Biblioteka

Hrvatski rječnik stopljenica

Vrela

24sata = 24sata, http://www.24sata.hr

321 kuhaj = Tri, dva, jedan – kuhaj!, emisija, RTL, 2016.

Abram 2013 = Sandi Abram, Na koži pisana Jugoslavija. Tetovaže iz Jugoslavenske narodne armije i naracije s poviješću oslikanog tijela, Etnološka tribina, Zagreb, 36 (2013), br. 43, str. 65–80.

Afrić 2004 = Vjekoslav Afrić, Upravljanje sadržajem učenja i znanjem, u: Odabrana poglavlja iz organizacije znanja [Radovi zavoda za informacijske studije, knj. 14], ur. Jadranka Lasić-Lazić, Zagreb, Filozofski fakultet – Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2004, str. 62–101.

AG 1999 = Vladimir Anić – Ivo Goldstein, Rječnik stranih riječi, Zagreb, Novi Liber, 1999.

Agrobiz = Agrobiz, http://www.agrobiz.hr/

Aktualno = Aktualno, http://www.aktualno.hr/

Akvarij = Akvarij, http://www.akvarij.net/

Alfisti = Alfisti, http://www.alfisti.hr/

Andrassy = Andrea Andrassy, Dnevnik gradske cure, kolumne, Index, 2012–2016, http://www.index.hr/rouge/1541/dnevnik-gradske-cure.aspx

Anica = Anica zna, http://www.anicazna.com/

Anić 1991 = Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, prvo izdanje, Zagreb, Novi Liber, 1991.

Anić 1998 = Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, treće izdanje, Zagreb, Novi Liber, 1998.

Annie Hall = Annie Hall, film, HTV 2, 2. 1. 2014. [Annie Hall, film, 1977.]

Antunović 1988 = Goranka Antunović, Od staroskandinavskog do švengleskog, Sol, Zagreb, 3/1 (1988), str. 91–104.

Antunović 1992 = Goranka Antunović, Švedski u švengleskom – still going strong. Prilog proučavanju jezičnih dodira na primjeru anglicizama u švedskome, Rad, Zagreb, HAZU, 446 (1992), str. 207–257.

ASK = Anarhistički sajam knjiga, http://www.ask-zagreb.org/

Astra = Astra, http://www.onastra.hr/

Auster 2001 = Paul Auster, Timbuktu, prev. Petar Vujačić, Zagreb, VBZ, 2001. [Paul Auster, Timbuktu, New York, 1999.]

Autograf = Autograf, http://www.autograf.hr/

Autoportal = Autoportal, http://www.autoportal.hr/

Babić – Žic Fuchs 2007 = Stjepan Babić – Milena Žic Fuchs, u suradnji s Vlatkom Brozom i Sanjom Fulgosi, Rječnik kratica, Zagreb, Nakladni zavod Globus, 2007.

Bajkuša 2005 = Mario Bajkuša, George Ritzer. The globalization or nothing [Prikaz], Društvena istraživanja, Zagreb, 2005, br. 14/3, str. 611–613.

Bajto = Nikola Bajto, kolumne, Novosti, 2015–2016, http://www.portalnovosti.com/nikola-bajto

Balthazar 1967–1978 = Professor Balthazar, crtani film, serija 01–04, Zagreb, Zagreb film, 1967–1978.

Banka = Banka, http://www.banka.hr/

Bednjanec 1975a = Ivica Bednjanec, Nježna magija [niz Nježni robijaš], Super strip BIS, strip, Vjesnik, Zagreb, 1975, br. 18, str. 37–44.

Bednjanec 1975b–1976b = Ivica Bednjanec, [niz Nježni robijaš], strip, Kerempuh. Humoristički list, Zagreb, god. II, br. 11, ožujak 1975. – god. III, br. 25, svibanj 1976.

Bednjanec 1980 = Ivica Bednjanec, Nježni sport. Satirička enciklopedija sporta u stripu, strip-album, Mladost, Zagreb, 1980. [Izvorno objavljivano u sportskome tjedniku SN revija, Zagreb, 1976–1980.]

Bednjanec 1981–1984 = Ivica Bednjanec, [niz Nježni sport], strip, SN revija, Zagreb, god. VI, br. 222, 7. 1. 1981. – god. IX, br. 429, 26. 12. 1984.

Benić 2001 = Đuro Benić, Osnove ekonomije, treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Školska knjiga, 2001. [Prema: HJR.]

Bežovan 2001 = Gojko Bežovan, Socijalna politika, marginalizacija i status građana, Revija za socijalnu politiku, Zagreb, 2001, br. 8/3–4, str. 325–339.

Biti 1995 = Vladimir Biti, Pasmaterna, u: Rječnik Trećeg programa, ur. Krešimir Bagić, Zagreb, Hrvatski radio, 1995, 343–344.

Biti 2000 = Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Matica hrvatska, 2000.

Biologija = Bilologija, http://biologija.com.hr/

Bioteka = Bioteka, http://www.bioteka.hr/

Blažević 2012 = Marin Blažević, Izboren poraz. Novo kazalište u hrvatskome glumištu od Gavelle do..., Zagreb, Disput, 2012.

Blog = Blog, http://www.blog.hr/

Blogeri = Blogeri, http://www.blogeri.hr/

Bonbon = Bonbon, http://www.bonbon.hr/

Bonifačić 1938 = Antun Bonifačić, Mladice, Zagreb, Matica hrvatska, 1938. [Prema: HJR.]

Booksa = Booksa, http://www.booksa.hr/

Bosch = Bosch, http://www.bosch.hr/

Bratulić 1995 = Josip Bratulić, Ante Starčević, u: Djela dr. Ante Starčevića, III, pretisak, Varaždin, Inačica, 1995, str. 469–484. [Prvo izdanje: Zagreb, Tiskara Antuna Scholza, 1894.]

Brdar 2001 = Mario Brdar – Rita Brdar-Szabó, Vlastita imena između metonimijske Scile i metaforičke Haribde, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 27 (2001), str. 31–48.

Brdar 2002 = Mario Brdar – Rita Brdar-Szabó, Indirect speech act metaphtonymies and diagrammatic iconicity, Strani jezici, Zagreb, 31 (2002), str. 45–54.

Brlek 2014 = Alen Brlek, Metakmorfoze, Zagreb, Algoritam, 2014.

Brozović 1966 = Dalibor Brozović, Sudac × kadija – sudija?, Telegram, Zagreb, VII (18. 2. 1966), br. 303, str. 2.

Brozović 1968a = Dalibor Brozović, Bijeda našega poslovnog jezika, Telegram, Zagreb, IX (22. 3. 1968), br. 412, str. 2.

Brozović 1968b = Dalibor Brozović, Ravnoteža uz prednost, Telegram, Zagreb, IX (17. 5. 1968), br. 420, str. 2.

Bug = Bug Online, http://www.bug.hr/

Burnett 2004 = Graham Burnett, Permakultura. Vodič za početnike, prev. Ana Labaš, Zagreb, Što čitaš?, 2004. [Graham Burnett, Permaculture. A beginners guide, s. a.]

Carnet = Carnet. Hrvatska akademska istraživačka mreža, http://www.carnet.hr/

Carroll 1985a = Lewis Carroll, Aličine pustolovine u Zemlji Čudesa, prev. Antun Šoljan, u: Lewis Carroll, Alica u Zemlji Čudesa i iza zrcala, Zagreb, Školska knjiga, 2004, 7–137. [Prvo izdanje prijevoda: Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1985.] [Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, London, Macmillan and Co., 1866 [1865].]

Carroll 1985b = Lewis Carroll, Što je Alica otkrila iza zrcala, prev. Antun Šoljan, u: Lewis Carroll, Alica u Zemlji Čudesa i iza zrcala, Zagreb, Školska knjiga, 2004, 139–296. [Prvo izdanje prijevoda: Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1985.] [Lewis Carroll, Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, London, Macmillan and Co., 1872 [1871].]

Carroll 2004 = Lewis Carroll, Alica u Zemlji Čudesa, prev. Predrag Raos, Zagreb, Mozaik knjiga, 2004. [Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, London, Macmillan and Co., 1865.]

Cifrić 2002 = Ivan Cifrić, Dubinski ekološki pokret. Ekozofija T Arne Naessa, Socijalna ekologija, Zagreb, 11 (2002), str. 29–55.

Coolinarika = Coolinarika, http://www.coolinarika.com/

Cortázar 2010 = Julio Cortázar, Priče o kronopijima i famama, prev. Nikolina Židek, Koprivnica, Šareni dućan, 2010. [Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas, Buenos Aires, 1962.]

Cosmopolitan = Cosmopolitan, http://www.cosmopolitan.hr/

Crometeo = Crometeo, http://www.crometeo.net/

Cromoda = Cromoda, http://www.cromoda.com/

Croportal = Croportal, http://www.croportal.net/

Crošarka = Crošarka. Nezavisni hrvatski košarkaški portal, http://www.crosarka.com/

Čaldarović – Šarinić 2010 = Ognjen Čaldarović – Jana Šarinić, Utjecaj suvremene komunikacijske tehnologije na suvremenu urbanu sredinu – prostor, mjesta, vrijeme, Informatologia, Zagreb, 2010, br. 43, str. 58–62.

Čale Feldman 2001 = Lada Čale Feldman, Domaće tijelo feminističke teorije, Kolo, Zagreb, 2001, br. 2, http://www.matica.hr/kolo/286/Doma%C4%87e%20tijelo%20feministi%C4%8Dke%20teorije/

Čatić 2013 = Igor Čatić, Obrazovanje za izazove budućnosti, Pedagogijska istraživanja, Zagreb, 10/1 (2013), str. 7–25.

Čehov 2015 = Anton Pavlovič Čehov, Tri sestre, prev. Vladimir Gerić, u: Shakespeare – Molière – Čehov. Izabrane drame u prijevodu Vladimira Gerića, sv. 3, A. P. Čehov, Izabrane drame, Zagreb, Disput, 2015. [A. P. Čehov, Sočinjenija, tom trinadcatij, Pjesi, 1895–1904, Moskva, Izdateljstvo Nauka, 1978 [1900].]

Čitaj me = Čitaj me, http://citajme.com/

Čudina 2006 = Predrag Čudina, Projektne procedure i matematički modeli u osnivanju brodova pune forme, magistarski rad, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2006.

Ćaća = Ćaća se vrača, https://www.facebook.com/%C4%86A%C4%86A-SE-VRA%C4%8CA-1542978455958131/?fref=ts

Dalje = Dalje, http://dalje.com/

Daruvar = Daruvar, http://www.daruvar.net/

Dežulović 2005 = Boris Dežulović, Jebo sad hiljadu dinara, roman, Zagreb, Europapress holding, 2005.

Dežulović 2008 = Boris Dežulović, Ugovor s đavlom, kolumne, Zagreb, VBZ, 2008.

Dežulović 2010a = Boris Dežulović, Crveno i crno, kolumne, Zagreb, VBZ, 2010.

Dežulović 2010b = Boris Dežulović, Zločin i kazna, kolumne, Beograd, VBZ, 2010.

Dežulović 2011 = Boris Dežulović, Diego Armando i sedam patuljaka, kolumne, Zagreb, Jutarnji list, 2011.

Dežulović 2012a = Boris Dežulović, Rat i mir, kolumne, Zagreb, VBZ, 2012.

Dežulović 2012b–2015b = Boris Dežulović, Bombe, rašpe, livorveri, kolumne, Slobodna Dalmacija, 2012–2015, http://www.slobodnadalmacija.hr/Komentatori/BorisDezulovic/tabid/331/Page/0/Default.aspx

Dežulović 2015c = Boris Dežulović, Ivo Karlović sam protiv svih. Priča o tenisaču koji Hrvatima nije mogao biti zvijezda, Jutarnji list, 1. 3. 2015, www.jutarnji.hr/ivo-karlovic-na-servis-liniji--sam-protiv-svih/1304370/

Dežulović 2015d = Boris Dežulović, Sestra lezbijka Karolina Vidović Krišto, homofrendica godine, CroL LGBT news portal, 17. 7. 2015, http://www.crol.hr/index.php/politika-aktivizam/6851-sestra-lezbijka-karolina-vidovic-kristo-homofrendica-godine

Dežulović 2016a = Boris Dežulović, kolumne, Novosti, 2016, http://www.portalnovosti.com/boris-dezulovic

Dežulović 2016b = Boris Dežulović, kolumne, N1, 2016, http://hr.n1info.com/n177/Kolumne/Boris-Dezulovic

Di = Di su pare, https://www.facebook.com/Di-su-pare-223412531115765/?fref=ts

Direktno = Direktno, http://direktno.hr/

Divjanović 1997 = Gabrijel Divjanović, Čovjek i svemir, Zagreb, Školska knjiga, 1997. [Prema: HJR.]

Dječja posla = Dječja posla, http://www.djecjaposla.com/

DL = DuList, http://www.dulist.hr/

Dnevnik = Dnevnik, http://dnevnik.hr/

Dnevno = Dnevno, http://www.dnevno.hr/

Domjanić 1920 = Dragutin Domjanić [Vujec Grga], Petrica Kerempuh i spametni osel. Marionetna igra u tri čina, ilustr. Nada Pleše – Nada Turković, prir. Joža Skok, Zagreb, Disput, 2005. [Praizvedeno 1920, objavljeno u časopisu i kao knjiga 1921.]

Domosfera = Domosfera, http://www.domosfera.hr/

Dragovoljac = Dragovoljac. Glasilo hrvatskih branitelja ratnih veterana Republike Hrvatske, http://www.dragovoljac.com/

Dubrovački = Dubrovački dnevnik, http://dubrovackidnevnik.rtl.hr/

Dubrovnik Sun = Sun Gardens Dubrovnik, http://www.dubrovnik­sungardens.com/

Dva i pol 2014–2016 = Dva i pol muškarca, TV-serija, sezona 01–07, prev. Mediatranslations, RTL 2, 2014–2015; sezona 08–10, prev. Vida Živković, HTV 2, 2014–2016. [Two and a half men, TV series, 2003–2012.]

Dynamo = Dynamo. Majstor nemogućega, TV-serija, prev. Mediatranslations, RTL, 2015. [Dynamo. Magician impossible, TV series, 2011–2014.]

Đurković et al. 2005 = Tomislav Đurković – Nenad Marcelić – Željko Hraski – Ljiljana Šikanja, Biomehanička analiza smeča iz prednje i stražnje zone u odbojci, Hrvatski športskomedicinski vjesnik, Zagreb, 20 (2005), str. 20–25.

Elektro = E-Elektro, http://e-elektro.blogspot.hr/

Elle = Elle Hrvatska, http://www.elle.hr/

Eforum = eForum, http://www.eforum.hr/

Ezadar = Ezadar. Zadarski internet portal, http://www.ezadar.hr/

F = Forum, http://www.forum.hr/

Fabac 2002 = Robert Fabac, Kooperacija konkurentskih poduzeća komplementarnih resursa, Ekonomski pregled, Zagreb, 53 (2002), str. 750–769.

Fabrio 1985 = Nedjeljko Fabrio, Vježbanje života. Kronisterija, roman, Zagreb – Rijeka – Opatija, Globus – Otokar Keršovani, 1985.

Fanzini = Fanzini. Digitalizirani arhiv hrvatskih fanzina, http://www.fanzini.hr/

Fashion = Fashion. Style community, http://www.fashion.hr/

Femina = Femina, http://www.femina.hr/

Fenrich – Heffer 2014 = Matija Fenrich – Marija Heffer, Nedostatak sna kao potencijalni patogeni faktor u Alzheimerovoj bolesti, 5th International Symposium on Psychiatry and Cognitive Neuroscience, Rab, Hrvatska, 25–26. 9. 2014.

Ferković – Tapalović 1998 = Milan Ferković – Milan Tapalović, Akupunktura, Zagreb, Školska knjiga, 1998.

Filipović 1977–1978 = Rudolf Filipović, Tuđice i jezična kultura, Jezik, Zagreb, XXV (1977–1978), br. 5, str. 138–142.

Filipović 1990 = Rudolf Filipović, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku. Porijeklo – razvoj – značenje, Zagreb, Školska knjiga, 1990.

Film o superjunaku = Film o superjunaku, film, prev. Mediatranslations, RTL, 15. 8. 2015. [Superhero movie, film, 2008.]

Filmski 2003 = Filmski leksikon, ur. Bruno Kragić – Nikica Gilić, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003.

Filozofski plan 2014 = Filozofija. Dvopredmetni preddiplomski studij. Izvedbeni planovi. Ljetni semestar akademske godine 2014/2015, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2014.

Fizzit = Fizzit, http://www.fizzit.net/

Forum = Forum, http://www.forum.tm/

Frizure = Frizure, http://www.frizure.hr/

FT = Feral Tribune. Tjednik hrvatskih anarhista, protestanata i heretika, Split, god. X, br. 416, 1. 6. 1993. – god. XXV, br. 1185, 20. 6. 2008. [Digitalno izdanje: Feral Tribune, 4 DVD, Sarajevo, Mediacentar, 2010.]

Gastro = Gastro, http://www.gastro.hr/

General = General poslije bitke. Samoproglašeni nogometni sladokusci..., http://generalposlijebitke.blogspot.hr/

Geografija = Geografija, http://www.geografija.hr/

Germanijak = Germanijak, http://www.germanijak.hr/

GI = Glas Istre, http://www.glasistre.hr/

GK = Glas Koncila. Novo lice Crkve, http://www.glas-koncila.hr/

GL = Gospodarski list, http://www.gospodarski.hr/

Glazbeni forum = Glazbeni forum, http://www.glazbeni-forum.com/

Globus = Globus, http://www.globus.jutarnji.hr/

Gloria = Gloria, http://www.gloria.hr/

Gnomeo = Gnomeo i Julija, animirani film, prev. Mediatranslations, RTL, 1. 11. 2015. [Gnomeo & Juliet, animirani film, 2011.]

Goodman 2008 = Nelson Goodman, Načini svjetotvorstva, prev. Damjan Lalović, Zagreb, Disput, 2008. [Nelson Goodman, Ways of worldmaking, Indianapolis, Hackett Publishing, 1978.]

GPZ 2005 = Gradska plinara Zagreb. Uputa. GPZ-U 580/III. 2005. Uređaji za detekciju i mjerenje plina koji se koriste za ispitivanje plinske mreže

Gross 2000 = Mirjana Gross, Starčevićansko nadahnuće u djelima Ante Kovačića, 2000, http://www.historiografija.hr/prikazi.php?id=236001#_edn8

Grumpyčke = Grumpy Čke. Društvene kroničarke, kraljice trasha i sarkazma, http://grumpycke.blogspot.hr/

Grubzon = Grubzon, animirani film, prev. Vlatka Briški, HTV 2, 29. 12. 2013. [The Gruffalo, film, 2009.]

Grubzončica = Grubzončica, animirani film, prev. Vlatka Briški, HTV 2, 6. 1. 2014. [The Gruffalo’s child, film, 2011.]

Grytten 2015 = Frode Grytten, Zapalite kuću, prev. Željka Černok, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo – Disput, 2015. [Frode Grytten, Brenn huset ned, Oslo, Forlaget Oktober, 2013.]

GS = Glas Slavonije, http://www.glas-slavonije.hr/

Gustafi 2012 = Gustafi, Kanibalkanska, glazbeni album, Spona Digital – Artistra, 2012.

H-Alter = H-Alter, http://www.h-alter.org/

HAVC = Hrvatski audiovizualni centar, http://www.havc.hr/

Hazud = Hrvatska akademska zajednica domovine i dijaspore, http://www.hazud.hr/

HE = Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013–2015, http://www.enciklopedija.hr/

Heine 1954 = Heinrich Heine, Slike s putovanja, prev. Dragutin Perković, stihove prepjevao Gustav Krklec, Zagreb, Kultura, 1954. [Heinrich Heine, Reisebilder, 1826–1831.]

HEP = Hrvatska elektroprivreda, http://www.hep.hr/

Himanen 2002 = Pekka Himanen, Hakerska etika i duh informacijskog doba, prev. Mirjana Paić-Jurinić, Zagreb, Jesenski i Turk, 2002. [Pekka Himanen, The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, New York, Random House, 2001.]

Hitch = Hitch – doktor za ljubav, film, prev. Mediatranslations, Nova TV, 26. 7. 2015. [Hitch, film, 2005.]

HJP 2007 = Hrvatski jezični portal, http://hjp.novi-liber.hr/

HJR = Hrvatska jezična riznica, http://riznica.ihjj.hr/

HKR = Hrvatski katolički radio, http://www.hkr.hr/

HKV = Hrvatsko kulturno vijeće, http://www.hkv.hr/

HNK = Hrvatski nacionalni korpus, http://www.hnk.ffzg.hr/

Homunizam = Homunizam, https://homunizam.wordpress.com/

HPSG = Hrvatsko psihoanalitičko društvo, http://www.hpsg.hr/

Hrg 2004 = Dalibor Hrg, Simulator kvantnog računala, diplomski rad, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2004.

HRT = Vijesti HRT, http://www.hrt.hr/, http://www.vijesti.hrt.hr/

Hrvatski fokus = Hrvatski fokus. Tjednik za kulturu, znanost i društvena pitanja, http://www.hrvatski-fokus.hr/

Hrvatski radio = Hrvatski radio

HTV = Hrvatska televizija

Igranje = Igranje. Udruga za promicanje društvenih igara, http://www.igranje.hr/

Ileš 2013 = Tatjana Ileš, Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi, doktorska disertacija, Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, 2013.

Imoart = Imoart Forum Croaticum, imotacaffe.yuku.com, http://www.imoart.hr/forum/

Index = Index, http://www.index.hr/

Informacija 2014 = Informacija o tijeku sezone i aktualnom stanju na tržištima (srpanj 2014), Zagreb, Hrvatska turistička zajednica, 2014.

Inokosni = Inokosni organ, https://inokosniorgan.wordpress.com/

Inoptimum = Inoptimum, http://www.inoptimum.com/

Intimatemedicine = Intimate medicine. Enciklopedija, http://www.intimatemedicine.com.hr/

Irving 2003 = John Irving, Četvrta ruka, prev. Petra Potočnik, Zagreb, Algoritam, 2003. [John Irving, The Fourth Hand, New York, Random House, 2001.]

Iskrica = Iskrica, http://www.iskrica.com/

Ivančić 2009a–2013a = Viktor Ivančić, Bilježnica Robija K., kolumne, T-Portal, 2009–2013, http://www.tportal.hr/vijesti/komentari/tema?keywords=bilje%C5%BEnica+robija+k.

Ivančić 2009b–2016b = Viktor Ivančić, kolumne, Peščanik, 2009–2016, http://pescanik.net/author/viktor-ivancic/

Ivančić 2010c–2016c = Viktor Ivančić, kolumne, Novosti, 2010–2016, http://www.portalnovosti.com/kolumne?kolumnist=viktor-ivancic

Ivas – Žaja 2003 = Ivan Ivas – Lana Žaja, Znakovi usmene komunikacije u pisanoj komunikaciji na IRC-u i ICQ-u, Medijska istraživanja, Zagreb, 9/1 (2003), str. 77–97.

Izbor = Izbor 1940–1990. Tekstovi, slike i karikature novinara »Vjesnikovih« listova, ur. Drago Auguštin, Zagreb, Vjesnik, 1990.

Izbori = Izborna enciklopedija, http://www.izbori.hr/

Izravno = Izravno, http://www.izravno.com/

Jabučnjak = Jabučnjak, http://www.jabucnjak.hr/

Jambrek 2014 = Stanko Jambrek, Kršćansko svjedočanstvo u multireligijskome svijetu u svjetlu Riječi Božje, Kairos – Evanđeoski teološki časopis, Zagreb, 8/2 (2014), str. 217–243.

Jambrišak 2007 = Tatjana Jambrišak, Blogomdana, proza, Zagreb, Mentor, 2007.

Janković 2012 = Branimir Janković, Procjena izloženosti opasnim i štetnim tvarima pri podzemnim radovima, doktorski rad, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-naftno-geološki fakultet, 2012.

Japanimacija 2010 = Japanimacija!, http://www.japanimacija.com/

Jezik FB = Jezik, https://www.facebook.com/Casopis-Jezik/

JL = Jutarnji list, http://www.jutarnji.hr/

John Galt = Tko je John Galt?, https://tkojejohngalt.wordpress.com/

Joyce 1965 = James Joyce, Uliks, knj. I–II, prev. Zlatko Gorjan, Zagreb, Zora, 1965. [James Joyce, Ulysses, The Bodley Head, 1952 [1914–1921].]

Joyce 1991 = James Joyce, Uliks, prev. Luko Paljetak, Opatija, Otokar Keršovani, 1991. [James Joyce, Ulysses, Penguin Books, 1986 [1914–1921].]

Juretić 2002 = Nikola Juretić, Osnove biljne virologije, Zagreb, Školska knjiga, 2002. [Prema: HJR.]

Jurjako 2013 = Marko Jurjako, Problem intrinzično epistemičke značajnosti, Prolegomena, Zagreb, 12/1 (2013), str. 83–100.

Kaćunko = Anđelko Kaćunko, Don blog, blog don Anđelka Kaćunka, http://blog.dnevnik.hr/angelo1/, 2007–2009, http://blog.vecernji.hr/don-kacunko, 2009–2016.

Kako 2014–2015 = Kako sam upoznao vašu majku, TV-serija, sezona 01–08, prev. Mediatranslations, RTL 2, 2014–2015. [How I met your mother, TV series, 2005–2014.]

Kalifornikacija 2009–2015 = Kalifornikacija, TV-serija, sezona 01, prev. Anda Bukvić, sezona 02–07, prev. Mirel Komad, HTV 2, 2009–2015. [Californication, TV series, 2007–2009, 2011–2013.]

Kamov 2011 = Novi Kamov, Rijeka, XI (2011), sv. 41, br. 4.

Kaštela = Portal Grada Kaštela, http://www.kastela.org/

KG Media = KG Media, http://www.kg-media.eu/

Kibuba = Kibuba. Pustolovina na vidiku, http://www.kibuba.hr/

Kirin 2006 = Miroslav Kirin, Jalozi. Knjiga pjesama, pjesme, Zagreb, Vuković & Runjić, 2006.

Kirin 2009 = Miroslav Kirin, Zbiljka, pjesme, Zagreb, Vuković & Runjić, 2009.

Kirin 2013 = Miroslav Kirin, Zenzancije, pjesme, Zagreb, Vuković & Runjić, 2013.

Klaić 1972 = Bratoljub Klaić, Veliki rječnik stranih riječi, izraza i kratica, prir. Željko Klaić, Zagreb, Zora, 1972.

Klaić 1987 = Bratoljub Klaić, Rječnik stranih riječi. Tuđice i posuđenice, prir. Željko Klaić, Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.

Klinfo = Klinfo.hr. Vaš obiteljski info kutak, http://www.klinfo.hr/

Klokanica = Klokanica.hr. Obitelj na prvom mjestu, http://klokanica.24sata.hr/

Knežević 2006 = Borislav Knežević, Respektakularizacija natjecateljstva: mjesto reality televizije u američkom televizijskom polju, Hrvatski filmski ljetopis, Zagreb, 2006, br. 45, str. 3–15.

Kolar 1933 = Slavko Kolar, Ili jesmo – ili nismo, Zagreb, Matica hrvatska, 1933. [Prema: HJR.]

Komikaze 2002 = Komikaze, strip, Zagreb, Autonomna tvornica kulture, 2002–.

Komikaze 2014 = Komikaze, strip, http://www.komikaze.hr/

Kontrola 2015 = Kontrola bijesa, TV-serija, sezona 01–02, prev. Mediatranslations, RTL 2, 2015. [Anger management, TV series, 2012–2014.]

Kovačić 1882 = Ante Kovačić, Fiškal, roman, Zagreb, 1882. [Prema: HJR.]

Kovačić 1884 = Ante Kovačić, Doktor Marko u kajgani. Tragikomedija iz mučeničkog života nagodbenjaka u Banovini. Od travestatora Čengićkinje, u: Ante Kovačić, Feljtoni i članci, prir. Milan Ratković, Zagreb, JAZU, 1952, str. 124–136. [Izvorno objavljivano u Zadru, 1884.]

Kovačić 1886 = Ante Kovačić, Među žabari, roman, u: Ante Kovačić, Izabrana djela. Knjiga druga. Baruničina ljubav. Fiškal. Među žabari, prir. Hrvojka Mihanović-Salopek, Zagreb, Dom i svijet, 2004, str. 279–345. [Izvorno objavljivano u časopisu Balkan, Zagreb, god. I, br. 1–10, 10. I. – 15. V. 1886.]

Kovačević – Lovrinčević 2012 = Dinka Kovačević – Jasmina Lovrinčević, Školski knjižničar, Zagreb, Zavod za informacijske studije, 2012.

Kraus 2015 = Karl Kraus, Posljednji dani čovječanstva. Tragedija u pet činova s predigrom i epilogom, prev. Sead Muhamedagić, Zagreb, Disput, 2015. [Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit. Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog, Wien – Leipzig, Verlag Die Fackel, 1926 [1922].]

Krelja 2006 = Petar Krelja, Dokumentarno u igranome filmu, Kolo, Zagreb, 2006, br. 3, http://www.matica.hr/kolo/302/Dokumentarno%20u%20igra­nome%20filmu/

Krleža 1924 = Miroslav Krleža, Bečko pismo IV. Noćni razgovor s Franom Supilom, Hrvat, Zagreb, god. VI, br. 1443 (31. 12. 1924), str. 6–7. [Prema: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, Sabrana djela Miroslava Krleže, svezak 14–15, Zagreb, Zora, 1957, str. 175–210.]

Krleža 1926 = Miroslav Krleža, Razgovor sa senom [sic!] Frana Supila, u: Izlet u rusiju, Zagreb, Izdanje »Narodne knjižnice«, 1926, str. 22–33.

Krleža 1938 = Miroslav Krleža, Eppur si muove, Zagreb, Biblioteka nezavisnih pisaca, 1938. [Prema: HJR.]

Krleža 1939 = Miroslav Krleža, Razgovor sa sjenom Frana Supila, u: Knjiga studija i putopisa, Zagreb, Biblioteka nezavisnih pisaca, 1939. [Prema: HJR.]

Krležijana 1993 = Krležijana, gl. ur. Velimir Visković, http://krlezijana.lzmk.hr/

Krstulović = Milorad Krstulović, Rabljena sedmica, kolumne, Novosti, 2016, http://www.portalnovosti.com/milorad-krstulovi

Kršćanstvo = Kršćanstvo danas, http://www.krscanstvodanas.com/

KSK = Klub studenata kroatistike SKUP, https://hr-hr.facebook.com/pages/Klub-studenata-kroatistike-SKUP/289273061165185

Kuczok 2005 = Wojciech Kuczok, Glib, prev. Adrian Cvitanović, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo – Disput, 2005. [Wojciech Kuczok, Gńoj, Warszawa, W. A. B., 2003.]

Kulturpunkt = Kulturpunkt, http://www.kulturpunkt.hr/, http://stari.kulturpunkt.hr

Kumičić 1883 = Eugen Kumičić, Gospođa Sabina, Zagreb, 1883. [Prema: HJR.]

Kušan 1970 = Ivan Kušan, Toranj, Zagreb, Matica hrvatska, 1970. [Prema: HJR.]

Ladan 1964 = Tomislav Ladan, Premišljanja, Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1964. [Prema: HJR.]

Lasić 2007 = Stanko Lasić, Starčevićeve pamfletske strategije. Svijet ekstremnih antiteza, u: Jezik književnosti i književni ideologemi [Zbornik radova 35. seminara Zagrebačke slavističke škole], ur. Krešimir Bagić, Zagreb, Zagrebačka slavistička škola, 2007, str. 105–117.

László 1959 = Bulcsú László, Broj u jeziku, Naše teme, Zagreb, 1959, br. 6, str. 128–176.

Laudato = Laudato, http://www.laudato.hr/

Ledo = Ledo, http://www.ledo.hr/

Ledonardo = Ledonardo, http://www.ledonardo.hr/

Legalis = Legalis. Hrvatski pravni portal, http://www.legalis.hr/

Levanat-Peričić 2012 = Miranda Levanat-Peričić, Heterotopija bidonvila i heterokronija apokalipse u posthumanističkom romanu Animalovi ljudi Indre Sinhe, Književna smotra, Zagreb, 2012, br. 164–165, str. 45–58.

Levitt – Dubner 2005 = Steven D. Levitt – Stephen J. Dubner, Frikonomija. Vragolasti ekonomist istražuje drugu stranu medalje, prev. Tijana Pavičić – Danijel Mitrovski, Varaždin, Stanek, 2005. [Steven D. Levitt – Stephen J. Dubner, Freaconomics. A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, New York, William Morrow, 2005.]

Lijepa naša = Lijepa naša domovina Hrvatska, http://www.lijepanasa­domovina­hrvatska.com/

Lošinj = Otok Lošinj, http://www.otok-losinj.hr/

Lovci 2014–2015 = Lovci na natprirodno, TV-serija, sezona 07–09, prev. Vida Živković, HTV 2, 2014–2015. [Supernatural, TV series, 2012–2014.]

Libela = Libela. Portal o rodu, spolu i demokraciji, http://www.libela.org/

Libella = Libella. Udruga za pomoć oboljelima od anoreksije nervose i bulimije nervose, http://klub.posluh.hr/libella/

Libellus = Libellus, http://www.libellus.hr/

Lider = Liderpress, http://liderpress.hr/, http://lider.media/

Limun = Limun.hr. Financije s vitaminom c / After work, http://www.limun.hr/

LSS = Laboratorij za sustave i signale. Sigurnost informacijskih sustava, http://security.lss.hr/

Lucić 2010a–2016a = Predrag Lucić, Trafika, kolumne, Novi list, Rijeka, 2010–2016, http://www.novilist.hr/Komentari/Kolumne/Trafika-Predraga-Lucica

Lucić 2012b = Predrag Lucić, Mjesec iznad Splita, pjesme, Zagreb, Algoritam, 2012.

Lucić 2013b = Predrag Lucić, Gusle u magli. Čitanka iz prirode i društva za treće razrede glazbenih, književnih i medicinskih škola, pjesme, Zagreb – Mostar, Algoritam – Algoritam Stanek, 2013.

Ludruga 2012a = Ludruga, http://www.ludruga.org/

Ludruga 2012b = Ludruga, http://www.ludruga.hr/

Lupiga = Lupiga, http://www.lupiga.com/

Macan 2007 = Darko Macan, Borovnica. Pasice, Zagreb, Mentor, 2007.

Macan 2008 = Darko Macan, Borovnica. Rani dani, Zagreb, Mentor, 2008.

Macan 2009 = Darko Macan, Borovnica. Za svađu je potrebno dvoje, Zagreb, Mentor, 2009.

Macan 2015–2016 = Darko Macan, Borovnica FB, 2015–2016, https://www.facebook.com/Borovnica-530421710453962/?fref=ts

Macho = Macho. Za prave muškarce, http://www.macho.hr/

Magicus = Magicus, http://www.magicus.info/

Majcenović 2016 = Martin Majcenović, Poljubac, proza, 2016, http://www.kriticnamasa.com/item.php?id=931

Mala kuća = Mala kuća, http://www.mala-kuca.com/

Mandić = Davor Mandić, TVeater, kolumne, Novi list, 2011–2016, http://www.novilist.hr/Komentari/Kolumne/TVeater-Davora-Mandica

Mareković = S.Marekovich [Siniša Mareković], Komnetar, http://net.hr/kategorija/webcafe/komnetar/, https://www.facebook.com/SMarekovich/

Marinković 1965 = Ranko Marinković, Kiklop, Zagreb, Mladost, 1979. [Prvo izdanje: Beograd, Prosveta, 1965.]

Marinković 1993 = Ranko Marinković, Never more. Roman fuga, Zagreb, Izdanja Antibarbarus, 1993.

Markus 2003 = Tomislav Markus, Više-nego-ljudski-svijet. Dubinska ekologija kao ekološka filozofija, Socijalna ekologija, Zagreb, 12 (2003), str. 143–163.

Maroević 2004 = Tonko Maroević, Posvetoljubivo (Petnaest pjesama), pjesme, Rad HAZU, br. 488, Zagreb, HAZU, 2004, 15–32.

Maroević 2011 = Tonko Maroević, Savršeni pejzaž i druge pjesme, pjesme, Kolo, Zagreb, 2011, br. 5–6, http://www.matica.hr/kolo/318/Savr%C5%A1eni%20pejza%C5%BE%20i%20druge%20pjesme/

Masterchef = Celebrity Masterchef Hrvatska, emisija, Nova TV, 2016.

Mataković 1989 = Dubravko Mataković, Prot pikčers, strip-album, Privlaka, KIC Privlačica, 1989.

Mataković 1991 = Dubravko Mataković, Prot. Ratno izdanje, strip-album, izvanredni broj strip-magazina Patak, Zagreb, 1991.

Mataković 1992 = Dubravko Mataković, Prot pikčers. Pterodaktiličarstvo za početnike, strip-album, Sisak, Centar za kulturu Vladimir Nazor et al., 1992.

Mataković 1998 = Dubravko Mataković, Imamo les proutes, strip-album, Osijek, Ideoteh, 1998. [Izvorno objavljivano u Nedjeljnoj Dalmaciji, 1990–1993.]

Mataković 2000 = Dubravko Mataković, Čovjek s dvije jetre, strip-album, Vinkovci, vlastita naklada, 2000.

Mataković 2002 = Dubravko Mataković, Desmozgenes 1, strip-album, Osijek, Ideoteh, 2002. [Izvorno objavljivano u Panorami, 1995–1997.]

Mataković 2003 = Dubravko Mataković, Desmozgenes 2, strip-album, Osijek, Ideoteh, 2002. [Izvorno objavljivano u Panorami, 1995–1997.]

Mataković 2004a–2015a = Dubravko Mataković, Overkloking, strip, http://net.hr/webcafe/matakovic/, 2004–2006, br. 1–173, http://webcafe.net.hr/forwarduse/overkloking/, 2010–2015, br. 318–573, http://net.hr/kategorija/webcafe/overkloking/, lipanj 2015–prosinac 2015.

Mataković 2005b = Dubravko Mataković, Moje ime je Gmižić... Glištun Gmižić, strip-album, Osijek, Ideoteh, 2005.

Mataković 2011b = Dubravko Mataković, Govno, strip-album, Osijek, Factum, 2011. [Izvorno objavljivano u Nedjeljnoj Dalmaciji, 1997–1998.]

Matasović 2001 = Ranko Matasović, Uvod u poredbenu lingvistiku, Zagreb, Matica hrvatska, 2001.

Matoničkin – Pavletić – Cvitković 1979 = Ivo Matoničkin – Zlatko Pavletić – Milan Cvitković, Čovjek i njegova okolina, Zagreb, Centar za industrijsko oblikovanje, 1979.

Matoš II = Antun Gustav Matoš, Novele. Humoreske. Satire. Scenski tekstovi, Sabrana djela, svezak II, ur. Dragutin Tadijanović, Zagreb, JAZU – Sveučilišna naklada Liber, 1976.

Matoš V = Antun Gustav Matoš, Pjesme. Pečalba, Sabrana djela, svezak V, ur. Dragutin Tadijanović, Zagreb, JAZU – Sveučilišna naklada Liber, 1976.

Matoš VI = Antun Gustav Matoš, O hrvatskoj književnosti I. (1898–1909), Sabrana djela, svezak VI, ur. Nedjeljko Mihanović, Zagreb, JAZU – Liber – Mladost, 1973.

Matoš IX = Antun Gustav Matoš, O stranim književnostima, Sabrana djela, svezak IX, ur. Vida Flaker, Zagreb, JAZU – Liber – Mladost, 1973.

Matoš X = Antun Gustav Matoš, Theatralia. O glazbi, Sabrana djela, svezak X, ur. Nikola Batušić – Lovro Županović, Zagreb, JAZU – Liber – Mladost, 1973.

Matoš XII = Antun Gustav Matoš, Dragi naši suvremenici, Sabrana djela, svezak XII, ur. Dubravko Jelčić, Zagreb, JAZU – Liber – Mladost, 1973.

Matoš XIII = Antun Gustav Matoš, Polemike I. (1898–1908), Sabrana djela, svezak XIII, ur. Nedjeljko Mihanović, Zagreb, JAZU – Liber – Mladost, 1973.

Matoš XIV = Antun Gustav Matoš, Polemike II. (1909–1914; Postuma), Sabrana djela, svezak XIV, ur. Vida Flaker – Nedjeljko Mihanović, Zagreb, JAZU – Liber – Mladost, 1973.

Matoš XV = Antun Gustav Matoš, Feljtoni. Impresije. Članci I. (1895–1910), Sabrana djela, svezak XV, ur. Vida Flaker, Zagreb, JAZU – Liber – Mladost, 1973.

Matoš XVI = Antun Gustav Matoš, Feljtoni. Impresije. Članci II. (1911–1913). Miscellanea (1897–1913), Sabrana djela, svezak XVI, ur. Vida Flaker, Zagreb, JAZU – Liber – Mladost, 1973.

Mazzucchelli 2012 = David Mazzucchelli, Asterios Polyp, strip, prev. Tatjana Jambrišak, Zagreb, Fibra, 2012. [David Mazzucchelli, Asterios Polyp, New York, Pantheon Books, 2009.]

Medicinski rječnik = Medicinski rječnik MefModlica, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, http://web.mef.hr/web/index.php?option=com_wrap­per&view=wrapper&Itemid=438

Međimurje = Međimurje, https://medjimurje.hr/

Meso = Volim meso, http://www.volim-meso.hr/

Metro = Metro portal, http://metro-portal.hr/

MiG21 2015 = Priručnik za letenje na zrakoplovu MiG-21BIS u DCS-u, neslužbena inačica, prev. J. P. Jokun, www.scribd.com, 27. 1. 2015. [DCS: MiG-21bis, Leatherneck Simulations, 2014.]

Milardović 2013 = Anđelko Milardović, Stranac i društvo. Fenomenologija stranca i ksenofobije, Zagreb, Pan liber, 2013.

Moda = Moda, http://www.moda.hr/

Modatak = Modatak, http://www.modatak.net/

Moderna 2014–2015 = Moderna obitelj, TV-serija, sezona 01–02, 04–06, prev. Mediatranslations, RTL 2, 2014–2015. [Modern family, TV series, 2009–2010, 2012–2014.]

Moderna vremena = Moderna vremena, http://www.mvinfo.hr/

Mojamatura = Mojamatura, http://www.mojamatura.net/

Mojkvart = Mojkvart, http://www.mojkvart.hr/

MojTV = MojTV, http://www.mojtv.hr/

Mojzagreb = Mojzagreb.info, http://www.mojzagreb.info/

Monitor = Monitor, http://www.monitor.hr/

Motori = Motori, http://www.motori.hr/

Mujičić – Senker – Škrabe 1974 = Tahir Mujičić – Boris Senker – Nino Škrabe, O’Kaj, dramski tekst, Zagreb, Kazalište Komedija, 1974.

Mujičić – Senker – Škrabe 1976 = Tahir Mujičić – Boris Senker – Nino Škrabe, Tri pušketira, dramski tekst, Zagreb, Zagrebačko kazalište mladih, 1976.

Mujičić – Senker – Škrabe 1980 = Tahir Mujičić – Boris Senker – Nino Škrabe, Kaj2O, dramski tekst, Zagreb, Kazalište Komedija, 1980.

Muzika = Muzika, http://muzika.20minuta.hr/

Mrkonjić 1988 = Zvonimir Mrkonjić, Crna kutija, pjesme, Zagreb, Naprijed, 1988.

Mrkonjić 2014 = Zvonimir Mrkonjić, Medij mlijeko. Izbor iz poezije, pjesme, izabrao Sanjin Sorel, Zagreb, MeandarMedia, 2014.

Mrnjavac 2003 = Željko Mrnjavac, Može li se i treba li se radno zakonodavstvo suprotstaviti »fleksploataciji«, Financijska teorija i praksa, Zagreb, 27 (2003), str. 399–413.

N1 = N1, portal N1 televizije, http://hr.n1info.com/

Najgora noć = Najgora noć u životu, film, prev. Mediatranslations, RTL, 9. 4. 2016. [Walk of shame, film, 2014.]

Narkive = Narkive, http://narkive.com/

Narod = Narod, http://narod.hr/

NCL = Nacional, http://www.nacional.hr/

Ne znam kako = Ne znam kako joj uspijeva, film, prev. Mediatranslations, Nova TV, 25. 1. 2015. [I don’t know how she does it, film, 2011.]

Nebo boje vanilije = Nebo boje vanilije, film, prev. Mediatranslations, RTL, 4. 4. 2015. [Vanilla sky, film, 2001.]

Nehajev 1932 = Milutin Nehajev, Rakovica, Zagreb, Matica hrvatska, 1932. [Prema: HJR.]

Nemec 2003 = Krešimir Nemec, Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine, Zagreb, Matica hrvatska – Školska knjiga, 2003. [Prema: HJR.]

Neprijatelji = Neprijatelji ljudi, http://www.neprijatelji-ljudi.org/

Net = Net, http://www.net.hr/

Netiquette 2003 = Netiquette. Pravila poželjnog ponašanja u Internet zajednici, http://www.hr-netiquette.org/

Netokracija = Netokracija, http://www.netokracija.com/

Neutrinovski = Neutrinovski blog, http://neutrinohr.blogspot.hr/

Newsbar = Newsbar, http://www.news-bar.hr/

Newsbar FB = Newsbar Facebook, https://hr-hr.facebook.com/TheNewsBar

NL = Novi list, http://www.novilist.hr/

NN = Narodne novine, https://www.nn.hr/

Novak 1901 = Vjenceslav Novak, Dva svijeta, Zagreb, Matica hrvatska, 1901. [Prema: HJR.]

Novak 2005 = Slobodan Novak, Pristajanje, roman, Zagreb, Naklada Ljevak, 2005.

Novo društvo = Novo društvo. Udruga za razvitak socijalne demokracije, http://www.novodrustvo.net/

Novosti = Novosti, http://www.novossti.com/; http://www.portalnovosti.com/

Novosti.hr = Novosti, http://www.novosti.hr/

NSP = Novi svjetski poredak, http://www.novi-svjetski-poredak.com/

Nutricionizam = Nutricionizam, http://www.nutricionizam.com/

Njuškalo = Njuškalo, http://www.njuskalo.hr/

Oberiter 2002 = Vlado Oberiter, Proteinurija i razvoj bubrežnih oštećenja, Paediatria Croatica, Zagreb, 46, 1 (2002), str. 59–66.

Ognjište = Ognjište fantasy football, http://fantasticninogomet.forum­croatian.com/

Okajanje = Okajanje, film, prev. Vlatka Valentić, HTV 1, 20. 6. 2015. [Atonement, film, 2007.]

Oko = Portal oko, http://www.portaloko.hr/

Ordinacija = Ordinacija. Moje zdravlje svaki dan, http://www.ordinacija.hr/

Orwell 1983 = George Orwell, 1984., prev. Antun Šoljan, Zagreb, Alfa, 2008. [Prvo izdanje prijevoda: Tisuću devetsto osamdeset četvrta, Zagreb, August Cesarec, 1983.] [George Orwell, Nineteen eighty-four, London, Sacker & Warburg, 1949.]

Osnove nutricionizma 2015 = Osnove nutricionizma. Izvedbeni nastavni plan. 2015/2015, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, 2015.

Otvoreni = Otvoreni radio, http://www.otvoreni.hr/

Panian 2005 = Željko Panian, Englesko-hrvatski informatički enciklopedijski rječnik, sv. I–II, Zagreb, Europapress holding, 2005.

Patterson – Gross 2012 = James Patterson – Andrew Gross, 3. stupanj, prev. Neven Dužanec, Zagreb, Znanje, 2012. [James Patterson – Andrew Gross, 3rd Degree, New York, Little, Brown and Company, 2004.]

Pauza = Pauza, http://www.pauza.hr/blog/

PCekspert = PCekspert, http://www.pcekspert.com/

Pčelin film = Pčelin film, animirani film, prev. Mediatranslations, RTL, 6. 12. 2015. [Bee movie, film, 2007.]

PD = Poslovni dnevnik, http://www.poslovni.hr/

Peović Vuković 2012 = Katarina Peović Vuković, Mediji i kultura. Ideologija medija nakon decentralizacije, Zagreb, Jesenski i Turk, 2012.

Perko-Šeparović 2002 = Inge Perko-Šeparović, Novi javni menadžment – britanski model, Politička misao, Zagreb, 39 (2002), br. 4, str. 31–43.

Pero istine = Hrvatsko pero istine. Glasilo domoljubnih Hrvata, http://www.hrperoistine.word­press.com/

Perpetuum = Perpetuum Lab, http://perpetuum-lab.com.hr/

Peti dan = Peti dan, emisija, HRT 3, 2016.

Peti dan FB = Peti dan, https://www.facebook.com/Peti.dan/

Petković 2009 = Nikola Petković, Harterije. Hrvatsko pjesništvo početkom tisućljeća, Zagreb, Jesenski i Turk – Hrvatsko društvo pisaca, 2009.

Petković 2013 = Nikola Petković, Harterije II/III, Zagreb, Hrvatsko društvo pisaca, 2013.

PIK = PIK Vrbovec, https://www.facebook.com/pikvrbovec

Pivarstvo = Pivarstvo.info. Svijet vašeg piva, http://www.pivarstvo.info/forum/

Pivnica = Pivnica, http://www.pivnica.net/

Pletikos 2014 = Ivan Pletikos, Catastropola, roman, Pula, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2014.

Pogled kroz prozor = Pogled kroz prozor. Digitalni časopis za obrazovne stručnjake, https://pogledkrozprozor.word­press.com/

Politika = Politika plus, http://www.politikaplus.com/

Pollitika = Pollitika, http://www.pollitika.com/

Polšek 2005 = Darko Polšek, O frajerskoj ekonomiji, prikaz knjige Steven D. Levitt – Stephen J. Dubner, Freaconomics. A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, New York, William Morrow, 2005, http://mudrac.ffzg.hr/~dpolsek/

Polšek 2008 = Darko Polšek, Udovice i siročići. Eseji iz sociologije kulture, Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2008, http://mudrac.ffzg.hr/~dpolsek/

Popcorn = Popcorn Cinema, http://www.popcorn.hr/

Popović 1985 = Bruno Popović, Taj stvarno čudan svijet. O kronisteriji i piscu, u: Nedjeljko Fabrio, Vježbanje života. Kronisterija, roman, Zagreb – Rijeka – Opatija, Globus – Otokar Keršovani, 1985, str. 375–382.

Poreč = Grad Poreč – Parenzo, http://www.porec.hr/

Posao = Posao, http://www.posao.hr/

Poslovni = Poslovni savjetnik. Centralni poslovni portal, http://www.poslovni-savjetnik.com/

Pourriol 2010 = Ollivier Pourriol, Filmozofija. Najljepša filozofska pitanja na filmskom platnu, prev. Marija Spajić – Mirna Šimat, Zagreb, Meandar, 2010. [Ollivier Pourriol, Cinéphilo. Les plus belles questions de la philosophie sur grand écran, Paris, Hachette Littérature, 2008.]

Pragma = Udruga pragma, http://www.udruga-pragma.hr/

Pravila 2014 = Pravila igre, TV-serija, sezona 01–07, prev. Mediatranslations, RTL 2, 2014. [Rules of engagement, TV series, 2007–2013.]

Priče za laku noć = Priče za laku noć, film, prev. Mediatranslations, RTL, 31. 8. 2014. [Bedtime stories, film, 2008.]

Pričigin 2007 = Pričigin. Festival pričanja priča, http://www.pricigin.hr/hr/

Pričigin 2015 = Pričigin, TV-emisija, HTV 3, 17–19. 3. 2015.

Prijatelji životinja = Prijatelji životinja, http://www.prijatelji-zivotinja.hr

Professional = Professional, http://www.professional.hr/

Proleksis = Proleksis enciklopedija online, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013, http://proleksis.lzmk.hr/

Purgarić Kužić 2011 = Branka Purgarić Kužić, Društveno označivanje i knjižnice, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Zagreb, 54, 4 (2011), str. 189–210.

Putopija = Putopija, http://putopija.net/

Qrz = Qrz, http://www.qrz.com.hr/

Queer = Queer, http://queer.hr/

Queneau 1968 = Raymond Queneau, Stilske vježbe, kazališna adaptacija, prev. Tonko Maroević, adap. Tomislav Radić, 1968, u: Raymond Queneau, Stilske vježbe, prev. Vladimir Gerić, Koprivnica, Šareni dućan, 2008, str. 123–161. [Raymond Queneau, Exercices de style, Paris, Éditions Gallimard, 1947.]

Queneau 2006 = Raymond Queneau, Zazie u metrou, roman, prev. Vanda Mikšić, Zagreb, Meandar, 2006. [Raymond Queneau, Zazie dans le metro, Paris, Éditions Gallimard, 1959.]

Queneau 2008 = Raymond Queneau, Stilske vježbe, proza, prev. Vladimir Gerić, Koprivnica, Šareni dućan, 2008. [Raymond Queneau, Exercices de style, Paris, Éditions Gallimard, 1947.]

Queneau 2014 = Raymond Queneau, Modri cvijetak, roman, prev. Marija Paprašarovski, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo – Disput, 2014. [Raymond Queneau, Les fleurs bleues, Paris, Éditions Gallimard, 1965.]

R = razgovorno, zabilježeno u usmenoj komunikaciji, uživo ili na televiziji

Radaković 1990 = Borivoj Radaković, Sjaj epohe, roman, Zagreb, VBZ, 2009. [Prvo izdanje: Zagreb, Mladost, 1990.]

Radaković 1999 = Borivoj Radaković, Ne, to nisam ja (da, to nisam ja). (Homunkuli), proza, drugo, prošireno izdanje, Zagreb, Celeber, 1999. [Prvo izdanje: Zagreb, Azur journal, 1993.]

Radio 101 = Radio 101

Radio Kaj = Radio Kaj

Rajki 2000 = Igor Rajki, Katalog o božjim dostavljačima, proza, Zagreb, Faust Vrančić, 2000.

Rajki 2005 = Igor Rajki, Užasana, proza, Zagreb, Nova knjiga Rast, 2005.

Rajki 2006a = Igor Rajki, Umoreske, proza, Zagreb, Devedeset stupnjeva, 2006.

Rajki 2006b = Igor Rajki, Znanost pogrde, proza, Zagreb, Devedeset stupnjeva, 2006.

Rajki 2008 = Igor Rajki, Stubištarenje (Odmori od izbavljenja), proza, Zagreb, Udruga za kulturu »Knjigomat«, 2008.

Rajki 2010 = Igor Rajki, Stalak za poljupce, proza, Zagreb, Udruga za kulturu »Knjigomat«, 2010.

Rajki 2012 = Igor Rajki, Detektor istine, proza, Zagreb, Udruga za kulturu »Knjigomat«, 2012.

Rajki 2013a = Inovativna djela iznova daruju svijet, razgovor, Zagreb, T-Portal, 28. 6. 2013, http://www.tportal.hr/kultura/roman2013/270627/Inovativna-djela-iznova-daruju-svijet.html?utm_source=clanci&utm_medium=manual2&utm_campaign=clanci_manual

Rajki 2013b = Stvarnost je naporna do dosade, razgovor, Zagreb, Novosti, 22. 7. 2013, http://arhiva.portalnovosti.com/2013/07/igor-rajki-stvarnost-je-naporna-do-dosade/

Rajki 2014a = Igor Rajki, Atavizmirenja! (B strana spomen-ploče) – Autografemija –, proza, Zagreb, Hrvatsko društvo pisaca, 2014.

Rajki 2014b = Igor Rajki, Puteni nametnik (strategija osmijeha), proza, Zagreb, Durieux, 2014.

