Studij stilistike

Ekfraza u grčkom i rimskom epskom pjesništvu

Parat, Josip. 2014. Ekfraza u grčkom i rimskom epskome pjesništvu / završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Filozofski fakultet, studeni 2014., 88 str. Voditelji: Bricko, Marina – Rezar, Vladimir.

Grčka i rimska književnost obilovale su opisima umjetničkih predmeta i arhitekture. U književnoj teoriji takav se opis naziva ekfrazom. Razvoj i karakteristike ekfraze mogu se inače pratiti od homerskih početaka do posljednjih ostvarenja moderne književnosti. Ekfraza umjetničkog predmeta u carskom je Rimu bila i standardna školska retorička vježba. Premda za ekfrazom posežu liričari te dramski i prozni pisci, njezin se razvojni slijed najobuhvatnije vidi u epskom pjesništvu.

U uvodu se donose antička i suvremena gledišta na definiciju ekfraze. Razmatra se i njezina uloga u epskoj cjelini. Slijedi kronološki pregled primjera iz grčkog i rimskog epskoga pjesništva. Na grčkom jeziku riječ je o homerskim epovima, arhajskoj epici te helenističkoj epici aleksandrijskog i rimskog razdoblja. Ekfraza latinskoga izraza prati se od republikanskih početaka, preko epike julijevsko-klaudijevskog i flavijevskoga razdoblja do kasne antike. U zaključnome dijelu ocjenjuje se uloga ekfraze i predlaže način obrade ove teme u nastavi klasičnih jezika.

Radi lakšeg snalaženja donose se sva analizirana mjesta iz grčkih i rimskih epova. Tekstovi su priloženi na jeziku izvornika i u hrvatskome prijevodu. Ondje gdje nije drugačije navedeno prijevod je autorov.