Slobodnim stilom

Slobodnim stilom

U ovom ćemo podcastu slobodnim stilom razgovarati s gostima ili ćemo sami govoriti o stilistici, njezinim najpoznatijim granama, o književnoj i lingvističkoj stilistici te o primjenljivosti stilistike kao discipline na različite tekstove i o suradnji s drugim disciplinama, poput retorike, semiotike, sociologije, fonetike ili analize diskurza.

Na kraju svake epizode naši će gosti odgovarati na sedam pitanja i tako ostaviti svoj stilski potpis. Zanimat će nas najdraže stilske figure, koji biste novi interpunkcijski znak predložili, koju pjesmu znate recitirati napamet, koju pjesmu biste voljeli naučiti recitirati, da se možete izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila, za koju hrvatsku riječ smatrate da je neprevodiva, predložite novu riječ koja označava kakav osjećaj, a koja nije dijelom hrvatskoga rječnika.

Kontrasti: Standard vs. Dijalekt

Pa bi sidi, pa bi smišljaj, pa bi snimaj... Slažete li se s tim da je dijalekt temelj identiteta? Zašto se dijalektalna književnost ipak najčešće svrstava u zasebnu kategoriju s naglaskom na atributu »dijalektalna«? Zašto se u nastavi Hrvatskoga jezika, ali i u sastavljanju antologija hrvatskog pjesništva, ona u potpunosti zaobilazi?

Od A do Ž. Stilistika i »clickbait«

U starijoj se literaturi neposrednost određuje kao osnovno obilježje publicističkog funkcionalnog stila. Iz toga se može zaključiti da bi uloga naslova bila iznošenje semantičke strukture teksta, odnosno iznošenje jasne predodžbe o čemu je tekst. Clickbait, mamilica ili klikolovka narušava tu ulogu naslova, a u prvi plan postavlja pragmatičku funkciju. Privlačenje čitateljske pozornosti postiže se raznim ekspresivnim sredstvima, jezičnim igrama, stilskim figurama i grafostilističkim postupcima.

Stilistika i Marija Andrijašević

Nikada nećeš pronaći izlaz iz ove metafore, zar ne? Pokušaj izlaska iz metafore pjesnička je slika koja povezuje pjesničku zbirku Davide, svašta su mi radili i roman Zemlja bez sutona pjesnikinje i prozaistice, naše prve gošće ove godine, Marije Andrijašević.

Književni složenac. Čud(n)o i čudesno za Božić.

Dok se Božić tiho šulja u grad čarolijom kao u bajci, mi istražujemo stranice koje su ispunjene čudnim i čudesnim. Otkrivamo što povezuje vještice u čarobnoj šumi i likove u betlehemskoj štalici, krampusa i Prometeja, Držića i Dickensa, Božić i nogomet. Pokazujemo kako se u mreži teksta stvaraju svjetovi u kojima nevidljivi dobivaju glas, a žene istovremeno ruše i čuvaju tradiciju. Zašto je Grinch ukrao Božić, a pripovjedač zaboravio stihove božićnih pjesama – poslušajte u završnoj blagdanskoj književnoj poslastici.

Kontrasti: Adventom kroz fikciju i stvarnost

U to vrijeme godišta… / "Vlakom u snijegu" došli smo do Adventa. / U novoj epizodi Kontrasti / Pronašli su fikciju u stvarnosti.

25 minuta stilistike recepata. Od A do Ž

Kuharice su, za razliku od dnevnika i memoara, dugo vremena ostale izvan interesa društvenih i humanističkih znanosti. Danas ćemo za recepte Searleovom terminologijom reći da su direktivi, odnosno tekstna vrsta kojoj je cilj navesti ljude da nešto učine. Osim popisa sastojaka svaki recept sadrži i upute za pripremu, a posebnost u jeziku i stilu kuharica očituje se ne samo u kuharskoj terminologiji nego i u neobičnoj uporabi glagolskih oblika, pridjeva te posebnih načina postizanja ekonomičnosti.