Biblioteka

Vatroslav Kalenić: Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe

Ivan Marković (Zagreb, 1974) redoviti je profesor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Napisao je Hrvatski pravopis (12007, 22008, s L. Badurina i K. Mićanovićem), Uvod u pridjev (2010), Uvod u jezičnu morfologiju (12012, 22013, 32018), Hrvatsku morfonologiju (12013, 22018), Hrvatski rječnik stopljenica (2016, s I. Klindić i I. Borković), O britkosti. Filološko paljetkovanje po 2017. (2018), Uvod u verbalni humor (2019) te četrdesetak znanstvenih radova u časopisima, zbornicima i knjigama.

Sabrao je i priredio knjige Lj. Jonkea O hrvatskome jeziku (2005), V. Anića Naličje kalupa (2009), J. Silića Dihotomije (2019), M. Samardžije Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina (2020), E. Hercigonja-Mikšik Ogledi o jeziku ljudskome i protuljudskome (2021), Lj. Jonkea Suvremeni naš književni jezik (2023), V. Kalenića Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe (2023) te uredio zbornike Hrvatski jezik 1950-ih (2021) i Riječi o riječi i Riječi (2022, s I. Nazalević Čučević i I. M. Gligorićem). Od 2013. do 2023. uređivao je jezikoslovnu biblioteku Thesaurus izdavačke kuće Disput iz Zagreba, u kojoj je uredio devet knjiga.