Biblioteka

Stil u »Jeziku« (1952–1982)
Formati za preuzimanje:

Priredila: Ljubica Josić

Časopis Jezik bio je (uz Umjetnost riječi) matično mjesto nastanka, artikulacije i razvoja Zagrebačke stilističke škole. Na njegovim su stranicama razrađivani jezikoslovni koncepti stila, izgrađivano nazivlje i oblikovana lingvostilistička metodologija. Ovaj je zbornik svojevrsna čitanka u kojoj su sabrani reprezentativni stilistički članci objavljeni u Jeziku između 1952. i 1982. Trideset izabranih članaka zorno upućuje na istraživačke premise, stručna i tematska uporišta, metajezik i hermeneutičke dosege hrvatske lingvostilistike.

Sadržaj

I. Stilotvorne kategorije hrvatskoga jezika

II. Jezik u estetskoj funkciji

Rikard Simeon

Jezik i poezija

III. Stilistički koncepti

Branko Vuletić

Govor i stilistika

IV. Stilotvorna obilježja piščeva jezika

V. Stilističari

Jakov Ivaštinović

Jezik i književno djelo

Vatroslav Kalenić

Maretićeva Stilistika

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Za nakladnika
Vesna Vlahović-Štetić

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Krešimir Mićanović
Anera Ryznar

Godina i mjesec objavljivanja: 2020, lipanj

ISBN (mrežno izdanje) 978-953-175-868-0
ISBN (EPUB) 978-953-175-867-3
ISBN (AZW3) 978-953-175-866-6

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske