Biblioteka

Hrvatski rječnik stopljenica

Ka

kafkana im. /Franz/ Kafka × kavana

Feralovo »I tebe sam sit, kafkano« for the Bug’s Life in Croatia (FT, 22. 3. 1999, n)

• o izjavi Z. Canjuge da je Hrvatska 1990. doživjela kafkijanski preobražaj u otvoreno i demokratsko društvo • The Bug’s Life – dugometražni crtani film • I tebe sam sit, kafano – novokomponirana narodnjačka uspješnica

kafućino im. srp. kafa ‘kava’ × kapućino

Kafućino (Mataković 2006, 124, n)

Ćetr je ujutra, djećki, eo malo kafućina da ne krepanete pred ekranom. (Mataković 2006, 124)

A, djećki, jel bi još kafućina, jelda je fini?! (Mataković 2006a, 124)

kafultet im. kafić × fakultet

Ne idem na fakultet, idem na kafultet. To ti je kad sjediš u bircu pored faksa. (R, Zagreb, 2012)

Kaj2O [kaj dva o] im. kaj × H2O

Kaj2O (Mujičić – Senker – Škrabe 1980, n)

• usp. O’kaj, pušketir

kajakakanje im. kajak, kajakarenje × kakanje

Nježno kajakakanje (Bednjanec 1980, 86, n)

• epizoda o veslačkome sportu

• usp. jednokleknuti, kajakaranje, šampionogiranje

Neki misle da bez njihova pišanja ne bi bilo izvora, niti bi rijeke tekle. Zapravo su zaslužni za razvoj kajakakanja jer ne kuže koliki je energetski potencijal divljih voda. (Bednjanec 1980, 1. 7. 1981)

• epizoda o kajaku na divljim vodama

• usp. kajakarati, kajakaraton, slapičić, slapička

kajakaranje im. kajak, kajakarenje × karanje ‘jebanje’

U nas treba prvo postići svjetski uspjeh ni iz čega jer tek tada vrli nam lovodajci saznaju da postoji nekakav kanuizam, kajakaranje i slično. (Bednjanec 1980, 86)

• epizoda o veslačkome sportu

• usp. jednokleknuti, kajakakanje, kajakarati, šampionogiranje

kajakarati gl. kajakariti × karati ‘jebati’

Kajakaram maratonski od Brežica do Zagreba. Automobilom bih stigao za 20 minuta da ima benzina. (Bednjanec 1982, 6. 10. 1982)

• epizoda o kajaku na Savi

• usp. kajakakanje, kajakaranje, kajakaraton

kajakaraton im. kajak × ?karati ‘jebati’ × maraton

Nježni kajakaraton (Bednjanec 1982, 6. 10. 1982, n)

• epizoda o kajaku na Savi

• usp. kajakakanje, kajakaranje, kajakarati

kajdukovac im. kaj × hajdukovac

Kajdukovac (FT, 28. 1. 2005, n)

Novi idol splitskih navijača ima figuru štrukla, prezime Glembajevog sobara i onaj neprispodobivi akcent s Donjih Svetica [...] Dečec je, bumo rekli, rođeni kaj-dukovac. (FT, 28. 1. 2005)

• D. Matošec piše o prijelazu nogometaša N. Kranjčara, zagrebačkoga dečka i ljubimca zagrebačke publike, iz Dinama u Hajduk

kajmikaža im. kaj mi kaže × kamikaza

Hrvatski pak letači-samoubojice, nadaleko poznati »kajmikaže?«, zalijetat će se sa zagrebačke katedrale na granične postrojbe slovenske vojske, a specijalne jedinice Ministarstva za okoliš bagerima će sravniti sva slovenska odmarališta. (Dežulović 2008, 282, listopad 2004)

• usp. janezai

kajpučino im. kaj × kapučino

Jutarnji kajpučino (Radio Kaj, 2010-e, n)

• riječ je o imenu jutarnje emisije

• usp. Bananaccino, drekačino, frapučino, guzaccino, Jagodaccino, mokačino, sisaccino

kakadakati gl. kȁkati ‘obavljati veliku nuždu’ × kákati ‘govoriti ka’ × kokodakati

»Lug. Naše su bake i majke u lugu prale naše ukakane gaće. Pa valjda će i ovo moje u – ka – ka – ka – ka...« kakadakao je trljajući sivom kašom od pepela i vode svoje crno lice. (Marinković 1993, 181–182)

• usp. budalica, interpretacijonala, kurtoafrika, Naježišvili, Obrijšvili, ohoezija, Ožežišvili, paradnoidno, pljuel, pohoezija, velocipederastija, velocipederski, Zavežišvili, ženkast

Kakademija im. kakati × Akademija pogrdno za akademiju

Feralovo dopisno članstvo u Kakademiji (FT, 16. 12. 1996, n)

Evo kako je prof. Pečarić uspio ipak zaustaviti još jednu, novu Kakademijinu sramotu... (Net, 5. 11. 2012, k)

Kad smo kod terora uhljeba koji s pravom spominje gornji članak, dobro je iznova podsjetiti na stanje u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, kojoj bi – sudeći po dugogodišnjem stanju u nekim njenim jedinicama – bolje pristajao naziv Hrvatska kakademija neznanosti i uhljebljenosti. (Index, 3. 11. 2014, k)

kakademik im. kakati × akademik pogrdno za akademika

kakademik (Sabljak 1981, s. v.)

Noćna mora za kakademike (FT, 6. 10. 2001, n)

I doista, već krajem osamdesetih nisam više pozdravljao nikoga od ljudi iz nekadašnje redakcije: svi su zaglibili u nacionalizmu, ili su postali akademici (Davičo ih je nazivao »kakademici«). [...] »Kakademici« i rulja ostali su na istom stajalištu: Oskar Davičo bio je uvijek tamo gdje je vlast. (FT, 6. 10. 2001)

• kakademicima je – piše M. Kovač – O. Davičo zvao akademike koji nisu oponirali S. Miloševiću, ali se poslije i sam našao među njima

Četiri uredničko-direktorske gracije tobože komercijalne Nove TV, koje su na HRT-u odgojili maestro Manjkas i kakademik Kosovac, ne bi trebale nikada napustiti politikantske ambicije da se u kretenizmu svojeg informativnog programčića natječu s kolosalnom državnom tv. (NCL, 1. 3. 2005)

Sjetilo me na pokojnog Ranka Marinkovića, on ih je zvao »kakademici«. (PD, 26. 12. 2006, k)

Kakademici ponovno blebeću svoje fraze i puštaju maglu kako bi stvorili iluziju da im je stalo i da nešto rade. (VL, 14. 3. 2015, k)

I u političkim i u akademskim krugovima veliku nedoumicu i pomutnju izazvala je najnovija (hipo)teza »jadkademika&kakademika« (izrazi Joje Ricova, pjesnika), tj. jedinog europskog akademika s osnovnom školom. (Kaćunko, 26. 3. 2015)

• usp. jadkademik

kakademski pril. kakati × akademski

Rekavši da je spolni odgoj »beskrajno nebitna tema« a dr. Reisman »nadriznanstvenica«, pokazao je i bijedu svoga bijesa što je tu »iritantnu babu« (kako »kakademski« reče netko u Zagrebu) došla slušati masa ljudi – 600 (slovima: šest stotina) ih je bilo u dvorani, u predvorju stotinjak i više, a nekoliko stotina je policija jedva zadržala vani pred uzlaznim vratima. (Kaćunko, 7. 2. 2013)

• o posjetu američke konzervativne aktivistice J. Reisman Hrvatskoj

• usp. komunjarni, rajsmanijak

kakadu im. gl. pz. 3. mn. kakadu × kakati pz. 3. mn. kakaju, kakadu

Ja stoga zebem bez ševe, bez labuda udavna bi mi ptičkica, vrapičić moj, izgorila i spuštiglić se na zamorce i skljokane koji kakadu. (Radaković 1999, 48)

• usp. izgoriti, labud, ptičkica, skljokan, spuštiglić, udavna, vrapičić, zebem

kakatekizam im. kakati × katekizam

Znaš li pravila nogometnog kakatekizma? Kada i komu se dosuđuje prednost? (Bednjanec 1980, 45)

kakizmatik im. kakati, kakiti × karizmatik

Feralov kakizmatik (FT, 20. 1. 2006, n)

• o tvrdnji D. Ivankovića da su A. Gotovina i Z. Sudac najpoznatiji hrvatski karizmatici

kalamćuza im. kalambur ‘igra riječima’ × ćuza ‘zatvor’ e. punitentiary pun ‘igra riječima’ × penitentiary ‘kaznionica’

Tata mi je ginekolog u Indiji. Ako si ondje i trebaš pregled, kao što voli reći: uvijek je na uzvulvi. – To je grozno. Treba ga poslati u kalam-ćuzu. – To je prikladna ka-zna. (Teorija 2014, S06E18)

• usp. kazna, uzvulva

Kaleksiko, kaleksiko e. Calexico California ‘Kalifornija’ × Mexico ‘Meksiko’ 1. im. američki grad na granici Kalifornije i Meksika, susjedni u Meksiku jest Mexicali

Kaleksiko, odmah na granici. Etimologija očita: Kalifornija. Meksiko. Kaleksiko. [...] Ime odražava stvarnost. Pri šetnji starim gradskim centrom Kaleksika niste sigurni u kojoj ste državi. Istina je da niste ni u jednoj, te da ste u obje. (Winslow 2012, 187)

• usp. benevolentan, čudojebesan, jazzercise, ludist, orgizam, Pornywood, ratgazam, reluksuzacija, zazujan, zlostup

2. prid. takav da objedinjuje kalifornijske i meksičke odlike

Odlazak motorom u suton jasna je aluzija na Johna Waynea koji na kraju ne mogu se sad sjetiti kojeg filma, odjaše prema zalazećem suncu, na backgroundu konjskih lubanja i onih kaleksiko-kaktusa. (Index, 1. 7. 2006, k)

kaliforniciranje im. Kalifornija × forniciranje ‘bluđenje’

Nakon sedam godina kaliforniciranja, David Duchovny će se prestati pojavljivati na Showtimeu, barem u svojoj dramediji Californication. (Serijala, 9. 12. 2013)

kalifornikacija im. Kalifornija × fornikacija ‘blud’ a. e. Californication California ‘Kalifornija’ × fornication ‘blud’

Kalifornikacija (Kalifornikacija 2009–2014, n)

b. e. californicate California ‘Kalifornija’ × fornicate ‘bludničiti’

Dođi. Vrati se u krevet. Na kalifornikaciju. (Kalifornikacija 2013, S05E06)

kalmetraža im. /Božidar/ Kalmeta × kilometraža

U pravoj, detaljno opisanoj avanturi, uspjelo im je otkriti da su sumnje istražitelja pretjerane, budući da je cesta ispala čak i nešto duža od onih 77 ugovorenih i plaćenih kilometara, e da bi se potom utvrdilo da taj nenadani višak otpada na razdaljinu od naplatnih kućica do stvarnog izlaza na autocestu. I da kilometraža odgovara kalmetraži. (Lucić 2011a, 4. 1. 2011)

• o malverzacijama pri izgradnji dionice autoceste Dugopolje–Ravča • B. Kalmeta – svojedobno hrvatski ministar prometa i infrastrukture

kamerni prid. ?kamera × kameni

Ali oni nisu opsestre, već neandertaoci, zatučnici kamernog dobra koitus nama pokuševaju zapovijebati kao da smo mi beograđanke drugog redaljke. (Radaković 1999, 52)

• usp. koitus, neandertalac, opsestra, pokuševati, redaljka, zapovijebati, zatučnik

Kamikazić im. kamikaza × /Mirko/ Jozić prigodni nadimak hrvatskoga nogometnog izbornika M. Jozića, vodio je reprezentaciju na SP u Japanu (2002)

Počelo 17. Svjetsko prvenstvo u nogometu. Može li Mirko Kamikazić isto što i Ćirohito? (SD, 31. 12. 2002–1. 1. 2003)

• usp. Ćirohito

kaminakaza im. kamikaza × nakaza

Feralov stari kaminakaza (FT, 17. 11. 2001, n)

• o izjavi C. G. Ströhma da u ratu protiv terorizma Zapadu nedostaje vjera samoubilačkih atentatora, kakvu je imao F. Tuđman

• usp. doktator, pirotvorac, umoreska

kamkorder im. e. camcorder camera ‘kamera’ × recorder ‘snimač’ uređaj koji snima videozapis, spoj kamere i videorekordera

Kompaktni kamkorder idealna je naprava za situacije kad treba nešto zabilježiti, a ne želite se opteretiti s mnogo tehnike. (RNR 1996, s. v., 25. 6. 1990)

kamkorder (AG 1999, s. v.)

Riječ je o prvom 3D kamkorderu namijenjenom širokim tržišnim masama [...] (Bug, 30. 7. 2010)

komunkaust im. komunistički × holokaust

Sada se valjda može uvesti i stručni termin »komunistički holokaust« (kraće: komunkaust). (Kaćunko, 22. 6. 2010)

• usp. crolokaust, holokaos, oholokaust, pedokaust, solokaust

Kanabislavija im. kanabis × Jugoslavija

Kanabislavija (Di su, 25. 9. 2015, k)

• fotomontaža listova marihuane na sinoptičkoj karti bivše Jugoslavije

kanadastično pril. Kanada × fantastično e. Canadorable Canada ‘Kanada’ × adorable ‘divan’

Bože, Robin! Pogledaj ovo! Kanadastično! Zar ne? (Kako 2015, S07E12)

• jedan lik drugomu pokazuje dječju opravicu s javorovim listom, kanadskim simbolom

Kanibalkanska prid. im. ž. kanibal × balkanski naslov glazbenog albuma i naslovne pjesme grupe Gustafi (2012)

Kanibalkanska (Gustafi 2012, n)

Nogu san ti ja poila / malo ti je masna bila / Kanibalkanska, Kanibalkanska, / Kanibalkanska ska! (Gustafi 2012)

Kantamarko im. /Immanuel/ Kant × /Tomislav/ Karamarko podrugljivo o predsjedniku HDZ-a T. Karamarku

Moralni zakon Immanuela Kantamarka (Lucić 2016a, 2. 2. 2016, n)

• komentar intervjua u kojemu T. Karamarko govori o relativnosti morala u politici

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Kante im. kanta × Ante /Tomić/ pogrdno, uvredljivo za novinara i književnika A. Tomića, kojega je 2014. netko zalio kantom izmeta

Kante Tomić nije vrijedan onih govana koje je dobio za nagradu, njegovom vrijeđanju neistomišljenika, kanta govana je bio demokratski odgovor na pisanje Ante Tomića. (24sata, 6. 7. 2016, k)

Kod Trumpa je suprotno. Narod navalio na njegove skupove k’o muhe na govno. Nije ni čudo – govno jedno populističko – rekao bi KAnte Tomić (a ipak se on najbolje razumije u govna [...] (Homunizam, 27. 10. 2016)

kanunada im. kanu × kanonada

Nježnoplovna kanunada (Bednjanec 1982, 11. 8. 1982, n)

• epizoda o kanuu jednokleku

• usp. jednokleknuti

kaordičan prid. e. chaordic chaotic ‘kaotičan’ × order ‘red’ takav da ujednačeno objedinjuje nered i red, obično o ustroju organizacija

Tvorac naziva bio je Dee Hock, osnivač tvrtke poznat po smišljanju tzv. »kaordičnog« (»chaos« + »order«) društvenog poretka, svojevrsne utopije proizašle iz učenja škola misterija. (VL, 22. 8. 2014, b)

Kaos im. Kambodža × Laos izmišljena država, podrugljiv spoj Kambodže i Laosa

A gdje mu je taj Kirzakstan? – Negdje između Kongolije i Saudijske Namibije. Jebiga, nije čovjeku za zamjerit... Znaš da Ameri imaju posebne metode učenja: moraju pošteno potaracat zemlju kako bi uspjeli zapamtit kaže li se Irak ili Iran, Afpakistan ili Topganistan, Vijetnam ili Štatijaznam, Kaos ili Lambodža, Hong Kong ili Hongo Kongo, Srbatska ili Hrvija... Prema tome, sretan si dok ne znaju kako ti se država zove. Kad nauče, već je sravnjena sa zemljom. (Lucić 2013a, 26. 2. 2013)

• o izjavi J. Kerrya u State Departmentu da je ključna američka srednjoazijska saveznica u afganistanskome ratu država Kirzakstan

• usp. Afpakistan, Atlantropa, Chimerica, Crongo, Eurabija, Eurazija, Euroslavija, Filihiti, Hongo Kongo, Hrvatikan, Hrvenija, Hrvija, Izratina, Kimerika, Kindija, Kongolija, Lambodža, Netharabija, Rusrbija, Senegambija, Slovatska, Srbatska, Srbosna, Topganistan

Kaosovo im. kaos × Kosovo

Kaosovo i Metohija (FT, 18. 1. 2008, n)

• reportaža švedskoga novinara s Kosova, »zemlje korupcije i bezakonja«

• usp. Džetohija, Kosmosovo, Kosovina, Kosowar, Natohija, Vetohija

kapekenjac im. ka pe ka ‘KPK, Korčulanski plivački klub’ × kenjati ‘srati’ × kenjac ‘magarac’

Čuj, kapekenjac, daj mi ispisnicu. Dao sam vam svoju mladost, ali sad živim u drugom gradu: tamo sam se oženio i šljakam. (Bednjanec 1980, 83)

• vaterpolski klub Korčulanski plivački klub (KPK) 1978. osvojio je vaterpolski Kup pobjednika kupova (KPK) • moguća aluzija na Komunističku partiju (KP)

• usp. Amerikenjac, denikenjac, esdekenjac, manekenjac, sanjkenjac

kapišati gl. tal. capire pz. 1. jd. capisco 2. jd. capisci ‘razumjeti’ × pišati pz. pišam

Mi tebi dati molto lire za malo tambure: capisco? – Kapišam. (Bednjanec 1980, 23)

• epizoda o boksu

• usp. kapiškati, parolov, zguzati

kapiškati gl. tal. capire pz. 1. jd. capisco 2. jd. capisci ‘razumjeti’ × pišati pz. pišam

No kapiškam, šporkenzi dojč? (Bednjanec 1980, 144)

• usp. kapišati, šporkati

Kaplufen im. K plus × Brufen

Očekujem uskoro Kaplufen na tržištu, kao odgovor Konzuma s robnom markom K plus na brufene. (Index, 27. 10. 2014, k)

• komentar na Agrokorovu registraciju za prodaju bezreceptnih lijekova • K plus – robna marka trgovačkoga lanca Konzum • Brufen – ibuprofen, antireumatik, analgetik

• usp. Agrokroacija, agrokorporativizam, Koeljinda, konzum, konzumistički, konzumotvorina, Kradegrokor, Todorich, Viagrokor, Yugrokor

kaptolacija im. Kaptol × kapitulacija

Feralova bezuvjetna kaptolacija (FT, 26. 2. 2000, n)

• o pitanju uredništva Hrvatskog slova upućenu zagrebačkomu nadbiskupu J. Bozaniću nije li se i on priključio omalovažavanju predsjednika F. Tuđmana

• usp. Bogznanić, celibrat, kaptolik, katakorizma, Noćenaš, posranica, smećenik, tamjan

kaptolerancija im. Kaptol × tolerancija

Feralova kaptolerancija (FT, 5. 3. 2004, n)

• o izjavi don A. Šuljića da mu nije jasno otkud tolik negativan naboj prema Crkvi

kaptolički prid. Kaptol × katolički koji se odnosi na kaptolike

Hrvatska je ka(p)tolička vukojebina. (Index, 24. 5. 2015, k)

Čestitam kolegi Matuliću što je potpuno nediplomatskim jezikom vrlo sažeto i jasno rekao ISTINU – dok neki »kaptolički« intelektualci na istu nakanu moraju potrošiti hrpu papira za formulacije koje narod uopće ne razumije! (Kaćunko, 12. 4. 2016)

kaptolik im. Kaptol × katolik katolik sa zagrebačkoga Kaptola, nadbiskupskoga središta

Kaptol i kaptolici (FT, 25. 3. 1996, n)

• o šutnji katoličkih teologa i laika na nijekanje pravoga karaktera NDH

A kako i ne bi kad se krvoločna pohlepa za zlatom zbog koje su katolički konkvistadori istrijebili Inke i Azteke, evo i danas u zemlji Hrvatskoj smatra dobročinstvom u slavu Boga i Crkve, te svetim povijesnim uzorom »ugroženih« hrvatskih kaptolika?! (Lucić 2013a, 18. 1. 2013)

• o napisima u Globusu da će nadbiskup J. Bozanić početi žestoku kampanju protiv Vlade RH

• usp. Bogznanić, celibrat, kaptolacija, katakorizma, Noćenaš, posranica, smećenik, tamjan

Razumijem kolegu »kaptolika« i ne osuđujem ga – to više što ne spada u one (vatikanske i kaptolske) »kurijalce« kojima je papa Franjo nedavno »očitao bukvicu« – ali [...] (Kaćunko, 12. 6. 2015)

• o kolegi svećeniku koji nije zadovoljan nastupom pape Franje u Sarajevu

Ima raznih sektaša: drkokatolici, primokatolici, bludisti, prknoslavci, muflimani... – I kaptolici. (Di, 30. 8. 2015, k)

• usp. bludist, drkokatolik, mufliman, muslimaničan, primokatolik, prknoslavac, šopingatolik

kaptolist im. Kaptol × kapitalist

Pa zar vladajući sustav ne tetoši i kaptoliste kojima plaćamo prisilnu crkvenu desetinu i admirale i generale s masnim penzijama koji bi vrlo rado izvršili državni udar, ali ne mogu jer ih priječi opravdani strah?! (Lucić 2012a, 6. 10. 2012)

• o velečasnom I. Mikleniću i njegovu mišljenju da je samoubojstvo branitelja »poticaj za stvarno otrežnjenje i borbu za boljitak svim legalnim i legitimnim sredstvima«

kaptolizam1 im. Kaptol × kapitalizam × komunizam

Bauk kaptolizma (Dežulović 2010a, 61, veljača 2008, n)

• usp. samostanoposluga, Zdravomarische

kaptolizam2 im. Kaptol × kapitalizam

Državne dionice na putu u kaptolizam (Lucić 2011a, 26. 1. 2011, n)

Pa se još valjda samo anarhosotonisti pitaju: koliko je najavljenoj rasprodaji udjela u državnim firmama kumovalo dosadašnje izdašno financiranje Crkve iz proračuna? I je li pad socijalizma bio tek uvod u kaptolizam? (Lucić 2011a, 26. 1. 2011)

• o napisima u Večernjem listu da će Katolička crkva kao naknadu za svoju imovinu oduzetu nacionalizacijom zatražiti da joj se daju udjeli u državnim tvrtkama

Kaquarium [kakvarijum] im. Karlovac × e. aquarium ‘akvarij’ ime slatkovodnog akvarija i muzeja rijekâ u Karlovcu

Ovo su samo neki od dijelova »KAquariuma«, slatkovodnog akvarija i muzeja rijeka koji će svojim ciljevima i rezultatima doprinjeti ostvarenju nacionalnih i lokalnih ciljeva razvoja turizma i općenito gospodarstva. [...] Prema planu, u prvih godinu dana od otvaranja KAquariuma, očekuje se najmanje 12 000 posjetitelja. (Dnevnik, 8. 7. 2015)

Karačmarko im. /Tomislav/ Karamarko × čmar pogrdno, uvredljivo za političara T. Karamarka

Nakon Boljkovca, i ban Jelačić i kralj Tomislav pod istragom ministra »Karačmarka« (Index, 8. 11. 2011, n)

Karačmarka pod hitno u Remetinec! (24sata, 5. 12. 2011, k)

Tipovi poput Čmarkićke i Karačmarka su jeftinim frazama o »zaštiti« obitelji i »ugroženog Hrvatstva« mogli privući samo one neuke i primitivne [...] (SD, 4. 12. 2013, k)

• usp. Čmarkićka

Hrvatskoj Vladi za Karačmarkom definitivno puca ona stvar po svim šavovima... (VL, 10. 6. 2014, k)

Simpatični su, podržavam njihov krvavi Božić u Karačmarkovom dekoru. To je pravi način da osjete kako funkcionira pravna država. (Index, 6. 12. 2014, k)

Karačmarko (Di, 30. 4. 2015, m)

• fotomontaža čmara na usnama T. Karamarka

Gnjidanović, baš poput Karačmarka ‘oće prdnut, pa se posere. (Index, 25. 5. 2015, k)

Karačmarko, kao i sva HDZ gamad, ako dođu na vlast (nema većeg zla) još bi 4 godine samo kenjali po Gnjidanoviću i SDP-u. To je jedino što on i zna. (Index, 7. 6. 2015, k)

• usp. Gnjidanović

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karađman im. /Tomislav/ Karamarko × /Franjo/ Tuđman

Dr. Tomranjo Karađman ili dr. Framislav Tuđmarko? (Newsbar, 5. 5. 2014, m)

• fotomontaža lica T. Karamarka i F. Tuđmana stopljenih u jedno

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

• usp. Faddam, Framislav, frankitektura, Franjcuska, franjcuski, Franjdora, franje, Franjkenstein, franjkuša, franjoslavlje, franjovac, Granjo, shizofranija, shizofrenki, Sranjo, Tomranjo, tuđba, tuđmaneskan, Tuđmanic, tuđmanonanija, Tuđmarko, Tuđmanhattan, tuđmanifest, Tuđmanino, Tuđmankamon, Tuđmanlija, Tuđmanjača, Tuđmard, Tuđmdman, Tuđmean

Karakerum im. /Tomislav/ Karamarko × /Željko/ Kerum

Karakerum (Di, 6. 11. 2015, m)

• fotomontaža lica T. Karamarka i Ž. Keruma stopljenih u jedno

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, kerumčar, Kerumenko, kerumotvorina, kerumovanje, klauncelar, Kurikularko, Maybach, Milamarko, Rentacaramarko, Seljko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, vlajburški, Vlajder, Zoramarko, Zorislav

karakter im. kara ‘kurac’ × karakter × akter

Kao kar-akter Jakov jebio takov kakov jebio, tako, snošajan, ali uvijek sam ga bila u smoj osobni dvosobni apartaman uspremna primiti za plodstanara. (Radaković 1999, 47)

• usp. apartaman, jebiti, plodstanar, smoj, snošajan

Karalanović im. /Tomislav/ Karamarko × /Zoran/ Milanović

Zorislav Karalanović (Di, 6. 11. 2015, k)

• komentar na fotomontažu licâ Z. Milanovića i T. Karamarka stopljenih u jedno

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zečilanović, Zočina, Zoramarko, Zorislav

• usp. Bezvezoka, Debilanović, Emilanković, Gnjidanović, Karamilanović, Majmulanović, Milamarko, Milijanović, Muljanović, nagomilanović, Nulanović, Sponzoran, Sprdnjanović, Tomizoran, Yugovanović, Yulanović, Zečilanović, Zloran, Zočina, Zokafka, Zokyuevara, Zoramarko, Zorangutan, Zorislav

Karamajmun im. /Tomislav/ Karamarko × majmun pogrdno, uvredljivo za političara T. Karamarka

Još malo pa izbori pa ćemo naguziti vas desničare. Karamajmun nikad neće biti premijer. Da on dođe na vlast to bi bio povratak u pretkambrij. (VL, 18. 7. 2015, k)

Ovdje je riječ o Milanoviću i SDP-u, ne o Karamajmunu i zločinačkoj zadruzi, dakle – ne trolaj. (Index, 11. 9. 2015, k)

