Stiloteka

Prikazi

Vojko V – »Dvojko« (raperski stil)

U radu se analizira figurativnost tekstova pjesama s albuma »Dvojko« (2023) splitskoga rapera Vojka V. Autor u njima nalazi čak 43 različite stilske figure, čime osvjetljava taj opus i glazbeni stil iz filološke perspektive te posredno potiče stilističare i retoričare da raperski diskurz ozbiljno uzmu u razmatranje.

»Televizija laže. Mi lažemo. Naše je postojanje stvarno.«

Važno pitanje koje problematizira poezija Brankice Radić je pitanje slobode; može li se naime sloboda »kaliti televizijskim / programima nogometnim utakmicama / nenapisanim zadaćama trgovačkim centrima«?

Disjunktivni stil

Poezija Nataše Govedić donosi nešto neprilagodljivo i ne do kraja odgonetljivo, u svakom slučaju izazovno i privlačno, vrijedno istraživanja i čitanja.

Između tabua i bajke

Poetiku zbirke karakteriziraju različiti primjeri pretapanja i preobražavanja. Vuk i breza, iako naoko suprotni simboli lukavosti i tame, nevinosti i bjeline, presvlače se jedno u drugo: »vuk ili breza ili učitelj glazbe / uzeo je predah da otpleše gavotu neke posuđene ptice. / A mi, mi smo mu noć.«

Poetski prkos prema uljepšavanju jezika i svijeta

Dovodeći u ravnotežu emociju i razum, negativno i pozitivno, nestilizirano i stilizirano, divlje i uljuđeno, autorica zbirke Opseg kože oblikovala je poetski diskurz koji može zainteresirati čitatelje različnih očekivanja.

Između bajke i svakodnevice

Čekoljeva zbirka Junaci i zmajevi u zalasku istovremeno je i snažna i krhka osobna ispovijest o osjećajnosti i neshvaćenosti, obitelji i ljubavi, bijegu i rastancima, oblikovana u priču o junacima i zmajevima.