Slobodnim stilom

Podcast: Stilistika susreće Saru Renar

Prva nam je gošća (n)ove godine Sara Renar. Suprotno svim retoričkim pravilima predstavili smo ju samim negacijama: žanrovski neukalupljiva, nije još jedna glazbenica s gitarom, ne odriče se elektronike, ne želi se svidjeti pod svaku cijenu.

Razgovarale smo ipak o svemu onome što je dosad uspješno i nadahnuto činila: zajedno s pjesnikinjom Marijom Dejanović objavila je album »U privatnom smještaju kod ljudi« temeljen na stihovima iz zbirke poezije »Etika kruha i konja«, o glazbenim i literarnim inspiracijama za pjesme s njezina posljednjeg albuma »Šuti i pjevaj«, konceptu autorstva i ko-autorstva, odnosu auditivnih, vizualnih i verbaliziranih modusa, uglazbljivanju pjesničkih bardova poput Tina Ujevića i poetskom teatru.

Renar je ostavila i svoj stilski potpis i opskrbila nas novom riječju koja znači kakav osjećaj, samo ćemo reći – važno je da volite snijeg!