Biblioteka

Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi
Format za preuzimanje:

Od 7. do 9. svibnja 2019. na Šleskom sveučilištu u Katowicama održan je znanstveni skup Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Povod je bila 25. godišnjica postojanja hrvatske filologije na toj akademskoj ustanovi. Na skupu je izloženo 80 tema, a sudjelovalo je stotinjak stručnjaka iz sedam europskih zemalja i Australije. Na početku 2021. godine Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego objavilo je e-zbornik u kojemu su okupljeni članci koji tematiziraju književnost i kulturu. Zahvaljujući susretljivosti ljudi iz izdavačke djelatnosti Šleskoga sveučilišta, a napose organizatora skupa i suurednika izdanja Leszeka Małczaka, taj zbornik ovdje objavljujemo u cijelosti.

Uredili: Krešimir Bagić, Miranda Levanat-Peričić, Leszek Małczak

Poveznice u sadržaju vode na zasebne članke u PDF-u.

Sadržaj

Uvod / Wstęp (Leszek Małczak)

Periferija – teorija, poetika, politika / Peryferie – teoria, poetyka, polityka

Krystyna Pieniążek-Marković

Hrvatski problem s regionalizmom

Ivana Mikulić

Psovka i smijeh

Čitanje periferije / Czytanie peryferii

Sanja Grakalić Plenković

Dvije autobiografije u stihovima

Na periferiji kanona / Na peryferii kanonu

Aneks

Impresum

Nakladnik
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice
ISBN 978-83-226-4023-4

Hrvatsko izdanje
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Za nakladnika
Miljenko Jurković

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Bogusław Zieliński
Magdalena Koch

Godina i mjesec objavljivanja: 2021, rujan