Studij stilistike

Stilske vježbe

Književna kritika

U zimskome semestru ak. god. 2022/2023. izvodila sam kolegij Književna kritika. Kolegij je dijelom bio zamišljen i kao praktična kritičarska radionica u kojoj su studenti svladavali zakonitosti pisanja književne kritike i oblikovali svoj kritičarski rukopis.

stil je žanr je stil je žanr

Studenti su dobili zadatak odabrati jedan od pet novinarskih tekstova Jutarnjeg lista objavljenih početkom 20. st. (»Htjela se otrovati«, »Mala senzacija u Ilici«, »Početak oluje«, »Štrajkbreherica« i »Tulenje po ulicama«). Odabrani tekst trebali su preispisati u pet inačica, svaki put ističući jedan od stilogenih postupaka: punktuacijske stileme, (anti)eufoniju, gramatičku sinonimiju, ekspresivnu sintaksu, anticipaciju/retrospekciju/introspekciju. Svaka je inačica trebala poprimiti lingvostilističke odlike proezije ili lirske drame.

Analiza jezika dramskoga teksta »Dobro došli u plavi pakao« Borivoja Radakovića

Radakovićevi urbani marginalci izražavaju se surovo i bez predumišljaja, izbjegavaju dvosmislenost, ne poznaju bihejvitive, od strategija uljudnosti koriste isključivo suhoparnu službenost, pljuju glasno / i urlaju ko zvijeri, a prijetnje licu dio su njihove zone komfora. Usprkos svemu navedenom, njihov jezik nije lišen figurativnosti, koja se, pomalo neočekivano, ispoljava ponajviše kroz njegovu psovačku dimenziju.

»Glembajevi su Kardashianke na steroidima« – književne kritike s Goodreadsa

Iako je teško i (osobito stručnjacima) bolno prihvatiti pristup, jezik, (ne)učenost, način i opsežnost »kritika« s Goodreadsa kao potencijalnu budućnost vrednovanja književnih djela, neosporan je utjecaj takvih stranica na tržište knjiga.

Stih između klika i lajka

Doba sveopće digitalizacije sa sobom donosi promjene u svim aspektima ljudskog života. Koncepti koji su donedavno postojali samo u fizičkom obliku u novije se doba sele u svijet digitalnih medija. Književnost, koja je stoljećima bila zamisliva samo u obliku opipljive knjige, danas dobiva i svoje elektroničke verzije. Relativno je nova pojava u tom polju da su društvene mreže postale platforma na kojoj nastaje specifičan oblik »književnih« djela.

Stilistika i enigmatika

Kada u ruke uzme enigmatski časopis, čitatelj dobiva mnogo više od zadataka za rješavanje. Dobiva zabavu i razbibrigu, ali i kreacije iznimno talentiranih i svestranih osoba. Osmišljavanje enigmatskih zadataka pretpostavlja poseban talent. Radi se o autorima koji toliko dobro poznaju svoj jezik da svjesno koriste stilske figure, osmišljavaju ih i njima rukuju, dapače one su nerijetko temelj njihova stvaralaštva.