Biblioteka

Janko Tomić: Hrvatska stilistika

Predgovor.

Još sam u preparandiji, ima tomu već deset godina, kao slušatelj osjećao veliku oskudicu i potrebu hrvatske stilistike za škole, (kad se u svem izobraženom danas svietu mnogo gleda na slog), služeć se onda koristno kao djak kod izradjivanja zadaćȃ njemačkom knjižicom od Josipa Kehreina. Tu sam obćenitu potrebu hrvatske stilistike nebrojeno puti još većma osjetio kao učitelj kroz ovih prošlih deset godina, a naposeb posljednjih dvijuh, odkad učiteljujem i predajem uz poviest i hrvatski jezik u višjoj djevojačkoj učioni. Želeć tako ja sa svojimi slabimi silami na ponukanje nezaboravnoga mi prijatelja akademika pokojnoga Frana Kurelca, a uz pripomoć rodoljubivih savjetnika zadovoljiti toj obćoj oskudici i potrebi, (kad neće tako dugo vrstniji od mene), dao sam se na dosta težko izdavanje prve ove hrvatske stilistike, za koju sam sakupljao gradivo kroz više godina. Da je to danas težak posao naposeb u nas Hrvata, koji imamo malenu i nerazvijenu jošte knjigu kao i terminologiju te je baš to polje za stilistiku najviše na ugaru, jer bez predradnja, ili »neorano dosad« (polje), kako kaže Emanuel Sladović u svojoj uputi u pjesmenu umjetnost od g. 1852., ne treba mi, da to istom zasebice dokazujem izobraženim Hrvatom. Odkle sam što uzeo i kako upotrebio, naveo sam to na dotičnih mjestih, da uzmože i učitelj i učenik kao i svaki zasebnik potražiti pouke, bilo za sebe, ili za druge. Pri tom sam se služio raznimi djeli, koja su obće priznana kao izvrstna te uvedena u škole prosvjetljenih naroda. Imenito mi je ovdje napomenuti pouke i kritike radi ona djela, kojimi sam se služio napose, ili sam je imao pri izradjivanju pred očima. Evo ih: 1. Stilistik oder vollständiges Lehrbuch der deutschen Abfassungskunst für die obern Klassen der Schulen und zum Selbstunterrichte von Ch. F. Falkmann, Direktor des Gymnasii Leopoldini zu Detmold. Vierte Auflage Leipzig. 1849. S. 530. Bog. 34. u velikom oktavu. Toj je knjizi, koja je Thunovim ministarstvom preporučena svim srednjim školam prostrane carevine avstrijske, i ovaj naslov na lievom listu: »Praktische Rhetorik oder vollständiges Lehrbuch der deutschen Redekunst. (Ostalo kao gore.) 2. Das Gesammtgebiet der deutschen Sprachwissenschaft im Abriss von Carl Georg Högelsberger, Professor der deutschen Sprachfaches au der k. k. Oberrealschule in der Wiener Vorstadt Landstrasse, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. Wien 1859. u velikoj osmini str. XXIV. i 675. ili 43 štampana tabaka. Ta je knjiga takodjer preporučena srednjim školam naše carevine. 3. Entwürfe zu deutschen Aufsätzen und Reden nebst einer Einleitung enthaltend das Wichtigste aus der Stilistik und Rhetorik für Gymnasien, Seminarien, Realschulen und zum Selbstunterrichte von Josef Kehrein, Direktor des herzoglich nassauischen Lehrerseminars etc. Zehnte Auflage Paderborn 1856. str. VIII. i 254. u osmini. 4. Od istoga Kehreina ima druga dobra pomoćna knjiga pod naslovom: »Handbuch deutscher Prosa für Schule und Haus mit erläuternden Anmerkungen.« Leipzig 1855. u dva svezka. 5. »Teorija proze, osvetljena primerima za učenike viših razreda u gimnasijama kneževine Srbije, napisao Vladimir Vujić, profesor. Pregledala i odobrila školska komisija.« U Beogradu u državnoj štampariji 1864. u osmini, str. 136. §. 190. ili devet araka. Vujić se mnogo služio Falkmannom. 6. Die Lehre vom deutschen Stil oder praktische Einleitung zum richtigen deutschen Gedankenausdrucke für die oberen Classen der Volksschulen, höhere Mädchenschulen, Schullehrer-Seminarien und einzelne Classen der Realanstalten und Gymnasien, wie zum Privatgebrauche von Ernst Ludwig Ritsert und von Dr. Fridolin Wagner, Kreis-Schulinspektor zu Darmstadt. Zehnte Auflage 1875. str. VII. i 470. u osmini ili 30 araka. Za 1 for. 80 novč. a. vr. 7. Praktisches Handbuch für den Unterricht in deutschen Stilübungen von Ludwig Rudolph, Oberlehrer an der Louisenschule zu Berlin. U četiri svezka ili odjela. Svaki svezak je opredieljen posebnoj dobi mladeži i to od sedme do 14–16. godine. Prvi dio ima 175 strana; drugi dio 266; treći ima 352 a četvrti 468 strana. On sam kaže u predgovoru u četvrtom svezku (Dritte Auflage, vierte Abtheilung str. VII.): »Die Anzahl der Themata ist zu einer bedeutenden Summe angewachsen; die vier Abteilungen enthalten zusammen mehr als etwa 700 Aufgaben. Dass diese nicht alle von jedem Schüler bearbeitet werden sollen, versteht sich von selbst; aber eine reiche Auswahl war nöthig, um den so sehr verschiedenen Anforderungen der Lehrer zu genügen.« »Wer Vieles bringt, sagt Göthe, wird Allen etwas bringen.« »Die Hauptmasse der Aufgaben in dieser vierten Abteilung bilden die Betrachtungen und Abhandlungen. Die Klassificirung derselben bietet selbsverständlich grosse Schwierigkeiten dar, da die verschiedenen Lebensgebiete häufig ineinander greifen. Dennoch habe ich eine gewisse Ordnung versucht, um das Auffinden des gewünschten Übungsstoffes nach Möglichkeit zu erleichtern.« Ta praktična knjiga kao i ostale, koje preporučamo, imaju za jednu te istu stvar više primjera. 8. Deutsche Poetik. Formenlehre der deutschen Dichtkunst. Ein Leitfaden für Oberklassen höherer Bildungsanstalten, bearbeitet von Dr. Otto Lange, Prof. in Berlin 1865. str. 132. 9. Grundzüge der Beredsamkeit mit einer Auswahl von Musterstellen aus der klassischen Literatur der älteren und neurn zeit von P. Nikol. Schleiniger, Priester der Gesellschaft Jesu. Freiburg in Breisgau 1859. str. 354. Ova knjiga ima osobito liepih primjera za govorničtvo u izvrstnih originalih grčkih i latinskih, kao što to i Falkmannova stilistika ima uz latinske i originalnih francezkih i englezkih primjera (str. 414–420.) I ja sam naveo nekoliko njemačkih primjera, jer oni, kojim sam namienio ovu knjigu sigurno znaju toliko njemački, koliko Falkmannovi čitatelji u Njemačkoj Englezki, a Schleinigerovi grčki. 10) Upotrebio sam »Rad jugoslavenske akademije«, »Vienac« i druge listove kao i sintaksu Stojana Novakovića i slovnicu profesora Babukića radi primjera uz ostale knjige i časopise, što je na dotičnih mjestih točno navedeno.

Sva sam ova i ina djela savjestno napomenuo ne hvalisanja i taštine radi, već da budu putokazom i savjetnikom u toj novoj i neobradjenoj struci svim onim, koji idu za višim izobraženjem. Glede upotrebljivanja tih i inih raznih djela reći mi je s gosp. kanonikom Adolfom Veberom (u skladnji ilirskoj od g. 1862. str. 188. i u slovnici hrvatskoj za srednja učilišta od g. 1871. str. 226.): »Što sam po kojem (piscu) i kako izradio, vidit će, tko bude hotio prispodabljati. Meni je samo ovdě napomenuti, da se nisam žapao, pravilo, koje je posve točno u drugoj slovnici (stilistici na pr. u Falkmannovoj, Kehreinovoj, Vujićevoj i drugih) izraženo, onako u svoju primiti, jer ne težim za izvornošću, već za korišću učenikah (učenicah).« – »Svakomu je pravilu dodano po několiko priměrah (iz ranih najboljih stilista izobraženoga svieta za to, jer dan danas ima evropsko-američki duh i slog mnoge i mnoge zajedničke i dodirne točke i medjunarodne odnošaje), da po njih (primjerih i piscih) sastavi učitelj s učenici (s učenicami) druge, kojih nemože nikad dosta smoći. Za valjanost pravilah jamče mi vèrstni »naši« (hrvatski i srbski) pisci, kojih sam děla upotrěbio« – : počev od Ivana Gundulića, Gjorgjića i Kačića, pa do Ivana Mažuranića, Ivana Trnskoga, S. Milutinovića Sarajlije, Vuka Kurelca, Stanka Vraza, Račkoga, Štrossmajera, Mušickoga, Pavlinovića, Janka Jurkovića, Fijamina, Vujića, Vukelića, Vrčevića, Vebera, Šenoe, J. S. Popovića, dr. Steića, Mijata Stojanovića, Živka Vukasovića i mnogo drugih.

Naposeb sam se mimo Falkmanna i drugih rado poslužio teorijom i terminologijom donekle proze beogradskoga profesora Vujića, da sbližim i upoznam hrvatsku mladež s istočnim dielom narodnje knjige naše »Ovo neka dobro zapamti, tko bude hotio sud izreći o (prvom hrvatskom) dělu ovom. Nedostatke ću rado dopuniti i pogrěške ispraviti, čim mi jih tko objavi: više bo očijuh više vidi!« (Veber takodjer). Za sav sviet nisam pisao ove knjige, jer te nitko živ ne može napisat. »Ich habe fortwährend darauf verzichtet, ein Buch zu liefern, welches man Seite für Seite benutzen kann, und erwarte vielmehr, dass die Lehrer durch eine genaue Kenntniss des Buches und der sehr verschiedenartigen Bedürfnisse der Schulen befähigt seien, stufenweise geordnete Aufgaben auszuwählen und den Stoff richtig behandeln zu lassen.« Ritsert-Wagner str. IV. Vorwort. Gdjekomu će biti previše, čemu je lahko doskočiti, pošto je laglje brisati i križati, nego li diktovati, a gdjekomu će opet biti premalo; no novčana mi sredstva nisu dala više štampati. Njemačke su i ine stilistike, kako navedoh, mnogo veće: 500–600 i 700 strana t. j. 30–40 i više tabaka u velikom formatu. Uz to imaju Niemci raznih antologija, pomagala i svakovrstnih knjiga, u kojih ima gradiva za sve i svašta, kakvih u nas ne ima. Medju inimi sam već naveo dr. Kellnera: Materialien; sad dodajem mimogredce: der deutsche Aufsatz, neun Abteilungen stilistischer Aufgaben und Ausarbeitungen für Lehrer und Schüler höherer Schulen. Wien 1866. str. 411. od prof. E. L. Rochholzera, koji u predgovoru naročito ovako počima: »Vorliegendes Lehrbuch über den deutschen Stil ist das Ergebniss einer dreissigjährigen Amtsthätigkeit.« Pa su ipak uza sve to i uza silne biblioteke njemačke školske knjige velike i obširne. Glede obširnosti ove knjige usudjujem se pozvati još i na Högelsbergera te njega citovati, jerbo sam se i njim služio. On sudi u predgovoru ovako: »So entstand dieses Buch, das – Lern – und Lesebuch zu gleicher Zeit sein soll. Denn nicht weniger als zweihundert (200) Literaturproben sind von mir aufgenommen worden, auf dass sie theils als Grundlage für die Theorie, theils als Beleg für die vorausgegangene Lehre dienen. Freilich lag es in meinem Plane, Theorie und Beispiel inniger mit einander zu verschmelzen, als es in vorliegendem Buche geschehen ist. – Wer die Bedürfnisse der Schule kennt und bei Durchlesung dieses Buches die Beispiele nicht überschlägt, wird finden, dass sie mit Sorgfalt ausgewählt und gar wohl geeignet sind, die vorausgegangene Theorie allseitig zu stützen und zu bewähren. Uebrigens verfolgte ich mit der Aufnahme dieser Proben noch andere Zwecke, deren erster und vorzüglichster ist, dem Studirenden edlen, geist- und herzbildenden Stoff zuzuführen, der ganz dazu angethan ist, Mannestüchtigkeit zu fördern. Ein anderer Zweck war der, ein sogenanntes deutsches Lesebuch überflüssig zu machen. Es dürfte somit das gegenwärtige Buch als sprachliches Lern- und Lesebuch für das Obergymnasium und die Oberrealschule vollkommen ausreichen und wird Lehrern und Schülern einen Vortheil bieten, der nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Die Schwierigkeit des ganzen Unternehmens war eine zu grosse, als dass nicht hie und da Mängel und Unvollkommenheiten auftauchen sollten.« Onim, kojim bude previše, usudjujem se još u pamet dozvati i rieči Majera, pedagoga i pisca velike fizike (koju je preveo pokojni prof. Peksider, a hrv. ju vlada izdala), gdje pravo kaže u predgovoru, da se diktovanjem u školi suviše trati vrieme, podupire i širi i onako danas gospodujući mekanizam, a mladež se priučava na nerazmišljanje i na duševnu tromost.

»Moglo bi se i to reći, da je ova knjiga za školsku porabu preobširna. Na to moram primětiti, da se – neda sve na kratko kazati, a pokraj toga, morao sam nastojati, da bude dělo znanstveno i podpuno, a ne kèrnjavo i to tim manje, što imade i ova kao što ine školske knjige hèrvatske, takodjer i tu svrhu, da ugadja i neškolskim zahtěvom«, veli gimn. Ravnatelj i prof. Bradaška. »Školsku će njezinu porabu olakšavati to, što je velika njezina strana (primjeri po uzorih u Falkmanna, Högelsbergera, Kehreina i drugih) tiskana sitnimi pismeni to će věšti učitelj lahko razbrati, što se imade kraće, što li obširnije uzimati.« (Tako piše u: Sravnujućem zemljopisu za više razrede srednjih učionah »hrvatskih« u predgovoru gimn. ravnatelj i prof. Franjo Bradaška.) Konačno: neka svaki pomisli na Daničićeve »Oblike«, gdje ima za isto pravilo jako mnogo primjera. Što sam se kod raznih stilističkih primjera služio više francezkimi i talijanskimi nego li njemačkimi pisci, gdje ne imamo prikladnih svojih, učinio sam to zato, što svatko zna, da je bliži i srodniji ustroj i narav francezkoga i talijanskoga hrvatskomu jeziku od naravi i ustroja njemačkoga jezika, a uz to je i to obće priznano, da su francezki i talijanski stilistici i kamo bolji, izvrstniji i uzorniji od njemačkih. Čega u nijednoj stilistici ne ima, glede raznolikih primjera i opazaka tako, kako u mojoj, (da bude poučnija i ugodnija), kazao sam uz dotične primjere u opazci odmah, tko je i kakov i s čega je zaslužan i znamenit pisac, koga citujem. Poslužio sam se po mogućnosti i ruskimi i englezkimi primjeri (kako mi jih je preveo i poznavalac više evropskih jezika prof. dr. Petar Tomić), gdje ne imamo zato dobrih hrvatskih, jer su i oni i poučniji i srodniji duhu i slogu hrvatskomu od njemačkoga.

Moglo bi gdje komu i to zazorni biti, što sam se obilatije poslužio klasikom hrvatskim Franom Kurelcem i primjeri iz sv. pisma po Vuku Štefanoviću Karadžiću kao i po najboljem njegovu učeniku Gjuri Daničiću, (kojega je prevod sv. pisma sveučilištni profesor hrv. dr. Iveković u »Kat. listu« pohvalio). To sam učinio iz dobrih razloga, a mogu se pri tom naposeb do suvišnosti opravdati kompetentnim sudom sadanjega sveučilištnoga prof. hrv. Armina Šrabca, kojino kaže: »Imademo li i mi Hrvati klasičnijeh prozajika? Za mene u cijeloj našoj prozi hrvatskoj imade samo dva avtoriteta: to su Vuk Štefanović Karadžić i Fran Kurelac. Prvi (Vuk), jer mu čistotu jezika, što ju od kuće u svijet ponio, nije moglo opoganiti tudjinstvo; drugi (Kurelac), jer je za rana naš jezik hrvatski s drugijem jezicima uzeo sravnjivat i tudje dijelit od domaćega. (Recimo koju str. IV. i »vse u strahu pišu, da sam pravilo našega jezika (hrvatskoga) povrědio, ili da mu ćudi pogodio nisam«.) To su najsjajnije zvijezde na horizontu naše proze hrvatske, njih dovoljno pohvalit, zato trebao bih, kako no Homer (Omer) veli: »deset jezika i deset usta.« Vuka sada svatko priznaje za prvoga našega prozajika; ali Kurelčeve proze hrvatske još ne znadu cijeniti, kako valja. Mene barem, kada Kurelčeva djela čitam, nješto opominje Platonove miline a jedrine Demostenove. Ja ovdje primjerima hoću da pokažem, kako bismo učenjem Vukova i Kurelčeva jezika mogli doći u našoj prozi hrvatskoj do čistote« (i klasiciteta). (Otvoreno pismo Armina Šrabca Adolfu Veberu o hrvatskom (»našem«) jeziku. »Narodne novine« g. 1870. od subote 25. lipnja br. 143. u podlistku.)