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamao im. /Tomislav/ Karamarko × Mao /Zedong, Ce-tung/ pogrdno za političara T. Karamarka

Može, rekoh, izgledati nategnuto za potrebe historiografske dramaturgije, ali Hrvatima je i u revolucionarnim stvarima forma važna koliko i sadržaj: kao što je jednako pripremljena Reformom misli, hrvatska je Kulturna revolucija jednako najavljena u kazalištu, hajkom HDZ-ovih Crvenih straža na intendanta riječkog HNK-a i slučajem »Smjena intendanta Olivera Frljića« – »Riječki HNK nije ni hrvatski, ni narodni, i našim dolaskom na vlast Frljić će biti smijenjen«, obećao je tada Tomislav Karamao – a na koncu i jednako započeta revolucionarnim dazibaom na Univerzitetu. (Dežulović 2016a, 10. 5. 2016)

• autor uspoređuje Maovu Kulturnu revoluciju s promjenama do kojih je došlo po dolasku T. Karamarka na vlast 2016. • dazibao – rukom pisan velik natpis na kineskom, protestni ili propagandni

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Yulanović, Zoramarko, Zorislav

karamarkantan prid. /Tomislav/ Karamarko × Ana /Šarić/ × markantan

Ipak, netko se sjetio pa je (nehotice) »izvukao iz sosa« i mene i njega, rekavši da je za sve kriva jedna žena – mislim, »karamarkantna« Ana... – (u što nisam siguran)! (Kaćunko, 12. 3. 2015)

• A. Šarić – supruga T. Karamarka

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamarkić im. /Tomislav/ Karamarko × /Željka/ Markić

Karamarkić. Nova snaga hrvatske desnice (Mareković, 29. 1. 2014, m)

• fotomontaža lica političarâ T. Karamarka i Ž. Markić stopljenih u jedno, aluzija na moguću koaliciju HDZ-a i pokreta U ime obitelji

Tomislav Karamarkić, manji od Željke Markić (NL, 28. 2. 2014, n)

Tomislav Karamarkić (Di, 27. 6. 2015, m)

• fotomontaža lica T. Karamarka i Ž. Markić stopljenih u jedno

• usp. Anđelka, Čmarkićka, Jorkić, Ksenobi, Marlie, udbitelj, Želina

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikulark, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamarkov im. /Tomislav/ Karamarko × /Božo/ Petrov

Božo Karamarkov (Zmaj, 4. 1. 2016, m)

• fotomontaža dvaju potpredsjednika Vlade RH – T. Karamarka i B. Petrova

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

karamarksistički prid. /Tomislav/ Karamarko × marksistički koji se odnosi na pretpostavljene karamarksiste i karamarksizam • v. karamarksizam

Odabir Martine Dalić za Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva mi je došlo meni kao jako ugodno iznenađenje, zapravo tim više što Martina Dalić je napustila HDZ i, ako se sjetimo, to je bilo pod pritiskom jedne marksističke struje u HDZ-u. – Karamarksističke ili samo marksističke? (R, Peti dan, 21. 10. 2016)

• upadica voditelja N. Raspudića u izlaganje L. Popova

karamarksizam im. /Tomislav/ Karamarko × marksizam

HDZ – od karamarksizma do ćatolicizma (VL, 21. 10. 2016, n)

• napis N. Raspudića o HDZ-u i Vladi RH poslije T. Karamarka, s novim predsjednikom stranke i premijerom A. Plenkovićem, »briselskim ćatom«

• usp. ćatolicizam, Marxovina

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamartian [karamaršn] im. /Tomislav/ Karamarko × e. Martian ‘Marsovac’

The Karamartian (Di, 18. 10. 2015, k)

• komentar na fotomontažu T. Karamarka na naslovnici filma The Martian

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karambo im. /Tomislav/ Karamarko × Rambo

Karambo. Domovinski rat 2. (Di, 22. 2. 2015, m)

• fotomontaža T. Karamarka kao Ramba • Rambo – izmišljeni lik supervojnika iz istoimenoga filma

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamerkel im. /Tomislav/ Karamarko × /Angela/ Merkel

Karamerkel (Di, 28. 10. 2015, k)

• riječ je o susretu T. Karamarka s njemačkom kancelarkom A. Merkel

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Frangela, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Merde, Merkande, Merkollande, Merkozy, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamičak im. /Tomislav/ Karamarko × Kamičak

Sjećaš se valjda onog crtanog filma o Kamičku i Muharku? Onog češkog ili slovačkog... Ili čehoslovačkog? – Ma baš me briga je li crtić o tom Karamičku i Karamuharku bio češki ili turkoslovački! Ovdje se radi o Hrvatskoj! O Hrvatskoj kojoj ovaj nenacrtani Karamarko prijeti da je neće bit! (Lucić 2012a, 20. 12. 2012)

• o izjavi predsjednika HDZ-a T. Karamarka da će Hrvatska propasti ako HDZ ne pobijedi na sljedećim izborima

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamilanović im. /Tomislav/ Karamarko × /Zoran/ Milanović

To je Karamilanović. (Di, 6. 11. 2015, k)

• komentar na fotomontažu licâ Z. Milanovića i T. Karamarka stopljenih u jedno

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zečilanović, Zočina, Zoramarko, Zorislav

• usp. Bezvezoka, Debilanović, Emilanković, Gnjidanović, Karalanović, Majmulanović, Milamarko, Milijanović, Muljanović, nagomilanović, Nulanović, Sponzoran, Sprdnjanović, Tomizoran, Yugovanović, Yulanović, Zečilanović, Zloran, Zočina, Zokafka, Zokyuevara, Zoramarko, Zorangutan, Zorislav

Karamirko im. /Tomislav/ Karamarko × Mirko

Karamirko i Slavko (Di, 8. 6. 2015, k)

• fotomontaža T. Karamarka u četničkoj uniformi • Mirko i Slavko – glavni likovi iz poznatoga jugoslavenskog stripa Nikad robom

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

karamladež im. /Tomislav/ Karamarko × mladež

Nije sisačka karamladež u tom bombardiranju Mrleta i Prlje žalila bojevih fraza, spočitavajući riječkim rockerima sve i svašta: od »scenskih nastupa i performansa kojima otvoreno ili indirektno ismijavaju institucije Republike Hrvatske, Crkvu, hrvatske branitelje i druge«, pa do neprimjerenih »naziva njihovih pjesama i albuma« i »pojavljivanja u medijima«. (Lucić 2015a, 27. 5. 2015)

• o protivljenju Mladeži HDZ-a održavanju koncerta rock-grupe Let 3 • T. Karamarko – predsjednik HDZ-a

• usp. Clozet 3, Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, pornoćka, Rentacaramarko, Toalet 3, Toilet 3, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamol im. /Tomislav/ Karamarko × MOL 1. prigodno ime afere o suradnji supruge T. Karamarka s mađarskom naftnom kompanijom MOL

Afera Karamol ide dalje. Nakon što se otkrilo da je Ana Karamarko bila na platnom spisku MOL-ova konzultanta Joze Petrovića, koji joj je isplatio gotovo pola milijuna kuna, u Saboru oporba gotovo jednoglasno traži ostavku njezinog supruga i prvog potpredjednika Vlade. (RTL, 11. 5. 2016)

Iako je SDP jučer zatražio opoziv Tomislava Karamarka, a iz te stranke najavljuju i iniciranje parlamentarnog povjerenstva koje bi trebalo raščistiti sve tajne afere »KaraMOL«, sve to svjedoči da Hrvatska još živi u invalidnoj demokraciji. (NL, 19. 5. 2016)

Svatko ima pravo da se brani, pa tako i Tomislav Karamarko uhvaćen u aferi Drimia, odnosno KaraMOL. (JL, 21. 5. 2016)

2. pogrdno za T. Karamarka, aluzija na aferu s mađarskom naftnom kompanijom MOL

Prije par dana stajao je iza Karamola i svom snagom ga podržavao. Prije nekoliko godina govorio je o njemu sve najgore. Sad je u jednom trenutku procijenio da bi Karamol mogao pobjediti ali već danas okreće ploču, nije on branio Karamola nego je on branio Kradeze. (24sata, 7. 6. 2016, k)

• o HDZ-ovu političaru D. Milinoviću i njegovu odnosu prema T. Karamarku

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Yulanović, Zoramarko, Zorislav

Karamrak im. /Tomislav/ Karamarko × mrak

Svjetlost u Karamraku (Novosti, 16. 12. 2013, n)

• o ograđivanju T. Karamarka od protućiriličnoga referenduma koji je predložio Stožer za obranu hrvatskog Vukovara

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrmarko, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamrmarko im. /Tomislav/ Karamarko × mrma ‘ekstazi’

KaraMRMArko (Di, 19. 2. 2015, k)

• komentar na fotomontažu T. Karamarka s uvećanim očima

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamuharko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

Karamuharko im. /Tomislav/ Karamarko × Muharko

Sjećaš se valjda onog crtanog filma o Kamičku i Muharku? Onog češkog ili slovačkog... Ili čehoslovačkog? – Ma baš me briga je li crtić o tom Karamičku i Karamuharku bio češki ili turkoslovački! Ovdje se radi o Hrvatskoj! O Hrvatskoj kojoj ovaj nenacrtani Karamarko prijeti da je neće bit! (Lucić 2012a, 20. 12. 2012)

• o izjavi predsjednika HDZ-a T. Karamarka da će Hrvatska propasti ako HDZ ne pobijedi na sljedećim izborima

• usp. Carriemarko, Cromarko, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karavaso, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

karapultiranje im. /Tomislav/ Karamarko × katapultiranje

Karapultiranje!? Karamarku sad i najodaniji okreću leđa (24sata, 14. 6. 2016, n)

• o mogućem odlasku T. Karamarka s mjesta potpredsjednika Vlade te predsjednika HDZ-a nakon otkrića afere s mađarskom naftnom kompanijom MOL

karastinec im. karati ‘jebati’ × Kerestinec

Treba mi jedan lepoglavić da me karastinec u vaglinu, da mi se uhiti h riti, da me uhvati za moju dobru staru grudišku i stisne je da mu sve priznam [...] (Radaković 1999, 47)

• riječ je o nizanju mnogobrojnih aluzija na zatvore, policajce i seks • Kerestinec – jedan od hrvatskih zatvora

• usp. grudiška, lepoglavić, vaglina

karaterirati gl. karate × aterirati ‘sletjeti, prizemljiti’

Ha, ha, ha! Žicar je karaterirao! (Bednjanec 1980, 19)

• epizoda o karateu

• usp. karaterni

karaterni prid. karate × karati ‘jebati’, ?kara te ‘jebe te’ × ?karakterni

Karaterne nježnosti (Bednjanec 1980, 19, n)

• epizoda o karateu

• usp. karaterirati

Karavaso im. /Tomislav/ Karamarko × /Milijan Brkić/ Vaso

Vi kao da živite u nekom vakuumu – na vlasti su ljudi koji drže ekstremne poglede, bukači koji izlaze na ulice... pa ja se protiv toga borim! Predsjednik HDZ-a Karavaso izjavljuje da ih je SDP pokrao. Pa naravno da ih nismo pokrali, mi smo njih osujetili u krađi. (JL, 23. 2. 2016)

»Dok su Kitarovićka i Karavaso olajavali u Mađarskoj, mi smo pomagali ljudima. Nismo se ogradili žicom, niti ćemo to ikada napraviti«, rekao je Milanović. (Rašeta, 6. 3. 2016)

• prenesene izjave predsjednika SDP-a Z. Milanovića o predsjedniku HDZ-a T. Karamarku i glavnome tajniku HDZ-a M. Brkiću – Vasi

• usp. Carriemarko, Cromarko, Cybrkić, Framislav, Ironmarko, Kantamarko, Karačmarko, Karađman, Karakerum, Karalanović, Karamajmun, Karamao, karamarkantan, Karamarkić, Karamarkov, karamarksizam, Karamartian, Karambo, Karamerkel, Karamičak, Karamilanović, Karamirko, karamladež, Karamol, Karamrak, Karamrmarko, Karamuharko, Keramarko, Kerumarko, klauncelar, Kurikularko, Milamarko, Milijanović, Rentacaramarko, Tomizoran, Tomranjo, Tuđmarko, Zoramarko, Zorislav

karborund im. e. carborundum, nj. Karborund e. lat. carbon ‘ugljik’ × e. corundum, nj. Korund ‘korund’ trgovačko ime za silicijev karbid, SiC, kristalnu tvar sa strukturom sličnom dijamantnoj, vrlo velike tvrdoće, poluvodičkih svojstava, velike termičke i kemijske otpornosti, rabi se za brušenje, poliranje i kao vatrostalni materijal

karborund (Klaić 1972, s. v.)

karborund (AG 1999, s. v.)

Ustanovljeno je da je inficiranje biljaka na taj način znatno uspješnije ako se listovi zdrave biljke prije trljanja infekcioznim sokom pospu sitnim prahom silicijeva-karbida (karborund, brusni prah) čije će čestice pri trljanju raniti epidermu, tj. stvoriti prolaz virusu u unutrašnjost stanice. Umjesto karborunda mogu se koristiti i neka druga abrazivna sredstva [...] (Juretić 2002, 66)

Odzupčavanje rubova. Uzmite karborund ili dijamantni kamen i povucite od nosa do repa po rubovima. Nastavite sa radnjom dok svaki dio ruba ne bude glatak i bez zubaca. (Skijanje, 1. 9. 2004)

karborund (Proleksis, s. v., 22. 6. 2012)

karikatur im. karakter × karikatura × ?tur

Imao je, odakle, loš karikatur, alibio dobar je pulover, mašnovit i raznomustran. (Radaković 1999, 47)

• usp. alibiti, mašnovit, pulover

karikultura im. karikatura × kultura

Naša kultura postaje karikultura. (R, HTV 4, 15. 3. 2016)

