Studij stilistike

Stilske vježbe

Reci mi da pišeš kao Sever, Marinković, Matoš, Zajec, a da ih ne potpišeš

Studenti seminarske nastave iz Stilistike dobili su zadatak odabrati jedan od ponuđena tri odlomka iz knjige Tee Tulić Maksimum jata (2017). Nakon što su odabrali jedan od tri proetska odlomka, trebali su ga preispisati u četirima inačicama: kako bi ih napisali Josip Sever, Ranko Marinković, A. G. Matoš i Tomislav Zajec. Tom su prilikom trebali paziti na sve lingvostilističke odlike koje opisuju stil navedenih pisaca: upotrebu fono-, morfo-, sintakto- i leksikostilema, stilogenost kompozicije, intertekstualne elemente, stilska obilježja epohe u kojoj pisci stvaraju, kao i na žanrovske odrednice. U uvodnome ćemo dijelu predstaviti predloške, a zatim i izbor najboljih studentskih uradaka u četirima inačicama koje opisuju stil redom Severa, Marinkovića, Matoša i Zajeca.

Jastvo između osjetilnoga i transcendentalnoga

Autorica analizira pjesmu Vampir A. B. Šimića, i to s obzirom na njezinu formu, tematski i simbolički plan. Pritom nastoji upozoriti na podvostručenje lirskoga subjekta te na njegov dvojak odnos prema nadosjetilnome svijetu koji je konkretiziran u liku vampira.

Interpretacija pjesme »Samoća« Tomislava Bogdana

Pjesma je spoj intertekstualnih referenci, dijaloga i poigravanja s literarnom tradicijom, jezikom i njegovim izražajnim mogućnostima. Fragmenti svakodnevice i zaokupljenost idejama ljubavi, ljepote i prolaznosti otkrivaju unutarnji emocionalni svijet lirskog subjekta, koji je u naslovu okarakteriziran motivom samoće.

Interpretacija pjesme »Sat« Miroslava Krleže

Miroslav Krleža je u pjesmi Sat pomoću asonance, aliteracije i inverzije čitatelja nastojao uvesti u jednu opustjelu i sumornu sobu – u jednu tihu noć – ispunjenu prisustvom smrti, daleko od vesele užurbanosti života.

Retoričko pitanje u jeziku političara i govornika

Retoričko je pitanje, kako je poznato, pitanje na koje se ne očekuje odgovor. Ovaj rad izdvaja funkcije, značenja i oblike retoričkog pitanja, a u središtu njegova interesa analiza je odabranih primjera retoričkog pitanja u jeziku političara i govornika. Namjera je ustanoviti kako i kada političari i govornici koriste tu figuru te što njezinim korištenjem žele postići.

Neodređenost u »Specijalnim izaslanicima« Antuna Šoljana

U analizu Šoljanove pripovijesti Specijalni izaslanici krenut ćemo gledajući na stilistiku kao heterogenu i smještenu „na susretištu lingvistike i književnosti“. bez nostalgije i bez namjere da ju se gura u stanje njezine „predteorijske nevinosti“. Jasno je kako je nemoguće napraviti skok u interpretativnu djelatnost te skok s „dijelova“ na „cjelinu“, kao što to pokušava Samardžija 1984. na kraju svoje stilističke analize Šoljanova romana „Drugi ljudi na mjesecu“, bez da uvidi budu uvelike određeni različitim tipovima predznanja.

Tajni život pjesnika: osvrt na zbirku »Dva puta za jug« Lare Mitraković

U travnju 2019. u izdanju Frakture objavljena je druga zbirka poezije Lare Mitraković pod naslovom Dva puta za jug. Riječ je o zbirci koja je zrelija od autoričina prvijenca (Brojanje pogrešaka, 2016), no koja ujedno nastavlja i razvija mnoga obilježja njezine poezije zamjetna već u prvoj zbirci. Iako bi se moglo pomisliti da je naslovnica zbirke izabrana tek prema istom konceptualnom rješenju primijenjenom i na ostale Frakturine pjesničke zbirke objavljene ove godine, minimalistička naslovnica pretapanjem ljubičaste u narančastu boju asocira na suton (a time i na ljeto) te upućuje i na bitnu karakteristiku zbirke Dva puta za jug (a možda i autoričine poetike), a to je jednostavnost pjesničkog izraza iza koje se međutim krije bogatstvo metafora i pjesničkih slika koje nas preplavljuju čim počnemo čitati zbirku.

Tema Vidaić

Dio polaznika izbornog kolegija Mislim, dakle, gdje sam, koji se izvodio u ljetnom semestru akademske 2018/19. godine, za seminarsku je zadaću trebao napisati prikaz zbirke pjesama Mehanika peluda Martine Vidaić (HDP, 2018). Ovdje donosimo prikaze triju studentica.

Tema Mrkonjić

Dio polaznika izbornog kolegija Mislim, dakle, gdje sam, koji se izvodio u ljetnom semestru akademske 2018/19. godine, za seminarsku je zadaću trebao napisati prikaz zbirke pjesama Reciklažno dvorište Zvonimira Mrkonjića (Meandarmedia, 2018). Ovdje donosimo prikaze dviju studentica.