Biblioteka

Ivan Marković, Ivana Klindić, Iva Borković: Hrvatski rječnik stopljenica
Formati za preuzimanje:

Hrvatski rječnik stopljenica bilježi, razlaže, objašnjava i primjerima potkrepljuje više od 5 000 stopljenica koje su se u hrvatskim tekstovima pojavile od 1860-ih do suvremenosti. Pripada podvrsti posebnih rječnika, koji se od općih rječnika razlikuju po tome što iz cjeline leksika nekoga jezika probiru ciljani dio, u ovome slučaju to su riječi nastale stapanjem neznačenjskih dijelova više ishodišnih riječi i pojmova koje one znače.

Obrađena građa ekscerpirana je iz 550 žanrovski i diskursno veoma različitih vrela svih registara – iz domaće i prijevodne beletristike, tiskane i internetske publicistike, znanstvenih i leksikografskih radova, prijevodnih televizijskih potpisa, stripova i karikatura, internetskih foruma, blogova i memova, jezika reklame, razgovornoga jezika i slenga.

Sadržaj

Rječnik

Napomena

Da bi se pravilno prikazali posebni znakovi koji se rabe u Rječniku, treba u pregledniku omogućiti prikaz mrežnih fontova (webfonts).

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Željko Holjevac

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Krešimir Bagić
Tatjana Pišković
Ivo Žanić

Godina i mjesec objavljivanja: 2016, prosinac

ISBN 978-953-175-621-1 (mrežno izdanje)
ISBN 978-953-175-737-9 (EPUB)
ISBN 978-953-175-738-6 (AZW3)

Ilustracija: Stojeći Hermafrodit, rimski kip, 3. st. Galerija Borghese, Rim.