Studij stilistike

Pangram (grč. πᾶυ, sve + γράμμα, slovo) – rečenica koja sadrži sva slova abecede (ili kojega drugog alfabeta). Sveslovka. Prvotno se njome u katalozima starih tiskarnica pokazivalo različite tipove pisama, grafičke uzorke i stilove, potom provjeravalo postojanje i kvalitetu veze u radio-komunikaciji, testiralo tipkovnice pisaćih strojeva, da bi se u suvremeno doba uloga pangrama prenijela na provjeru računalnih tipkovnica, operacijskih sustava, tipografiju i dizajniranje internetskih stranica i sl.

Najčešća testna sveslovna rečenica je engleska The quick brown fox jumps over the lazy dog (Brza smeđa lisica preskače lijenoga psa). Danas se umijeće sastavljanja pangrama prometnulo u omiljenu vježbu ljubitelja jezičnih igara, »zabavne« matematike, enigmatike te, dakako, književnika koji vole propitivati kreativni potencijal prisile. Što je pangram kraći i smisleniji, to je cjenjeniji. Pred vama je izbor seminarskih sveslovki studenata kroatistike zagrebačkoga Filozofskog fakulteta.

(38) Šefić svinjca tare džepni hmelj začuđenog bokca.
Klara Majetić

(42) Džabe ljut živce zgrće – fijuče – hladnom snješku pođi!
Ivana Perić

(43) Slušajući ljutog cvrčka, federom gađah njezin bež džip.
Tea Trezić

(44) Fućkaš hrđu i cijeli srčan život bez manjeg džipa, ljudi!
Ena Kranjec

(45) Vrli baš đaci i ostali dječaci fućkaju nježne džez pjesme g. Huljića.
Marija Ubrekić

(46) Oh, željezni džip SKJ-a će glačati njivu đumbira šefa DC-a.
Zrinka Breglec

(49) Tvrd, gluh, nijem, ćorav luđak počeš'o džak o sljezov žbunj, fuck!
Hana Agić

(49) Ljudi, žnjopam uvozni pršut s figom u džepu, điham bicikl ječeći.
Magdalena Mrčela

(51) Praščić džabe dođe u svinjac jer ga tamo kolju zle snahe iz Fažane.
Biljana-Valentina Šklebek

(52) Palatali hrvatskog jezika su: č ć dž đ š ž lj nj j, dok su usnenici: p b m v f.
Dijana Katalinić

(52) Slabi đačić Šiljo F. želi majci kupiti hranu: džem, gljive, dinju, zob.
Nera Grizelj

(56) Snježne ledenkaste pahulje jurnuše niz đačićev grub, ofucan džemper.
Tajana Škvarić

(60) Uljepšava li predodžbu književnosti kombinacija začuđujućih grafija?
Gabrijela Vojvodić

(62) Dok su cvrčci u šumi, fini miris đumbira putuje kroz džunglu življih sjećanja.
Ana Kosac

(73) Aboridžin sluša CD Zdravka Čolića, gnjevan i pijan, sa željom da pusti Đibu, Film i Haustor.
Ivan Salopek

(75) Zaželjeli đaci sročiti jednu finu kraću rečenicu, no džabe pokušavahu, bila im je to gnjavaža.
Sandra Viljevac

Priredio: Krešimir Bagić