E-knjige

Ivan Filipović: Kratka stilistika

Impresum

Udžbenik Kratka stilistika za gradjanske i višje djevojačke škole (1876) Ivana Filipovića jedan je od kamena temeljaca hrvatske stilistike. To djelo upućuje na razvoj discipline i mjesto koje je stilistika zauzimala u začecima moderne hrvatske filologije s jedne te na razvoj pojedinih stilističkih i retoričkih koncepata (nauk o figurama, začeci funkcionalne stilistike, razdioba tekstnih vrsta) s druge strane. K tome Filipovićev udžbenik posredno otkriva i važnost koju je stilistika imala u srednjoškolskom obrazovanju u drugoj polovici XIX. stoljeća, a koju je u suvremenim metodičkim pristupima nastavi hrvatskoga jezika i književnosti dobrim dijelom izgubila.

Reizdanje Kratke stilistike nakon točno 142 godine čini Filipovićevu knjigu univerzalno dostupnom, svjedoči o zavidnoj povijesti discipline te današnjim stilističarima, filolozima i pedagozima otkriva spoznajne uvide i izlagačke standarde jedne epohe koja se s našom po malo čemu može uspoređivati.

Sadržaj