Biblioteka

Zagrebačka stilistička škola u časopisu Umjetnost riječi
Formati za preuzimanje:

Priredila: Anera Ryznar

Sadržaj

1. Uvod

2. Stilistička interpretacija

A) Stilistička čitanja

Zdenko Škreb

Vladimir Vidrić, Pejsaž (2/1957)

Viktor Žmegač

O lirici Antuna Branka Šimića (3/1958)

Ivo Frangeš

Antun Gustav Matoš: Jesenje veče (3/1958)

Stanko Lasić

Roman Šenoina doba (4/1964)

Ivo Frangeš

Matošev Cvijet sa raskršća (1982)

B) Teorija interpretacije

Aleksandar Flaker

Motivacija i stil (1–2/1962)

Viktor Žmegač

Manirizam ili marinizam? (1–2/1962)

Svetozar Petrović

Interpretacija u kritici i nastavi (2/1963)

Zdenko Škreb

O vrijednosnom sudu u književnosti (2/1964)

Branko Vuletić

Zvukovna dimenzija poezije (12/1968)

Milivoj Solar

Stil i svijet književnog djela (1–2/1970)

3. Stilistika i stilističari

Zdenko Škreb

Emil Staiger, Umijeće interpretacije (1/1957)

Davor Kapetanić

Tekstologija kao pristup književnome djelu (1–4/1961)

Franjo Grčević

Estetička i stilistička kritika (1/1963)

Julije Derossi

U susret modernoj hrvatskoj stilistici (2–3/1972)

Krunoslav Pranjić

Stilematika frangešiana (3/1985)

4. Jezik i književnost

Radoslav Katičić

Nauka o književnosti i lingvistika (3–4/1960)

Radoslav Katičić

Književnost i jezik (3/1968)

Zdenko Škreb

Jezična postava i književno djelo (1–3/1977)

Ivo Škarić

Poetsko i afektivno u govoru (1982)

5. Bibliografija

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Za nakladnika
Vesna Vlahović-Štetić

Urednica
Anera Ryznar

Recenzenti
Davor Dukić
Tvrtko Vuković

Korektura
Zrinka Breglec

Godina i mjesec objavljivanja: 2020, siječanj

ISBN (mrežno izdanje) 978-953-175-767-6

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske