Biblioteka

Ivan Marković: Stilovi suvremene hrvatske nogometne kolumne

 • Babić, Stjepan. 1986. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: Nacrt za gramatiku. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Globus.
 • Babić, Stjepan. 2002. Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. Treće, poboljšano izdanje. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Nakladni zavod Globus.
 • Bagić, Krešimir. 1999. Umijeće osporavanja: Polemički stilovi A. G. Matoša i M. Krleže. Zagreb: Naklada MD.
 • Bagić, Krešimir. 2018. Židak, Godot i Lucifer. U: Tomislav Židak. 2018. Priče iz Maksimirske šume. Vol. 2. Zagreb: Hanza Media d.o.o., 5–8.
 • Biti, Ozren. 2012. Nadzor nad tijelom: Vrhunski sport iz kulturološke perspektive. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 • Biti, Ozren. 2018. Domaći teren: Sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 • Caillois, Roger. 1958/1965. Les jeux et les hommes (Le masque et le vertige). Paris: Gallimard. [Srp. prijevod: Rože Kajoa. 1965. Igre i ljudi: Maska i zanos. Prev. Radoje Tatić. Beograd: Nolit.]
 • Huizinga, Johan. 1938/1992. Homo ludens: Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. Groningen: Wolters-Noordhoff. [H. prijevod njemačkog izdanja: 1992. Homo ludens: O podrijetlu kulture u igri. Prev. Ante Stamać, Truda Stamać. Zagreb: Naprijed.]
 • Katnić-Bakaršić, Marina. 1996/2018. Gradacija: Od figure do jezičke kategorije (posjet: 21. 12. 2023). [Prvo izdanje: 1996. Sarajevo: Međunarodni centar za mir.]
 • Katnić-Bakaršić, Marina. 2001. Stilistika. Sarajevo: Ljiljan.
 • Kovačević, Marina, Lada Badurina. 2001. Raslojavanje jezične stvarnosti. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
 • Krkač, Kristijan. 2012. Filozofija nogometa: Ogledi o srži igre. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 • Marković, Ivan. 2010. O uporabi i značenju imenâ u hrvatskome. Folia onomastica Croatica, Zagreb, 19: 175–202.
 • Marković, Ivan. 2019. Uvod u verbalni humor. Zagreb: Disput.
 • NL = Fredi Kramer, Mladen Klemenčić (ur.) 2004. Nogometni leksikon. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
 • Raffaelli, Ida, Daniela Katunar. 2016. A discourse approach to conceptual metaphors: A corpus-based analysis of sports discourse in Croatian. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Kraków, 133: 125–147.
 • Silić, Josip. 1997/2006. Novinarski stil hrvatskoga standardnog jezika. Kolo, Zagreb, 3: 495–513. [Cit. prema: 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput, 75–96.]
 • Stamać, Ante. 1995. Nogomet. U: Krešimir Bagić (ur.) 1995. Rječnik Trećeg programa. Biblioteka Hrvatski radio, knj. 11. Zagreb: Hrvatski radio, 316–317.
 • Štrkalj, Marko. 2023. Analiza rebrandinga engleske nogometne lige 1992. godine. Završni rad. Zagreb: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
 • Udier, Sanda Lucija. 2005. Jezik hrvatske televizijske nogometne reportaže. U: Diana Stolac, Nada Ivanetić, Boris Pritchard (ur.) 2005. Jezik u društvenoj interakciji. Zbornik radova sa savjetovanja. Zagreb – Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 502–512.
 • Zambeli, Ana. 2017. Diskurs sportskog novinarstva Tomislava Židaka. Diplomski rad. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • Žagmešter, Ana. 2023. Jezik suvremene hrvatske nogometne kolumne. Diplomski rad. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.