Biblioteka

Hrvatski jezik 1950-ih

Uvodnik

Dana 13. prosinca 2019. održan je povodom 70. obljetnice Katedre za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu znanstveni skup Hrvatski jezik 1950-ih. Ovaj zbornik donosi većinu izlaganja s tog skupa.

Prilozi su raspoređeni u četirima cjelinama. Prva cjelina prigodna je, obljetnička, i sabire što znamo i što znamo da ne znamo o počecima visokoškolske nastave hrvatskoga jezika u Zagrebu i njezinu razvoju u prvih stotinu i pedesetak godina, od 1830-ih do 1980-ih. S naslovnim 1950-ima ona je povezana tako što se upravo tada suvremeni hrvatski na modernome Sveučilištu počinje predavati tako da ima svojega zasebnoga predavača i svoju katedru. Cjelina je zaokružena jednim osobnim osvrtom na razdoblje od 1980-ih do jučer.

Ostale tri cjeline tematske su i daju uvide u različite aspekte realnoga hrvatskoga 1950-ih, o kojemu ne znamo dovoljno, što se uostalom lako može reći za mnoga desetljeća 19. i 20. stoljeća. Radovi su tu da odškrinu neke jezične vidike za koje dosad nismo ni znali da postoje ili pak da nas podsjete na to da su mnoge suvremene polemike prastare, već odavno su trebale biti umirovljene, ali žilavo se odupiru godinama i svrsi.

Prilozi su podvrgnuti uobičajenu recenzentskomu postupku s dvama ocjenjivačima. Svim ocjenjivačima – bilo je ih dvadeset – zahvaljujem na trudu i suradljivosti.

Ivan Marković
Zagreb, 9. prosinca 2020.