Rajki 2014c = Igra mi se, no to nije tako neozbiljno kao što izgleda, razgovor, Zagreb, T-Portal, 23. 12. 2014, http://www.tportal.hr/kultura/knjizevnost/363399/Igra-mi-se-no-to-nije-tako-neozbiljno-kao-sto-izgleda.html

Rajki 2015a = Razumjeti osjećaj u kojem nije nužno osjetiti razumijevanje, razgovor, Moderna vremena, 23. 1. 2015, http://www.mvinfo.hr/clanak/igor-rajki-razumjeti-osjecaj-u-kojem-nije-nuzno-osjetiti-razumijevanje

Rajki 2015b = Predstavljena nova knjiga Igora Rajkija, Novi list, 19. 2. 2015, http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Predstavljena-nova-knjiga-Igora-Rajkija

Rakovac 2000 = Milan Rakovac, Istragram. Štuorije & uganke, Zagreb, Aerografika, 2000.

Raos 1971 = Ivan Raos, Prosjaci i sinovi, roman, Zagreb, Matica hrvatska, 2005. [Prvo izdanje: Zagreb, Matica hrvatska, 1971.]

Rašeta = Boris Rašeta, kolumne, Novosti, 2010–2016, http://arhiva.portalnovosti.com/, http://www.portalnovosti.com/boris-raseta

Ravlić 2006 = Slaven Ravlić, Eponimizacija u društvenim znanostima: Merton i sociologija eponimizacije, Društvena istraživanja, Zagreb, 15 (2006), br. 6 (86), str. 1151–1176.

RC = Red carpet, emisija, Nova TV, 2010.

Rijeka klik = Rijeka klik, http://www.rijeka-klik.hr/klikni-rijeku/

RNR 1996 = Dunja Brozović Rončević – Alemko Gluhak – Vesna Muhvić-Dimanovski – Lelija i Branko Sočanac, Rječnik novih riječi, Zagreb, Minerva, 1996.

Roda = Roda. Roditelji u akciji, http://forum.roda.hr/

Romić 2006 = Biljana Romić, Proturječja indijskog romana na engleskome jeziku, Kolo, Zagreb, 2006, br. 1, http://www.matica.hr/kolo/304/Proturje%C4%8Dja%20indijskoga%20ro­mana%20na%20engle­skome%20jeziku/

Rorty 2000 = Richard Rorty, Dekonstrukcija – pouzdani svjedok vremena?, prev. Tonči Valentić, Vijenac, Zagreb, br. 171, 7. 9. 2000, http://www.matica.hr/vijenac/171/Dekonstrukcija%20%E2%80%93%20pouzdani%20svje­dok%20vremena%3F/

Roško 1999 = Zoran Roško, Bibliografija i webliografija o cyber-kulturi i srodnim temama, Književna smotra, Zagreb, 31 (1999), br. 114, str. 103–115.

RTL = Vijesti RTL, http://www.vijesti.rtl.hr/

Rundek 1997 = Darko Rundek, Apokalipso, glazbeni album, Zagreb, Jabukaton, 1997.

Ružić 2007 = Drago Ružić, Marketing u turističkom ugostiteljstvu, Osijek, Ekonomski fakultet, 2007.

Sabljak 1981 = Tomislav Sabljak, Šatra. Rječnik šatrovačkog govora, Zagreb, Delo – Globus, 1981.

Sabljak 2013 = Tomislav Sabljak, Rječnik hrvatskoga žargona, treće, dopunjeno izdanje, Zagreb, Profil Knjiga, 2013.

Sabor = Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Služba za odnose s javnošću Hrvatskoga sabora, 30 (2001), 16–18. veljače 2001.

Samo u New Yorku = Samo u New Yorku, film, prev. Vida Živković, HTV 3, 5. 10. 2016. [Only in New York/Peace after marriage, film, 2013.]

Schwarzkopf = Schwarzkopf, http://www.schwarzkopf.com.hr/skhr/hr/home.html

SD = Slobodna Dalmacija, http://www.slobodnadalmacija.hr/

Seebiz = Seebiz, http://www.seebiz.eu/

Segetlija 2004 = Zdenko Segetlija, Odnosi proizvodnje i trgovine i problemi hrvatskoga gospodarstva (II), Suvremena trgovina, Zagreb, 29 (2004), str. 185–187.

Seks i grad 2 = Seks i grad 2, film, prev. Mediatranslations, Nova TV, 10. 5. 2015. [Sex and the city, film, 2010.]

Serijala = Serijala, http://www.serijala.com/

Sesardić 2008 = Neven Sesardić, Filozofska matineja, Prolegomena, Zagreb, 7/2 (2008), str. 207–222.

Sever 1977 = Josip Sever, Anarhokor, pjesme, Zagreb, Naprijed, 1977.

Sever 1989 = Josip Sever, Kisikova djeca i druge pjesme, pjesme, u: Josip Sever, Borealni konj, prir. Dubravka Oraić Tolić, Zagreb, Mladost, 1989, str. 153–193.

She = She, http://www.she.hr/

Silverware = Srebrno posuđe, http://hr.silverwareproj.com

Sisak = Sisak.info Forum, http://forum.sisak.info/

Skijanje = Skijanje. Hrvatski ski/board magazin, http://www.skijanje.hr/

Skladište 2016 = Bitka za skladište, TV-serija, sezona 02–03, prev. Mediatranslations, RTL 2, 2016. [Storage wars, TV series, 2010–2012.]

Skok 1971–1974 = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I–IV, ur. Mirko Deanović – Ljudevit Jonke – Valentin Putanec, Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1974.

Slamnig 1972 = Ivan Slamnig, Bolja polovica hrabrosti, roman, Zagreb, Večernji list, 2004. [Prvo izdanje: Zagreb, Znanje, 1972.] [Prema: HJR.]

Slatko = Da mi je nešto slatko, http://www.damijenestoslatko.com/

Sloganini = Sloganini. Pretraživanje slogana, laganini, http://www.sloganini.com/

Slučajni milijunaš = Slučajni milijunaš, film, prev. Mediatranslations, Nova TV, 10. 9. 2015. [Mr. Deeds, film, 2002.]

Slučajni predsjednik = Slučajni predsjednik, film, prev. Sanja Vorkapić, HTV 1, 6. 11. 2015. [Man of the year, film, 2006.]

Spa = Spa wellness. Prvi hrvatski wellness portal, http://www.spa-wellness.com.hr/

Sportnet = Sportnet, http://www.hrsport.net/

Spirin 2014 = Vanja Spirin, Smrtonosna mizija i druge priče, proza, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2014.

Sprdex = Sprdex, http://sprdex.net.hr/

Srednja = Srednja, http://www.srednja.hr/

Stančić 2001 = Hrvoje Stančić, Cybertekari?, u: 12. proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske, Crikvenica, 17–20. svibnja 2000, zbornik radova, ur. Višnja Šeta, Zagreb – Rijeka, Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske – Prva sušačka hrvatska gimnazija, 2001, str. 191–201.

Stanojević 2009 = Mateusz-Milan Stanojević, Konceptualna metafora u kognitivnoj lingvistici, Suvremena lingvistika, Zagreb, 68 (2009), str. 339–369.

Starci = Starci, film, prev. Sanja Vorkapić Velić, HTV 2, 1. 1. 2016. [Grown ups, film, 2010.]

Starčević 1867 = Ante Starčević, Bi-li k Slavstvu ili ka Hrvatstvu?, u: Djela dr. Ante Starčevića, III, pretisak, Varaždin, Inačica, 1995, str. 3–47. [Objavljeno u Zekanu 1867; prvo izdanje Djela, III: Zagreb, Tiskara Antuna Scholza, 1894.]

Starčević 1868 = Ante Starčević, Stranke u Hervatskoj, u: Djela dr. Ante Starčevića, III, pretisak, Varaždin, Inačica, 1995, str. 89–136. [Objavljeno u Hervatu 1868; prvo izdanje Djela, III: Zagreb, Tiskara Antuna Scholza, 1894.]

Starčević 1879 = Ante Starčević, Pisma Magjarolacah, I–II. dio, Sušak, Tiskom i nakladom Primorske tiskare, 1879. [Objavljivano od 1867. u Zvekanu pa u Slobodi.]

Starčević 2012–2013 = Ivan Starčević, Vijenci i kaktusi, kolumne, http://tvkritika­vijencii­kaktusi­starcevic.blogspot.hr/

Stipetić 2003 = Vladimir Stipetić, Stanovništvo i bruto domaći proizvod Hrvatske (1500–1913) u kontekstu najnovijeg rada Angusa Maddisona, Anali Dubrovnik, Dubrovnik, 41 (2013), str. 91–156.

Stojević 2011 = Milorad Stojević, Die Falkentheorie. Viteški roman, ulomak iz romana, Novi Kamov, Rijeka, XI (2011), sv. 41, br. 4, str. 27–48.

Stojnić 2013 = Damir Stojnić, Hepening kao ritual protoutopije, Kazalište, Zagreb, 2013, br. 55–56, str. 90–111.

Story = Story. Vodeći celebrity magazin, http://www.story.hr/

Strategija OS = Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014–2020, Službeni glasnik Grada Osijeka, Osijek, br. 13A, 30. rujna 2014.

Streny 2014 = Katarina Streny, Advertainment kao oblik marketinške komunikacije u digitalnom okruženju, diplomski rad, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2014.

Stripovi = Stripovi. Prozor u svijet stripa, http://www.stripovi.com/

Stršljen = Stršljen, http://www.strsljen.org/

SUH = Sindikat umirovljenika Hrvatske, http://www.suh.hr/

Surfer = Surfer, http://www.surfer.hr/

Survival = Survival. Prvi forum preživljavanja, bushcrafta, pustolovine i prirode, http://survival.aforumfree.com/

Suvremena = Suvremena. Portal za trgovinu, http://www.suvremena.hr/

Ševčik 1992 = Warikatura Croatica 1990.–1992., ur. Alojz Ševčik, Zagreb, Hrvatski informativni centar, 1992.

Šibenik = Volim Šibenik News, http://www.mok.hr/

Šibenski = Šibenski portal, http://sibenskiportal.hr/

Šimičević = Hrvoje Šimičević, kolumne, H-Alter, http://www.h-alter.org/, 2012–2015.

Šimleša 2004 = Dražen Šimleša, Biotehnologija kao oblik kontrole, Socijalna ekologija, Zagreb, 13 (2004), str. 24–44.

Šincek 2010 = Daniela Šincek, Sexting. Slanje i prosljeđivanje seksualno eksplicitnih fotografija i poruka, Život i škola, Zagreb, 23/1 (2010), str. 130–140.

Škara 2011 = Danica Škara, Jezična/mentalna rekonstrukcija prostora EU-a. Nove konceptualne metafore, u: Hrvatski jezik na putu u EU. Terminološki ogledi, ur. Maja Bratanić, Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Hrvatska sveučilišna naklada, str. 277–299.

Šoljan 1991 = Antun Šoljan, Carrollov Jabberwock u dvije tradicije, u: Antun Šoljan, Sloboda čitanja. Eseji, Izabrana djela, knjiga četvrta, Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1991, 205–218. [Tekst nastao uz prijevode Carroll 1985a i Carroll 1985b, prvi put objavljen u časopisu Književna smotra 1988.]

Šulek 1860 = Bogoslav Šulek, Deutsch-kroatisches Wörterbuch = Němačko-hrvatski rěčnik, knj. I–II, Zagreb, Narodna tiskarnica dra. Ljudevia Gaja, 1860.

Tadijanović 2006 = Dragutin Tadijanović, Sabrana pisma, Zagreb, Školska knjiga, 2006. [Prema: HJR.]

Teen = Teen385, http://www.teen385.com/

Teklić = Teklić, http://www.teklic.hr/

Telegram = Telegram, http://www.telegram.hr/

Televizijska 2015 = Televizijska posla, TV-serija, sezona 07, prev. Mediatranslations, Doma TV, 2015. [30 Rock, TV series, 2012.]

Teorija 2014–2015 = Teorija velikog praska, TV-serija, sezona 01–08, prev. Mediatranslations, RTL 2, 2014–2015. [Big bang theory, TV series, 2007–2014.]

Titanik = Nik Titanik [Nikola Plečko], https://www.facebook.com/niktitanik/

Tjedno = Tjedno. Online tjednik za društvena pitanja, http://www.tjedno.hr/

TOKG = Sindikat tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske, http://www.sindtokg.hr/

Tomislav Croata = tomislavcroata, Ljubavna za Hrvatski narod na putu u Europu, pjesma, 10. 1. 2013, http://www.poezijaonline.net/

TP = T-Portal, http://www.tportal.hr/

Tribuson 2004 = Goran Tribuson, Gorka čokolada, Zagreb, Školska knjiga, 2004. [Prema: HJR.]

Trudnoća = Trudnoća i roditeljstvo, http://www.trudnoca-i-roditeljstvo.com/

TSRB = Tehnička škola Ruđera Boškovića. Mehatronika, http://www.tsrb.hr/meha/index.php

Turković 2012 = Filozofija filma, u: Filozofski leksikon, ur. Stipe Kutleša, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2013, str. 344–345.

TLZP = Tvoje lice zvuči poznato, emisija, Nova TV, 2014–2015.

Ubuntu = Ubuntu, www.ubuntu-hr.org

Vašezdravlje = Vaše zdravlje. Vodič za zdraviji život, http://www.vasezdravlje.com/

Vauvau = Vauvau. Portal o psima, http://www.vauvau.net/

VCZ = Volonterski centar Zagreb, http://www.vcz.hr/

Venia-mag = Venia-mag. Croatian rock & alternative, http://www.venia-mag.net/

Viber = Njuškalove naljepnice za program Viber, http://stickers.viber.com/pages/njuskalo_hr?redir=1

Vidi = Vidi, http://forum.vidi.hr/

Vidović 1990 = Radovan Vidović, Rječnik žargona splitskih mlađih naraštaja, Čakavska rič, Split, 1 (1990), 51–87.

Vijenac = Vijenac. Novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, http://www.matica.hr/vijenac/

Vilke – Medved-Krajnović 2006 = Mirjana Vilke – Marta Medved-Krajnović, Govorite li hrengleski?, u: Jezik i mediji. Jedan jezik – više svjetova, ur. Jagoda Granić, Zagreb – Split, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2006, str. 769–778.

Vip = Vip, http://www.vip.hr/

Vitamini = Vitamini, http://www.vitamini.hr/

Vitkost = Vitkost. Mjesto korisnih informacija o mršavljenju, http://www.vitkost.com/

Vjesnik = Vjesnik [Prema: HNK, HJR.]

VL = Večernji list, http://www.vecernji.hr/

Vlajternativa = Vlajternativa festival Benkovac, https://www.facebook.com/vlajternativa/

Voxfeminae = Voxfeminae, http://www.voxfeminae.net/

Vrag nosi Pradu = Vrag nosi Pradu, film, prev. Mediatranslations, RTL, 7. 10. 2016. [The Devil wears Prada, film, 2006.]

W = Wikipedia. Slobodna enciklopedija, https://hr.wikipedia.org/wiki/Glavna_stranica

WAM = WAM. Webzin o audiju i muzici, http://www.wam.hr/

Wellness = Wellness, http://www.wellness.hr/

Wijesti = Wijesti, https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wn/hr/Glavna_stranica

Wikinfo = Wikinfo, http://hr.wikinfo.org/

Wikizvor = Wikizvor, https://hr.wikisource.org/wiki/Glavna_stranica

Wilson 2013 = Daniel H. Wilson, Robopokalipsa, prev. Ivan Zorić, Zagreb, Lumen izdavaštvo, 2013. [Daniel H. Wilson, Robopocalypse, New York, Doubleday, 2011.]

Winslow 2011 = Don Winslow, Zima Frankieja Makine, prev. Ivan Zorić, Zagreb, Algoritam, 2011. [Don Winslow, The winter of Frankie Machine, New York, Knopf, 2006.]

Winslow 2012 = Don Winslow, Divljaci, prev. Vladimir Cvetković Sever, Zagreb, Algoritam, 2012. [Don Winslow, Savages, New York, Simon & Schuster, 2010.]

Wječnik = Wječnik, https://hr.wiktionary.org/wiki/Glavna_stranica

Woo 2011 = General Woo, Verbalni delikt, glazbeni album, Zagreb, Aquarius, 2011.

Yammat = Yammat FM, https://www.facebook.com/yammat.fm/

YouTube = YouTube, https://www.youtube.com/

Zadarplus = Zadarplus. Urbani leksikon grada Zadra, http://www.zadarplus.com/

Zagrebancija = Zagrebancija. Prvi novinarski portal o Zagrebu, http://www.zagrebancija.com/

Zagrebdox = Zagrebdox, http://www.zagrebdox.net/

Zagreb Pride = Zagreb Pride, http://www.zagreb-pride.net/

Zarez = Zarez. Dvotjednik za društvena i kulturna zbivanja, http://www.zarez.hr/

Zbrdazdola = Zbrdazdola, http://www.zbrdazdola.com/

Zdravakrava = Zdravakrava. Moj vodič kroz vitalnost, http://www.zdravakrava.hr/

ZFF = Zagreb film festival, http://www.zagrebfilmfestival.com/

Ziher = Ziher, http://www.ziher.hr/

ZL = Zadarski list, http://www.zadarskilist.hr/

Zločesta učiteljica = Zločesta učiteljica, film, prev. Mediatranslations, Nova TV, 24. 10. 2015. [Bad teacher, film, 2011.]

Zmaj = Ja Zmaj, https://www.facebook.com/Ja-Zmaj-1406713659566387/?fref=photo

ZPR = Zavod za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektronike i računarstva, http://www.zpr.fer.hr/

Zubić vila = Zubić vila, film, prev. Mediatranslations, RTL, 15. 2. 2015. [Tooth fairy, film, 2010.]

Zuškin et al. 2007 = Eugenija Zuškin – Jadranka Mustajbegović – Jagoda Doko Jelinić – Jasna Pucarin-Cvetković – Milan Milošević, Učinci vulkanskih erupcija na okoliš i zdravlje, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Zagreb, 58 (2007), 479–486.

Zvizdić 2001 = Edin Zvizdić, Ideja i evolucija Interneta, Kolo, Zagreb, 2001, br. 2, http://www.matica.hr/kolo/286/Ideja%20i%20evolucija%20Interneta/

Ž = Žargonaut. Rječnik hrvatskog urbanog i stručnog žargona, http://www.zargonaut.com/

Žagar 1983 = Anka Žagar, Išla i. sve zaboravila, pjesme, Zagreb, Goranovo proljeće, 1983.

Žagar 1992 = Anka Žagar, Guar, rosna životinja, pjesme, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1992.

Žena = Žena. Portal samo za mene, http://www.zena.hr/

Žmirić 2013 = Zoran Žmirić, Lonac, u: Igor Beleš et al., Nova država Hrvatija 2033, priče, Oni, 2013, str. 6–30.

ŽT = Žuti titl. Čudesni svijet zvuka i slike, http://www.zuti-titl.com/