Koliko učitelja, toliko metoda. Zato neće ni moja metoda biti po ćudi gdje kojemu od učitelja (o neučiteljih ne govorim). Takovi protivnici metode neka zavire u Falkmanna, Högelsbergera, Kehreina kao i u francezke i talijanske stilistike, pa će se na prvi pogled odmah osvjedočiti, da svaki ovaj uglednik jednu te istu skoro stvar po drugoj razdieljuje i vrsta metodi. Što je jezika i pravopisa hrvatskoga, držao sam se načina, kako pišu većinom članovi jugoslavenske akademije po onih pravilih, koja je udario prof. dr. Vatroslav Jagić, ter koga se drže sveučilištni prof. Škrabec, poučno-zabavni list »Vienac« i mnogi drugi.

To je posredujući put pisanja izmedju Zagreba i Beograda: izmedju zapada i iztoka t. j. izmedju Gajeve i Vukove škole, koje imaju za temelj hercegovačko-dalmatinsko narječje. Zato nisam padeža: -ama, -ima upotrebljavao osim u citatih, a tako niti ije namjesto ie (dijete, diete), jer sam knjigu ovu namienio školskoj mladeži hrvatskoj; a nisam ni uz najbolju volju mogao svuda izbjegavati kratke forme u podredjenih izrekah po zahtjevu Veberovu (kupovah i kupih), već sam se u tom držao klasika hrvatskih: Kurelca, Vuka i Daničića (prispodobi o tom cit. pisma Armina Šrabca Ad. Veberu u »Nar. Nov.« god. 1870.) Rad sam bio, da ne bude u knjizi za mladež načelno ni jedne štamparske pogreške, ali to mi ne podje za rukom ni uz dvostruki trud i vlastiti trošak jedino s toga, što sam ovdje po daleko od tiskare, za što molim svakoga kritičara, da to izvoli uvažiti i oprostiti. Te bo pogreške i onako nisu onakve, koje bi smetale. Dodati mi je još, da sam upotrebio sva književna djela i spise odličnijih hrvatskih književnika, koje ili imam sam u svojoj knjižnici, ili koje sam mogao dobiti u Karlovcu i iz Zagreba.

Duh se knjizi ovoj, koja je opredieljena i za mužku i za žensku mladež, sastoji u dviema riečima: u moralnosti i u patriotizmu hrvatskom. Gdje nije liep inače primjer odgovarao tomu načelu, pokratio sam, ulomiv ga.1 Cienu sam knjizi snizio, kako sam s obzira na naše odnošaje i siromašnu mladež mogao, a ako se uvede u škole ova hrv. stilistika, tad ću i tu cienu poput hrv. matice učenikom još većma umanjiti, jer ne idem za dobitkom, već samo da mi se štamparski troškovi naplate. Njemačka je literatura velika i razgranjena, pa se knjige lahko dobro izplaćuju razprodajom, no zato su one ipak mnogo skuplje od hrvatskih, jer me Högelsberger stoji nevezan 4 for. 30 nč., a Rudolf i preko 7 forinti.

Napokon mi se je zahvaliti veleučenomu gosp. dr. Petru Tomiću, izpitanomu gimn. profesoru, a sada namještenu na velikoj realci u Rakovcu, što mi je na svestranu porabu ustupio mnogobrojne svoje privatne spise i bilježke iz raznih evropskih jezika i literatura!

Liep i ukusan tisak Albrechtove tiskare obće je priznan. Primjeri su sbog ekonomije štampani manjimi slovi onako, kako to imaju Falkmann, Högelsberger, Kehrein i mnoge druge izvrstne i u tom uzorne školske knjige.

U Karlovcu na dan sv. Augustina 1875.

Janko Tomić.

Bilješke

1 Liepo kaže Kehrein: »Was zunächst den Inhalt dieser Entwürfe betrifft, so habe ich die ethische Seite, das Verhältniss des Menschen zu Gott, zu seinem Mitmenschen, zur Natur etc., überhaupt das Christenthum mit seinen Lehren, Pflichten und Belohnungen mehr berücksichtigt, als dies in den meisten andern Büchern der Art der Fall ist. Eine richtige Auffassung der göttlichen, menschlichen u. natürlichen Dinge ist bei der Erziehung besonders wichtig und durchaus nothwendig, wenn dieselbe wieder werden soll, was sie einst war, was sie bei Christen sein muss, eine entschieden christliche.« Vorwort str. IV.