Biblioteka

Vatroslav Kalenić: Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe
Formati za preuzimanje:

Priredio: Ivan Marković

Godine 1965. Vatroslav Kalenić (1930–1981) obranio je u Zagrebu disertaciju Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe. Za razliku od drugih sličnih onodobnih disertacija o jeziku pojedinoga pisca ta je disertacija svojom cjelinom ostala neobjavljena, objavljeno je tek nekoliko manjih odjeljaka. Njezinom cjelovitom objavom popunjava se golema filološka praznina jer August Šenoa (1838–1881), jedna od najistaknutijih osobnosti novije hrvatske književnosti, napokon dobiva lako dostupnu jezično-stilističku monografiju.

Sadržaj

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Domagoj Tončinić

Priredio
Ivan Marković

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Suzana Coha
Ivo Pranjković

© Branka Kalenić Ramšak, Ivan Marković. Sva prava pridržana.

Godina i mjesec objavljivanja: 2023, rujan

ISBN 978-953-379-076-3 (HTML)
ISBN 978-953-379-077-0 (EPUB)
ISBN 978-953-379-078-7 (PDF)

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske