Biblioteka

Hrvatski rječnik stopljenica

Q

qubit [kjubit] im. e. qubit quantum ‘kvant’ × bit ‘bit’ kvantni bit

Osnovni element nad kojim se rade kvantne operacije je qubit. [...] U sustavu s više qubitova podrazumijeva se fizički više elektrona od kojih svaki predstavlja jedan qubit. Ukoliko postoje dva qubita [...] (Hrg 2004, 32)

Teorija dalje kaže da takav qubit može biti iskorišten za obavljanje više izračuna u isto vrijeme, a ako mu se pridodaju novi qubiti, njegova snaga raste eksponencijalno, pa bi tako računalo s dva qubita moglo raditi četiri, a ono s 20 preko milijun simultanih proračuna. (Bug, 18. 9. 2006)

Na najosnovnijoj razini kvantna su računala sastavljena od kvantnih čestica ili qubita, a ne standardnog materijala od kojih su načinjena digitalna računala. Klasična računala sadrže tranzistore koji su ili uključeni ili isključeni, to jest stanje je 1 ili 0. Qubit može biti oblikovan na različite načine te istovremeno predstavljati 1 i 0. (PD, 21. 11. 2010)

• usp. bit

quebekovina [kebekovina] im. Quebec × domovina

Lijepa naša quebekovina (FT, 23. 2. 1998, n)

• o secesionističkim sklonostima kanadske frankofone pokrajine Quebec

quhanje [kuhańe] im. e. queer ‘homoseksualac’ × kuhanje

Viralno quhanje (Queer, 6. 9. 2011, n)

Quinnteres [kvinteres] im. e. Quinnterest Quinn × interest ‘interes’

Što se događa? – Barney, ovo je intervencija. Quinntervencija. Ti i Quinn idete prebrzo i ne vjerujemo joj. To je u tvome najboljem interesu. Quinnteresu. (Kako 2015, S07E19)

• Quinn – ime lika u TV-seriji Kako sam upoznao vašu majku

• usp. Quinntervencija

Quinntervencija [kvintervencija] im. e. Quinntervention Quinn × intervention ‘intervencija’

Što se događa? – Barney, ovo je intervencija. Quinntervencija. Ti i Quinn idete prebrzo i ne vjerujemo joj. To je u tvome najboljem interesu. Quinnteresu. (Kako 2015, S07E19)

• Quinn – ime lika u TV-seriji Kako sam upoznao vašu majku

• usp. Quinnteres