Studij stilistike

Stilske vježbe

Psihonaracijom i simbolizacijom do stila i muškosti

U hrvatskoj književnoj historiografiji Šegedin je zapamćen kao pisac koji filozofijom egzistencijalizma i naglašenom analitičnošću dokida socrealistički mimetizam u hrvatskoj književnosti. Teme koje su obilježilje Šegedinov cjelokupni opus jesu čovjekova osamljenost i otuđenost, psihička previranja i moralne dvojbe vezane uz samorealizaciju pojedinca, nemogućnost autentičnog čina, ali i neposredne komunikacije s Drugim, tjeskoba povezana sa spoznajom slobode i odgovornosti. Kako u romanima tako i u novelama Šegedin zbog „misaone čistoće“ žrtvuje tradicionalne narativne kategorije. Događajnost je potisnuta u drugi plan, Šegedinova proza prati često dinamiku misli likova koji pak „govore ili kao u bunilu, ili racionalnom logikom nekog udžbenika filozofije“.

Na bijelome frontu

Nije neobično osvrt na pojedinu knjigu započeti njezinim naslovom. On nas uvodi u nadolazeće iskustvo čitanja, funkcionira kao ključ kojim se otvaraju vrata i ulazi u prostor teksta. Ipak, zadržati se na naslovu nije uobičajena praksa, tražiti od njega više no što nam on eksplicitno nudi gotovo je neprimjereno, analizirati ga kao što se analizira pjesma ili pojedini redak često se čini potpuno izlišnim. Međutim, ponekad se dogodi da nas naslov zatekne svojom snagom, izgovorimo ga i uvidimo kako isti nije tek početak umjetničke tvorevine, već je i sȃm umjetnost.

Stilizacija

U ljetnome semestru 2014. godine vodila sam seminar iz kolegija Stilistika. U sklopu rada u seminaru studentima sam zadala da prouče i kopiraju autorske stilove četvero hrvatskih književnika. Kao predložak sam ponudila pjesmu Ivana Slamniga Navek je nekak bilo, pjesmu Anke Žagar skoro noćenje i dalje skoro, ulomak iz romana Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže i ulomak priče Parti je bio u uzlaznoj fazi Roberta Perišića. Zadatak je bio analizirati ponuđene stilske rukopise, izdvojiti njihova najvažnija stilska obilježja i pokušati ih rekreirati u vlastitim tekstovima.

Reci to glasno

Reklamna kampanja Reci to glasno, u kojoj je raspisan natječaj za najbolje plakate s porukama građana, trajala je desetak dana. Svrha joj je bila promocija tvrtke Outdoor Akzent i reklamnih panoa kao moćnog i relevantnog medija. Kampanja je imala ogroman odjek – publika je kreirala preko deset tisuća plakata kojima su glasači dodijelili gotovo milijun glasova.

Stil kao bicikl

Natpis u Centru Kaptol

Sudar ili spoj?

Natpis na zidu ispred Cineplexxa (Centar Kaptol, 2. kat)