Biblioteka

Svijet stila, stanja stilistike. Zbornik radova
Formati za preuzimanje:

Zbornik radova Svijet stila, stanja stilistike sadrži pisane inačice referata izloženih na istoimenom skupu koji je održan 13. veljače 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tim je skupom, kao i popratnim zbornikom, Katedra za stilistiku obilježila četrdeset godina rada i postojanja.

Zbornik je uredila Anera Ryznar, a donosi 17 rasprava koje uz ostalo propituju današnje mjesto stilistike, figurativnost i frazeologiju, jezik novina, hrvatski javni i politički diskurz te stilske osobitosti tekstova Antuna Gustava Matoša, Delimira Rešickog, Luke Bekavca i Branimira Štulića. Autori zborničkih priloga su: Marina Katnić Bakaršić, Aleksandar Mijatović, Đurđica Garvanović-Porobija, Ljubica Josić, Krunoslav Lučić, Gabrijela Kišiček, Krešimir Bagić, Davor Nikolić, Branka Barčot, Danijela Marot Kiš, Anera Ryznar, Branislav Oblučar, Sonja Mrnjavčić, Zrinka Breglec, Gabrijela Puljić, Nikola Košćak i Eni Buljubašić.

Sadržaj

i. O stilu i stilistici

ii. Od fonema do frazema

iii. Stilistička čitanja

iv. Stil i diskurz

Nikola Košćak

Grafostilistika i politika

Eni Buljubašić

O multimodalnoj stilistici

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Vlatko Previšić

Urednica
Anera Ryznar

Uredništvo
Krešimir Bagić
Nikola Košćak

Recenzenti
Stipe Grgas
Krešimir Mićanović

Godina i mjesec objavljivanja: 2015, prosinac

ISBN 978-953-175-585-6 (mrežno izdanje)
ISBN 978-953-175-741-6 (EPUB)
ISBN 978-953-175-742-3 (AZW3)

Objavljivanje zbornika potpomoglo je Sveučilište u Zagrebu u okviru sveučilišnog projekta Stilistički repozitorij.