• iz saborske rasprave zastupnika J. Pecnika o budžetu za kulturu i znanost

karinet im. kara ‘kurac’ × klarinet

[...] jerbo me ko doberman iz sechuanusa, ko jebenny goodman nadahnjivao silovano. Imao je dobar karinet i pihao mi u pusak, pimpiskom u pussy. (Radaković 1999, 47)

• usp. jebenny, jerbati, pimpisak, sechuanus, silovano

karsploatacija im. e. carsploitation car ‘automobil’ × exploitation ‘eksploatacija’ filmski podžanr unutar eksploatacijskoga filma, glavni junaci najčešće su automobili, jurnjava, utrkivanje i razbijanje automobila

Carsploitation / karsploatacija (TP, 4. 1. 2011, n)

Ama, bajkeri, karsploatacija i chambara samo su neki od filmskih podžanrova s kojima započinjemo naš vodič kroz svijet globalne filmske produkcije, u nekoliko nastavaka. (TP, 4. 1. 2011)

Ipak, najpoznatiji film u novijoj povijesti svakako je ovogodišnji »Machete« Roberta Rodrigueza, spomenik meksploataciji, ali i drugim žanrovima, kao što su klasična grindhouse akcija, karsploatacija, nansploatacija... (TP, 10. 1. 2011)

• usp. bleksploatacija, brusploatacija, hiksploatacija, meksploatacija, nacisploatacija, nansploatacija, redneksploatacija, remakesploatacija, seksploatacija, šoksploatacija

kashon [kašon] im. e. kashon cairn /terrier/ ‘kern/-terijer/’ × bichon /frise/ ‘kovrčavi bišon’ pas mješanac kern-terijera i kovrčavoga bišona

Bichon Frise + Cairn Terrier = Kashon (Vauvau, 12. 6. 2007)

kaskolicizam im. kasko × katolicizam

Feralov kaskolicizam (FT, 16. 6. 2006, n)

• kasko – vrsta automobilskog osiguranja • o izjavi don A. Kutleše da nije njegova obveza da nekomu privatno pomaže, nakon što se automobilom Hrvatske biskupske konferencije zabio u automobil obitelji teškog invalida

kasnoćni prid. kasni × noćni

Vrhlo se oružno prosijekćam noćaskajući sama sa sobama, ponaosobitno sa samim kasnoćnim osijekućim okružjem vrelim [...] (Radaković 1999, 47)

• usp. noćaskati, osijekući, ponaosobitno, prosijekćati se

kataklizam im. kataklizma × katekizam

Feralov mali kataklizam (FT, 28. 10. 2000, n)

• o tekstu don Ž. Kustića posvećenom gubitku pravednosti i poštenja

katakorizma im. kataklizma × korizma

Feralova katakorizma (FT, 19. 3. 2004, n)

• o korizmenoj poruci kardinala J. Bozanića u kojoj kao izvor nezadovoljstva i napetosti navodi čovjekovu želju da sve vidi i sve zna

• usp. Bogznanić, celibrat, kaptolacija, kaptolik, Noćenaš, posranica, smećenik, tamjan

katakrizma im. kataklizma × krizma

Feralova katakrizma (FT, 13. 12. 2003, n)

• o zabrinutosti mons. R. Perića za hrvatski natalitet

Tarifa za katakrizmu (Lucić 2012a, 30. 3. 2012, n)

• o župniku iz Ploča don P. Mikiću koji je sastavio cjenik za vjerske usluge

katalo im. e. cattalo cattle ‘stoka; govedo’ × buffalo ‘bizon’ životinja križanac domaćeg goveda i bizona

katalo (Klaić 1972, s. v.)

katalo (AG 1999, s. v.)

• usp. beefalo, Grubzon, Grubzončica, katalo

Katapultura im. katapult × kultura naslov radijske emisije na Hrvatskome radiju (2004–)

katarzacioni prid. katarza × koncentracioni

Feralov katarzacioni logor (FT, 26. 7. 1999, n)

• o izjavi ministra pravosuđa Z. Šeparovića da je katarza za Hrvatsku nastupila u Jasenovcu i na Bleiburgu

katastrašan prid. katastrofa, katastrofalan × strašan

Renata Sopek. Istina je da je na početku bila katastrašna! No, kad je u drugoj sezoni Big Brothera postala brineta, potpuno se promijenila. Smršavila je i totalno promijenila način vođenja emisija. (Index, 27. 6. 2007, b)

Iskreno mislim da nam ne triba više »zabavnih« televizija... A KN smo već vidili kakav je (katastrašan), iskreno neznan kome bi se poslovnon čoviku nakon naporna posla još i doma na televiziji slušalo o poslu... (F, 11. 12. 2010, k)

katastrašno pril. katastrofa, katastrofalno × strašno

LC Power nije toliko kvalitetan koliko ti misliš, a usto i katastrašno izgledaju. (Bug, 6. 12. 2011, k)

Blago kući koju ovaj zaobiđe, i mulci mu se smiju, katastrašno [...] (Di, 12. 10. 2015, k)

• komentar na otkrivanje spomenika F. Tuđmanu u Pločama i župnikovo tamošnje pjevanje »Ustani, Franjo, Hrvatska te zove«

katastrojka im. e. catastroika fr. catastroika fr. catastrophe ‘katastrofa’ × rus. perestroika ‘perestrojka, rekonstrukcija, reorganizacija’ nepravedna i zločinačka ekonomska i politička pretvorba, tranzicija

Grčki novinari Katerina Kitidi i Aris Chatzistefanou na zatvaranju filmskog dijela Subversive festivala predstavili su svoj novi film »Katastrojka«, što je ujedno bila njegova svjetska festivalska premijera. Tvorci hita »Dugokracija« u novom su se filmu pozabavili privatizacijom, koju nazivaju »posljednjim činom tragedije« koja je Grčku iz kolijevke demokracije pretvorila u njezinu grobnicu. (JL, 14. 5. 2012)

Počelo je sve 1989. kada je francuski akademik Jacques Rupnik upotrijebio termin »Catastroika«, pokušavši opisati ekonomske reforme Sovjetskog Saveza za vrijeme Gorbačova. U Jelcinovo vrijeme desio se najveći i najneuspješniji privatizacijski eksperiment u povijesti čovječanstva. (Magicus, lipanj 2013)

• usp. prihvatizacija

kateklizam gl. katekizam × kataklizma

Mali kateklizam (FT, 12. 9. 1994, n)

• prigodna satirična pouka u vjeri za članove HDZ-a uz posjet pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj

katjastrofa im. Katja /Kušec/ × katastrofa

Katjastrofa (FT, 30. 1. 2004, n)

• D. Matošec o HTV-ovu Dnevniku urednice K. Kušec punu crnokronikaških vijesti

katoliban im. katolik × taliban pogrdno za agresivna konzervativna i tradicionalna katolika

»Podjelu« nam ne nameće religiozna većina (koja jest otvorena različitostima), niti ponižena homoseksualna manjina (kojoj brak ionako nije popularan), nego manjina, na društvenim mrežama opisana pojmom »katolibana«. (JL, 20. 11. 2013)

A jesan li ja homofob i katoliban ako glasan ZA? (Net, 22. 11. 2013, k)

• riječ je o referendumu o odredbi braka

Osnivači nadalje spominju biskupov angažman oko mladih, a dodaju, također, kako ih »organizatori hajke na biskupa« nazivaju katolibanima, svećenike klerofašistima i sličnim pridjevima. (SD, 28. 8. 2014)

Budemo li nasilje opravdavali zato što je netko peder ili katoliban, nerazumno se svađali oko toga u medijskom prostoru, država će i dalje mirno potpisivati razne čudnovate sporazume, od kojih su mnogi štetniji čak i od famoznih Vatikanskih. (Zarez, 25. 9. 2014)

Da, da. Hercegovac i veliki katolik. Znači hercegovac lažljivac i desničarski katoliban koji zagađuje naše društvo. Ništa više u tom jadniku. (VL, 31. 3. 2016, k)

• riječ je o političkome komentatoru N. Raspudiću

• usp. katolibanizacija, katolibanka, katolibanski, katotaliban, kleriban, kleribanski, talibanovina

katolibanizacija im. katolizacija × talibanizacija pogrdno za agresivnu konzervativnu i tradicionalnu katolizaciju

Katolibanizacija na djelu i to na hrvatski način, a sve licemjerno i sa figom u džepu. (Dubrovački, 8. 6. 2015, k)

Kleronacifašistička katolibanizacija. (F, 6. 4. 2016, k)

Katolibanizacija Hrvatske: Zaustavljena reforma školstva, Jokić odlazi (Index, 25. 5. 2016, n)

• usp. katoliban, katolibanka, katolibanski, katotaliban, kleriban, kleribanski, talibanovina

katolibanka im. katolikinja × talibanka pogrdno za agresivnu konzervativnu i tradicionalnu katolikinju

Katolibanka koja je tek nedavno otkrila da je katolibanka, a asistirala je stotinama pobačaja nema što tražiti u zdravstvu. (Index, 15. 8. 2013, k)

Time se ipak bave samo zaostale i primitivne katolibanke iz reda »misionarki ljubavi« i njima slični, koji ne znaju čemu služe NGO-i. (Dnevno, 20. 6. 2014)

Svi misle da je riječ o nedužnoj bakici, dok je zapravo riječ o opasnoj katolibanki. (Zarez, 25. 9. 2014)

Za stare katolibanke nema milosti, ni tolerancije. (Dnevno, 16. 11. 2014)

Uglavnom, nisam katolibanka, ali o abortusu mislim sve najgore. (VL, 22. 9. 2015, k)

• usp. katoliban, katolibanizacija, katolibanski, katotaliban, kleriban, kleribanski, talibanovina

katolibanski prid. katolički × talibanski koji se odnosi na katolibane

Konačno, nismo li se već potvrdili kao bogobojažljiva nacija koja smjerno kroči katolibanskim stazama odričući se i civilizacijskih stečevina, ljudskih prava i svakog oblika suvremenosti. (SD, 3. 4. 2014)

Zagreb pride: Prijavite katolibansku ekipu iz »Ne dirajte djecu«, šire mržnju (Index, 28. 10. 2014, n)

U pravu si... četnici su napravili puno manje štete državi nego katolibanski »domoljubi« do sada i u skorijoj budućnosti. (Titanik, 26. 5. 2016, k)

• usp. katoliban, katolibanizacija, katolibanka, katotaliban, kleriban, kleribanski, talibanovina

katolicemjer im. katolik × licemjer

Feralovi katolicemjeri (FT, 29. 11. 2003, n)

• o opravdanju V. Košića da se Crkva nije uključila u predizbornu kampanju, nego je samo pozvala vjernike da slijede poznati katolički nauk

katoličinka im. katolik × ličinka

Feralova katoličinka (FT, 25. 2. 2005, n)

• o izjavi ginekologa D. Bukovića: »Katolik sam od rođenja, od začeća.«

katolički prid. katolički × lički

(Kato)ličke gospićko-senjske čestitke (Kaćunko, 23. 12. 2008, n)

• o božićnim čestitkama gospićko-senjskoga župana M. Jurkovića i gradonačelnika Gospića M. Kolića u Ličkome listu

katolijek im. katolik × lijek

Feralov katolijek (FT, 18. 2. 2005, n)

• o izjavi ginekologa D. Bukovića da je Biblija najbolja medicinska knjiga

Feralov katolijek (FT, 5. 1. 2007, n)

• o tvrdnji A. Vukasovića da marksizam, komunizam i anarholiberalizam ne priznaju moral kao općeljudsku vrijednost

katotaliban im. katolik × taliban pogrdno za agresivna konzervativna i tradicionalna katolika

Činjenica je da su epiteti »homofob«, »primitivac«, »katotaliban« i sl. poprilično prikladni za opis osnovnih karakternih crta pripadnika tog novoformiranog »pokreta« desnice [...] (Zarez, 11. 6. 2013)

Tako imamo slučajeve da se sve koji ne žive u Istri i Kvarneru neki nazivaju »neciviliziranima«, riječi kao što su »klerofašist« i »katotaliban« su doista danas svakodnevna riječ [...] (F, 20. 12. 2013, k)

Bože, sačuvaj nas kuge, gladi i katotalibana. (Di, 14. 9. 2015, k)

Još ćeš se ti moliti da ti se unuka ne omata u krpe i bude jedna od 4 muslimanske žene zatvorene u kući rađajući djecu. Pa će ti katotalibani biti bolja opcija. (Di, 14. 9. 2015, k)

Hoćeš reći da će katotalibani biti manje zlo?! (Di, 14. 9. 2015, k)

• usp. katoliban, katolibanizacija, katolibanka, katolibanski, kleriban, kleribanski, talibanovina

kavčaj im. kava × čaj e. cofftea coffee ‘kava’ × tea ‘čaj’ čaj s okusom kave

Što radite? – Smišljamo novi posao. Kavčaj. – Kavčaj? – Je li ti dosta odlučivanja između kave i čaja? – Ne. – Ni ja ne mogu odlučiti! Zaboravi na neodlučnost uz Kavčaj. Skuhaj svjež čajnik čaja s okusom kave i imaš oboje. Kako ti se čini? – Kao da bih radije bio neodlučan. (Kontrola 2015, S02E11)

Zove se Kavčaj. [...] – Bože! Ostavlja okus u ustima. Misliš da je otišao, ali nije. (Kontrola 2015, S02E11)

Bok, Kate. – Bok, Jen. Nemam vremena za Kavčaj. Idem. – O. K. (Kontrola 2015, S02E11)

• usp. kombikura

kazna im. kalambur ‘igra riječima’ × kazna e. punishment pun ‘igra riječima’ × punishment ‘kazna’

Tata mi je ginekolog u Indiji. Ako si ondje i trebaš pregled, kao što voli reći: uvijek je na uzvulvi. – To je grozno. Treba ga poslati u kalam-ćuzu. – To je prikladna ka-zna. (Teorija 2014, S06E18)

• usp. kalamćuza, uzvulva