Stiloteka

Analize

Pred zidom interpretacijā

Slamnigova pjesma Ubili su ga ciglama trajni je izazov tumačenju, čemu svjedoči i brojnost njezinih interpretacija. Potvrdu estetske vrijednosti ove pjesme čine njezin antologijski status, kao i primjerna pozornost uglednih znanstvenika koji su se njome pozabavili. Rad istražuje nove mogućnosti čitanja pjesme pristupi li joj se iz psihoanalitičke perspektive. Psihoanalitički terminološki aparat naime otvara prostor za reartikulaciju povratne sprege estetike i interpretacije, što za posljedicu ima i redefiniciju uvjetā vidljivosti i čitljivosti pjesničkog teksta.

Ponekad ponedjeljkom

Željko Ivanjek je u studenom 1982. godine u dvije „sesije“ (dva ponedjeljka) razgovarao s Ivanom Slamnigom u prostorijama CKD-a. Razgovor je bilježen na magnetofonsku vrpcu, a njegov je prijepis objavljen 1984. godine u časopisu Gordogan (VI, br. 15-16: 168-198 ) pod naslovom „Interview – Ivan Slamnig“. Prijepis je, prema Ivanjekovim riječima, ukazao na potrebu kraćenja. Slamnig je međutim predložio da konačan tekst, u što većoj mjeri, vjerodostojno odgovara dijalogu s vrpce. Ivanjek kaže da je tako i učinjeno s tim da je ponegdje značajnije mijenjan redoslijed tematskih cjelina.

Retorički glosar Slamnigova pjesništva

Pjesnički rukopis Ivana Slamniga retorički je iznimno razveden, riječ je o autoru koji rado i često poseže za brojnim figurama i tropima. Ovaj glosar izdvaja, opisuje i oprimjeruje dio retoričkog rekvizitarija tog pjesnika.