Slobodnim stilom

U starijoj se literaturi neposrednost određuje kao osnovno obilježje publicističkog funkcionalnog stila. Iz toga se može zaključiti da bi uloga naslova bila iznošenje semantičke strukture teksta, odnosno iznošenje jasne predodžbe o čemu je tekst. Clickbait, mamilica ili klikolovka narušava tu ulogu naslova, a u prvi plan postavlja pragmatičku funkciju. Privlačenje čitateljske pozornosti postiže se raznim ekspresivnim sredstvima, jezičnim igrama, stilskim figurama i grafostilističkim postupcima.

NEĆETE VJEROVATI što se dogodilo u novoj epizodi Slobodnim stilom od A do Ž!!!