Biblioteka

Marko Samardžija: Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina
Formati za preuzimanje:

Priredio: Ivan Marković

Sveučilišni asistent, poslije sveučilišni profesor i akademik Marko Samardžija (1947–2019) obranio je prosinca mjeseca 1977. godine magistarski rad Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina. Nakon što je 43 godine stajao u strojopisu, ovo je njegova prva cjelovita objava. Samardžija je u njemu dao lingvostilističku analizu probranih, upadljivih odlika jezika i stila romanâ i pripovjedaka Ive Kozarčanina (1911–1941), ponajprije nabrajanja i ponavljanja, no dotakao se i fonostilistike, interpolacije narodne umotvorine, grafostilistike, turcizama i novotvorbe. Zasebna poglavlja posvećena su sudu književne kritike o Kozarčaninovu jeziku te Kozarčaninovim sudovima o jeziku i stilu drugih pisaca. Knjigu uređenu prema suvremenim načelima objavljujemo kao sliku vremena koje je jednom bilo i prošlo. O jeziku pisca kroatistika ima još mnogošta reći, možda ova knjiga bude nov poticaj.

Sadržaj

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Miljenko Šimpraga

Priredio
Ivan Marković

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Krešimir Mićanović
Tatjana Pišković

Portret Ive Kozarčanina na naslovnici: Zlatko Keser

Godina i mjesec objavljivanja: 2020, studeni

ISBN 978-953-175-679-2 (HTML)
ISBN 978-953-175-678-5 (PDF)
ISBN 978-953-175-680-8 (EPUB)

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske