Biblioteka

Vatroslav Kalenić: Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe

Napomena156

 • An(onim). 1866. Ljubica. Izvorna vesela igra iz zagrebačkog života, Danica ilirska, Zagreb, 30. VI. 1866.
 • An(onim). 1882. August Šenoa u talijanskoj književnosti, Vienac, XIV, Zagreb.
 • An(onim). 1884. August Šenoa, Hrvatska vila, Zagreb.
 • An(onim). 1906. Šenoa u Slovenaca, Savremenik, Zagreb.
 • An(onim). 1931. Uspomene životne drugarice Augusta Šenoe, Jutarnji list, br. 7136, Zagreb.
 • Andrić, Ivo. 1955. Beleške o rečima, Omladina, Beograd, 1. V. 1955.
 • Andrić, Ivo. 1957. Anketa o odnosu jezika i poezije, Delo, 1, Beograd.
 • Andrić, Nikola. 1895. Spomen-knjiga Hrvatskoga zemaljskog kazališta, Zagreb.
 • Andrić, Nikola. 1911. Branič jezika hrvatskoga, Zagreb.
 • Anđelić, Đorđe. 1938. Istorija jugoslovenske književnosti, Beograd.
 • Anić, Vladimir. 1961. Pleonazam u logičkom i afektivnom izrazu, Jezik, IX, Zagreb.
 • Anić, Vladimir. 1963. Kajkavski deminutiv u jeziku umjetničkoga djela, Jezik, II, Zagreb.
 • Antoš, Antica. 1960. Metodske upute za obrađivanje domaćeg štiva. Karanfil s pjesnikova groba, drugo izdanje, Zagreb.
 • Auty, Robert. 1962. The linguistic work of Ignjat Alojzije Brlić, Filologija, 3, Zagreb.
 • Babić, Stjepan. 1957. Umoran je naš publicistički stil, Literatura, I, Zagreb.
 • Babić, Stjepan. 1958. Glasovi u riječima i umjetničkom djelu, Jezik, VII, Zagreb.
 • Babukić, Věkoslav. 1836. Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga, Danica ilirska, 10–15, Zagreb.
 • Babukić, Věkoslav. 1854. Ilirska slovnica, Zagreb.
 • Badalić, Hugo. 1892. August Šenoa. Razne pjesme, uvod, Zagreb.
 • Bally, Charles. 1944. Stylistique générale et stylistique française, Berne.
 • Bally, Charles. 1951. Traité de stylistique française, treće izdanje, Paris.
 • Banović, Stipan. 1923. Sličnost između jednoga Šenoina i Sienkievicewa opisa, Omladina, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1926. August Šenoa, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1929. Hrvatski prijevod „Prima donne“ , Zbornik naučnih radova Ferdi Šišiću, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1931. O kritikama Šenoinih djela, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1931–1935. Sabrana djela Augusta Šenoe, I–XX, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1935. Značenje Augusta Šenoe, u: Ljubomir Maraković (ur.), Sto godina hrvatske književnosti 1830–1930, sv. 5, Hrvatska književna kritika, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1939. Notes sur Šenoa et les Français. Annales de l’Institut français de Zagreb, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1949. Dva pisma Augusta Šenoe Ivanu Trnskome, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 17, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1950a. August Šenoa, Republika, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1950b. Šenoina Seljačka buna, Savremeni problemi, I, sv. 1, Socijalistički preobražaj sela, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1951a. Djela Augusta Šenoe, I–IV, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1951b. August Šenoa. Četiri pripovijetke, predgovor, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1951c. Šenoin odnos prema njemačkom narodu, Zbornik radova Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1952. Hrvatska novela do Šenoine smrti, Rad JAZU, 290, Zagreb.
 • Barac, Antun. 1953. August Šenoa. Kletva, pogovor, Zagreb.
 • Begović, Milan. 1928. Nek duh Augusta Šenoe bude živ u nama, Hrvat, br. 2659, Zagreb.
 • Beker, Miroslav. 1957. Estetika Bloomsbury grupe, Umjetnost riječi, I, Zagreb.
 • Beker, Miroslav. 1963. Suvremeni engleski kritičar F. R. Leavis, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Belić, Aleksandar. 1925–1929a. Pravopis srpsko-hrvatski, u: Stanoje Stanojević, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, knj. I–IV, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1925–1929b. Srpskohrvatski jezik, u: Stanoje Stanojević, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, knj. I–IV, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1932. O dvojini u slovenskim jezicima, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1934. Beogradski stil, Naš jezik, II, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1936. Bosanski jezik ili stil, Naš jezik, IV, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1938. Prilozi učenju o upotrebi vremena u srpskohrvatskom jeziku. Južnoslovenski filolog, XVII, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1940a. Stilistika i gramatika, Naš jezik, VII, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1940b. Stilistika u svetlosti ženevske škole, Naš jezik, VII, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1950–1951. Istorija srpskohrvatskog jezika, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1951a. Oko našeg književnog jezika, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1951b. Savremeni srpskohrvatski književni jezik, Beograd.
 • Belić, Aleksandar. 1958. O jezičnoj prirodi i jezičkom razvitku, drugo izdanje, Beograd.
 • Bičanić, Sonia. 1958. Nova kritika u i Americi, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Bogdanov, Vaso. 1958. Historija političkih stranaka u Hrvatskoj, Zagreb.
 • Bogdanović, Dušan. 1929. Šenoina „Ljubica“, Nastavni vjesnik, Zagreb.
 • Bogdanović, Milan. 1931. Pedesetgodišnjica smrti Augusta Šenoe, Srpski književni glasnik, 11, Beograd.
 • Bonifačić, Antun. 1926. Antun Barac. August Šenoa, Jugoslavenska njiva, Zagreb.
 • Borko, Božidar. 1932. August Šenoa redivivus, Odmevi slovanskega sveta, Ljubljana.
 • Bošković, Radoslav. 1935. O leksičkoj i stilskoj diferencijaciji srpskohrvatskog književnog jezika, Naš jezik, III, Beograd.
 • Bošković-Stulli, Maja. 1958. O stilu narodne pripovijetke, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Božović, Vladimir. 1961. Balzak i Šenoa, Braničevo, VII, 5–6.
 • Brabec, Ivan, Mate Hraste, Sreten Živković. 1961. Gramatika hrvatskosrpskoga jezika, četvrto izdanje, Zagreb.
 • Brigljević, Dragutin. 1955. O Krležinom izrazu, Republika, 2–3, Zagreb.
 • Brlić (Berlich), Ignatz Al. 1833. Grammatik der Illyrischen Sprache, Ofen.
 • Brlić (Berlich), Ignatz Al. 1844. Uredniçstvu Dalmatinske Zore, Zora dalmatinska, Zadar.
 • Brlić (Berlić), Ignaz Al. 1842. Grammatik der illyrischen Sprache, drugo izdanje, Agram.
 • Bromlej, J. V. 1955. Vosstanie horvatskih i slovenskih krest’jan 1573. g., Učenye zapiski In-ta slavjanovedenija, t. XI.
 • Broz, Ivan, Franjo Iveković. 1901. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb.
 • Bruneau, Charles. 1951. La stylistique, Romance Philology, V.
 • Budisavljević, Bude. 1907. Nekolike uspomene na Augusta Šenou, Hrvatsko kolo, Zagreb.
 • Budmani, Petar. 1885. Pogled na istoriju naše gramatike i leksikografije od 1835. godine, Rad JAZU, 80.
 • Buinac, Milica. 1959. O jeziku A. B. Šimića, Literatura, 12–13, Zagreb.
 • Cindrić, Pavao. 1960. Hrvatski i srpski teatar, Zagreb.
 • Cressot, Marcel. 1959. Le style et ses techniques, Paris.
 • Čale, Frano. 1957. Stilistička metoda Dámasa Alonsa i njegovi pogledi na nauku o književnosti, Umjetnost riječi, I, Zagreb.
 • Čale, Frano. 1963. O romantičkom porijeklu „subjektivno-lirskog“ postupka u stilu Iva Vojnovića, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Čubelić, Tvrtko. 1960. Stilsko izražajne karakteristike narodnih pjesama iz razdoblja Narodne revolucije, Jezik, VIII, Zagreb.
 • Ćurčić, Milan. 1931. Šenoa prema Jugoslovenstvu, Jugoslovenski list, br. 326, Sarajevo, 15. XII. 1931.
 • Daneš, František, Lubomír Doležel, Karel Hausenblas, Karel Váhala. 1957. Kapitoly z praktické stylistiky, Praha.
 • Daničić, Đuro. 1866. Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani, Vienna 1866, Književnik, III, Zagreb.
 • Delorko, Olinko. 1960. Autentičnost riječi u narodnoj književnosti, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Derossi, Julije. 1958. Kako prići umjetničkom tekstu, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Derossi, Zlata. 1962. Narodna pjesma „Ropstvo Janković Stojana“, Umjetnost riječi, VI, Zagreb.
 • Derossi, Zlata. 1965. V. Novak. Iz velegradskog podzemlja, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Despot, Ivan. 1882. August Šenoa, Zadar.
 • Devčić, Stjepan. 1932. August Šenoa. Zlatarevo zlato, Književni život, Zagreb.
 • Devoto, Giacomo. 1960. Studi di stilistica, Firenze.
 • Deželić, Velimir. 1900. Dvije pjesme Augusta Šenoe, Prosvjeta.
 • Deželić, Velimir. 1904. Spor Dimitrija Demetra i Augusta Šenoe, Prosvjeta, XII, Zagreb.
 • Deželić, Velimir. 1923a. Nepoznate njemačke pjesme Augusta Šenoe, Nastavni vjesnik, Zagreb.
 • Deželić, Velimir. 1923b. Prilozi k biografiji Augusta Šenoe, Nastavni vjesnik, Zagreb.
 • Dimitrijević, Jovan. 1926. August Šenoa, Beograd – Zemun.
 • Dimitrijević, Jovan. 1932. August Šenoa, Život i rad, 5.
 • Dimitrijević, Radmilo. 1962. Osnovi teorije pismenosti, Beograd.
 • Dobronić, Antun. 1935. August Šenoa kao muzičko-kazališni kritičar, Narodne novine, br. 101, Zagreb.
 • Dobrovoljac, Milan. 1935. Nepoznate mladenačke njemačke pjesme Augusta Šenoe, Narodne novine, Zagreb, 20. VI. 1935.
 • Doležel, Lubomír. 1960. O stylu moderní české prózy, Praha.
 • Doležel, Lubomír. 1961. Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury, Praha.
 • Dukat, Vladoje. 1894. August Šenoa kao pisac feljtona, Vienac, XXVI, Zagreb.
 • Dukat, Vladoje. 1918. Šenoin „Mladi gospodin“, Savremenik, Zagreb.
 • Durman, Milan. 1932. Pedeset godina nakon Šenoine smrti, Književnik, 2, Zagreb.
 • Đorđević, Pera. 1898. O redu reči u srpskom jeziku, Glas SKA, Beograd.
 • Đurakić, Radojka. 1955. Šenoina buna, Književnost i jezik u školi, Beograd.
 • Engelsfeld, Mladen. 1958. Baraka pet Be, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Engelsfeld, Mladen. 1962. Još o stilu Miroslava Krleže, Umjetnost riječi, VI, Zagreb.
 • Esih, Ivan. 1931a. August Šenoa kao suradnik „Pozora“, Obzor, Zagreb 12. XII. 1931.
 • Esih, Ivan. 1931b. Legenda o vječnom Eidu. Dvije simboličke legende. „Vječni Žid u Zagrebu“ od Augusta Šenoe, Obzor, Zagreb.
 • Esih, Ivan. 1932a. August Šenoa kao pjesnik, Književni život, 1, Zagreb.
 • Esih, Ivan. 1932b. Značenje Augusta Šenoe u slavenskim književnostima, 15 dana, Zagreb.
 • Esih, Ivan. 1933. Prof. Matl o Šenoi, Obzor, br. 233, Zagreb.
 • Fancev, Franjo. 1938. Najstarija štampana pjesma Augusta Šenoe, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 13, Zagreb.
 • Feller, Miroslav. 1953a. Govor lirske pjesme, Republika, 10, Zagreb.
 • Feller, Miroslav. 1953b. Roman kao umjetnost uopće i poezija napose, Republika, 5, Zagreb.
 • Feller, Miroslav. 1954a. O kazališnom doživljaju, Republika, 1, Zagreb.
 • Feller, Miroslav. 1954b. O lirskom podrijetlu govora, Republika, 9, Zagreb.
 • Feller, Miroslav. 1955. Odvojeni postanak lirskog i epskog pjesništva, Republika, 8, Zagreb.
 • Filipec, Josef. 1961. Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie, Praha.
 • Finka, Božidar. 1953. O jezičnim elipsama, Jezik, II, Zagreb.
 • Finka, Božidar. 1962a. Čakavske stilističke studije, Filologija, 3, Zagreb.
 • Finka, Božidar. 1962b. Stilistika u dijalektologiji, Suvremena lingvistika, 1, Zagreb.
 • Flaker, Aleksandar. 1956. Hrvatska novela i Turgenjev, Radovi Slavenskog instituta, Zagreb.
 • Flaker, Aleksandar. 1958. N. V. Gogolj. Mrtve duše, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Flaker, Aleksandar. 1965. In extremis (Krleža u svjetlu književnih poređenja), Umjetnost riječi, IX, Zagreb.
 • Flaker, Aleksandar, Zdenko Škreb. 1964. Stilovi i razdoblja, Zagreb.
 • Florschütz, Josip. 1901–1902. August Šenoa, Pobratim, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1957. Erich Auerbach. Mimesis, Umjetnost riječi, I, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1959a. Stilističke studije, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1959b. Vojnović između Šenoe i Flauberta, u: Stilističke studije, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1959c. Zadaci naše nauke o književnosti, Umjetnost riječi, III, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1960. Vladimir Vidrić. Pejsaž II, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1962a. Nešto o Vidrićevu atributu, Umjetnost riječi, VI, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1962b. Značenje Augusta Šenoe, Telegram, br. 90, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1963a. Slobodni neupravni govor kao stilska osobina (Krležini Davni dani), Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo. 1963b. Stil Matoševe novelistike, Rad JAZU, 333, Zagreb.
 • Frangeš, Ivo, Miroslav Šicel, Dragutin Rosandić. 1964. Pristup književnom djelu, I Čitanka, II Priručnik za nastavnike, treće izdanje, Zagreb.
 • Franičević, Marin. 1957. O nekim problemima našega ritma (Nacrt za tipologiju hrvatskoga stiha XIX. stoljeća), Rad JAZU, 313, Zagreb.
 • Fried, Koloman. 1893. Šenoa i Đalski, Prosvjeta, Zagreb.
 • Frölich, Oskar. 1912. August Šenoa, Pobratim, Zagreb.
 • Gaj, Ljudevit. 1830. Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja, Budim.
 • Gavella, Branko. 1961. Šenoa u svom vremenu, Književnik, Zagreb.
 • Gavrin, Mira. 1963. Oblikovanje prostora u Kafkinom romanu Der Prozess, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Georgijević, Krešimir. 1953. August Šenoa. Seljačka buna, predgovor, Beograd.
 • Georgijević, Krešimir. 1954. August Šenoa. Čuvaj se senjske ruke, predgovor, Novi Sad.
 • Georgijević, Krešimir. 1955. August Šenoa. Zlatarevo zlato, predgovor, Beograd.
 • Georgijević, Krešimir. 1958. Romantizam kod Hrvata, Letopis Matice srpske, Novi Sad.
 • Georgijević, Krešimir. 1959. August Šenoa. Branka, predgovor, Subotica – Beograd.
 • Georgijević, Krešimir. 1962. Šenoini pogledi na književnost, Filologija, 3, Zagreb.
 • Georgijević, Svetozar. 1955. Beleške o jeziku i stilu u Korenima D. Ćosića, Naš jezik, n. s., VI, Beograd.
 • Gluščević, Zoran. 1952. Poezija, jezik i mišljenje, Književnost, 10, Beograd.
 • Gortan-Premk, Darinka. 1962. Padeži objekta u negativnim rečenicama u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Naš jezik, n. s., 2–3, Beograd.
 • Gotovac, Vlado. 1956. Šenoa danas, Narodni list, Zagreb, 14. XII. 1956.
 • Grabowski, Bronislaw. 1879. Obecny ruch literacki w Chorwacyi, Niwa, I, Warszawa.
 • Grabowski, Bronislaw. 1880. Szenoa August, Biesiada literacka, II, Warszawa.
 • Grčević, Franjo. 1958. Nastava književnosti na raskršću, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Grčević, Franjo. 1961. Zapažanja o interpretaciji, Umjetnost riječi, V, Zagreb.
 • Grčević, Franjo. 1963. Estetička i stilska kritika, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Grickat, Irena. 1955–1956. Deminutivni glagoli u srpskohrvatskom jeziku, Južnoslovenski filolog, XXI, Beograd.
 • Grubor, Đuro. 1953. Aspektna značenja, Rad JAZU, 293, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1938. Govorni i pisani jezik, Hrvatski jezik, 7–8, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1939. Valeur logique et valeur stilistique des propositions complexes en français et en croate, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1951a. Kako se može definirati stilistika sa stanovišta jedinstva jezičnog izraza, Republika, 10, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1951b. Problem „slaganja vremena“, Rad JAZU, 282, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1952a. Povezanost jezičnih elemenata, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1952b. Zvuk i pokret u jeziku, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1953a. Onomatopeja kao lingvistički i umjetnički problem, Republika, 1, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1953b. Teorija o ritmu i primjena na jedno Krležino djelo, Republika, 7–8, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1955. Jedinstvo imenica i glagola u funkciji karakteriziranja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb.
 • Guberina, Petar. 1956. Stilistički i stilografski postupci: Naučna i literarna analiza, Pogledi, 55, Zagreb.
 • Guiraud, Pierre. 1961. La stylistique, Paris.
 • Guiraud, Pierre. 1964. Stilistika, Sarajevo.
 • Gvozdev, A. N. 1952. Očerki po stilistike russkogo jazyka, Moskva.
 • Hadrovics, László. 1957. Neki problemi mađarskih elemenata u srpskohrvatskom jeziku, Beogradski međunarodni slavistički sastanak, Beograd.
 • Hamm, Josip. 1955. O sroku i jeziku u lirskim pjesmama, Jezik, IV, Zagreb.
 • Hamm, Josip, Mate Hraste, Petar Guberina. 1956. Govor otoka Suska, Hrvatski dijalektološki zbornik, Zagreb.
 • Harambašić, August. 1882. August Šenoa, Hrvatska vila, 1, Zagreb.
 • Hatzfeld, Helmut A. 1953. A Critical Bibliography of the New Stylistics Applied to the Romance Literatures, 1900–1952, Chapel Hill.
 • Hatzfeld, A. Helmut. 1954. Methods of Stylistic Investigation, Literature and Science, Oxford.
 • Horvat, Josip. 1932. Šenoina baština, Jutarnji list, Zagreb, 6. I. 1932.
 • Hranilović, Jovan. 1892a. Književno pismo, Vienac, Zagreb.
