Biblioteka

Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu
Format za preuzimanje:

Pred vama je drugi svezak zbornika sa skupa Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, održanog od 7. do 9. svibnja 2019. u Katowicama. U nj su uvršteni jezikoslovni prilozi. Svezak je objavljen u rujnu 2021, također u nakladi Šleskoga sveučilišta.

Uvjereni da teme, prikazivačke perspektive i metodologije koje nudi mogu osnažiti stručni dijalog i iznjedriti nove uvide, objavljujemo njegovo hrvatsko izdanje.

Uredili: Robert Bońkowski, Milica Lukić, Krešimir Mićanović, Paulina Pycia-Košćak, Sanja Zubčić

Poveznice u sadržaju vode na zasebne članke u PDF-u.

Sadržaj

Uvod / Wstęp (Paulina Pycia-Košćak, Robert Bońkowski)

Hrvatski standardni jezik i dijalekti / Chorwacki język standardowy i dialekty

Nikola Košćak

Figure bjelina

Josip Lasić, Magdalena Nigoević

Tvorbeni oblici etnika otoka Brača

Hrvatski jezik u nastavi i prijevodu / Język chorwacki w nauczaniu i przekładzie

Sanda Lucija Udier, Milvia Gulešić Machata

Središnje i rubno u proučavanju hrvatskoga kao inoga jezika

Hrvatski jezik izvan granica Hrvatske / Język chorwacki poza granicami kraju

Hrvatski jezik i pismo kroz povijest / Chorwacki język i chorwackie pismo na przestrzeni wieków

Kulturološke i sociološke teme / Kulturoznawcze i socjologiczne konteksty peryferii

Rebeka Mesarić Žabčić

Žena u hrvatskoj migraciji stanovništva

Impresum

Nakladnik
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice
ISBN 978-83-226-4053-1

Hrvatsko izdanje
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Za nakladnika
Miljenko Jurković

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzent
Jerzy Molas

Godina i mjesec objavljivanja: 2021, rujan