Studij stilistike

Stilske vježbe

Abecedarij

Abecedarij (e. abecedarium, f. abécédarie), tekst koji čine riječi kojih početna slova čine abecedni red, u hrvatskom se ostvaruje kao tekst koji treba imati 30 riječi.

Kritičarski kolokvij o »Zmijskome caru« Svena Adama Ewina

U ljetnom semestru 2015. godine vodio sam izborni kolegij Od čitanja do interpretacije za studente četvrte i pete godine kroatistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Ključni pojmovi kojima smo se bavili bili su čitanje, kritika i interpretacija. Kada je u travnju u izdanju Matice hrvatske objavljen pjesnički prvijenac Zmijski car Svena Adama Ewina, autora čiji je građanski identitet nepoznat, pomislio sam da bi ta knjiga mogla biti dobar predložak na kojemu će polaznice kolegija (njih dvadesetak) pokazati svoje umijeće čitanja i svoju stručnu kompetenciju.

Tautogram

Tautogram (grč. ταυτόγραμμοζ, istim slovom, na isto slovo) – figura diskurza, iskaz u kojemu sve riječi počinju istim slovom. Istoslovka. Ovisno o tome je li suglasnički ili samoglasnički, može se promatrati kao poseban slučaj aliteracije odnosno asonance.

Pangram

Pangram (grč. πᾶυ, sve + γράμμα, slovo) – rečenica koja sadrži sva slova abecede (ili kojega drugog alfabeta). Sveslovka. Prvotno se njome u katalozima starih tiskarnica pokazivalo različite tipove pisama, grafičke uzorke i stilove, potom provjeravalo postojanje i kvalitetu veze u radio-komunikaciji, testiralo tipkovnice pisaćih strojeva, da bi se u suvremeno doba uloga pangrama prenijela na provjeru računalnih tipkovnica, operacijskih sustava, tipografiju i dizajniranje internetskih stranica i sl.

Lipogram

Lipogram (grč. λιπογράμματος, kojemu nedostaje slovo) – tekst čiji se autor dragovoljno odriče upotrebe jednoga ili više slova abecede. Pretpostavlja minuciozan rad u jeziku, osvještavanje glasovnoga sastava svake riječi, traganje za istoznačnicama, sintaktičkim inačicama, odustajanje od pojedinih glagolskih oblika, veznika, čestica, pribjegavanje različitim oblicima skraćivanja riječi (elizija, sinkopa, afereza). Čitav je koncept teksta zapravo uvjetovan izostavljenim glasovima.