Slobodnim stilom

U analizi su nam poslužila tri kriterija adaptacije koje navodi Linda Hutcheon – selekcija adapt-autorskog ključa, interpretacija i autonomnost adapt-autorskog djela. Ključno mjesto u predstavi prikaz je snoviđenja ili Djevojčine podsvijesti, pa je Gavella u prošlosti uveo dodatnu scenu, a Petković rotirajuću platformu.