Biblioteka

Vatroslav Kalenić: Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe

 • A Antologija pjesničtva hrvatskoga i srbskoga, narodnoga i umjetnoga, Zagreb, 1876. Šenoin uvod.
 • AP Antologija pjesničtva hrvatskoga i srbskoga, narodnoga i umjetnoga, Zagreb, 1876. Šenoine pjesme: Sjećaj me se, Moja slast i slava, Molitva ljubavnik, Kugina kuća, Kameni svatovi, Mrak, Sunce i zviezde, O uskrsu.
 • B Branka, Vienac, XIII, Zagreb, 1881.
 • BI Barun Ivica, Vienac, VI, Zagreb, 1874.
 • BM Bliedi mjesec, Glasonoša, V, Beč, 1865.
 • ČSR Čuvaj se senjske ruke, Zagreb, 1876.
 • D Diogenes. Historička pripoviest XVIII. vieka, Zagreb, 1878.
 • DE De mira duorum kaputorum metamorphosi, seu Čudnovita dveh kaputov zmešarija, Zagreb, 1873.
 • DNS Dusi narodne straže, Vienac, I, Zagreb, 1869.
 • DO Do tri puta Bog pomaže, Dragoljub, II, Zagreb, 1868.
 • DR Dragoljub, I, Zagreb, 1867.

  U slavu jugoslavenske akademije, str. 481, 482.

  Ulomak iz "Slavke", tragedije iz poviesti polabskih Slavena, str. 705, 706, 707, 708.

 • G 2 Glasonoša, II, Karlovac, 1862.

  Požar, br. 38.

  U slavu 25. svibnja godine 1862. na Grobničkom polju, br. 43.

  Crne oči, br. 53.

  Gospojam i gospodičnam hrvatskim; što si revnovanjem za našu braću crnogorsku i hercegovačku liepo ime stekoše, br. 68.

  U Zl. Pragu, br. 79.

  Quid novi Pragae?, br. 88.

 • G 5 Glasonoša, V, Beč, 1865.

  Srce pjesnikovo, str. 18, 19.

  Posavke (Sag, Znam-neznam, Vrieme, Robstvo, Naća kćerca, Zlatni cviet), str. 59, 99, 177.

  Anka Neretvanka, str. 73.

  Zlatni krst, str. 185, 186, 187.

  Priznaja zaslugah neumrloga Vuka Stefanovića Karadžića, str. 6.

  Naša književnost, str. 5, 6, 22, 23, 43, 44, 60, 61.

  Gradivo za hrvatsku poviest u Českoj, str. 116.

  Petar Preradović, str. 126, 133.

  Gjuro Daničić, str. 144.

  Književnost i umjetnost. Kritike, Saćurica i šubara.

  Vesela igra od Ilije Okrugića Sriemca. U Osieku 1864.

  Cvieta. Spjevao Medo Pucić. Krvava košulja. Pjevao J. Sundečić, str. 70, 71.

  Književnost i umjetnost. Kritike. Leljinke od Josipa Evgenija Tomića. U Požegi 1865, str. 78, 79.

 • GR 13 Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 13, Zagreb, 1938.

  Najstarija štampana pjesma Augusta Šenoe, str. 321, 322.

 • GR 17 Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 17, Zagreb, 1949.

  Dva pisma Augusta Šenoe Ivanu Trnskomu, str. 149, 150, 151.

 • GR 19 Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 19, Zagreb, 1950.

  Moji zapisi, str. 90, 91, 95, 99, 102.

  Pismo ženi, str. 102, 103.

  Početak pisma iz Italije, str. 104.

 • HV 3 Hrvatska vila, III, Zagreb, 1884.

  August Šenoa. Natpisi gradje koju je Šenoa kanio obraditi, str. 238.

 • HV 4 Hrvatska Vila, IV, Zagreb, 1885.

  Crkvica ranjenoga Isusa, str. 244.

 • IO Ilijina oporuka, Zagreb, 1876.
 • K Kletva, Narodne novine, XLVI, Zagreb, 1880.
 • K 1 Kletva, Narodne novine, XLVII, Zagreb, 1881.
 • KA Karamfil sa pjesnikova groba, Vienac, X, Zagreb, 1878.
 • KD Kako došlo, tako prošlo, Danica, koledar i ljetopis, na sviet izdalo Društvo S. Jeronima, Zagreb, 1875.
 • KLJ Kanarinčeva ljubovca, Vienac, XII, Zagreb, 1880.
 • L Leptir, zabavnik, Zagreb, 1862.

  Proljeće, Faëton, Ružin san, Putnik, Ruža, Labud, Snježnik, str. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

 • LA Liepa Anka, Vienac, V, Zagreb, 1873.
 • LJ Ljubica, Zagreb, 1866.
 • MG Mladi gospodin, Vienac, VII, Zagreb, 1875.
 • NGL 1 Naše gore list, I, Zagreb, 1861.

  Većeslavu Hanki, str. 31, 32, 38, 39.

  Narodno kazalište u Zagrebu, str. 204.

  Hrvatsko kazalište, str. 259.

 • NGL 2 Naše gore list, II, Zagreb, 1862.

  Poljak sliepac. Prizor iz poljsko-ruskoga rata, str. 129, 130.

  Kalifornsko zlato – Hrvatsko Vino, str. 140.

  Oko djevičino, str. 230.

  Pjesme (Koliko ljubav traje?, Školjka, Hoće li mi draga doć?), str. 270.

 • NGL 3 Naše gore list, III, Zagreb, 1863.

  Zdravica, str. 81.

  Trojedini barjak naš, str. 89.

  Hrvatskomu sinu, str. 214.

  Šipci (Iz vrta Petrice Kerempuha), str. 243.

  (1. Pjesniku biljaru – 2. Pjesniku Davoriću – 3. Suum cuique – 4. Libera nos a malo – 5. Liričan povod bolesti), str. 262.

  (6. – 7. – 8. Očitovanje ljubavi), str. 270.

  (8. – 9. Kruho borka), str. 270.

  Stari plemić, str. 265.

  Tatar-kan, str. 267.

 • NGL 4 Naše gore list, IV, Zagreb, 1864.

  Soneti (Zaviest, Zlatna riba), str. 4.

  Šipci (Iz vrta Petrice Kerempuha), 4. Epur si muove!

  Dar centralnomu muzeju, str. 32.

  Šah-mat, str. 93.

  Tvrda vjera, str. 103.

  Zagreb, str. 109.

  Zlatna čaša, str. 157, 158.

  Grob, str. 168.

  Brojanice, str. 184, 210.

  Vilinskomu nedonoščetu, str. 191.

  Glas iza Dunava (Namienjen hrvatskoj omladini), str. 6.

  U Zlatnom Pragu, str. 84.

  O 3 Obzor, Zagreb, 1873.

  Hrvatski Semmering, br. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 282.

  Gospodine uredniče, br. 248.

 • O 5 Obzor, Zagreb, 1875.

  Dolazak Hrvata, br. 106.

 • P Izabrane pjesme, Zagreb, 1882.

  Budi svoj! Ljubav svuda, Hrvatulje I, Hrvatulje II, O ti dušo!, Slavici, Na poklade, Zimzelen, Noćna rosa, Dva soneta, Bohinsko jezero, Crnogorska štamparna, Na Ozlju gradu, Zagrebu, Hrvatska pjesma, U slavu Josipa Jurja Strossmayera, začetnika hrv. Sveučilišta, Piev hrvatskih djaka, Munja od Gabele, Veliki petak u Pizi, U spomen osamstogodišnjice krunisanja hrvatskoga kralja Dimitra Zvonimira, Zadnji kordunaši, Lanac, Na Balkanu, Klevetnikom Hrvatske, Hrvat Bosni, Zlatno runo, Himna Petru Preradoviću, Stanku Vrazu na dan 8. rujna god. 1880, Postolar i Vrag, Kakvu Hrvati djecu jedu, Junaci gologlavci, Šljivari, Kalih-grad, Vivat constitutio, Opat i žetelica, Vinko Hreljanović, Propast Venecije, Smrt Petra Svačića, Junakinja Sofa, Grobovi Hrvata, Fratarska oporuka, Lavov dvor, Kameni svatovi, Kugina kuća, Vilin prsten, Lasta, Dva Dujmovića, Zmijska kraljica.

 • PK Pruski kralj, Vienac, X, Zagreb, 1878.
 • PL Prosjak Luka, Zagreb, 1879.
 • PN Izabrane pjesme, Zagreb, 1882.

  Njekoje pjesnikove opazke.

 • PO 1 Pozor, I, Zagreb, 1860.

  Dopis. U zlatnom Pragu, 19. listopada, str. 43, 44.

  Dopis. Iz Praga, 25. studenoga, str. 109, 110.

  Česi i carska diploma od 20. listopada 1860, Prag, 9. studenoga, str. 77, 78.

 • PO 2 Pozor, II, Zagreb, 1861.

  (Dopisi) Na Vltavi, 16. siečnja, str. 39, 40.

  (Dopisi) Na Vltavi, 26. siečnja, str. 58.

  (Dopis) U zlatnom Pragu, 6. ožujka, str. 137.

  Česki sabor, str. 202.

  Dopis. U zlatnom Pragu, 11. lipnja, str. 298.

  Dopis. U zlatnom Pragu, 16. lipnja, str. 312.

  Dopis. U zlatnom Pragu, 18. srpnja, str. 406.

  Dopis. U zlatnom Pragu, 29. srpnja, str. 424.

  Gdje smo sada, str. 409, 410.

  Centralistički časopisi i Hrvati, str. 439.

  Skromno pitanje, str. 459.

  Viribus unitis, str. 467.

  Nova jeka od Balkana, str. 515.

  Srbi i Hrvati, str. 519, 523, 527, 533, 534, 541.

  Ministarska logika, str. 529.

  Stari invalid, str. 557, 558.

  Slovenski napredak i germanska bjesnoća, str. 545.

  Dvadeseti listopad, str. 551.

  Djevojačke škole, str. 563.

  Još nješto o zadrugi, str, 601.

  Starine, str. 637.

 • PO 3 Pozor, III, Zagreb, 1862.

  U Zlatnom Pragu (Česi u Hrvatskoj), str. 79.

  U Zlatnom Pragu (Život Hrvatah u Pragu; slavenski ples; humoristički listovi; povodnja; Škraup; dopisnici; Toman i Ljubiša; Dežman), str. 81, 82.

  U Zlatnom Pragu (Dogadjaji zagrebački; česki poslanici i Reichsrath; 26. veljače; federalističke novine; Česi u Americi), str. 91.

  U Zlatnom Pragu (Naše nade i Reichsrath; Bielak slobodan; slavje sv. apoštolah Ćirila i Metoda; jugoslavenska antologija; J. Erben; Ed. Reményi), str. 169.

  U Zlatnom Pragu (Slavenska desnica i financijalna osnova u carevinskom vieću; tiskovne parnice; dr. Grégr; "Hum. listy"; sprovod kneza Windischgrätza; česko narodno kazalište), str. 191, 192.

  U zlatnom Pragu (krive viesti o slavenskoj českoj desnici; ovdašnje oblasti i podpisatelji Palackove adrese; štamparske parnice proti českim šaljivim listovom; narodni i društveni život u Pragu; česki seljaci; česka književnost; opet lažne viesti), str. 237.

  Iz Zlatnog Praga (Magjarsko novinarstvo o českih poslovih i pražki centralistički listovi; biskup Strossmajer; gosp. E. Kvaternik; državni ministar i česki biskupi; pruski i praški činovnici), str. 302.

  Napitnica izrečena od Hrvata Augusta Šenoe na českom jeziku prilikom svečanoga objeda svih českih, moravskih i šlezkih pjevačkih dužtvah u Zlatnom Pragu dne 18. svibnja, str. 359.

  U Zlatnom Pragu (Svršetak štamparske parnice "Narodnih listah"), str. 429.

  U Zlatnom Pragu (Odsuda dra. Grégra i sučuvstvo naroda českoga; njemački listovi i naša samouprava), str. 431.

  U Zlatnom Pragu (Dr. Grégr i česki narod; dr. Tkalac; prinesci za boreću se braću crnogorsku; beogradski dogadjaji; njemački Vorparlament), str. 457, 458.

  U Zlatnom Pragu (Ministarska očitovanja i pražko javno mnenje; grof Clam-Gallas; njemačka štampa; adrese dru. Grégru; prava domorodka; prinesci za Crnogorce), str. 507.

  U Zlatnom Pragu (Promjene kod uredničtva "Narod. Lista"; nova štamparna; japanska deputacija; umjetnici u Pragu; kako se shvaća ovdje crnogorsko pitanje?), str. 511.

  U Zlatnom Pragu (Nova brošura i njezin nauk; česko nemjesničtvo; urednik humorističkih listovah; nov federalistički dnevnik; naš zemljak; nov sveslavenski časopis), str. 547.

