Biblioteka

Hrvatski rječnik stopljenica

E

edenluk im. Eden ‘Rajski vrt’ × pederluk

Feralov edenluk (FT, 10. 3. 2006, n)

• o izjavi N. Rebića protiv istospolnih zajednica kao protuprirodnih jer »Bog nije stvorio dva Adama ili dvije Eve«

• usp. rebrutacija, vrlikan

edutainment [edutejnment] im. e. edutainment education ‘obrazovanje’ × entertainment ‘zabava’ sadržaj osmišljen tako da pouči i zabavi, da pouči putem zabave

U literaturi se vrlo često susreće engleski pojam edutainment. Taj je pojam nastao ranih devedesetih godina. On terminološki objedinjuje edukaciju i zabavu (education + entertainment). Zamišljen je kao način usvajanja znanja koji djeci/učenicima pomaže u učenju, ali bez poučavanja, kao oblik zabave dizajniran tako da bi bio poučan. (Inoptimum, 2. 8. 2011)

Voditeljica Astronomskog centra Rijeka, Andrea Cvitan, naglasila je kako Kaluoka’hina spada u kategoriju tzv. edutainment, jer crtić osim zabavne ima i edukativnu, ekološku funkciju. (Teklić, 5. 3. 2012)

Nova programska smjernica za mlade bit će i popularizacija znanosti (Edutainment) na umjetnički vrijedan i zabavan način kroz dramatizacije romana o povijesti, filozofiji i fizici (Direktno, 4. 12. 2014)

• usp. advertainment, infomercijal, infonoda, infotainment

eflet im. e. ephlet essay ‘esej’ × pamphlet ‘pamflet’ esej i pamflet, poluesej i polupamflet

Corinne Maier, viša ekonomistica u Francuskoj elektroprivredi (EDF), s doktoratom iz psihoanalize, napisala je britku satiru (tzv. eflet: poluesej – polupamflet) brojnih self-help knjiga biznis-menadžera, gurua i psihologa kojima se veliča korporativna kultura i obećava poboljšanje vlastite karijere. (Polšek 2008, 25)

egolotinja im. ego × golotinja

[...] uvjerene da im je sebična poza egolotinje tad najizgovorljivija. Nego, najbolje su one sudionice koje mogu lako, po kozmičkoj navici, našminkati si razmišljanje o duhu preko lica u kozmetičko. (Rajki 2014a, 9)

• usp. kozmetički

Igara, osim u rijetkim slučajevima, svakih 30-tak godina, ako me izračun ciklusa ne opsjenjuje, uvijek je manjkalo u ego-lotinji književnosti razmaženoj prezirom, poetikom usluga i ideologijama prijateljevanja [...] (Rajki 2014a, 50)

• usp. egoniti se

egoniti se gl. ego × goniti se

Čuo sam samo vlastiti glas. Negodovao sam zbog ocjenjivanja-nja-nja-nja, a vlastita kletva mi je bila: Egoni se! (Rajki 2014a, 66)

• usp. egolotinja

egzekutak im. egzekucija × kutak

Egzekutak (FT, 4. 8. 2006, n)

• o izjavama izraelskoga veleposlanika u RH da Izrael ne gađa libanonske civile, odnosno da stradale civile Hezbollah možda namjerno smjesti u vojne ciljeve

egzotika-taka im. egzotika × tika-taka ‘onomatopeja kucanja sata’

Feralova egzotika-taka (FT, 19. 2. 2000, n)

• o izjavi J. Marjanovića da »u Bangkoku dan traje 24 sata«

e-heil [ehajl] im. e. e-mail ‘e-pošta’ × nj. Heil ‘dobro, spas; živio’

Uz ponosnu potvrdu svojega autorstva, Miljak je pojasnio i razloge za slanje takvog e-heila. Morao je, kaže, reagirati na priopćenje Spomen-područja Jasenovac što ga je potpisala Nataša Jovičić, a u kojemu se kaže [...] (Lucić 2013a, 4. 12. 2013)

• o prijetećim mejlovima koje je J. Miljak slao N. Jovičić • Heil Hitler – nacistički pozdrav

• usp. heil

Einstun [ajnštun] im. /Albert/ Einstein × Antun /Vrdoljak/

Ne, ja samo svijet tumačim po Einstunu Tonču Vrdoljaku, ocu hrvatskog olimpizma i utemeljitelju takozvane relativističke filozofske škole, po kojemu je Mađarska praktički prva, a drugo mjesto Hrvatske ravno prvom. (Dežulović 2011, 159, travanj 2007)

• usp. Atlantun, prasist, tončno, Vrdobljak, zgradni

ejakuler im. ejakulacija, ejakulirati × kuler ‘frajer; smiren, hladan čovjek’

Bio se, ejakuler, zaustavio u gradu, pojesti sendvič i popiti kavu. (Rajki 2006b, 120)

• usp. banalnik, glupijandura, humanitkov, infafatilnik, kitaromantik, klitorisač, kurvaritelj, reneseansnik, svodnikotinaš, vragolišav

ekognomski prid. ekonomski × gnom ‘neugledno kvarno stvorenje’

Ekognomski kutak (FT, 18. 8. 2001, n)

• o iritantnim izjavama političara S. Linića

• usp. burdžoazija, halocinogen, hulkiganizam, klinićki, Plinić, Porezman, Porres, slavkoluk, slavkorječivost, Slinić, socijalnuški, Zlavko, Zlinić

ekoložnica im. ekologija × ložnica

Feralova ekoložnica (FT, 12. 3. 2004, n)

• o napisu I. Šole o važnosti ekologije, pa i u seksu

ekonomister im. ekonomist × mister

Novine, televizije i portali vrve tako stručnim analizama i maštovitim prijedlozima, cijeli se jedan prijeteći pseudoznanstveni diskurs sasvim lijepo udomaćio tamo gdje se do jučer pričalo o ZERP-u i skrovištima generala Gotovine, nema profesora ekonomije niti bolje pozicioniranoga menadžera kakve srednje uspješne tvrtke koji do sada nije barem dva ili tri puta ponudio svoje rješenje situacije, a Željko Rohatinsky i Emil Tedeschi svakodnevno vode uzbudljivu trku za titulu ovogodišnjeg ekono-mistera Hrvatske... (Zarez, 16. 9. 2010)

ekotaža im. e. ecotage eco- ‘eko-, ekološki’ × sabotage ‘sabotaža’ sabotaža kojom se promiče ekologija ili se smanjuje ekološka štetnost sabotiranoga

Početkom 1980-ih godina skupina ekoloških aktivista, razočaranih neuspjehom environmentalnih organizacija, osnovala je pokret »Earth First!« s osnovnim ciljem zaštite preostalih područja divljine na američkom Zapadu. Njihove spektakularne akcije, nazvane ekotaža, uništavanja korporacijske imovine – buldožera, traktora, kamiona – stekle su veliki publicitet u američkoj javnosti i izazvale državne progone. (Markus 2003, 145)

Film govori o najvećoj ekotaži (ekološkoj sabotaži) u povijesti: 6. studenog dvoje aktivista pokreta za oslobođenje životinja potopila su dva broda za kitolov u luci u Reykjaviku i uništili tvornicu za preradu mesa kita. (ASK, 29. 2. 2012)

ekozofija im. e. ecosophy eco- ‘eko-, ekološki’ × philosophy ‘filozofija’ ekološka filozofija ili filozofična ekologija

Dubinski ekološki pokret. »Ekozofija T« Arne Naessa (Cifrić 2002, n)

Nekoliko je čimbenika koji su izvršili dugoročni utjecaj na Naessa i pridonijeli njegovom shvaćanju dubinske ekologije koju je nazvao ekozofija T (po jednoj planini u Norveškoj gdje se nalazi njegova koliba, ali i po otvorenosti za druge verzije – ekozofija A, B...). (Markus 2003, 144)

Næss je u upotrebu uveo termin »ekozofija« kako bi opisao filozofsku ekologiju koje je dubinska ekologija sastavni dio. Ekozofija se nadahnjuje kako ekologijom tako i mnogim filozofskim i religijskim tradicijama [...] (Zarez, 6. 2. 2009)

ekozofski prid. e. ecosophical eco- ‘eko-, ekološki’ × philosophical ‘filozofski’ koji se odnosi na ekozofiju • v. ekozofija

Autor tematizira ekozofiju kao znanje koje daje horizont kako ekonomiji tako i ekologiji. Ekozofski odnos prema svijetu vodi se znanjem da sporazumijevanja nema bez razumijevanja. (H-Alter, 30. 11. 2011)

eksjugzorcist im. eks-Jugoslavija × egzorcist

Feralov eksjugzorcist (FT, 24. 3. 2001, n)

• o optužbi M. Tuđmana da iz članova aktualne lijeve Vlade RH nikad nije izišao komunizam i jugoslavenstvo

• usp. etataizam, idioptrija, napokonačan, očinački, opleonazam, pistarija, remake-djelo, šlafrok-en-rol, tatoizam

ekspertizezanje im. ekspertiza × zezanje

Ekspertizezanje nježnog slučaja (Bednjanec 1980, 51, n)

• epizoda o nekakvim dvama spornim nogometnim bodovima

• usp. juridriskanje

ekstravaganci im. ekstravagantan × Ganci ‘Cigan/in/’ civiliziran, elegantan Rom

Snimi ekstravagancija kakvo samo odelo fura. (Ž, Zagreb, 13. 3. 2011)

ekstravaganci (Sabljak 2013, s. v.)

ekströhmist [ekštremist] im. ekstremist × /Carl Gustav/ Ströhm

Feralovi ekströhmisti (FT, 17. 2. 2001, n)

• o relativizirajućoj izjavi komentatora C. G. Ströhma nakon podmetanja bombe pod spomenik palim borcima na zagrebačkome groblju Mirogoj

• usp. gustaša, oberströhmbahnführer, ströhmbahnführer, ströhmljenje

ekukumenizam im. ekumenizam × kuku meni

E-kuku-meni-zam... (Kaćunko, 21. 1. 2010, n)

Isto tako, svi zajedno u iskrenom nastojanju za jedinstvom kršćana, unatoč evidentnim teškoćama u napredovanju (posebno u nekim »miješanim« sredinama, gdje se – kako bi rekao biskup Ratko Perić – provodi »e-kuku-meni-zam«, ili »e-kuku-kume-nizam«), treba ustrajati u ekumenskom hodu naprijed. (Kaćunko, 21. 1. 2010)

• o ekumenizmu povodom ekumenske Molitvene osmine • kuku meni – uzvik u žalovanju, samosažaljenju, jadu

• usp. ekukukumenizam, kukumenizam, šekumenizam

ekukukumenizam im. ekumenizam × ?kuku kume

Isto tako, svi zajedno u iskrenom nastojanju za jedinstvom kršćana, unatoč evidentnim teškoćama u napredovanju (posebno u nekim »miješanim« sredinama, gdje se – kako bi rekao biskup Ratko Perić – provodi »e-kuku-meni-zam«, ili »e-kuku-kume-nizam«), treba ustrajati u ekumenskom hodu naprijed. (Kaćunko, 21. 1. 2010)

• o ekumenizmu povodom ekumenske Molitvene osmine • kuku – uzvik u žalovanju, jadu

• usp. ekukumenizam, kukumenizam, šekumenizam

ekumenjara im. Ekumena × komunjara

Feralove ekumenjare (FT, 14. 6. 1999, n)

• o prigovoru don A. Bakovića da HTV-ova emisija Ekumena postaje »multireligijska, multietnička, multikonfesionalna, multi... ova, multi... ona«

• usp. antitemza, antomurale, desnošljivost, drinosaurus, državlji, haesperanto, kćerikalizam, muslimaničan, prasizam, romovina, romovlasnički, serijalnuški, stjegovni, ubijesno, videološki, wrusstracija, zaviočajan, zavjeronauk

eldoradnik im. Eldorado × radnik

Feralova zemlja eldoradnika i seljaka (FT, 30. 11. 2007, n)

• o napisu M. Lasan Terin da bi se Hrvatska zbog bogatstva i ljepote mogla nazvati Eldorado

elegadan prid. elegantan × gadan

Tako da od teške katastrofe hrastom furniranog stola sa ispucalim lakom boje trešnje (!) sad imamo vrlo elegadan »hrastov« astalić visokog sjaja :-). (Roda, 20. 6. 2009, k)

• usp. blamurozan, glamugrozan, sjajšan, zgadan, zgovan

elektrokucija im. e. electrocution electro- ‘elektro-, električni’ × execution ‘egzekucija’ 1. hotimično usmrćivanje čovjeka udarom električne struje kao način izvršenja smrtne kazne, obično na električnoj stolici

elektrokucija (AG 1999, s. v.)

Primjerice, tu je Rajmohan Nair (Electro Man) koji je nakon neuspjelog pokušaja samoubojstva otkrio da je imun na elektrokuciju ili Scott Flansburg čija je supermoć brzinsko rješavanje matematičkih zadataka (iako je teško povjerovati da bi ova super moć izrodila kvalitetan strip). (Index, 14. 8. 2010)

Elektrokucija. Izvođenje smrtne kazne el. strujom na el. stolici. Prvi put primijenjeno u SAD-u (New York) 1890. (Proleksis, s. v., 22. 6. 2012)

2. hotimično usmrćivanje životinje udarom električne struje radi ljudske koristi

S obzirom na vrstu životinje, koriste se različite metode usmrćivanja, poput analne ili vaginalne elektrokucije (ubijanje strujom). (Dnevnik, 25. 1. 2006, b)

Nošenje krzna također nikoga ne čini zavodljivim i seksipilnim, kao što ni brutalna vaginalna i analna elektrokucija, kojom se životinje ubijaju radi krzna, nije nimalo seksi niti glamurozna. (SD, 30. 1. 2012)

3. neželjeno, nehotično smrtno stradavanje čovjeka ili životinje od strujnog udara

Od ukupnog broja nesreća od elektrokucije koje završavaju smrću 80–85% su muškarci, 15–20% su žene. (Elektro, 2010)

U Elektroprimorju, riječkoj jedinici HEP Operatora distribucijskog sustava sustavno se rješava problem stradavanja zaštićenih vrsta ptica i životinja od elektrokucije na nadzemnim srednjenaponskim električnim vodovima (HEP, 4. 12. 2013)

embrijačina im. embrij × brijačina ‘mišljenje; naklapanje, brbljanje; provod, zabava’

Feralova embrijačina (FT, 24. 2. 2006, n)

• o izjavama don Ž. Kustića o hrvatskim demografskim problemima

Emilanković im. Emil /Tedeschi/ × /Zoran/ Milanović

Emilanković: Država u materini – sve što nam treba je ljubav (Index, 8. 6. 2012, m)

• fotomontaža hrvatskoga premijera Z. Milanovića i tajkuna E. Tedeschija na naslovnici filma Planina Brokeback (2005) o homoseksualnoj ljubavi dvojice kauboja

• usp. Bezvezoka, Debilanović, Gnjidanović, Karalanović, Karamilanović, Majmulanović, Milamarko, Milijanović, Muljanović, nagomilanović, Nulanović, Sponzoran, Sprdnjanović, Tomizoran, Yugovanović, Yulanović, Zečilanović, Zloran, Zočina, Zokafka, Zokyuevara, Zoramarko, Zorangutan, Zorislav

emigracia im. emigracija × e. CIA ‘Central Intelligence Agency, Središnja obavještajna agencija’

Hrvatska emigracia (FT, 11. 1. 1999, n)

• o mutnoj aktivnosti Centra za strategijska istraživanja koji vodi povratnik iz emigracije M. Sopta

Emippali [emipali] im. Emippali Emily /Sweeney/ × /Rajesh/ Koothrappali

Pokušavam smisliti nadimak za sebe i Emily. Koji ti se više sviđa, Emippali ili Koothrapemily? – Zašto tvoje prezime, a njezino ime? – Njezino je prezime Sweeney, a s Koothrapeeney nešto nije u redu. (Teorija 2015, S08E02)

• E. Sweeney, R. Koothrappali – imena likova u TV-seriji Teorija velikog praska

• usp. Howdini, Koothranardowitz, Koothrapeeny, Koothrapemily, Koothrapenny, Koothratulum, Lenwoloppali, Leonerd, Shamy, Shelbot, Shelzum, Šarmalarmalon, Wolowizard, Zeusowitz

emotikon im. e. emoticon emotion ‘osjećaj’ × icon ‘ikona, slika’ slikovni prikaz signala neverbalne komunikacije (izraza lica, pokreta tijela i sl.), rjeđe predmeta ili osoba, umetnut u pisani tekst, a izveden pomoću interpunkcijskih znakova, slova i brojki

Emotikoni ili smajlići ili smješci su slikovni izrazi emocija, raspoloženja i stavova (u pravilu shematizirano oslikavajući odgovarajući izraz lica) te radnji, situacija, bića i predmeta. Naziv emotikon (engl. emoticon) nastao je spajanjem engleskih riječi emotion (emocija) i icon (slika). (Ivas – Žaja 2003, 82)

Emoticon – Emotikon. Skraćenica engleskog izraza »emoticon icon«, što na hrvatskome znači »ikona raspoloženja«. (Panian 2005, s. v. emoticon)

Emotikoni iz internetske i SMS komunikacije (Babić – Žic Fuchs 2007, 555)

