Biblioteka

Petar Guberina: Zvuk i pokret u jeziku
Formati za preuzimanje:

Knjiga Zvuk i pokret u jeziku Petra Guberine tiskana je 1952. u nakladi Matice hrvatske, a pretisnuta 1967. u nakladi Zavoda za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Knjiga se temelji na ideji da ljudski govor podjednako određuju leksička i neleksička sredstva, tj. riječi i njihove kombinacije s jedne te vrednote govornog jezika s druge strane.  Čitava se studija može čitati kao istraživačka storija o vrednotama govornog jezika. Prema Guberini vrednota je sedam: intonacija, intenzitet, rečenični tempo, pauza, mimika, gesti i stvarni kontekst. One su dio svakog govornog čina, usmjeravaju ga, osmišljavaju, pribavljaju mu specifičan izgled, upućuju na afektivnost nositelja iskaza. Pomoću njih Guberina pristupa iznimno zamršenim temama kakve su rečenica, ritam, jezik književnog teksta, priroda i razvoj jezika.

Budući da je Zvuk i pokret u jeziku uzorna i utemeljiteljska studija moderne hrvatske stilistike te budući da njezine postavke i danas nalaze brojne sugovornike među studentima filoloških grupa i istraživačima, njezino se treće, i to e-izdanje, samo od sebe nametnulo kao slatka obveza. 

Sadržaj

Drugo poglavlje: Rečenica
Hifen kao stilem (Krešimir Bagić)

Autorova napomena

Radi preglednosti teksta, koji je slagan iz nekoliko vrsta pismena, složena su kurzivom imena pojedinih pisaca i djela, kao i svi ilustrativni jezični primjeri (rečenice i riječi); pojedina slova, kad se u izlaganju posebno ističu, složena su polumasno; a spacionirano su složeni samo oni pojmovi, zaključci i definicije, koje je autor knjige želio zbog smisla i naglaska posebno istaknuti.

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Miljenko Šimpraga

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Nikola Košćak
Jelena Vlašić Duić

Prijepis
Vlatka Venos

Izvornik
1952. Petar Guberina. Zvuk i pokret u jeziku: problemi ljudskog izraza. Zagreb: Matica hrvatska

Godina i mjesec objavljivanja: 2020, prosinac

ISBN 978-953-175-871-0 (HTML)
ISBN 978-953-175-869-7 (AZW3)
ISBN 978-953-175-870-3 (EPUB)

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske