijatelja, no okreće leđa u ključnim trenucima. (24sata, 9. 2. 2009)

Svoju »frenemy« iliti, kako smo je nazvali, »najbolju neprijateljicu« imala je ili ima gotovo svaka žena, djevojka, djevojčica. Prijateljicu koja se neprijateljicom pokazala u sretnijim slučajevima vrlo brzo ili, što je nažalost češće, tek nakon niza na nju uzalud utrošenih godina. (JL, 22. 4. 2009)

Imate li »frenemyja«, prijateljicu koja vas potajno mrzi? (Dnevnik, 27. 4. 2009, n)

Hm, zanimljivo, nisam uopće bio upoznat s postojanjem tako nečega kao što je frenemy. Sada upravo guglam o tome. Ako hoćeš možemo biti frenemyji! (Index, 18. 6. 2012, k)

• usp. prijotivnik

Freudlich [frojdlih] im. /Sigmund/ Freud × /Maja/ Freundlich

Feralov Sigmund Freudlich (FT, 19. 1. 1998, n)

• o prigovoru M. Freundlich da »ferali« u nas proglašavaju nedarovitim, lošim i primitivnim svaki umjetnički pokušaj koji se bavi pitanjima koja svakomu Hrvatu sjede na podsvijesti

• usp. zabludalaština

frexit [fregzit, freksit] im. e. Frexit France ‘Francuska’ × exit ‘izlaz, izići’ mogući izlazak Francuske iz Europske Unije

Slijedi li nakon Brexita Nexit, Frexit ili pak drugi izlasci? (Direktno, 24. 6. 2016, n)

Velika Britanija izlazi iz EU! Euroskeptici zazivaju »Nexit« i »Frexit«. (VL, 24. 6. 2016)

Marine Le Pen želi postati »Madame Frexit«. »Europa će biti u središtu sljedećih predsjedničkih izbora« u proljeće 2017, rekla je. (Index, 24. 6. 2016)

• usp. bregret, bremain, brexit, calexit, crexit, croexit, fixit, graccident, grexit, grexident, hrexit, nexit

frigan im. e. freegan free ‘besplatan’ × vegan ‘vegan’ • v. freegan

Frikipedia im. frik ‘čudak, nakaza’ × Wikipedia

Novosti na Frikipediji (Novosti, 10. 11. 2016, n)

• o netočnoj, lažnoj, desničarski tendencioznoj natuknici o tjedniku Novosti na hrvatskoj inačici internetske enciklopedije Wikipedie

frikonomija im. e. freakonomics freak ‘frik, čudak, nakaza’ × economics ‘ekonomika, ekonomija’

Frikonomija (Levitt – Dubner 2005, n)

Levitt zapravo iz hrpe podataka, anegdota, pričica i zapažanja izvlači priču koju još nitko nije našao i alatima ekonomije objašnjava isto ono što pokušava i suhoparna teorija – kako ljudi stječu ono što žele. Smišlja način kako da izmjeri učinak koji su veterani ekonomije proglasili nemjerljivim, a budući da zalazi u nepoznato područje, pojave »na rubu«, njegova je ekonomija – frikonomija. (Limun, 1. 2. 2007)

Što je frikonomija? Naški bismo taj termin preveli kao »Nakazomija«, ili »Frajerska ekonomija« [...] (Polšek 2005, 1)

Steven D. Levitt zna kako naopačke okrenuti vaša dosadašnja uvjerenja, jednako kao što je to učinio knjigom Frikonomija. Biste li doveli u vezu upornu trudnicu i naglo smanjenje stope kriminala, zanima li vas zašto Ku-Klux-Klan više ne izaziva sablazan ili kakav bi bio vaš životni put da vam je ime Looser? On zna. I to na najjednostavniji mogući način (koji vam nikad ne bi pao na pamet). (JL, 3. 8. 2015)

• usp. abenomika, čačerizam, nakazonomija, obamanomika, plutonomija, reganomija, reganomika, rogernomika, škegronomika, škrebonomija, zoranomika

frikvencija, freekvencija [frikvencija] im. e. free ‘slobodan’ × ?frik ‘čudak, nakaza’ × frekvencija

Frikvencija (Rajki 2014a, 119)

povisi dah, neka ima freekvenciju / koja napada moju elokvenciju (Rajki 2014a, 119)

Frizazov im. friz, frizura × izazov nagradni natječaj kozmetičke tvrtke Nivea (2016)

• usp. axetronaut

frodočinka im. Frodo /Baggins/ × palačinka e. Frodo pancake ‘Frodo-palačinka’

Pripremio sam ti doručak. Sok, kava i palačinke u obliku tvojih omiljenih likova. Ovo je Frodo. – Ispekao si frodočinke? – Kokosom sam dočarao dlake na nogama. (Teorija 2014, S03E15)

• F. Baggins – hobit, jedan od glavnih likova Gospodara prstenova J. R. R. Tolkiena

• usp. beefaroni, čokočinka, ćaćalinka, drakuloni, mačinka, pucačinka, vještinovka, žemzila

froktati gl. frktati × groktati e. chortle chuckle ‘smijuckati se’ × snort ‘frkanje, puhanje, šmrkanje’

[...] dok on od likosti sve frokće. (Carroll 1985b, 158)

Mi smo u prijevodu taj postupak vjerno slijedili: od glagola frktati i groktati napravili smo froktati (glagol koji, na što za svaki slučaj upozoravamo naše leksikografe, traba da izražava duboko zadovoljstvo). (Šoljan 1991, 216–217)

• usp. akrobacnuti, Antipat, Antipatičar, belvirno, đipahan, galumfirati, Kornjučo, Krznik, nemujan, neobičudan, Podučitelj, rovko, rućkanje, rućkati, šišmačka, šturnjača, ušutkavati

frolf im. e. frolf frisbee ‘frizbi’ × golf ‘golf’ spoj bacanja frizbija i golfa, igra u kojoj se frizbijem gađa košara kao što se u golfu gađaju rupe

A znate li što je frolf? – Freesbee golf... obično, ako Seinfeld nije nešto drugo izmislio. (Sportnet, 12. 6. 2006, k)

frong im. e. frong front ‘prednji, sprijedni’ × thong ‘tanga’ ženski kupaći kostim visoko izrezanih bokova, obično jednodijelni

»Frong« ili tanga s prednje strane: Visoko rezani badići hit su na revijama kupaćih kostima (Index, 21. 7. 2016, n)

Neki modni blogovi visok izrez, koji smo navikli gledati na supermodelima i djevojkama iz serije Baywatch, nazvali su »frong«, odnosno »front thong« – tange koje se vide i s prednje strane. (Index, 21. 7. 2016)

• usp. burkini, facekini, fatkini, mankini, monokini, slashkini, tankini

fruktarijanac im. e. fructarian lat. fructus ‘plod’ × e. vegetarian ‘vegetarijanac’ vegetarijanac koji jede samo voće

Vegetarijanski način života poznat je u svim vremenskim razdobljima zbog vjerskih ili higijenskih razloga: neki su jeli samo voće pa su ih nazivali »fruktarijanci«, a »redoviti vegetarijanci« svojoj su prehrani dodavali neke namirnice životinjskoga podrijetla – jaja, mlijeko, sir. U današnje doba, kao i ranije, postavljala su se i pitanja je li »zdravo« biti vegetarijanac. (GK, 8. 4. 2007)

Tko su fruktarijanci i zašto jedu samo voće? (Dalje, 5. 3. 2009, n)

Malo ekstremniji fruktarijanci kao još jedan razlog navode i nezdravost kuhanja, kako za pojedinca tako i za onečišćenje okoliša općenito [...] (Dalje, 5. 3. 2009)

• usp. fleksitarijanac, freegan, frutarijanac, meagan, pesketarijanac, polotarijanac

fruktarijanski prid. e. fructarian lat. fructus ‘plod’ × e. vegetarian ‘vegetarijanski’ koji se odnosi na fruktarijance i fruktarijanstvo

Ukoliko ste na 100 postotnoj fruktarijanskoj prehrani, ne trebate piti dodatnu vodu. (Dalje, 5. 3. 2009)

Opa. Fruktarijanska školjka najela se jagoda. Predivna. (Coolinarika, 17. 9. 2012, k)

fruktarijanstvo im. e. fructarianism lat. fructus ‘plod’ × e. vegetarianism ‘vegetarijanstvo’ vegetarijanstvo u kojemu se jede samo voće

Ukoliko ste sami razmišljali o prelasku na fruktarijanstvo ovi naputci će vam možda pomoći. (Dalje, 5. 3. 2009)

