Biblioteka

Ivan Marković: Bu kaj? Paljetkovanje po privatnim jezicima Vatroslava Jagića, Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša

Vatroslav Jagić

AJ = Pisma Ane Jagić sinu Vatroslavu Jagiću, br. 1–12, god. 1856–1861. U: Jagić 1953: 23–36.

BŠ = Pisma Vatroslava Jagića Bogoslavu Šuleku, br. 1–3, god. 1871–1876. U: Jagić 1950: 102–104.

DJ = Pisma Dragutina Jagića bratu Vatroslavu Jagiću unutar majčinih pisama (AK), br. 1–3, god. 1860. U: Jagić 1953: 30–34.

FB = Pisma Vatroslava Jagića don Frani Buliću, br. 1–6, god. 1890–1915. U Jagić 1953: 19–22.

FF = Pisma Vatroslava Jagića Franji Fancevu, br. 1–55, god. 1907–1922. U: Jagić 1953: 388–421.

FŠ = Pisma Vatroslava Jagića Ferdi Šišiću, br. 1–11, god. 1908–1918. U Jagić 1953: 380–388.

GjD = Pisma Vatroslava Jagića Gjuri Daničiću, br. 1–6, god. 1872–1876. U: Jagić 1950: 105–111.

IJ = Pismo Vatroslava Jagića bratu Ivanu Jagiću, br. 1, god. 1984. U: Bosanac 1949: 113–114.

Jagić, Vatroslav. 1917/1948. Uspomene i sjećanja. Savremenik, Zagreb, XII: 136–139. [Cit. prema: Jagić 1948: 380–385.]

Jagić, Vatroslav. 1930. Spomeni mojega života. I. deo (1838–1880). Beograd: Srpska kraljevska akademija.

Jagić, Vatroslav. 1934. Spomeni mojega života. II. deo (1880–1923). Beograd: Srpska kraljevska akademija.

KH = Pisma Vatroslava Jagića bratučedi Katici Hrupački, br. 1–43, god. 1902–1922. U: Jagić 1953: 306–343.

NA = Pisma Vatroslava Jagića Nikoli Andriću, br. 1–32, god. 1893–1918. U: Andrić i Jagić 2009.

PP = Pisma Vatroslava Jagića Petru Preradoviću, br. 1–8, god. 1865–1870. U: Archiv für slavische Philologie, Berlin, 26 (1904): 608–626. [Isto: Jembrih 2022: 35–64.]

PZ = Pismo Vatroslava Jagića Petru Zoričiću, br. 1, god. 1873. U: Jagić 1950: 22.

SiJ = Pismo Sidonije Jagić Franu Kurelcu, br. 1, god. 1873. U: Jagić 1950: 21.

SJ = Pisma Vatroslava Jagića supruzi Sidoniji Jagić, br. 1–28, god. 1868–1895. U: Jagić 1953: 36–67.

SJR = Razglednice Vatroslava Jagića supruzi Sidoniji Jagić, br. 1–16, god. 1899–1912. U: Jagić 1953: 67–70.

SMR = Pisma Vatroslava Jagića kćeri Stanki Rešetar i zetu Milanu Rešetaru, br. 1–202, god. 1873–1923. U: Jagić 1953: 71–305.

SS = Pisma Vatroslava Jagića Stjepanu Srkulju, br. 1–22, god. 1896–1919. U Jagić 1953: 356–370.

SV = Pisma Vatroslava Jagića Stjepanu Valdecu, br. 1–16, god. 1911–1920. U: Jagić 1953: 343–355.

TM = Pisma Vatroslava Jagića Tomi Matiću, br. 1–11, god. 1896–1921. U: Jagić 1953: 7–18.

ZKŠ = Pisma Vatroslav Jagića Zlati Kiš-Šaulovečki, br. 1–4, god. 1914–1915. U: Jagić 1953: 377–378.

Dragojla Jarnević

Jarnević, Dragojla. 2000. Dnevnik. Prir. Irena Lukšić. Karlovac: Matica hrvatska Karlovac.

Ante Kovačić

Kovačić, Ante. 1877–1878/1955. Pisma Milki Hajdin. Prir. Krešimir Kovačić. Građa za povijest književnosti hrvatske, knjiga 25. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 11–82.

Antun Gustav Matoš

AM = Pisma Antuna Gustava Matoša ocu Antunu Matošu, br. 1–30, god. 1894–1913. U: Matoš 1973d: 254–267. [Pisma ili dopisnice br. 10, 12, 15, 17 upućena su obama roditeljima.]

AMi = Pisma Antuna Gustava Matoša Andriji Milčinoviću, br. 1–58, god. 1900–1914. U: Matoš 1973d: 326–411.

Bi = Bilježnice Antuna Gustava Matoša. U: Matoš 1973b, 1973c.

BV = Pisma Antuna Gustava Matoša Branku Vodniku, br. 1–34, god. 1902–1912. U: Matoš 1973e: 173–198.

DB = Pisma Antuna Gustava Matoša Dragutinu Boraniću, br. 1–2, god. 1902. U: Matoš 1973d: 49–51.

DM = Pisma Antuna Gustava Matoša sestri Danici Matoš, br. 1–18, god. 1896–1914. U: Matoš 1973d: 268–278.

DT = Pisma Antuna Gustava Matoša Dragici Tkalčić, br. 1–5, god. 1898–1900. U: Matoš 1973e: 119–121.

GM = Pismo Antuna Gustava Matoša djedu Grguru Matošu, br. 1, god. 1895. U: Matoš 1973d: 279–280.

IJT = Pisma Ive i Jure Tkalčića Antunu Gustavu Matošu, br. 1–7, god. 1913. U: Matoš 1973e: 312–314.

JL = Pisma Antuna Gustava Matoša Janku Leskovaru, br. 1–2, god. 1903. U: Matoš 1973d: 229–233.

LM = Pisma Antuna Gustava Matoša bratu Leonu Matošu, br. 1–15, god. 1894–1912. U: Matoš 1973d: 281–296. [Pismo br. 11 zapravo je pismo, tj. dopisnica bratu Milanu Matošu br. 1, omaškom je uvršteno i među pisma bratu Leonu Matošu.]

MaM = Pisma Antuna Gustava Matoša majci Mariji Matoš, br. 1–47, god. 1896–1913. U: Matoš 1973d: 297–315.

MiM = Pisma Antuna Gustava Matoša bratu Milanu Matošu, br. 1–10, god. 1903–1914. U: Matoš 1973d: 316–319.

MO = Pisma Antuna Gustava Matoša Milanu Ogrizoviću, br. 1–48, god. 1906–1909. U: Matoš 1973e: 20–79.

NA = Nedovršena autobiografija. U: Matoš 1973a: 289–293. [Autobiografija je prema podacima iz teksta pisana 1910. ili poslije.]

OČD = Pisma Antuna Gustava Matoša Olgi Čaldarević-Dolovčak, br. 1–5, god. 1906–1908. U: Matoš 1973d: 75–78.

OH = Pisma Antuna Gustava Matoša Olgi Herak, br. 1–2, god. 1905–1907. U: Matoš 1973d: 141–142.

SD = Sabrana djela Antuna Gustava Matoša (1873–1914–1973). Knj. I–XX. Zagreb: JAZU – Mladost – Sveučilišna naklada Liber.

SH = Pisma Antuna Gustava Matoša Stanku Hondlu, br. 1–3, god. 1894–1914. U: Matoš 1973d: 144–146.

VT = Pisma Antuna Gustava Matoša Vladimiru Tkalčiću, br. 1–34, god. 1899–1903. U: Matoš 1973e: 123–163.

ZL = Pismo Antuna Gustava Matoša zagrebačkim licejkama [Olga Herak i Zora Havliček], br. 1, god. 1903. U: Matoš 1973e: 218.

August Šenoa

BB = Pismo Augusta Šenoe Budi Budisavljeviću, br. 1, god. 1875. U: Šenoa 1978: 340–341.

FM = Pismo Augusta Šenoe Franji Markoviću, br. 1, god. 1873. U: Šenoa 1978: 353–355.

IZ = Pismo Augusta Šenoe Ivanu Zajcu, br. 1, god. 1877. U: Šenoa 1978: 373–375.

LM = Pisma Augusta Šenoe Ladislavu Mrazoviću, br. 1–8, god. 1874–1878. U: Šenoa 1978: 356–366.

Šenoa, August. 1880–1881/1950. Moji zapisi počam od 1880. godine. U: Šenoa 1950b: 90–102.

SI = Pisma Augusta Šenoe zaručnici i supruzi Slavi Ištvanić, br. 1–26, god. 1867–1880. U: Šenoa 1950b: 102–103, Šenoa 1964: 302–312, Šenoa 1978: 343–352, Šenoa 1981: 22–35, plus jedan autograf. [Pisma smo prenumerirali kronološki pa numeracija ne odgovara onoj u postojećim izdanjima, od kojih nijedna ne donosi sva pisma; v. poglavlje o Augustu Šenoi.]

SlŠ = Pisma Slave Ištvanić zaručniku Augustu Šenoi, br. 1–5, god. 1867. U: Šenoa 1981: 22–35. [Pisma smo prenumerirali kronološki pa numeracija ne odgovara onoj u postojećim izdanjima; v. poglavlje o Augustu Šenoi.]