Slobodnim stilom

Slobodnim stilom

U ovom ćemo podcastu slobodnim stilom razgovarati s gostima ili ćemo sami govoriti o stilistici, njezinim najpoznatijim granama, o književnoj i lingvističkoj stilistici te o primjenljivosti stilistike kao discipline na različite tekstove i o suradnji s drugim disciplinama, poput retorike, semiotike, sociologije, fonetike ili analize diskurza.

Na kraju svake epizode naši će gosti odgovarati na sedam pitanja i tako ostaviti svoj stilski potpis. Zanimat će nas najdraže stilske figure, koji biste novi interpunkcijski znak predložili, koju pjesmu znate recitirati napamet, koju pjesmu biste voljeli naučiti recitirati, da se možete izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila, za koju hrvatsku riječ smatrate da je neprevodiva, predložite novu riječ koja označava kakav osjećaj, a koja nije dijelom hrvatskoga rječnika.

Stilistika kvizaških pitanja. Od A do Ž.

Svjedoci smo sve veće popularnosti pub kvizova, ali i onih koji se emitiraju na malim ekranima, pritom posebno mislimo na »Potjeru« i »Milijunaš«. Dobar kviz sačinjavaju dobra pitanja, a umijeće se sastavljanja pitanja može sagledati iz stilističke perspektive ako uzmemo u obzir potrebu za jasnoćom. »Potjera« i »Milijunaš« u tom se kontekstu zbog svoje različite strukture služe različitim sredstvima.

Stilistika, punk i performans. Ljubica Anđelković Džambić

Zapadnjačko poimanje tijela temelji se na Platonovu dualizmu duha i tijela, koje se kasnije prenijelo na kršćansku filozofiju i Descartesovu opoziciju uma i tijela. Pritom su tijelu pridavane negativne karakteristike drugotnoga, sramnoga ili nepoželjnoga prema aktivnome duhu. Danas pak utjecaj takvoga razmišljanja vidimo u logocentričnome stavu koje jezik smatra glavnim sredstvom izražavanja.

Književni složenac. Slavonija u književnosti

Kako se slika Slavonije oblikuje u književnosti i kako Slavoniju ispisati sredstvima književnog teksta? Čak i ako je instinktivni odgovor na ovo metaliterarno pitanje "de dobro je", mi otvaramo književnu kapiju i skrećemo pozornost na regiju koja je nerijetko marginalizirana i povezivana s određenim označiteljima njena kulturnog identiteta.

Kontrasti: Standard vs. Dijalekt

Pa bi sidi, pa bi smišljaj, pa bi snimaj... Slažete li se s tim da je dijalekt temelj identiteta? Zašto se dijalektalna književnost ipak najčešće svrstava u zasebnu kategoriju s naglaskom na atributu »dijalektalna«? Zašto se u nastavi Hrvatskoga jezika, ali i u sastavljanju antologija hrvatskog pjesništva, ona u potpunosti zaobilazi?

Od A do Ž. Stilistika i »clickbait«

U starijoj se literaturi neposrednost određuje kao osnovno obilježje publicističkog funkcionalnog stila. Iz toga se može zaključiti da bi uloga naslova bila iznošenje semantičke strukture teksta, odnosno iznošenje jasne predodžbe o čemu je tekst. Clickbait, mamilica ili klikolovka narušava tu ulogu naslova, a u prvi plan postavlja pragmatičku funkciju. Privlačenje čitateljske pozornosti postiže se raznim ekspresivnim sredstvima, jezičnim igrama, stilskim figurama i grafostilističkim postupcima.

Stilistika i Marija Andrijašević

Nikada nećeš pronaći izlaz iz ove metafore, zar ne? Pokušaj izlaska iz metafore pjesnička je slika koja povezuje pjesničku zbirku Davide, svašta su mi radili i roman Zemlja bez sutona pjesnikinje i prozaistice, naše prve gošće ove godine, Marije Andrijašević.