:-), :P, :-*, 3:-o, ;-) i još tisuće sličnih emotikona ne samo da su uspjeli opstati 25 godina nego su se s godinama širili pa danas više nisu tek privilegija mlađe generacije [...] već su osvojili čak i biznismene kojima su emotikoni postali neizbježan dio komunikacije s poslovnim partnerima. Tomu u prilog govori i podatak da 55 posto onih koji svakodnevno u SMS porukama i e-mailovima koriste emotikone imaju više od 30 godina, a većina ih je počela koristiti tek prije pet godina. Emotikoni su prošli klasični put internetskih trendova, odnosno stvoreni su isključivo kao potreba da bi se na kraju raširili u nezamislivim razmjerima. Prvi put su stvorena samo dva: :-) i :-(, a smislio ih je profesor Scott Fahlman [...] To je bilo 19. rujna 1982. (JL, 16. 8. 2007)

U azijskim je kulturama veći fokus stavljen na oči, koje se zato i u smajlićima jače izražavaju. Štoviše, nerijetko se sve ostale crte lica posve zanemaruju: čest je emotikon ^^, koji je više-manje sukladan našem :) (F, 28. 2. 2010, k)

Istraživanje [...] provedeno na više od tisuću Britanaca, pokazalo je da više od polovice afera na poslu započinje slanjem (ne)prikladnih emotikona, poput znaka za poljubac. (Index, 7. 9. 2012)

Oxfordova riječ godine nije riječ nego emotikon. Po prvi puta ikad, ovaj je rječnik svoju godišnju nagradu za riječ godine dodijelio emotikonu. Službeno nazvan »lice sa suzama sreće« ovaj se emotikon, ili emoji ako vam je draže, u 2015. izdvojio kao najkorišteniji. (Bug, 18. 11. 2015)

• usp. femoji

endehalucinacija im. Endeha ‘NDH, Nezavisna Država Hrvatska’ × halucinacija

Feralova endehalucinacija (FT, 14. 1. 2005, n)

• o izjavi M. M. Mihalije da su ustaše bili osloboditelji od jugosrpskog jarma, a Tito i komunisti protivnici samostalne hrvatske države

endeholičar im. Endeha ‘NDH, Nezavisna Država Hrvatska’ × -holičar × ?alkoholičar

»Nemoguće biće«, »slaboumni zagrebački musliman«, »bijednik«, »ustaški klaun« i »ograničeni kolodvorski endeholičar«. Dobro, ova posljednja formulacija nije Tomićeva, to ja častim. (Dežulović 2016b, 5. 7. 2016)

• o tužbi za uvredu koju je desničarski ministar kulture Z. Hasanbegović podigao protiv novinara A. Tomića

Endemhazija im. endem × Endehazija ‘NDH, Nezavisna Država Hrvatska’

Feralova Endemhazija (FT, 17. 3. 2001, n)

• o objašnjenju H. Hitreca da izraz »hrvatski nacionalist« zapravo znači »hrvatski domoljub« • usp. Endenhaazija, Epehazija, Erhazija, Liternacionala, osmrknica, pokreten, Shitrec, Shrvoje

Endenhaazija [endenhazija] im. Endehazija ‘NDH, Nezavisna Država Hrvatska’ × Haag

Feralova Endenhaazija (FT, 8. 2. 2003, n)

• o izjavi J. Jurčevića da hrvatska vlast, dok god surađuje s Haaškim sudom, priznaje krnju suverenost Republike Hrvatske

• usp. Endemhazija, Epehazija, Erhazija

endorfin im. endorfini mn. e. endorphin endogenous ‘endogen, unutarnji’ × morphine ‘morfij’ tvari slične morfiju, prirodno se stvaraju u organizmu, obično u mozgu kralješnjaka

Pomeranz je utvrdio da akupunktura svojim djelovanjem na hipotalamus oslobađa beta-endorfin putem hipofize. Taj endorfin je jači od morfija i koči percepciju boli u moždanim stanicama, receptorima za bol. (Ferković – Tapalović 1998, 227)

endorfini (AG 1999, s. v.)

Slasna čokolada sadrži amino kiselinu koja podiže endorfin, naš prirodni antidepresiv. (Vjesnik, 5. 5. 2002)

endorfini (Proleksis, s. v., 22. 6. 2012)

Hormoni sreće – endorfini, regulatori su boli i prirodna droga. [...] Riječ endorfin sastavljena je od dviju riječi, endogen – što znači unutrašnji, a morfij je tvar koja blokira bolove. (Intimatemedicine, 30. 4. 2012)

Eneminem im. e. enemy ‘neprijatelj’ × Eminem

Feralov Eneminem (FT, 4. 1. 2003, n)

• o izjavi B. Lukšića pri uručivanju nagrade pjevaču M. Perkoviću Thompsonu: »Počeo si s vanjskim neprijateljima, a sada pjevaš o neprijatelju u nama samima« • Eminem – američki reper

enjoint [inģojint] gl. imp. e. enjoy ‘uživati’ × e. joint ‘džoint, cigareta lake droge’

Enjoint Croatia! (FT, 28. 7. 2006, n)

• o zaoštravanju hrvatske politike prema uporabi i zloporabi lakih droga

Enteršpajz im. Enterprise × špajz, špajza ‘smočnica, ostava’

Balkanski svemirski brod Enteršpajz na gastronomskoj misiji (Index, 12. 12. 2014, m)

• riječ je o kobasicama spojenima čačkalicama u obliku svemirskoga broda • Enterprise – svemirski brod iz istoimene znanstvenofantastične serije

• usp. gastronomski

entuzijalnost im. entuzijazam × jalnost ‘zavist’

Svrbi me statut bez statusa. – Entuzijalnost ili dolar, pitanje je sada. – Pozvizdio sam od Zvezdinih krakova. (Bednjanec 1980, 63)

• epizoda o stanju u košarci nakon što je Jugoslavija 1978. u Manili postala svjetski prvak

Epehazija im. e pe ha ‘EPH, Europapress Holding’ × Endehazija ‘NDH, Nezavisna Država Hrvatska’ podrugljivo i pogrdno za najveću hrvatsku novinsku kuću EPH

A nakon što je sistem jebao ježa i izrastao u Epehaziju, pod vlašću Kutlinoga kompanjona Pavića, bogme ga više ne podrivaju, što će reći da prema Kutli, Todoriću ili nekom trećem prominentnom poslovnom partneru nisu u prilici iscijediti ni približno toliko konstruktivnog bijesa kao prema činovniku u Ministarstvu kulture, k tome »klincu revolucionarcu«. [...] Antu bi Tomića, pretpostavljam, bilo teško uvjeriti kako je država sa svim svojim sinekurama mila majka prema Epehaziji i vertikalno postavljenoj mreži lojalnosti koja tamo caruje. [...] Prema slici svijeta koju sustavno emitira Tomićeva Epehazija – gdje poput oglednih nakaza defiliraju lijeni i potkupljivi radnici, halapljivi penzioneri, neproduktivni znanstvenici, razmaženi i bahati studenti [...] (Ivančić 2013c, 11. 5. 2013)

• usp. Endemhazija, Endenhaazija, Erhazija

epepejski prid. e pe pe ‘EPP, ekonomsko-propagandna poruka’ × epopejski

Već imam slogan za spot na nivou epepejske poezije: »Organizam jača sintetička pijača« [...] (Bednjanec 1980, 89)

epidemonija im. epidemija × demon

Feralova epidemonija (FT, 16. 2. 2007, n)

• o izjavi A. Hebranga da su rigidni ljevičarski mediji opasno zarazni za hrvatsko stanovništvo

• usp. andrifašizam, budišnost, dementiranje, rodijalektički, Spinocchio, udbalaština

Ercegovanac im. /H/ercegovac × govno • v. Hercegovanac

ereakcija im. erekcija × reakcija e. broner bro/ther/ ‘frend, kompa, buraz, brat’ × boner ‘erekcija’ erekcija kao posljedica uzbuđenja zbog drugog muškarca

Ereakcija! Ta mi je riječ trebala. Erekcija koja nije erekcija, već reakcija na ugodu! – Upamtit ću. – Ereakcija! (Kalifornikacija 2009, S01E03)

usp. onrekcija

Erhavatska im. er ha ‘RH, Republika Hrvatska’ × Hrvatska

U Erhavatskoj (to je medijsko-politička Hrvatska odnosno RH) u subotu 10. rujna u gotovo svim medijima osvanuli su naslovi »Poštujmo sve nevine žrtve«. (Kaćunko, 15. 9. 2016)

U »Erhavatskoj«, Lijepoj Našoj jedin(stve)noj članici tzv. EU »na brdovitom Balkanu«, nakon što se postupno sliježu magla i prašina mnogoobećavajućih tzv. parlamentarnih izbora, zahuktava se medijska panika oko »konzervativne revolucije« koja provodi »klerikalizaciju društva«. (Kaćunko, 13. 10. 2016)

U »zemlji čudesa«, Lijepoj našoj Erhavatskoj, ni u jednom trenutku nije dosadno – stalno se događaju različite »lijepe naše« čudesne neobičnosti. (Kaćunko, 9. 11. 2016)

Erhazija im. er ha ‘RH, Republika Hrvatska’ × Endehazija ‘NDH, Nezavisna Država Hrvatska’

Erhazija (FT, 25. 5. 1998, n)

• o osnivanju državnoga povjerenstva za povijesne i ratne žrtve kojemu je cilj razuvjeriti međunarodnu zajednicu da Republika Hrvatska nastavlja politiku NDH

• usp. Endemhazija, Endenhaazija, Epehazija

erotikolekcionar im. Erotika × kolekcionar

Muke splitskog erotikolekcionara (Index, 1. 5. 2015, m)

• riječ je o oglasu u kojem kolekcionar traži stare brojeve časopisa Erotika, ali bez »slijepljenih stranica«

Esestonija im. nj. SS ‘Schutzstaffel, Zaštitni odred’ × Estonija

Es-es-tonija (FT, 11. 5. 2007, n)

Znate li kako Rusi zovu Estoniju nakon nedavnih krvavih nereda u Tallinu, u kojima je jedan njihov ubijen, a stotine ranjeno. Zovu je Es-es-tonija. (FT, 11. 5. 2007)

• o napetostima između ruske manjine i estonske većine u Estoniji • SS – elitna nacistička vojna postrojba

Erstefajzen im. Erste /& Steiermärkische banka/ × Raiffeisen /banka/

Prigrebačka erstefajzen bajka (Dežulović 2012b, 20. 2. 2012, n)

Najbolji mu je prijatelj, jasno, njegov osobni bankar u kvartovskoj poslovnici Prigrebačke Erstefajzen Hipoalpeženeral Sosijetemarkiše banke [...] Nikad tako ne saznamo da je Mister Muscolo sa svojim opsesivno-kompulzivnim poremećajem na kraju premlatio neurednu Pepeljugu i izbacio je iz dvorca, pa završio sa ženom onog luzera iz reklame za Prigrebačku Erstefajzen Hipoalpeženeral Sosijetemarkiše banku. (Dežulović 2012b, 20. 2. 2012)

• usp. Prigrebački, Sosijetemarkiše, Zdravomarische

escherychia coca-coli [ešerihija kokakoli] im. escherychia coli × Coca-Cola

Dozreli tanini, živahne urinokiseline te nadasve obilje minerala i ostalih nesvakidašnjih sastojaka poput escherychiae coca-coli pretvaraju Zlatni Bubregundac u neizostavan sastojak bambusa i njemu srodnih ljetnih napitaka. (FT, 16. 1. 2004)

• podrugljiva imitacija gastrokolumni D. Butkovića, čitava prožeta aluzijom na mokrenje

• usp. Bljutković, bubregundac, kutlevački, pišot, urinogorje

esdekenjac im. es de ka ‘SDK, Služba društvenog knjigovodstva’ × kenjati ‘srati’ × kenjac ‘magarac’

Sve račune kontroliraju esdekenjci. (Bednjanec 1980, 40)

Naši esdekenjci ne mogu kontrolirati njihove račune. (Bednjanec 1980, 41)

To je glazba za javnost i esdekenjce. (Bednjanec 1980, 143)

• usp. Amerikenjac, denikenjac, kapekenjac, manekenjac, sanjkenjac

esdekenjara im. esdepenjara ‘pogrdno za esdepeovca’ × kenjati pogrdno za esdepeovca

Ne, ti si esdekenjara, »komunista«. Hrvatski jezik ti je stran. (Narod, 29. 12. 2014, k)

Tako je. Ako već glasate za esdekenjare, budite odgovorni [...] (NL, 6. 11. 2015, k)

eskland im. e. eskland /american/ eskimo ‘/američki/ eskimski pas’ × shetland /sheepdog/ ‘šetlandski ovčar’ pas mješanac američkog eskimskog psa i šetlandskog ovčara

American Eskimo + Shetland Sheepdog = Eskland (Vauvau, 12. 6. 2007)

estradalnik im. estrada × stradalnik

Feralovi estradalnici domovinskog rata (FT, 25. 3. 2000, n)

• o opravdanju T. Kesovija da je pjevala u kampanji HDZ-ova predsjedničkoga kandidata M. Granića jer od nečega mora živjeti

Budžetski estradalnici (FT, 20. 1. 2000, n)

• tko su hrvatski umjetnici »od državnog značenja«, oni s besplatnim mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem

Tko je najveći estradalnik domovinskog rata i poraća: Thompsonov križni put (FT, 16. 1. 2004, n)

• tekst uz fotomontažu pjevača M. Perkovića Thompsona s kukastim križem u pozadini

estradao, estradali prid. estrada × stradao, stradali

Feralovo estradalo područje (FT, 17. 6. 2000, n)

• o zabrinutosti Z. Gobca nad sudbinom hrvatskih pjevača jer u Hrvatskoj ostaju bez posla, pa moraju pjevati u Sloveniji, BiH, Srbiji i Crnoj Gori

Estradija im. estrada × Stradija

Dinastije Stradije i Estradije (Lucić 2016a, 26. 4. 2016, n)

[...] tata Karamarko i tata Vučić svoje sinove učinili dijelom stranačkoga marketinga, pa nije isključeno da od mladunaca očekuju da jednoga dana nadrastu svoj sadašnji sljedbenički status i postanu njihovi politički nasljednici. Jer tako to već ide u ovim Stradijama i Estradijama, isprva kurtoazno, a potom i murtoazno... (Lucić 2016a, 26. 4. 2016)

• o izborima u Srbiji, na kojima je pobijedio A. Vučić, i izborima u HDZ-u, na kojima je pobijedio jedini kandidat – T. Karamarko • Stradija – političkosatirična pripovijetka R. Domanovića o Srbiji za kraljevanja A. Obrenovića, na prijelazu iz 19. u 20. st.

• usp. kurtoazno, murtoazno

Estragoanalka im. Estragon × straga × analan + -k-a

Moja Vlažnimirka i Estragoanalka radko (Polič-Come-on) i radikarno četkaju bogatka Godotka zbog dogodka [...] (Radaković 1999, 47)

• Vladimir, Estragon – likovi drame Čekajući Godota ili U očekivanju Godota S. Becketta

• usp. poličkati, radikarno, radko, Vlažnimirka

etataizam im. etatizam × tata

Feralov etataizam (FT, 6. 10. 2006, n)

• o izjavi M. Tuđmana, sina F. Tuđmana, da protivljenje imenovanju glavnoga gradskog trga po F. Tuđmanu iskazuje prezir i osporavanje prava na hrvatsku državnost

• usp. eksjugzorcist, idioptrija, napokonačan, očinački, opleonazam, pistarija, remake-djelo, šlafrok-en-rol, tatoizam

EUforija im. EU ‘Europska Unija’ × euforija

Ipak, unatoč svemu ostati vedar – to je (bio) glavni moto hrvatske raje uvijek i u svemu. Zato neka eu-forije! To je zapravo jedino što imamo od Europske unije! (Kaćunko, 4. 2. 2007)

• o rukometnome SP-u (2007) na kojemu je Hrvatska bila peta unatoč tomu što je imala devet pobjeda

• usp. narkolobika

EUmpatija im. EU ‘Europska Unija’ × empatija

EUmpatija – suosjećanje koje počinje utapanjem a završava doticanjem dna. (Šimičević, 20. 10. 2013)

Eurabija im. e. Eurabia Europe ‘Europa’ × Arabia ‘Arabija’ rezultat navodnog europsko-arapskog dogovora o islamizaciji Europe i suprotstavljanja Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, neželjena prevelika islamizacija Europe kako ju vide islamofobični europski političari

U tom svojem najnovijem napisu ona kaže: »Već četiri godine tvrdim da se suočavamo s monstrumom koji nas želi uništiti fizički, a zajedno s našim tijelima želi uništiti i naša načela, naše vrijednosti, našu civilizaciju; govorim o islamskom nacizmu, ratu koji on vodi protiv zapadne civilizacije, govorim o samoubojstvu Europe, jedne Europe koja više i nije Europa, nego Eurabija.« (NCL, 18. 7. 2005)

[...] do kraja godine muslimansko stanovništvo Eurabije udvostručiti.« A što je to »Eurabija«, O. F. je objasnila u svojoj »Snazi razuma«, knjizi tiskanoj u 18 izdanja: Europa koju islam osvaja pretvarajući je u svoju koloniju... (SD, 22. 7. 2005)

Povjesničarka Bat Ye’or, koja je skovala pojam »Eurabija«, misli kako su veze Europe sa arapsko-islamskim svijetom sada tako čvrsto uspostavljene, da je Eurabija nepovratna činjenica. (Lijepa naša, 15. 2. 2009)

Inače, ubojica se strogo ograđuje od rasizma i nacionalizma, ali time ulazi u kontradikciju s uvjerenjima koja analizira i crpi iz straha od stvaranja »Eurabije«. Knjigu Fjorda Mana »Poraziti Eurabiju« smatra savršenim božićnim poklonom za obitelj i prijatelje. (Lupiga, 24. 7. 2011)

»Ako sada ne zaustavimo »Islamifikaciju«, samo je pitanje vremena kada pojavu Eurabije i Netharabije«, kazao je Wilders jednom prilikom. (Index, 26. 5. 2014)

• usp. Afpakistan, Atlantropa, Chimerica, Crongo, Eurazija, Euroslavija, Filihiti, Hongo Kongo, Hrvatikan, Hrvenija, Hrvija, Izratina, Kaos, Kimerika, Kindija, Kongolija, Lambodža, Netharabija, Rusrbija, Senegambija, Slovatska, Srbatska, Srbosna, Topganistan

eurastenija im. Europa × neurastenija ‘rastrojenost, živčana iscrpljenost’

Feralova eurastenija (FT, 6. 5. 1996, n)

• komentar na intervjue H. Šošića i nekritičku pohvalu uloge F. Tuđmana u europskome kontekstu

• usp. bleksikografija, Cropacabana, degenitiv, hrvojni, legnislativa, telečasni

Feralova eurastenija (FT, 2. 12. 2000, n)

• o euroskeptičnome napisu M. Ivkošića

• usp. banalfabet, bordelaština, dijagroza, hapsolutizam, monotonuće, Orban, pedalaština, pravopih, sramokres, srbosek, šekretar

Eurazija im. a. Europa × Azija kopnena cjelina Europe i Azije

Koncepcija Eurazije, podunavskih kantona po švicarskom uzoru. Idealna demokratska decentralizacija zapada (L’Ere Nouvelle), sve je to magla. (Krleža 1939, 23)

Eurazija (HJP 2007, s. v.)

Euroazija (ili Eurazija), geogr. naziv za najveću uobičajeno izdvojenu kopnenu cjelinu koju zajedno čine široko povezane (Jugorski prolaz – Kaspijsko jezero, oko 3300 km) Europa i Azija. (Proleksis, s. v. Euroazija, lipanj 2012)

b. e. Eurasia Europe ‘Europa’ × Asia ‘Azija’ jedna od fikcijskih superdržava u romanu 1984. G. Orwella

Obasipao je pogrdama Velikog Brata, optužbama diktaturu Partije, zahtijevao je neodgodivo sklapanje mira s Eurazijom, zalagao se za slobodu govora, slobodu tiska, slobodu okupljanja, slobodu misli, histerično je jadikovao kako je revolucija izdana [...] (Orwell 1983, 16)

Kao predmet mržnje on je bio stalniji nego Eurazija ili Orijentazija, jer kad je Oceanija bila u ratu s jednom od tih supersila, obično bi bila u miru s drugom. (Orwell 1983, 17)

U ovom trenutku, na primjer, 1984. (ako je ovo 1984.) Oceanija je u ratu s Eurazijom, a u savezu s Orijentazijom. (Orwell 1983, 38)

• usp. duplozof, duplozofija, eurazijski, glagomenica, logorad, mislicija, Pornodjel, telekran, telekranski, tintolovka

• usp. Afpakistan, Atlantropa, Chimerica, Crongo, Eurabija, Euroslavija, Filihiti, Hongo Kongo, Hrvatikan, Hrvenija, Hrvija, Izratina, Kaos, Kimerika, Kindija, Kongolija, Lambodža, Netharabija, Rusrbija, Senegambija, Slovatska, Srbatska, Srbosna, Topganistan

eurazijski prid. europski × azijski a. koji se odnosi na Euraziju • v. Eurazija

U strogom smislu eskimski jezici pripadaju dakle u jezike Amerike, no dijele brojna obilježja i s eurazijskim jezicima, osobito s tzv. paleosibirskim jezicima. (Matasović 2001, 201)

U trećem, eurazijskom scenariju, političke i sigurnosne podjele između Amerike i Europe postale bi nepremostive [...] (NCL, 18. 5. 2004)

Rod današnjih konja (Equus) potječe od troprstoga amer. hipariona (Hipparion). Vrste: eurazijski (mongolski), divlji k. (E. ferus) [...] (Proleksis, s. v. konji, lipanj 2006)

b. e. Eurasian European ‘europski’ × Asian ‘azijski’ koji se odnosi na Euraziju, jednu od fikcijskih superdržava u romanu 1984. G. Orwella • v. Eurazija

A cijelo to vrijeme, da tko ne bio ostao u sumnji što se stvarno krije iza Goldsteinovih podmuklih brbljarija, iza njegove glave na telekranu marširale su beskrajne kolone eurazijske vojske – red za redom surovih ljudi bezizražajnih azijatskih lica [...] (Orwell 1983, 17)

Međutim, slučajno je eurazijski generalštab pokrenuo ofenzivu u južnoj Indiji, a sjevernu je Afriku pustio na miru. (Orwell 1983, 44)

Iznenada se novi plakat pojavio po cijelom Londonu. Nije imao nikakva natpisa i prikazivao je naprosto monstruoznu spodobu eurazijskog vojnika, visokog tri-četiri metra [...] (Orwell 1983, 156)

• usp. duplozof, duplozofija, Eurazija, glagomenica, logorad, mislicija, Pornodjel, telekran, telekranski, tintolovka

Eurijeka im. uzv. grč. /h/ēúrēka ‘/h/eureka, našao sam’ × Europa × Rijeka naslov okrugloga stola o Rijeci kao europskoj prijestolnici kulture (2020) u sklopu šibenskoga festivala alternativne ljevice Fališ (8. 9. 2016)

eurob im. Europa × rob

Dobro si smislijo taj letak: »bolje grob nego eurob«! (Mataković 1991, 47)

euroforija1 im. Europa × euforija

Euroforija (FT, 21. 12. 2002, n)

• I. Banac o ulasku Hrvatske u NATO i EU

euroforija2 im. Euro ‘Europsko prvenstvo’ × euforija

Jednom je čovjeku nedavno nepoznat netko bejzbol-palicom razbio glavu. Možda za to bolno lice nitko ne bi doznao da nije riječ o novinaru. Međutim, nakon početne medijske halabuke, slučaj je brzo pao pod tepih nogometne euroforije. (Kaćunko, 11. 6. 2008)

euronionist im. euro- × unionist × ?onanija

Dešifrirao je ordinarij vojni i prelat natopaktovski da euronionisti iz Bruxellesa imaju za cilj »poniziti ovu zemlju i njezinu povijest, ubilježiti u glavu svakog njezina građanina osjećaj krivnje i potrebu ispaštanja za neku povijest koju oni čitaju onako kako hoće, a ne kakva ona uistinu jest«, te im spočitnuo licemjerje i dvostruke kriterije – naravno, uvijek na štetu Hrvatske. (Lucić 2011a, 14. 2. 2011)

• o izjavama mons. J. Jezerinca da Europska Unija pristupa Republici Hrvatskoj i hrvatskom narodu na »odvratan i ponižavajuć« način

europski prid. europski × ropski

[...] na dan kad smo izgubili svoju državnu samobitnost i postali statistička pogrješka u okviru Eu-ropske unije. (HKV, 30. 6. 2013, k)

Nije radi turista već zbog Eu-ropske unije. Doli Bruselj! (HKV, 5. 9. 2014, k)

Euroslavija im. tal. Euroslavia Europa ‘Europa’ × Iugoslavia ‘Jugoslavija’ zamišljena buduća zajednica zemalja bivše SFRJ i Albanije

Pljuni i zapjevaj moja Euroslavija (FT, 4. 3. 1996, n)

• o projektu Euroslavije osmišljenu u talijanskome časopisu Limes

Ustav SFR Euroslavija (FT, 11. 3. 1996, n)

• satirično o projektu Euroslavije

Euroslavija (Anić 1998, s. v.)

Euroslavija – inačica treće Jugoslavije (HKV, 24. 3. 2007, n)

Kovanicu Euroslavija (zamišljena kao zajednica ili konfederacija eksjugoslavenskih država kojima se trebala pridružiti i Albanija, a možda i druge države na tom prostoru) lansirao je talijanski geopolitički časopis Limes 1995. godine. (VL, 14. 1. 2012)

• usp. Afpakistan, Atlantropa, Chimerica, Crongo, Eurabija, Eurazija, Filihiti, Hongo Kongo, Hrvatikan, Hrvenija, Hrvija, Izratina, Kaos, Kimerika, Kindija, Kongolija, Lambodža, Netharabija, Rusrbija, Senegambija, Slovatska, Srbatska, Srbosna, Topganistan

eurotanazija im. Europa × eutanazija

Feralova eurotanazija (FT, 13. 11. 1995, n)

• o izjavi M. Ćavara: »Zar upravo mi Hrvati nismo najeuropejskiji Europejci?«

eurotičan prid. Europa × erotičan takav da pretjerano veliča i idealizira Europsku Uniju

Gdje je ono Ministričino obećanje da će Hrvatska imati 45 godina spokoja; koje je Predsjednik korigirao na – 20 godina hrvatske radosti u europskom raju i u eurotičnim snovima. (Tjedno, 26. 2. 2012)

eurozija im. Europa × erozija

Feralova eurozija (FT, 16. 4. 2004, n)

• o izjavi A. Rebića da bi ulaskom Hrvatske u europske integracije moglo doći do erozije nekih njezinih vrijednosti

Eurupa im. Europa × rupa

Sjajna kineska budućnost! Kina je već u Ujed&njenoj Eu-rupi. Već se vidi na koju će stranu hramati sljedećih 100 godina. To je »odgoj« cijele nove generacije duhovnih i moralnih »hromića«... (Kaćunko, 15. 2. 2007)

• o iskrivljenu pogledu na blagdan Sv. Valentina

• usp. hromić, hromoseksualac, hromoseksualnost

Bijela kuga & crna Eu-rupa (Kaćunko, 13. 4. 2007, n)

• o demografskoj slici u Njemačkoj

EUtanazija im. EU ‘Europska Unija’ × eutanazija

EUtanazija (FT, 11. 3. 2005, n)

Hrvatski otpor EUtanaziji – razmišljanja globalnog ognjištara. (HKV, 29. 10. 2014, k)

EUzaričak im. EU ‘Europska Unija’ × Zagreb × Rijeka × hrčak

Legendarnog Zagija mogli bi naslijediti Eugen, Đuro, Euzaričak... (VL, 20. 2. 2015, n)

Drugi pak Facebook korisnici smatraju da bi mu bolje pristajalo tradicionalnije ime poput Miroslava, Đure i Mirka, a oni kreativniji predložili su i imena Euzaričak, odnosno »europsko-zagrebačko-riječki hrčak«, te Eugen – European Universities Games Entertainer. (VL, 20. 2. 2015)

• riječ je o prijedlozima imena maskote Univerzijade

eyeborg [ajborg] im. e. eyeborg eye ‘oko’ × cyborg ‘kiborg, kibernetički organizam’ uređaj koji svjetlost pretvara u zvučne valove i tako ljudima koji pate od akromatopsije (vide samo crno i bijelo) omogućuje da opažaju više boja, nosi se na glavi kao antena

Nakon nekoliko mjeseci »rođen« je sustav Eyeborg, kompjutorski program i receptor koji je Neilu omogućavao da čuje šest boja, od crvene s najnižom do ljubičaste s najvišom frekvencijom. (JL, 26. 2. 2008)

Svi uključeni u projekt nadaju se kako će kamera proraditi već slijedećeg mjeseca, a Spence, koji se u šali naziva »Eyeborg« (kombinacija engleskih riječi, eye-oko i cyborg-kiborg), očekuje kako će njome za razliku od obične »velike« kamere uspjeti »prirodnije« snimati ljude oko sebe. (VL, 12. 3. 2009)

Antena (odnosno eyeborg) koju Neil nosi izgleda kao duga cijev s uređajem za prihvat zvuka na strani koja je ugrađena u stražnji dio njegove glave. Na drugom kraju je kamera koja »vidi« boje prije no što bivaju pretvorene u zvuk. Kako svaka ima drukčiju vibraciju, Neil može razlikovati slike, prizore i lica. (TP, 20. 3. 2014)