Biblioteka

Petar Guberina: Zvuk i pokret u jeziku

Bilješka o autoru

Petar Guberina (Šibenik, 22. svibnja 1913. – Zagreb, 22. siječnja 2005) kolos je hrvatske humanistike, jedinstven istraživač, lucidan i plodan pisac, utemeljitelj disciplina i institucija. Diplomirao je 1935. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu francuski i latinski jezik, a doktorirao je 1939. na pariškoj Sorboni tezom Valeur logique et valeur stilistique des propositions complexes en français et en croate.

Nakon angažmana u jugoslavenskoj diplomaciji (1945–51) radni je vijek proveo na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, i to najprije kao profesor francuskog jezika (1951-65), a potom kao profesor na Odsjeku za fonetiku (1965–83).

Osnovao je Institut za fonetiku (1954), pa Katedru (1963) pa Odsjek za fonetiku (1965) na Filozofskom fakultetu. S francuskim lingvistom Paulom Rivencom utemeljio je audiovizualnu globalnostrukturalnu metodu za učenje stranih jezika (SGAV) u École normale supérieure u Saint-Cloudu (1952–54). Na njezinim postavkama nastali su udžbenici i priručnici za učenje francuskog, engleskog, talijanskog, ruskog, hrvatskog i slovenskog jezika. Osnovao je Centar SUVAG namijenjen rehabilitaciji govora i slušanja prema verbotonalnoj metodi (1961); u akronim Centra upisano je i njegovo prezime:  Système Universel Verbo-tonal d'Audition – Guberina.

Ostavio je značajan trag u mnogim područjima i strukama. Ipak najvažniji su Guberinini prinosi konceptualizacija i razrada stilistike kao znanstvene discipline te oblikovanje originalne verbotonalne teorije na kojoj se zasnivaju spomenuta audiovizualna globalnostrukturalna metoda učenja stranih jezika i pristup patologiji sluha i govora. Njegovi su radovi i projekti stekli zavidnu međunarodnu reputaciju. U šezdesetak zemalja svijeta predstavlja svoj verbotonalni sistem i otvara ustanove u kojima se on primjenjuje u liječenju osoba s govornim i slušnim teškoćama. U tome ga podupiru međunarodne institucije (UNESCO, UNICEF, WHO), pojedine vlade i sveučilišta. Početkom 21. st. u svijetu je bilo oko 500 podružnica zagrebačkog SUVAG-a. Članci, rasprave i knjige Petra Guberine prevođeni su na sve važnije svjetske jezike i objavljivani u utjecajnim časopisima i kod uglednih izdavača. Kao gostujući profesor predavao je na Ohio State University, Columbus (1964) i University of Trenton, New Jersey (1967–1968).

Surađivao je s poznatim europskim istraživačima, među inim sa Ch. Ballyem, A. Sechehayem, P. Fouchéom i A. Gemelliem. S njim su tijesno surađivali istaknuti domaći stručnjaci – M. Pansini, A. Gladić, Z. Šonc, I. Škarić, B. Krsnik, Z. Ribič i dr. Bio je u bliskim odnosima s državnicima Josipom Brozom Titom i Léopoldom Sédarom Senghorom te s pjesnikom Aiméom Césaireom.

Za svoj je rad primio mnogo domaćih i međunarodnih nagrada, odličja i priznanja. Redoviti je član JAZU (poslije HAZU) od 1963. godine. Nositelj je francuskog Reda Legije časti. Od 1979. bio je počasni konzul Republike Portugala.