Biblioteka

Hrvatski rječnik stopljenica

Lj

ljagolast prid. ljaga × vragolast

Feralov ljagolasti Dečak (FT, 11. 11. 2005, n)

• o napisu H. Dečaka u kojemu se P. Matvejević optužuje za populizam i koristoljublje u izigravanju žrtve sistema • Vragolasti Denis – strip i crtani film o nestašnome dječaku

ljamasutra im. ljama × Kama sutra

Ljamasutra – za svaki slučaj (Index, 18. 4. 2014, m)

• mem s ljamama u različitim seksualnim pozama • Kama sutra – staroindijski, sanskrtski tekst o ljubavi, želji, užitku, spolnosti

lješnjak im. ljevak × dešnjak

Osoba koja je i ljevak i dešnjak – lješnjak. (Jezik FB, 2. 3. 2014)

Ljetnissan [ĺetnisan] im. ljetni × san × Nissan naslov nagradne igre u novinama (2000-ite), glavni zgoditak bio je automobil marke Nissan

• usp. Proljetnissan, Rasfordaja, Twingospođica

ljigovodstvo im. ljiga ‘gadost; gadna, odvratna osoba’ × knjigovodstvo

Glazbeno ljigovodstvo (FT, 17. 2. 2001, n)

S jedne pak strane gledano, naše glazbeno ljigovodstvo ostaje totalno svesvrstano ili nesvrstano u međublokovskoj podjeli gaža [...] (FT, 17. 2. 2001)

• D. Matošec o glazbenicima koji će za novac svirati bilo kojoj političkoj opciji

ljubaviteljica im. ljubav × ?baviteljica

Koristim predah u sređivanju: sms-no šaljem, više pizdavateljki negoli ljubaviteljici, no ne i kurcoprnjici, stoga ipak dragoj mi osobi [...] (Rajki 2014a, 42)

• usp. kurcoprnjica, pizdavateljka

ljubičanstven prid. ljubičast × veličanstven

Pa to je ljubičanstveno! (2015, r)

• reklama za deterdžent Teta Violeta

ljubitnik im. ljubiti × gubitnik

Ljubitnici (FT, 17. 1. 2000, n)

• o pokušaju očuvanja cjelovitosti HDZ-a nakon gubitka izbora • fotomontaža istaknutih HDZ-ovaca V. Šeksa i M. Granića, koji se ljube s maskama na ustima

ljubojica im. ljubiti × ubojica

Feralov ljubojica (FT, 7. 4. 2001, n)

• o izjavi D. Cappiaua da J. Cappiau nije monstrum koji ubija u pol bijela dana po Zagrebu • J. Cappiau ubio je 2001. godine u središtu Zagreba V. Sliška

• usp. domoljubojica, domoljubojstven, ljubojstvo, poljubojica, samoljubojica, ubojicajac, udbojica

ljubojstvo im. ljubiti × ubojstvo

Feralovo ljubojstvo (FT, 24. 2. 2001, n)

• o napisu don Ž. Kustića da čovjek neprijatelja mora ljubiti i onda kad mu se treba suprostaviti i oružjem, »čak i usmrtiti ga nema li drugoga rješenja«

• usp. domoljubojica, domoljubojstven, ljubojica, poljubojica, samoljubojica, ubojicajac, udbojica

ljubuškarac im. Ljubuški × muškarac

Feralovo ljubuškarac mjeseca (FT, 14. 11. 1994, n)

• komentar izjave političarke Lj. Vokić, rodom iz Ljubuškoga, o muško-ženskim odnosima u Hercegovini

ljudilo im. čovjek mn. ljudi × ludilo

Kravlje ljudilo (FT, 2. 12. 2000, n)

• naslovnica s fotomontažom

Životinjsko ljudilo (FT, 2. 12. 2000, n)

• naslov satirične pjesmice

Ploveće ljudilo (FT, 17. 11. 2006, n)

• o kruzerskome turizmu kao vrhuncu nesmiljene eksploatacije lokalnih resursa