Novo

 

 • Stil, perfektna forma, izraz ekvivalentan ideji, ideja izražena jedinim, najboljim načinom: evo glavnog mjerila za valjanost hrvatskog stila i hrvatske proze. – Antun Gustav Matoš

 • Stil je izražajni sustav karakterističan za djelo, autora, epohu. – Damaso Alonso

 • Stilovi su razvrstani u našem jeziku kao podanici u našoj monarhiji. Dva izraza koja odgovaraju istoj stvari ne odgovaraju istom redu stvari; a dobar ukus zna da se kreće kroz tu hijerarhiju stilova. – Antoine de Rivarol

 • Stil je sama misao. – Rémy de Gourmont

 • Pod pojmom stil uvijek podrazumijevamo neku posebnost. Svejedno je pritom hoće li to biti umjetnička posebnost, posebnost jezičnih sredstava ili u prenesenom značenju posebnost ljudskog ponašanja. – Boris Tomaševski

 • Jezik izriče, stil ističe! – Michael Riffaterre

 • Kako nešto kažemo u najmanju je ruku važno kao i ono što kažemo; zapravo sadržaj i forma praktično su neodvojivi jer predstavljaju dva lica istog predmeta. – Ronald Wardhaugh

 • Stil je sâm čovjek. – Georges-Louis Leclerc de Buffon

 • [...] što se stil više udaljava od svakodnevne upotrebe, to postaje uzvišeniji; što, naime, ljudi osjećaju prema strancima i sugrađanima, to osjećaju i prema stilu. Zato jeziku valja dati izgled nečega neobičnog, jer su ljudi skloni da se dive onome što je udaljeno, a sve što izaziva divljenje je ugodno. – Aristotel

 • Stil nije pitanje tehnike, nego kvaliteta vizije [...] on je sam po sebi apsolutan način viđenja stvari. – Marcel Proust

 • Već je davno kazano da ima samo jedan način za tačan izraz, a taj jedan jedini način izbora i reda riječi je stil. Stil je dakle nešto što se može konstatovati, usavršavati, ali ne naučiti, jer je rezultat individualnosti. Originalnost se ne uči. – Antun Gustav Matoš

 • – Bog je u detaljima. – Aby Wartburg
  – Stil je svakako u detaljima, no u svim detaljima i u svim njihovim međusobnim odnosima. – Gérard Genette

 • Stil je osjećaj svijeta. – André Malraux

 • Stil je rasa, odgoj i život; stil je fizionomija i temperamenat. Karakter se mijenja lakše od temperamenta i – fizionomije – jer je karakter samo odgoj – sadašnjost; a nije i rasa, prošlost. Moj bi stil bio dakle – psovka. – Janko Polić Kamov

 • Stil je ništa, ali ništa bez stila. – Antoine de Rivarol

 • Izbacite sve uskličnike. Uskličnik je kao da se smijete vlastitom vicu. – Francis Scott Key Fitzgerald

 • Pod imenom stila stvara se jedan samosvojni jezik koji je posve uronjen u osobnu i tajnu mitologiju autora, u onu hipofiziku govora u kojoj nastaje prvi par riječi i stvari, u koju se jednom zauvijek smještaju velike verbalne teme njegove egzistencije. – Roland Barthes

 • Loš stil je zapravo nesavršena misao. – Jules Renard

 • Stil je aspekat i kvalitet iskaza koji rezultiraju iz izbora među izražajnim sredstvima, aspekat i kvalitet koji su determinirani govornikovim ili piščevim intencijama. – Krunoslav Pranjić

 • Stil nije ples nego proces. – Jean Cocteau

 • Stil je jedini predmet književnoznanstvenog istraživanja. Stil je jedina književna realnost. Stilistika je jedina moguća znanost o književnosti. – Damaso Alonso

 • A konstrukcijom rečenice dotičemo jedno od najzanimljivijih pitanja sintakse stila. [...] ako je rječnik tijelo stila, struktura rečenice je njegova duša. – Pierre Guiraud

 • Put u pakao popločen je prilozima. – Stephen King

 • [...] pojmovi stila i stilema i njihov međusobni odnos nisu apriorne, objektivne kategorije nego su imanentni umjetničkoj strukturi jezika koja se spoznaje subjektivno, intuicijom, ʻdoživljajemʼ, što je temelj svakom metodološki suvislom kritičkom pristupu. – Frano Čale

 • Stil je poput kristala, njegova čistoća blista. – Victor Hugo

 • Samo si najveći umovi mogu dopustiti jednostavan stil. – Marie-Henri Beyle Stendhal

 • Ljudi misle da ih mogu poučiti stilu. Tome što stil zapravo jest! Imati što reći i reći to što je jasnije moguće. To je jedina tajna stila. – Matthew Arnold

 • Kada se suočimo s prirodnim stilom, zapanjeni smo i oduševljeni, jer smo – očekujući autora – našli čovjeka. – Blaise Pascal

 • Prave riječi na pravom mjestu – to je prava defincija stila. – Jonathan Swift

 • Stil doista ide u red pojava klijanja, on je preobražavanje naravi. I aluzije stila vraćaju u dubinu. [...] stil ima samo okomitu dimenziju, on je uronjen u zatvoreno sjećanje ličnosti, svoju neprozirnost stječe na temelju stanovitog doživljaja materije. – Roland Barthes

 • Kultura je prije svega jedinstvo stila koje se manifestira u svim aktivnostima nacije. – Friedrich Nietzsche

 • Stil je pod riječima i u riječima. On je duša i tijelo djela. – Gustave Flaubert

 • Kad stila ima, izraz je raznolik i raspoznatljiv. Ako ga nema, postoji manir, serijsko pisanje: ispod nekoliko fraza, koje imaju apriorno dostojanstvo i važnost, kulja mutna voda nemoći i besmisla. – Tomislav Ladan

 • Skup običaja jednog naroda uvijek je obilježen njegovim stilom; običaji oblikuju sustave. – Claude Lévy-Strauss

 • Tkanje ili uzorak; tkanje koje je istovremeno senzualna i logična, elegantna i bremenita tekstura: to je stil. – Robert Louis Stevenson

 • Za stil je potreban golem napor te fanatična i predana tvrdoglavost. – Gustave Flaubert

 • Sve su moje priče stilska tkanja i na prvi se pogled čini da nijedno ne sadrži mnogo kinetičke materije. Za mene „stil“ jest materija. – Vladimir Nabokov

 • Ako želimo razumjeti stil igraćih karata, ne smijemo se zadovoljiti promatranjem crteža na njima, moramo se upitati čemu one služe. – Claude Lévy-Strauss

 • Dobro je kad je iskaz izravan, ali i kad se misao zaodjene u novu dražesnu formu. Dobra je jednostavnost, ali i kompleksnost, tajanstvenost, začudnost, simbolizam, čak i opskurnost imaju određenu vrijednost. Štoviše, ne postoji Stil, samo stilovi i to je sve. – Oscar Wilde

 • Stilom se nazivaju posebne odlike govora, teže i rjeđe, koje označavaju genij ili talent onoga koji piše ili govori. – Jean le Rond d'Alembert

 • Stil, a ima ga tisuću vrsta, ne može se naučiti; to je dar s neba, to je talent. – François-René de Chateaubriand

 • Sad običan aspekt iskazanog, sad svjesna umjetnost umjetnikova, sad izraz čovjekove prirode, stil je neodređeni pojam koji stalno nadilazi granice u koje ga namjeravaju zatvoriti. – Pierre Guiraud

 • Uistinu dobar je stil moguć tek kada čovjek postane najbolji što može biti. Stil je karakter. – Norman Mailer

 • Moć stila, tj. potpuno slobodna veza između jezika i njegova dvojnika od puti, stavlja pisca iznad Povijesti, kao svježinu. – Roland Barthes

Jedan pogled na hrvatsku jezičnu stilistiku od 1970. do 2020. godine

U radu se donosi pregled pedeset godina lingvostilističkih istraživanja u Hrvatskoj (1970. – 2020.). Prvo se desetljeće naslanja na rad zagrebačke stilističke škole, s najznačajnijim stilističarem Krunoslavom Pranjićem (1931. – 2015.). Slijedi pregled djelovanja istraživača jezične stilistike: Josipa Vončine (1932. – 2010.), Josipa Silića (1934. – 2019.), Branka Vuletića (1937. – 2014.), Ive Pranjkovića (1947. –), Diane Stolac (1956. –), Lade Badurine (1962. –), Vlaste Rišner (1962. –) i drugih. Pregled zaključuje predstavljanje rada Krešimira Bagića (1962. –), autora Rječnika stilskih figura. U razmatranu razdoblju objavljen je veliki broj relevantnih knjiga, a većina se članaka objavljuje u stilistici usmjerenom časopisu Umjetnost riječi te u 21. stoljeću na mrežnim stranicama stilistika.org.

Ljeta s Marijom: obiteljsku povijest pišu žene

»Ljeta s Marijom« Olje Savičević Ivančević koloplet je odvažnih ženskih likova koje osim zajedničkog porijekla dijele i zajedničko ime – Marija. Ili varijaciju toga imena. Kroz fragmentirane prikaze Marijetinog, Merinog, Mašinog, Marijolinog i Marinog života nazire se figura žene kao nositeljice obiteljskih priča i nasljeđa. Marije su neustrašive, pametne, ponekad ishitrene, ali najvažnije od svega – hrabre. 

Djevojka-zarez: gramatika u tijelu, otpor u jeziku

Zbirku poezije »Djevojka-Zarez« kazališne redateljice Rajne Racz podveli smo pod sintagmu »gramatika u tijelu, otpor u jeziku«. Takvim određenjem na jednom mjestu okupljamo sve što autorica tematizira i propituje kroz četiri ciklusa.

Pustolov pred vratima: ljubavni ringišpil s dosadnim muškim likovima

U analizi su nam poslužila tri kriterija adaptacije koje navodi Linda Hutcheon – selekcija adapt-autorskog ključa, interpretacija i autonomnost adapt-autorskog djela. Ključno mjesto u predstavi prikaz je snoviđenja ili Djevojčine podsvijesti, pa je Gavella u prošlosti uveo dodatnu scenu, a Petković rotirajuću platformu.

Uloga ptice u pjesništvu Danijela Dragojevića

Ptica je motiv kojemu se pjesnik Danijel Dragojević često vraća. U kontekstu njegove ekopoetike taj motiv briše uvriježene granice između urbanog i ruralnog, prirode i kulture, umjetnosti i stvarnosti, forme i sadržaja, književnih i neknjiževnih diskursa. U radu se obuhvatno nastoje opisati i interpretirati dragojevićevske ptice i njihova uloga u kontekstu čitavog opusa.

Teorija degeneracije jedna je od najvažnijih poluga europske psihijatrije

U šestoj epizodi razgovarali smo s autorima knjige »Lov na degenerike« – Mislavom Bertoša i Tvrtkom Vukovićem.

Lov na degenerike: tko je ovdje lud?

Prosperitetnoj izgradnji građanskog društva potkraj 19. stoljeća prijete abnormalni – skitnice, pustolovi, anarhisti, homoseksualci, sitni lopovi, neposlušni sinovi i neukrotive kćeri. Uspostava reda, discipline i suzbijanje kolektivne histerije moguće je samo uz proizvodnju pojma "degenerika" kao patološkog tijela, onog koje je opasno, koje ne može biti kažnjeno i stoga jedino može postati predmetom proučavanja psihijatrije, kojoj je uzgred rečeno potrebno žrtveno janje kako bi samu sebe postulirala kao znanstvenu disciplinu.

Biblioteka

Nova izdanja

Ivan Marković: Bu kaj? Paljetkovanje po privatnim jezicima Vatroslava Jagića, Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša

Ivan Marković: Bu kaj? Paljetkovanje po privatnim jezicima Vatroslava Jagića, Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša

Tvrtko Vuković: Tjeram krdo riječi

Tvrtko Vuković: Tjeram krdo riječi

Vatroslav Kalenić: Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe

Vatroslav Kalenić: Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe

Ljudevit Jonke: Suvremeni naš književni jezik

Ljudevit Jonke: Suvremeni naš književni jezik