Biblioteka

Petar Guberina: Zvuk i pokret u jeziku
Formati za preuzimanje:

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa povodom 70. obljetnice Katedre za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoga 13. prosinca 2019.

Uredio: Ivan Marković

Sadržaj

I.

II.

III.

IV.

Iva Nazalević Čučević

Jezik u filmu H-8... (1958)

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Miljenko Šimpraga

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Ana Ćavar
Mateo Žagar

Godina i mjesec objavljivanja: 2021, veljača

ISBN 978-953-175-905-2 (HTML)
ISBN 978-953-175-906-9 (PDF)
ISBN 978-953-175-904-5 (EPUB)

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske