Studij stilistike

STIL JE ŽANR JE STIL JE ŽANR

I

Djevojka
stoji usred
grada ni s čim na
sebi sem žumanca i
 bjelanca Sramotni pogledi
ju razapeli A ona samo smije
 se i pozdravlja ih ponosno
luđački Ta gospojica
Štrajkbreherica

II

Oj jadikovanje i lelek jaja, nisu svagdanja stvar

Ipak, gromoglasno su se zgodili na tijelu jednog objekta

Kada je vrijeme da se i posljednji gradski fenjer užga,

Svašta se događa, neki s posla, a neki na posao, a tu je

Stajala ona, sva u jajnoj obojenosti. Govorili su:

Krvava je to kazna štrajk-brejka.

III

Stale se gradom šetati s podvojenim ličnostima,

Ličnosti su šetale, a ti si stala,

Prevladale su one kojima se dalo zviždati,

Njima se zviždalo, a tebi ne,

Doletjelo Vam je jaje u glavu,

Njima nije doletjelo, a tebi jest,

I bila si cijela prekrivena bjelanjkom,

Od kokošjeg jajeta, a ne od...

IV

Hulja: Noževi u leđima nama su,

Pronevjerili nas jesu,

Kazna vapi da servira se

Uz doručak slađe bit će

Štrajkbreherica: Radnika sad častimo

Sad grdimo

Pohvala što nekad bi, danas je sramota

I pucaju na me jaja k’o kamenje,

A da dijete gladno imam, to ne znaju,

Pa nek' pucaju

V

Sjećam se kad ga je bacio,

Ono jaje bijelo kao mlijeko,

Kliznulo mu je iz ruke kao da je bilo produžetak njega samog

Kasnije sam vidjela da su i drugi bacili za njim.

U čučnju je spas, mislim si.

Leđa vjerna branite me, sakrite mi trbuh, a u vama, noge, sakrit ću lice.

Čekam prvi udarac, pa drugi, i sve tako redom. Pripremljena sam. Mišići

Su mi se zgrčili i dah zadržavam.