Novo

 

 • Stil, perfektna forma, izraz ekvivalentan ideji, ideja izražena jedinim, najboljim načinom: evo glavnog mjerila za valjanost hrvatskog stila i hrvatske proze. – Antun Gustav Matoš

 • Stil je izražajni sustav karakterističan za djelo, autora, epohu. – Damaso Alonso

 • Stilovi su razvrstani u našem jeziku kao podanici u našoj monarhiji. Dva izraza koja odgovaraju istoj stvari ne odgovaraju istom redu stvari; a dobar ukus zna da se kreće kroz tu hijerarhiju stilova. – Antoine de Rivarol

 • Stil je sama misao. – Rémy de Gourmont

 • Pod pojmom stil uvijek podrazumijevamo neku posebnost. Svejedno je pritom hoće li to biti umjetnička posebnost, posebnost jezičnih sredstava ili u prenesenom značenju posebnost ljudskog ponašanja. – Boris Tomaševski

 • Jezik izriče, stil ističe! – Michael Riffaterre

 • Kako nešto kažemo u najmanju je ruku važno kao i ono što kažemo; zapravo sadržaj i forma praktično su neodvojivi jer predstavljaju dva lica istog predmeta. – Ronald Wardhaugh

 • Stil je sâm čovjek. – Georges-Louis Leclerc de Buffon

 • [...] što se stil više udaljava od svakodnevne upotrebe, to postaje uzvišeniji; što, naime, ljudi osjećaju prema strancima i sugrađanima, to osjećaju i prema stilu. Zato jeziku valja dati izgled nečega neobičnog, jer su ljudi skloni da se dive onome što je udaljeno, a sve što izaziva divljenje je ugodno. – Aristotel

 • Stil nije pitanje tehnike, nego kvaliteta vizije [...] on je sam po sebi apsolutan način viđenja stvari. – Marcel Proust

 • Već je davno kazano da ima samo jedan način za tačan izraz, a taj jedan jedini način izbora i reda riječi je stil. Stil je dakle nešto što se može konstatovati, usavršavati, ali ne naučiti, jer je rezultat individualnosti. Originalnost se ne uči. – Antun Gustav Matoš

 • – Bog je u detaljima. – Aby Wartburg
  – Stil je svakako u detaljima, no u svim detaljima i u svim njihovim međusobnim odnosima. – Gérard Genette

 • Stil je osjećaj svijeta. – André Malraux

 • Stil je rasa, odgoj i život; stil je fizionomija i temperamenat. Karakter se mijenja lakše od temperamenta i – fizionomije – jer je karakter samo odgoj – sadašnjost; a nije i rasa, prošlost. Moj bi stil bio dakle – psovka. – Janko Polić Kamov

 • Stil je ništa, ali ništa bez stila. – Antoine de Rivarol

 • Izbacite sve uskličnike. Uskličnik je kao da se smijete vlastitom vicu. – Francis Scott Key Fitzgerald

 • Pod imenom stila stvara se jedan samosvojni jezik koji je posve uronjen u osobnu i tajnu mitologiju autora, u onu hipofiziku govora u kojoj nastaje prvi par riječi i stvari, u koju se jednom zauvijek smještaju velike verbalne teme njegove egzistencije. – Roland Barthes

 • Loš stil je zapravo nesavršena misao. – Jules Renard

 • Stil je aspekat i kvalitet iskaza koji rezultiraju iz izbora među izražajnim sredstvima, aspekat i kvalitet koji su determinirani govornikovim ili piščevim intencijama. – Krunoslav Pranjić

 • Stil nije ples nego proces. – Jean Cocteau

 • Stil je jedini predmet književnoznanstvenog istraživanja. Stil je jedina književna realnost. Stilistika je jedina moguća znanost o književnosti. – Damaso Alonso

 • A konstrukcijom rečenice dotičemo jedno od najzanimljivijih pitanja sintakse stila. [...] ako je rječnik tijelo stila, struktura rečenice je njegova duša. – Pierre Guiraud

 • Put u pakao popločen je prilozima. – Stephen King

 • [...] pojmovi stila i stilema i njihov međusobni odnos nisu apriorne, objektivne kategorije nego su imanentni umjetničkoj strukturi jezika koja se spoznaje subjektivno, intuicijom, ʻdoživljajemʼ, što je temelj svakom metodološki suvislom kritičkom pristupu. – Frano Čale

 • Stil je poput kristala, njegova čistoća blista. – Victor Hugo

 • Samo si najveći umovi mogu dopustiti jednostavan stil. – Marie-Henri Beyle Stendhal

 • Ljudi misle da ih mogu poučiti stilu. Tome što stil zapravo jest! Imati što reći i reći to što je jasnije moguće. To je jedina tajna stila. – Matthew Arnold

 • Kada se suočimo s prirodnim stilom, zapanjeni smo i oduševljeni, jer smo – očekujući autora – našli čovjeka. – Blaise Pascal

 • Prave riječi na pravom mjestu – to je prava defincija stila. – Jonathan Swift

 • Stil doista ide u red pojava klijanja, on je preobražavanje naravi. I aluzije stila vraćaju u dubinu. [...] stil ima samo okomitu dimenziju, on je uronjen u zatvoreno sjećanje ličnosti, svoju neprozirnost stječe na temelju stanovitog doživljaja materije. – Roland Barthes

 • Kultura je prije svega jedinstvo stila koje se manifestira u svim aktivnostima nacije. – Fiedrich Nietzsche

 • Stil je pod riječima i u riječima. On je duša i tijelo djela. – Gustave Flaubert

 • Kad stila ima, izraz je raznolik i raspoznatljiv. Ako ga nema, postoji manir, serijsko pisanje: ispod nekoliko fraza, koje imaju apriorno dostojanstvo i važnost, kulja mutna voda nemoći i besmisla. – Tomislav Ladan

 • Skup običaja jednog naroda uvijek je obilježen njegovim stilom; običaji oblikuju sustave. – Claude Lévy-Strauss

 • Tkanje ili uzorak; tkanje koje je istovremeno senzualna i logična, elegantna i bremenita tekstura: to je stil. – Robert Louis Stevenson

 • Za stil je potreban golem napor te fanatična i predana tvrdoglavost. – Gustave Flaubert

 • Sve su moje priče stilska tkanja i na prvi se pogled čini da nijedno ne sadrži mnogo kinetičke materije. Za mene „stil“ jest materija. – Vladimir Nabokov

 • Ako želimo razumjeti stil igraćih karata, ne smijemo se zadovoljiti promatranjem crteža na njima, moramo se upitati čemu one služe. – Claude Lévy-Strauss

 • Dobro je kad je iskaz izravan, ali i kad se misao zaodjene u novu dražesnu formu. Dobra je jednostavnost, ali i kompleksnost, tajanstvenost, začudnost, simbolizam, čak i opskurnost imaju određenu vrijednost. Štoviše, ne postoji Stil, samo stilovi i to je sve. – Oscar Wilde

 • Stilom se nazivaju posebne odlike govora, teže i rjeđe, koje označavaju genij ili talent onoga koji piše ili govori. – Jean le Rond d'Alembert

 • Stil, a ima ga tisuću vrsta, ne može se naučiti; to je dar s neba, to je talent. – François-René de Chateaubriand

 • Sad običan aspekt iskazanog, sad svjesna umjetnost umjetnikova, sad izraz čovjekove prirode, stil je neodređeni pojam koji stalno nadilazi granice u koje ga namjeravaju zatvoriti. – Pierre Guiraud

 • Uistinu dobar je stil moguć tek kada čovjek postane najbolji što može biti. Stil je karakter. – Norman Mailer

 • Moć stila, tj. potpuno slobodna veza između jezika i njegova dvojnika od puti, stavlja pisca iznad Povijesti, kao svježinu. – Roland Barthes

Jedno davno ljeto

Sedam godina nakon Vertiga Branko Maleš objavio je i svoju sedmu zbirku pjesama. Zanimljiva numerička koincidencija koju u slučaju ovog pjesnika ne treba zanemariti. Čini se opravdanim zaustaviti se malo i na samom naslovu Malešove zbirke koji ne djeluje manje izazovno za interpretatora u odnosu na naslove njegovih prijašnjih knjiga.

Mutna posla medvjeda, cvijeća, tri krave i Boga

Maleševo Mutno (HDP, 2017) slojevita je kritika društva, suvremenosti, povratak u infantilno, u riječ, u nekim slučajevima čak i u špiljsku sliku u svijetu gdje plemena tek uče govoriti, mazati/ usne/ zrelim drenom/ i karo sedmicom!. Zbirka je podijeljena u dvije cjeline koje se temom i stilom ne razlikuju, čini se kao da Maleš taj „kratki prekid“ između pjesama čini kako bi osvijestio čitatelja kako i on sam pripada društvu o kojem Maleš piše već šezdeset stranica, izravno mu se obrativši: o i vi ste tu, kažem/ ko dobar dan tebi.

Traženje boje i teksta

Postoji li bolja motivacija za čitanje i analizu pjesničke zbirke od njezine naslovnice? Vjerojatno. No u ovom slučaju, upravo je figura neprepoznatljiva lica na naslovnici sedme pjesničke zbirke Branka Maleša Mutno odigrala ključnu ulogu u trenutku odabira seminarskog zadatka za autoricu ovih redaka. Dakako, pritom je relativno svjesno pristala na izazovan pokušaj kritičkog seciranja teksta i pravednog suda o autoru o kojemu već godinama gotovo religiozno uči u sveučilišnim klupama i koji je jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih pjesnika na suvremenoj književnoj sceni.

Opora, gorka i jetko duhovita knjiga

Obrt za pranje perja najnovija je zbirka pjesama Miroslava Mićanovića objavljena u nakladi MeandarMedije. Zbirka je, kao i neka prethodna njegova djela, sastavljena od diskurzivno različitih tekstova, zapisa proznog, lirskog i esejističkog karaktera koje su raspodijeljenje unutar četiri poglavlja naslovljenih Ponavljanje prostora, Dvije blende u jednom danu, Inverzija i Neposlano. Poslano.

Bljeskovi umora

Obrt za pranje perja danima sam nosila pod rukom i pokušavala protumačiti, ali značenje mi je izmicalo dok su mi se pred oči vraćali bljeskoviti prizori djetinjstva u dvorištu tvornice cementa. Tvornicu je do ranih dvijetisućitih sačinjavao kompleks zgrada uprave, zgrada u kojima su bili pohranjeni strojevi, dimnjak i pokraj njih stambene zgrade sagrađene za radnike te tvornice.

Zaborav, san i pisanje

Svojom novom knjigom Obrt za pranje perja Miroslav je Mićanović donekle nastavio tematsko-motivsku liniju započetu u posljednjoj pjesničkoj zbirci Jedini posao (2013), u kojoj je lirski subjekt bio zaokupljen pitanjima oblikovanja imaginarnog zavičaja, sjećanja i identiteta. Na početku knjige u svojevrsnom predgovoru Mićanović poručuje čitatelju: "Od teme odmah odustati. Odustati odmah od narudžbe kojoj se sluti kraj prije negoli smo je zagrizli, zaokružili, a trebalo je samo tražiti malu, srednju ili veliku porciju i uživati".

E-biblioteka

Nova izdanja u e-biblioteci

filipovic

Ivan Filipović: Kratka stilistika za gradjanske i višje djevojačke škole

Ivan Marković: O britkosti. Filološko paljetkovanje po 2017.

pranjic

Krunoslav Pranjić: Izabrani stilistički spisi