S druge strane veganstvo, fruktarijanstvo i ine preserancije nemaju nikakvog smisla toliko dugo dok djeca u Africi gladuju, dok Kinezi prodaju svoje kćeri kao roblje, dok se nejaka djeca iskorištavaju u velikim modnim industrijama kao pogonsko gorivo itd. (F, 4. 10. 2009, k)

frustoritan prid. frustriran ×+ -o- +× rit ‘guzica’

Vaša frustoritna klupasocijacija uzrok je fazmagoričnoj nogoletargiji igrača. (Bednjanec 1980, 49)

• epizoda o primjeni psihologije u nogometu i hipertrofiranoj nejasnoj terminologiji

• usp. depresranje, foteljogika, klupasocijacija, kopačkompleks, lovosenzus, noganglij, nogomentalni, nogotalamus, notorički, nježnoverzan, popsihišati, psihonogija, tabelogika, traumlatika, upravudonja

frustraša im. frustriran × ustaša

Začuo se glas pravaškog frustraše koji na posljednjim izborima nije uspio ući u Hrvatski sabor i za čiju bi političku karijeru bilo izglednije da se s ovakvom retorikom kandidira za mjesto u Narodnoj skupštini Republike Srbije. (Lucić 2014a, 21. 5. 2014)

• o protivljenju pravaša D. Srba da se Srbiji šalje pomoć oko poplava jer »poplave nažalost imamo u Hrvatskoj i potreban nam je svaki čovjek«

• usp. gustaša, holokaustaša, kustaša, Mustaša, mustaša, nastaša, pustaša, udbaša, ultraša, usaša, usraša

frutarijanac im. e. fruitarian fruit ‘voće’ × vegetarian ‘vegetarijanac’ vegetarijanac koji jede samo voće

Istraživanje koje smo proveli u Laboratoriju za kemiju hrane i prehranu PBF-a, pokazuje da je među studentima RH 5% vegetarijanaca (3% muškaraca i 6% žena). Vegana je bilo 0,8% (u Americi ~ 1%, u Švedskoj 0,2%). Nismo pronašli niti jednog frutarijanca; frutarijanci se prehranjuju isključivo voćem. (Vitamini, 21. 11. 2006)

Na uskomešanoj sceni prehrambenih pokreta pojavili su se i »frutarijanci«. Oni jedu samo voće i razne bobice, rekli bismo plodove. (Coolinarika, 20. 2. 2008)

Imam frutarijance u užoj obitelji i ona ima oho-ho kila viška, a on često ima problema sa zdravljem. U čemu je poanta sve te muke oko prehrane nije mi jasno. (F, 2. 2. 2011, k)

• usp. fleksitarijanac, freegan, fruktarijanac, meagan, pesketarijanac, polotarijanac

frutarijanski prid. e. fruitarian fruit ‘voće’ × vegetarian ‘vegetarijanski’ koji se odnosi na frutarijance i frutarijanstvo

»Frutarijanski tvrdolinijaši« jedu samo voće i bobice i to isključivo sirove. (Coolinarika, 20. 2. 2008)

Zanimljivo je da ime kompanije nema nikakve veze s Newtonom i njegovom jabukom, već ga je inspirirala frutarijanska dijeta Stevea Jobsa. (Index, 19. 1. 2016)

frutarijanstvo im. e. fruitarianism fruit ‘voće’ × vegetarianism ‘vegetarijanstvo’ vegetarijanstvo u kojemu se jede samo voće

Ekstremi poput frutarijanstva se ne mogu preporučiti za dojenčad i djecu. (Vitamini, 21. 11. 2006)

Frutarijanstvo (F, 24. 1. 2008, n)

fuchsacija [fuksacija] im. /Radovan/ Fuchs × fiksacija

Fuchsacija Jovanovića (Lucić 2012a, 24. 3. 2012, n)

• o Deklaraciji o znanosti i visokom obrazovanju sindikata Akademska solidarnost u kojoj se SDP-ov ministar Ž. Jovanović proziva da provodi ideje HDZ-ova ministra R. Fuscha

Fuckner [fakner] im. e. fuck ‘jebati’ × /William/ Faulkner

Vidi mene – razmišljam – pijem i pišem, kao Faulkner, kao Fuckner. Ostvarujem prvi stupanj maltretiranja literaturom: ja pišem, a drugi ne mogu spavati. (Radaković 1990, 91).

• W. Faulkner – američki pisac

fucktardiran [faktardiran] prid. e. fucktard fucked ‘sjeban’ × retard ‘retardirani’

I živciram se onda. Na sve strane, jer su »ljudi glupi i sebični i fucktardirani i ne znaju živjet u svijetu« na sve strane. (Andrassy, 15. 9. 2015)

fuckultet [fakultet] im. e. fuck ‘jebati’ × fakultet pogrdno za fakultet

Fuckultet (Blog, 30. 5. 2007, n)

Biancu je u politiku uveo pobjegunja Ivo Sanader, još dok je bila studentica, inače je studirala ekonomski fuckultet oko 7 godina [...] (VL, 3. 12. 2010, k)

Šuki rođen u Ercegovini, studirao ekonomiju jer mu nije išla matematika pa nije mogao ništa ozbiljno studirati. Trebao 20 godina da završi ekonomski fuckultet. (NCL, 17. 12. 2010, k)

Nažalost ja nisam u prilici redovito pratiti La Usurpadoru (prokleti krvavi fuckultet, kako ga gorko mrzim zbog toga, pa jel mi može netko odgovoriti na neka pitanja? (F, 1. 12. 2011, k)

fudbalija im. fudbal ‘nogomet’ × balija ‘musliman’

Zrinjarije i fudbalije (FT, 21. 6. 1999, n)

• reportaža iz Mostara o neodigranoj nogometnoj utakmici između hrvatskoga Zrinjskog i bošnjačkoga Veleža

• usp. zrinjarija

fukaka im. fukati ‘jebati’ × kakati × ef ka ka nj. FKK ‘Freikörperkultur, kultura slobodnoga tijela, nudizam’

Ovo je F. K. K. kamp! – Kužim. Fukaka ili naški Freikörperkultur, gdje se nude samo goli. (Bednjanec 1980, 78)

Fukaralica im. Fukara × fukara ‘sirotinja, nitko i ništa’ × /Ivan/ Aralica

Feralov Fukaralica (FT, 13. 5. 2000, n)

• o najavi I. Aralice da piše roman radnoga naslova Fukara inspiriran »egzemplarom multikulturnog rasista«, pričem misli na M. Jergovića

Fukaraličin kutak (FT, 19. 10. 2002, n)

• o izjavama I. Aralice, desno angažirana pisca

• usp. araličnost, Araslica, bardbarstvo, Čmaralica, Feralica

funch [fanč] im. e. funch fuck ‘jebati; jebačina’ × lunch ‘ručak’ spolni odnos nabrzinu za vrijeme stanke za ručak

Vjerojatno ste čuli za »brunch«, a »funch« je nešto ugodnija verzija. No, umjesto da kombinirate doručak i ručak, u ovom slučaju kombinirate ručak i seks. Još točnije, uspjeli ste ševu na brzaka odraditi u vrijeme ručka. (Index, 7. 4. 2016)

• usp. brunch

funtastičan [fantastičan] prid. e. fun ‘zabava, zabavan’ × fantastičan

Smiješak molim, nešto apsolutno FunTastično (Index, 26. 9. 2012, k)

funtastično [fantastično] pril. e. fun ‘zabavno’ × fantastično

Rođ izgleda FUNtastično u ovoj opravici (F, 25. 4. 2014, k)

Furrari [furari] im. e. fur ‘krzno’ × Ferrari

Baršunasti »Furrari« : ) (Index, 13. 1. 2016, k)

• komentar pomodna zaogrtanja skupocjenih automobila baršunastim ceradama, u ovome slučaju Ferraria na fotografiji

• usp. alfamozno, ćelestonke, figuar, folksvagina, Jewbaru, ladilak, pljugo, spaguar, škodilak, varborđini, varburgini, tutabili

fus-nota im. nj. Fuß ‘noga’ × nj. Fußball ‘nogomet, fuzbal’ × fusnota ‘podrubna bilješka’ × nota

Sad, kad znate sve fus-note i oktave, možete vi njima odigrati »Seviljskog brijača«. (Bednjanec 1980, 32)

• epizoda o nogometnoj utakmici sa Španjolskom, kvalifikacijskoj za SP u Argentini (1978)

• usp. muziga, ševiljski, tip-toplakiran