  U Zlatnom Pragu (Ime najmladjega sina velikoga kneza Konštantina; štamparske parnice českih listovah; dobrovoljni prinesci za našu braću; londonska izložba; bečki dopisnik "Agramer Zeitunga"), str. 551.

  U Zlatnom Pragu (Ovdašnje novinarstvo; njemački vorparlament; česke oblasti; proračun za god. 1863; pražko obrtničko družtvo; svečanost u slavu Havlička; talijanska opera u Pragu), str. 563.

  U Zlatnom pragu (Politika austrijskih vladnih muževah; njemačka štampa; njemački list "Politik"; obrtnički muzej; česki izseljenici; česka legija; njeki najnoviji dogadjaji), str. 651, 652.

  U Zlatnom Pragu (parnica "Pozorova"; Mikovec: "die politik"; Clam Martinić; iztraživanje u Podjelradu), str. 740.

  U Zlatnom Pragu (Odgovor ministra Schmerlinga na interpelaciju Maháčkovu o gospodarskih društvih; štamparske parnice: skinuti učitelji; odlikovanja; uredničtvo "Lumira"), str. 765.

  U Zlatnom Pragu (Neslavljeni 20. listopad; napadanja službenoga novinarstva na česke domorodce; štamparske parnice; zabranjeni časopis; književnost; hrvatski jezik na zavodu; Jugoslaveni u Pragu), str. 813, 814.

  U Zlatnom Pragu (Česi, Poljaci, Reichsrath, službene novine, štamparske parnice, tajna okružnica, mladi dr. liečničtva, Hrvat Placid Kralj; N. Listy i Jugoslaveni u Pragu), str. 836, 837.

  U Zlatnom Pragu (Misli o carevinskom vieću; česki sabor i njegove stranke; štamparske parnice; trgovačka akademija), str. 1004.

  Pražki listovi, str. 70, 94, 106, 107.

  Gjurgjev dan u Českoj, str. 292, 293.

  Ivanje u Pragu, str. 358.

  Vječni Žid u Zagrebu ili tri dana tuge i nevolje, str. 832, 833, 836, 837, 858, 859, 864, 869.

  Pražki listovi, Duša "Lumirova", str. 978, 979, 982, 983, 986, 987.

  Slovanska čitanka, narodne pripovjedke u svih slavenskih neriečjih, Sastavio Jaromir Erben, str. 564, 565, Sveslavenski časopis "Slovjenin", str. 692.

  Česko kazalište, str. 916, 917.

  Štamparske parnice, str. 425.

  Poljaci i Rusi, str. 569, 573.

  Posljednje štamparske parnice, str. 725.

  Višja djevojačka škola, str. 941, 942.

 • PO 4 Pozor, IV, Zagreb, 1863.

  U Zlatnom Pragu, 2. siečnja (centralističke službene pražke novine o Hrvatih; agitacije centralistah u Pragu kod posljednjih izborah), str. 13.

  U Zlatnom Pragu, 8. siečnja (Česki sabor otvoren; centraliste popuštaju; amnestije nema; česka teknika u Pragu; tisućugodišnjica slavenskih apoštolah), str. 33.

  U Zlatnom pragu, 14. ožujka (Stranke u českom saboru; feudalnoultramontanski federaliste; centralistički pražki listovi; štamparske parnice radi poljskoga pitanja; Langievićeva vojska), str. 155.

  Iz Zlatnoga Praga 19. svibnja (Česko novinarstvo; štamparske parnice; česki razdor; Poljaci i srbski listovi), str. 465, 466.

  Iz Zlatnoga Praga 12. kolovoza (Rusko-poljsko pitanje; česki poslanici u Reichsrathu; Šafařikova knjižnica), str. 745, 746.

  Šafařikova knjižnica, str. 313, 314.

  Odgovor g. Aci Popoviću (U "Srbobranu"), str. 567, 571, 575.

  Vječni Žid u Zagrebu ili tri dana tuge i nevolje, III. Patentales, str. 130, 135, 138, 143, 151.

 • PO 5 Pozor, V, Zagreb, 1866.

  Austrija i njemački savez, str. 547, 548.

  Pahuljice, str. 12.

  Glas od Gradne, str. 989, 990.

  Književnost i umjetnost (Hrvatsko kazalište), str. 461, 465, 469, 485, 493, 1166, 1169, 1173, 1181, 1182, 1185, 1190, 1197, 1209, 1213, 1234, 1237, 1249, 1265, 1321, 1329.

  O hrvatskom kazalištu (listak "Pozorov"), str. 953, 954, 955, 957, 958, 961, 962, 965, 966, 967, 971, 972, 981, 982, 983, 993, 994, 995, 997, 998, 1005, 1006, 1007.

 • PO 6 Pozor, VI, Zagreb, 1867.

  Nova austrijska vojska, str. 19.

  Siečanjski patent, str. 23.

  Niemci u Austriji, str. 79.

  Književnost i umjetnost (Hrvatsko kazalište), str. 29, 33, 37, 45, 49, 65, 69, 73, 93, 101, 113, 129, 141, 153, 173, 189, 239, 251, 259, 267, 287, 291, 299, 307, 323.

  Književnost i umjetnost. Iz mladih lietah. Pjesme dra. Nep. Špun-Strižića, str. 359, 360.

  Književnost i umjetnost. "Dubrovnik", zabavnik narodne štionice dubrovačke za g. 1867. U Spljetu, str. 506, 515, 516.

 • PR Prijan Lovro, Vienac, V, Zagreb, 1873.
 • S 1 Slavonac, I, Požega, 1863.

  Tri soneta od Š. (Zviezdah stado..., Mati narav..., Još proljetno...), str. 337.

 • S 2 Slavonac, II, Požega, 1864.

  Stari pandur, str. 33, 34.

  Grob za živa – Otrov, str. 66.

 • SA Savremenik, Zagreb, 1916.

  Pismo Augusta Šenoe Franji Markoviću, str. 18, 19.

 • SB Seljačka buna, Zagreb, 1878.
 • SM Smilje, IV, Zagreb, 1876.

  Tri rieči, str. 1, 2.

 • TI Turci idu, Vienac, X, Zagreb, 1878.
 • TT Turopoljski top, Glasonoša, V, Beč, 1865.
 • UA U akvariju, Vienac, X, Zagreb, 1878.
 • V 1 Vienac, I, Zagreb, 1869.

  Vračarica, str. 149.

 • V 2 Vienac, II, Zagreb, 1870.

  Božja plahtica, str. 24.

  Popis grada Zagreba prije 90 godina i danas, str. 590, 591, 592.

 • V 3 Vienac, III, Zagreb, 1871.

  Narodno kazalište, str. 789, 790, 806, 807.

 • V 4 Vienac, IV, Zagreb, 1872.

  Gvozdeni div, str. 17.

  Božji sud, str. 225.

 • V 5 Vienac, V, Zagreb, 1873.

  Smrtno zvonce, str. 33.

  Vir, str. 305.

  Božić, str. 353.

  Ribareva Jana, str. 513.

  Njekoliko rieči o našem kazalištu, str. 12, 13.

  Josip Jungman, str. 463, 479.

  Šta je Ivan Dežman ostavio na pismu, str. 734, 735.

  Ozalj-grad, str. 809, 810.

  Marta posadnica ili pad velikoga Novgoroda, str. 45, 62.

  Poezie světova. V. Zpěvy lidu srbského, Preložil dr. S. Kapper. V Praze 1873, str. 331.

  Risarije Albrechta Dürera u Zagrebu, str. 526.

  Pjesme i besjede Mihovila Pavlinovića, god. 1860–72. Zadar, str. 573.

  Književnost i umjetnost. Narodno kazalište. "Slika pokojne gospoje Jeanette", str. 156.

  Narodno kazalište (listak), str. 191, 206, 223, 335, 559, 607, 655, 670, 717, 735, 751.

  Književnost i umjetnost. Narodno kazalište, str. 750.

  Književnost i umjetnost. Narodno kazalište, str. 766, 797, 811, 830.

 • V 6 Vienac, VI, Zagreb, 1874.

  Na grobu pobratima, str. 44.

  Biskup Borković, str. 209.

  Prokleta kliet, str. 449, 450, 451, 452, 453.

  Radi, str. 582.

  Sramota na vas, str. 594.

  Kapetan Izailo, str. 107, 108.

  Slavka, str. 84, 85, 86, 102, 103, 104, 105, 106.

  Književnost i umjetnost. Kazalištni listovi, str. 11.

  Vjekoslav Karas, str. 45.

  Narodno kazalište (listak), str. 65, 222, 238, 268, 287, 302, 319, 332, 350, 366, 381, 399, 416, 445, 463, 478, 528, 621, 655, 751, 784, 815.

  Grad Samobor, str. 60.

  Književnost i umjetnost, Narodno kazalište, str. 93.

  Umelěcka beseda u Pragu, str. 224.

  Matija Mesić, prvi rektor hrvatskog sveučilišta, str. 671.

  Zabavna knjižnica, str. 442, 476, 477.

  Zanovietanja iz IX. dietenklase. Političko-satirične iskrice štono ih u neslužbenih trenucih skresa Fran J. Folnegović, str. 731, 734.

 • V 7 Vienac, VII, Zagreb, 1875.

  Guš, str. 1, 2, 3.

  Francesco della Barche, str. 379, 380.

  Majčino mlieko, str. 587, 588, 589.

  Biskupu J. J. Strossmayeru na dvadesetpetgodišnjicu njegova vladikovanja, str. 603.

  Velebit. Zabavnik hrvatske omladine, str. 14, 30, 46, 47, 77.

  Narodno kazalište, str. 31, 78, 110, 142, 159.

  Zabavna knjižnica. II. dio. Devetdeset i tri, str. 126.

  I opet zabavna knjižnica, str. 247, 248.

  Medo Pucić, str. 358.

  Dva hrvatska glasbenika (Ivan Zajc i Franjo Kuhač), str. 408, 423, 436, 451, 436, 451, 487, 521.

  Poetika. Nauk o pjesničtvu za učiteljske pripravnike i učitelje. Sastavio Anton Pechan, str. 488.

  Pamflet na Matiju Gubca, str. 551.

  Odkriće Perkovčeva spomenika, str. 648.

  Narodno kazalište (listak), str. 63, 310, 566, 602, 620, 651.

  Književnost i umjetnost. Narodno kazalište. Drama I–II, str. 263, 326.

  Književnost i umjetnost. Narodno kazalište. Drama. (Otelo), str. 392.

  Književnost i umjetnost. Narodno kazalište. I–IV, str. 666, 697, 715, 770.

  Desetgodišnjica "Velebita" u Beču (listak), str. 160.

  Hrvatske dobrovoljačke predstave (listak), str.160.

  Sprovod Dragojle Jarnevićeve (listak), str. 192.

  Staro crkveno ruho (listak), str. 192.

  Kosta Trifković (listak), str. 215.

  Piscu otvorenog pisma u jednom senjskom listu (listak), str. 348.

  Zidanje stolne crkve zagrebačke (listak), str. 634.

  Naši arhivi (listak), str. 635.

 • V 8 Vienac, VIII, Zagreb, 1876.

  Pokladna noć, str. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

  Brzojav, str. 760, 761.

  Narodno kazalište I–V (Drama), str. 10, 78, 129, 150, 195.

  Božićna igra 12. vieka, str. 13.

  Red konjanika hrvatske krajiške vojske u XVII. vieku, str. 94.

  Josip Plemenčić, str. 478.

  Franjo Palacky, str, 529, 547.

  Najnoviji plodovi hrvatske beletristike, str. 612.

  William Shakespeare, str. 647, 688.

  Narodno kazalište (listak), str .47, 168, 239, 368, 383, 398, 551, 583, 616, 680, 695, 711, 724, 738, 755, 771, 827, 842, 859.

  "Mlada Srbadija" i "Srbska zora", str. 48.

  Franjo Krežma u Rimu, str. 131.

  Prijatelju iz Primorja, str. 200.

  Enquetno povjerenstvo za narodno kazalište, str. 239.

  Balet u narodnom kazalištu, str. 240.

  Na odgovor dr. Petra Tomića u "Primorcu", str. 240.

  Franjo Krežma, str. 287.

  Popravak crkve sv. Marka u Zagrebu, str. 351.

  Restauracija crkve sv. Marka u Zagrebu, str. 600.

  Franjo Kuhač, odstupio, str. 648.

  Srbski beletristički listovi, str. 664.

  Još jedanput Glasbeni zavod, str. 739.

  Popravak crkve sv. Marka, str. 755.

  Zabavna knjižnica: II. dio. Devetdeset tri, str. 583.

 • V 9 Vienac, IX, Zagreb, 1877.

  Mila Gojslavica, str. 181, 182.

  Duvna, str. 475, 476.

  Zvonimir, kralj hrvatski i dalmatinski, str. 401, 423 , 440.

  Gospodarstvo Zagreba prije sto godina, str. 550.

  Narodno kazalište (listak), str. 15, 48, 79, 96, 110, 129, 147, 163, 179, 242, 263, 278, 295, 312, 327, 357, 570, 617, 634, 649, 665, 681, 721, 738, 768, 793, 809, 824.

  Narodno kazalište. Djevica orleanska, str. 194.

  Narodno kazalište. Marino Faliero, str. 239.

  Osvrt na prošlu sezonu narodnoga kazališta, str. 648.

  Gčna. Emilija Chiomi, str. 705.

  Enketno povjerenstvo za narodno kazalište, str. 48.

  Jour fixe "Matice hrvatske", str. 129.

  Jour fixe hrvatske Matice, str. 180.

  Što su Hrvati Kajkavci?, str. 180.

  Razgovori u "sastancih Matice", str. 272.

  Starinske slike al fresco odkrivene u našoj prvostolnoj crkvi, str. 473.

  Čudnovato putovanje mrtvog svetca po Zagrebu, str. 474.

  Porez u Zagrebu u XVII vieku i danas, str. 538.

  Knjižarstvo u starom Rimu, str. 554.

  Sitnice iz kronike staroga Zagreba (Kako su stari Zagrebčani branili žensko poštenje; Kazna proti nevjernomu mužu; Naredba magistrata proti psovanju; Kazna radi umorstva vlastitoga djeteta), str. 586.

  Sitnice iz kronike staroga Zagreba (Blagajnički činovnik pobjegao; Vriedan senator), str. 618.

  Sitnice iz kronike staroga Zagreba (Tjeralica za doktorom prava i filozofije; Trošak za staru tvrdjavu zagrebačku), str. 706.

 • V 10 Vienac, X, Zagreb, 1878.

  Požar porte, str. 382, 381.

  Napitnica budućnosti, str. 782, 783.

  Pamflet na Ilirce, str. 92.

  Novica Cerović, str. 107, 110.

  Janko Jurković, str. 259.

  Stjepan Ivičević, str. 591, 608, 625, 640, 655.

  Dr. Ivan Bleiweis, str. 767.

  Književni osvrt: Mirko Bogović: Slike i prilike – Vinjage – Strelice, str. 579.

  Matična božićnica, str. 835.

  Narodno kazalište (listak), str. 15, 32, 47, 64, 127, 174, 191, 224, 278, 294, 343, 487, 615, 662, 679, 696, 711, 728, 742, 775, 791, 807, 820.

  Ivan Matejko, str. 15.

  Layeve izložbe proizvoda jugoslavenske domaće obrtnosti, str. 95.

  † Luka Ilić Oriovčanin, str. 112.

  Pio IX. i Adam Mickiević, str. 144.

  Pismo hrvatske pukovnice iz sedmogodišnjeg rata, str. 159.

  Izkopine prilikom kopanja vodovoda, str. 192.

  Ime "Slovinac", str. 423.

  Lepoglavski sužanj Poljak prošloga vieka o uzajamnosti slavenskoj, str. 424.

  Revue slave... Varsovie 1878, str. 456.

  Stolica slavenskih jezika i književnost na hrvatskom sveučilištu, str. 648.

  † Stjepan Mitrov Ljubiša, str. 792.

  Gjuro Jakšić umro, str. 807.

  Pjevanija Zmaja Jovana Jovanovića, str. 776.

 • V 11 Vienac, XI, Zagreb, 1879.

  Hrvatske dramatičke predstave u Zagrebu na početku ovoga vieka, str. 399, 417, 434.

  Gaj i "Matica ilirska", str. 579.

  Hrvatske novine u stihovih, str. 719, 738.

  Književna pisma I–IV, str. 40, 56, 169, 185.

  Narodno kazalište (listak), str. 31, 63, 96, 111, 176, 191, 239, 255, 287, 303, 319, 420, 547, 564, 580, 596, 611, 627, 643, 659, 674, 692, 707, 819.

  Antun Jakić, str. 15.

  Praktička uporaba Layevih uzoraka, str. 47.

  Izložba etnografsko-obrtnih predmeta, str. 63.

  Primula veris. Prve pjesme Krunoslava Kutena, str. 111.

  Palazzo Pitti u Firenci, str. 143.

  † Lavoslav Vukelić, str. 224.

  Poljski sud o našoj književnosti, str. 240.

  Predavanje gradjevnog nadsavjetnika g. Šmidta o reštauraciji prvostolne crkve, str. 256.

  Pierre Preradović, poéte croate – sa vie – ses oeuvres, str. 287.

  Južno-slovjenske narodne popievke, sakupio Fr. Ž. Kuhač. II. knjiga I. svezka, Zagreb 1879, str. 288.

  † Ferdo Rusan, str. 303.

  Pevanija Zmaj-Jovana Jovanovića, str. 320.

  Zimnje večeri od Gj. Milićevića, str. 387.

  Skupljene pripoviedke Vladana Gjorgjevića. IV svezka, str. 587.

  Siegfried Kapper umro, str. 404.

  † Mirko Turić, str. 419

  Prenos ostanaka Petra Preradovića, str. 435.

  Prenos Preradovićevih ostanaka, str. 467.

  Crtice o Vatroslavu Lisinskom, str. 563.

  Iz kronike zagrebačke, str. 579.

  Zagrebačke sitnice, str. 627.

  Slika Zagreba iz XVII. vieka, str. 658.

  Spomenik srpanjskim žrtvam, str. 675.

  Pucanje na božić, str. 675.

  Crtice iz kronike zagrebačke (Broj kuća i žitelja u Zagrebu god. 1785 – Zemljišta svećenička i redovnička na kojih su poslije sagradjene privatne kuće), str. 691.

  Crtice iz kronike zagrebačke (pabirci o crkvi svetoga Marka), str. 705, 706, 707.

  Ilirska kraljevina pod Napoleonom, str. 708.

  Crtice iz kronike zagrebačke (Noćište zagrebačkoga kapelana – Brodiv kanal do Zagreba – Prolaz u Vlašku ulicu – Savez medju gornjim gradom i kaptolom – Crkva svete Uršule – Prodaja svieća u XVII. vieku), str. 722, 723.

  Kulturni smet, str. 724.

 • V 12 Vienac, XII, Zagreb, 1880.

  Ivanu pl. Zajcu Riečaninu, str. 309.

  Le régiment Royal Cravate, str. 78.

  Veleučenomu g. dru. I. M. Šporu na Rieci, str. 79.

  Narodno kazalište (listak), str. 47, 144, 160, 176, 191, 244, 260, 290, 291, 324, 338, 376, 392, 551, 643, 659, 676, 691, 707, 739, 788, 836.

  Hrvatski sbor na pozorištu godine 1827, str. 32.

  Ivan vitez Trnski, str. 46.

  Iz kronike zagrebačke, str. 192.

  Lepoglava, str. 206.

  Crtice iz kronike zagrebačke (Kako su koludrice sv. Klare došle u Zagreb), str. 276.

  Zajčeva dvadeset i pet godišnjica, str. 324.

  Na grobu Antuna Mihanovića, str. 616, 617.

  Preko Jasenka. Putopisna uspomena, str. 831, 856.

  Vrazova sedamdesetgodišnjica, str. 519.

  Sedamdesetgodišnjica Stanka Vraza, str. 609, 612.

  Još jednom gdjica Gabrielica, str. 708.

  † Rikard Jorgovanić, str. 723.

  Stolna crkva zagrebačka poslije potresa, str. 787.

 • V 13 Vienac, XIII, Zagreb, 1881.

  Narodno kazalište (listak), str. 16, 31, 96, 127, 223, 288, 320, 336, 352, 368.

  Adam Mandrović, str. 63.

  Misli o hrvatskoj literaturi, str. 176.

  Josip Freudenreich, str. 315.

  Andrija Fidan, str. 415.

  Ivan Vončina ml., str. 484.

  Zagreb preporodjen, str. 516.

  Ladislav Mrazović, str. 580.

  Dr. Janez Bleiweis, str. 773.

 • VI Vienac izabranih pjesama hrvatskih i srbskih, Zagreb, 1873.

  Posveta Viencu izabranih pjesama hrvatskih i srbskih, str. I.

 • VL Vladimir, Vienac, XI, Zagreb, 1879.
 • ZA Zagrebulje, Pozor, V, Zagreb, 1866.
 • ZA 1 Zagrebulje, Pozor, VI, Zagreb, 1867.
 • ZA 2 Zagrebulje, Vienac, IX, Zagreb, 1877.
 • ZA 3 Zagrebulje, Vienac, XI, Zagreb, 1879.
 • ZA 4 Zagrebulje, Vienac, XII, Zagreb, 1880.
 • ZT Zvonar topčija, "Božićni prilog Obzoru", Zagreb, 1880.
 • ZZ Zlatarovo zlato, Zagreb, 1878.