 • Hranilović, Jovan. 1892b. Zlatarevo zlato, Javor, Novi Sad.
 • Hraste, Mate. 1954. O upotrebi prijedloga na umjesto u uz geografska imena, Jezik, III, Zagreb.
 • Hraste, Mate. 1958. Strani elementi u hrvatskom ili srpskom narodnom književnom jeziku, Radovi Slavenskog instituta, 2, Zagreb.
 • Hristić, Jovan. 1957. Forma, poezija i emocija, Izraz, 10, Sarajevo.
 • Ibler, Janko. 1887a. Ilijina oporuka, Narodne novine, Zagreb.
 • Ibler, Janko. 1887b. Šenoine misli o novelistici, Narodne novine, Zagreb.
 • Ibler, Janko. 1887c. Šenoine pripoviesti, Narodne novine, br. 81, Zagreb.
 • Ibler, Janko. 1890. Prvi hrvatski roman. Zlatarovo zlato od Augusta Šenoe, Narodne novine, br. 55, Zagreb.
 • Ibrovac, Miodrag. 1959. Uvod u proučavanje romanistike. Bibliografski priručnik, Beograd.
 • Ilešič, Fran. 1905. Prešeren, Šenoa in Kurelac, Slovan, Ljubljana.
 • Ilijić, Stjepko (Stj. I.) 1929. August Šenoa i Ivan Cankar u svijetlu talijanske kritike, Savremenik, Zagreb.
 • Ivaštinović, Jakov. 1954. Osvrt na jezik u djelima Janka Polića Kamova, Jezik, III, Zagreb.
 • Ivić, Milka. 1953. Enklitički oblik lične zamenice kao znak modalnosti, Naš jezik, n. s., V, Beograd.
 • Ivić, Milka. 1955. Iz problematike padežnih vremenskih konstrukcija, Južnoslovenski filolog, XXI, Beograd.
 • Ivić, Milka. 1957. Sistem predloških konstrukcija u srpskohrvatskom jeziku, Južnoslovenski filolog, XXII, Beograd.
 • Ivić, Milka. 1958. Sistem ličnih glagolskih oblika za obeležavanje vremena u srpskohrvatskom jeziku, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, III, Novi Sad.
 • Ivšić, Milan. 1936. Kulturni uspon Hrvata sredinom XIX stoljeća, Hrvatsko kolo, XVII, Zagreb.
 • Ivšić, Stjepan. 1912. Akcenat u Gramatici Ignjata Alojzije Brlića, Rad JAZU, 194, Zagreb.
 • Ivšić, Stjepan. 1938. Hrvatski književni jezik, Hrvatski jezik, 2–3, Zagreb.
 • Ivšić, Stjepan. 1952. Nešto o jeziku u našoj versifikaciji, Jezik, I, Zagreb.
 • Jagić, Vatroslav. 1859. Quomodo scribamus nos? Narodne novine, br. 37–39, Zagreb.
 • Jagić, Vatroslav. 1864. Naš pravopis, Književnik, I, Zagreb.
 • Jagić, Vatroslav. 1865. Primjetbe k našoj sintaksi s gledišta sravnjujuće gramatike, Književnik, II, Zagreb.
 • Jagić, Vatroslav. 1866. Obzor’ istorii slavjanskih’ literatur, Književnik, III, Zagreb.
 • Jagić, Vatroslav. 1902/1948. Rječnik hrvatskoga jezika. Skupili i obradili dr. Fr. Iveković i dr. Ivan Broz. Svezak II. P-Ž. U Zagrebu 1901, u: Izabrani kraći spisi, Zagreb, 1948.
 • Jagić, Vatroslav. 1910. Istorija slavjanskoj filologii, Petrograd.
 • Jagić, Vatroslav. 1930–1934. Spomeni mojega života, I–II, Beograd.
 • Janković, Mira. 1956. R. Wellek i A. Waren. Teorija književnosti, Pogledi, 55, Zagreb.
 • Jefimov (Efimov), A. I. 1961. Stilistika hudožestvennoj reči, Moskva.
 • Jelčić, Dubravko. 1961. August Šenoa. Izabrane pjesme, pogovor, Zagreb.
 • Jelčić, Dubravko. 1962a. August Šenoa – pjesnik i čovjek, Telegram, br. 90, Zagreb.
 • Jelčić, Dubravko. 1962b. August Šenoa kao urednik „Vijenca“, Književne novine, Beograd, 26. I. 1962.
 • Jelčić, Dubravko. 1963a. August Šenoa i njegovo vrijeme, Kulturni radnik, 11, Zagreb.
 • Jelčić, Dubravko. 1963b. Nad biografijom velikog pisca, Vjesnik, Zagreb 17. XI. 1963.
 • Jelčić, Dubravko. 1963c. Najbolje stranice Šenoine proze, Vjesnik, Zagreb, 27. XI. 1963.
 • Jelčić, Dubravko. 1963d. Prva pjesma Zagrebu i prvi pjesnik Zagreba, Riječka revija, 12, Rijeka.
 • Jelčić, Dubravko. 1963e. Sabrana djela Augusta Šenoe, Borba, Zagreb, 3. XI. 1963.
 • Jelčić, Dubravko. 1964. Šenoa i kazalište, Republika, l, Zagreb.
 • Jeletić, Desanka. 1964. Metodske upute za obrađivanje domaćeg štiva. August Šenoa. Prosjak Luka, Zagreb.
 • Ježić, Slavko. 1932. August Šenoa. Zlatarevo zlato, Književni život, 1, Zagreb.
 • Ježić, Slavko. 1944. August Šenoa, Hrvatska književnost od početka do danas, Zagreb.
 • Ježić, Slavko. 1963–1964. Sabrana djela Augusta Šenoe, I–XII, Zagreb.
 • Ježić, Slavko. 1964. Život i djelo Augusta Šenoe, u: Sabrana djela Augusta Šenoe, knj. XII, Zagreb.
 • Ježić, Slavko, Milan Šenoa. 1931. August Šenoa. Pjesme, predgovor i napomene, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1931a. Najnoviji češki prijevod Šenoine pripovijesti, Hrvatska revija, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1931b. Několik slov o Augustu Šenoovi, Československo-jihoslovanská revue, Praha.
 • Jonke, Ljudevit. 1952a. O raznolikoj službi književnog jezika, Jezik, I, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1952b. O slobodi i postojanosti književnog jezika, Jezik, I, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1953. O upotrebi tuđih riječi, Jezik, II, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1954. Šulekova briga o hrvatskoj naučnoj terminologiji, Zbornik radova Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, II, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1956a. Bogoslav Šulek kao puristički savjetnik, Pitanja savremenog književnosti i jezika, Sarajevo.
 • Jonke, Ljudevit. 1956b. Naš suvremeni književni jezik, skripta, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1956c. Veberove zasluge za naš književni jezik, Rad JAZU, 309, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1957. Ideološki osnovi Zagrebačke filološke škole 19. stoljeća, Filologija, 1, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1960. Književni jezik u Hrvata od Gaja dalje, Enciklopedija Jugoslavije, IV, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1964a. Borbe oko oblika imeničkoga genitiva množine u 19. stoljeću, u: Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1964b. Češki jezični elementi u hrvatskosrpskom književnom jeziku, u: Književni jezik u teoriji praksi, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1964c. Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1964d. O redu riječi sa sintaktičkoga i stilističkog gledišta u hrvatskosrpskom jeziku, u: Književni jezik u teoriji praksi, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1964e. Osnovni problemi hrvatskoga književnog jezika u 19. stoljeću, u: Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1964f. Samoglasno r u književnom jeziku 19. stoljeća, u: Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1964g. Sporovi pri odabiranju govora za zajednički književni jezik Hrvata u 19. stoljeću, u: Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb.
 • Junković, Zvonimir. 1957. Nešto o sročnosti, Jezik, VI, Zagreb.
 • Jurančič, Janko. 1955. Srbohrvatsko-slovenski slovar, Ljubljana.
 • Jurčić, Vladimir. 1937. Anegdote o književnicima, Savremenik, Zagreb.
 • Jurinjak, Janko. 1935. Tri pjesme Augusta Šenoe, Hrvatska revija, Zagreb.
 • Jurišić, Blaž. 1942. Nacrt slovnice hrvatske, Zagreb.
 • Kalenić, Vatroslav. 1961. Stilografski pravopisni elementi, Jezik in slovstvo, VI, 7, 8, Ljubljana.
 • Kalenić, Vatroslav. 1963. Stilografski značaj aorista in imperfekta u srbohrvatskem jeziku, Jezik in slovstvo, VIII, 4, Ljubljana.
 • Kalenić, Vatroslav. 1964. Stilografske pojave u imenica hrvatskosrpskoga jezika, Jezik, XI, Zagreb.
 • Kapetanić, Davor. 1961a. August Šenoa, Književni godišnjak, Zagreb.
 • Kapetanić, Davor. 1961b. Tekstologija kao pristup književnom djelu, Umjetnost riječi, V, Zagreb.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1818. Srpski rječnik, Beč.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1852. Srpski rječnik, drugo izdanje, Beč.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1894–1896. Skupljeni gramatički i polemički spisi, I–III, Beograd.
 • Kaspert, Anton. 1909. Tiranstvo graščaka Frana Taha in njegovega sina Gabriela, Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor.
 • Kassovitz-Cvijić, Antonija. 1932. Šenoina „Ljubica“ u korist zagrebačke sirotinje, Novosti, Zagreb, 6. I. 1932.
 • Kaštelan, Jure. 1957. Lirika A. G. Matoša, Rad JAZU, 310, Zagreb.
 • Katičić, Radoslav. 1960a. Nauka o književnosti i lingvistika, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Katičić, Radoslav. 1960b. Problemi interpretacije književnih tekstova prošlosti, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Katičić, Radoslav. 1960c. Quintus Horatius Flaccus, Carmen 3, 13, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Kayser, Wolfgang. 1954. Das sprachliche Kunstwerk, treće izdanje, Bern.
 • Kepeski, Petar. 1962. Po povod 80-godišninata od smrtta na August Šenoa, Razgled, Skopje.
 • Keršovani, Otokar. 1945. O Šenoi, Republika, 2, Zagreb.
 • Kisić, Čedo. 1950. O književnom izrazu, Sarajevo.
 • Klaić, Bratoljub. 1954. Pojmovi iz teorije književnosti i njihovo značenje, Kulturni radnik, Zagreb.
 • Klaić, Bratoljub. 1955. Šenoa i naš kazališni jezik, Republika, Zagreb.
 • Klaić, Bratoljub. 1961. Njemački jezik u komedijama Jovana Sterije Popovića, Jezik, IX, Zagreb.
 • Knopfmacher, Roland. 1957. Seidlerova „Opća stilistika“, Umjetnost riječi, I, Zagreb.
 • Kombol, Mihovil (N. Novaković). 1926. Antun Barac o Šenoi, Književna republika, 4, Zagreb.
 • Konstantinović, Radomir. 1956. Jezik i roman, Naš vesnik, Beograd, 21. IX. 1956.
 • Korsky, Vjera. 1938. Šenoa kao pisac historijskih romana, Omladina, Zagreb.
 • Kostić, Đorđe. 1934. Malo stilistike, Naš jezik, II, Beograd.
 • Kostić, Đorđe. 1952. Poezija i mogućnost jezika, Književne novine, 62, Beograd.
 • Kostić, Đorđe. 1953. Pesma i reči, Nova misao, 6, 7, 9, Beograd.
 • Kot, Wlodzimierz. 1961. Korespondencja Augusta Šenoi z Polakami, Slavia occidentalis, Tom 21.
 • Kouble, J. 1886. Šenoa u češkoj literaturi, Vienac, Zagreb.
 • Kovačić, Ante. 1879–1880. Iz Bombaja, Sloboda, Sušak.
 • Kovačić, Ante. 1880a. Literarni gavani, Sloboda, br. 55, Sušak.
 • Kovačić, Ante. 1880b. Šenoja – recenzent, Sloboda, br. 55, Sušak.
 • Kovačić, Ante. 1880c. Viencu br. 24, odnosno g. A. Šenoji, Sloboda, br. 73, Sušak.
 • Kovačić, Ante. 1952. Feljtoni i članci, Zagreb.
 • Kovačić, Ivan Goran. 1953. Šenoin rad na historijskom romanu, Polet, Zagreb.
 • Kovačić, Krešimir. 1912. Šenoa kao redaktor „Vienca“, Savremenik, Zagreb.
 • Kovačić, Krešimir. 1956. Književničke polemike prije 78 godina. Kako je došlo do odvajanja pravaških pisaca od Šenoe, Mogućnosti, Split.
 • Kovačić, Vladimir. 1945. August Šenoa. Branka, pogovor, Zagreb.
 • Kravar, Miroslav. 1960. Futur II u našem glagolskom sistemu, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar.
 • Kreft, Ivan. 1952. Zgodovinsko ozadje Šenoinega romana „Kmečki punt“, Kmečki glas, Ljubljana, 7, 14, 21, 28. V. i 4. VI. 1952.
 • Krležin zbornik. 1964. Zagreb.
 • Kulundžić, Zvonimir. 1963. August Šenoa, Zagrebačka panorama, 2, Zagreb.
 • Kurelac, Fran. 1860. Recimo koju, Karlovac.
 • Kurelac, Fran. 1862. Fluminensia, Zagreb.
 • Kurelac, Fran. 1872. Vlaške rěči u jeziku našem, Rad JAZU, 20, Zagreb.
 • Kurkowska, Halina, Stanislaw Skorupka. 1959. Stylistyka polska zarys, Warszawa.
 • L(ivadić), Vj. Trinaesti prosinca 1881, Pozor, Zagreb, 13. XII. 1882.
 • Ladika, Ivo. 1953. Kultura jezika u književnom djelu Gorana Kovačića, Jezik, II, Zagreb.
 • Ladika, Ivo. 1960. Kultura jezika u nekih naših književnika, Jezik, VIII, Zagreb.
 • Ladika, Ivo. 1961. Jezik i rječnik „Jame“ Gorana Kovačića, Jezik, IX, Zagreb.
 • Lalević, Miodrag S. 1952. Jezik u prevodu romana Zvezde gledaju s neba, Pitanja savremenog književnog jezika, Sarajevo.
 • Lalević, Miodrag S. 1955. Beleške o jeziku i stilu u Korenima D. Ćosića, Naš jezik, n. s., VI, Beograd.
 • Lasta, Petar. 1951. August Šenoa. Čuvaj se senjske ruke, pogovor, Zagreb.
 • Lasta, Petar. 1956. August Šenoa. Barun Ivica, pogovor, Zagreb.
 • Lazarić, M. 1917. August Šenoa i njegova djela, Hrvatska, Zagreb.
 • Lucerna, Camilla. 1932. O poredbama Augusta Šenoe, Hrvatska prosvjeta, Zagreb.
 • Lukas, Filip. 1932. Hrvatski duh kod Šenoe, Hrvatska revija, Zagreb.
 • Majdak, Zvonimir. 1964. Zapis o Šenoi, Telegram, Zagreb, 3. I. 1964.
 • Malić, Zdravko. 1955. Andrićev stil i jezik u „Priči o kmetu Simanu“, Jezik, IV, Zagreb.
 • Malić, Zdravko. 1962. Vlastita imena kao stilska kategorija u Krležinom „Banketu u Blitvi“, Jezik, X, Zagreb.
 • Malić, Zdravko. 1963. Lutke. Pokušaj rekonstrukcije autorskog komentara u „Banketu u Blitvi“, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Malinar, Milojka. 1955. Neke stilske karakteristike Božićevih „Kurlana“, Jezik, IV, Zagreb.
 • Maraković, Ljubomir. 1926. Knjiga o Šenoi, Hrvatska prosvjeta, Zagreb.
 • Maraković, Ljubomir. 1931. Šenoa, Luč, Zagreb.
 • Maraković, Ljubomir. 1932a. August Šenoa, Napredak, kalendar za 1932.
 • Maraković, Ljubomir. 1932b. August Šenoa. Barun Ivica, pogovor, Zagreb.
 • Maraković, Ljubomir. 1932c. August Šenoa. Zlatarevo zlato, predgovor, Zagreb.
 • Maraković, Ljubomir. 1932d. Kritičko izdanje Šenoinih pjesama, Hrvatska prosvjeta, 6, Zagreb.
 • Maraković, Ljubomir. 1935a. August Šenoa. Članci i kritike, pogovor, napomene, Zagreb.
 • Maraković, Ljubomir. 1935b. Hrvatska književnost 1860–1896, Obzor, Spomen-knjiga, Zagreb.
 • Maretić, Tomislav. 1889. Hrvatskosrpski adverbi na ice, ce, ke, Rad JAZU, 96, Zagreb.
 • Maretić, Tomislav. 1892. Ruske i češke riječi u hrvatskom jeziku, Rad JAZU, 108, Zagreb.
 • Maretić, Tomislav. 1899. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb.
 • Maretić, Tomislav. 1924. Jezični savjetnik, Zagreb.
 • Maretić, Tomislav. 1931. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, drugo izdanje, Zagreb.
 • Maretić, Tomislav. 1932. Pregled srpskohrvatske gramatičke terminologije XVII, XVIII i XIX vijeka, Rad JAZU, 243, Zagreb.
 • Marjanović, Milan. 1906. Iza Šenoe, Zadar.
 • Marković, Franjo. 1882. August Šenoa. Izabrane pjesme, uvod, Zagreb.
 • Marković, Franjo. 1892. August Šenoa, u: Spomen-knjiga Matice hrvatske, Zagreb.
 • Marouzeau, Jules. 1950. Précis de stylistique française, treće izdanje, Paris.
 • Matić, Tomo. 1904. Zadnji dani Lovre Mahniča, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 4, Zagreb.
 • Matković, Marijan. 1927–1928. Antun Barac. August Šenoa, Slavica, VI, Prag.
 • Matković, Marijan. 1949. Hrvatska drama XIX stoljeća (A. Šenoa kao dramatičar), Hrvatsko kolo, 2–3, Zagreb.
 • Matoš, Antun Gustav. 1910. Glumci i komedijaši, Hrvatska sloboda, Zagreb.
 • Matoš, Antun Gustav. 1913. Campus nobilium, Obzor, Zagreb.
 • Mažuranić, Antun. 1869. Slovnica hèrvatska, četvrto izdanje, Zagreb.
 • Mažuranić, Ivan, Jakov Užarević. 1842. Němačko-ilirski slovar, Agram.
 • Mihajlović, Zagorka. 1939. Estetika jezika, III. međunarodni kongres slavista, Beograd.
 • Mihanović, Nedjeljko. 1962. Tvorac našeg romana, Vjesnik, Zagreb, 10. XII. 1962.
 • Milan, Nikola. 1905. Začetak i razvitak hrvatskoga kazališta, Zagreb.
 • Milanović, Branko. 1962. Osnovi Andrićeve poetike, Zbornik Ivo Andrić, Beograd.
 • Milčetić, Ivan. 1881. August Šenoa, nekrolog, Vienac, Zagreb.
 • Milčetić, Ivan. 1881. Naš mlađi naraštaj i August Šenoa, Vienac, Zagreb.
 • Miletić, M. 1939. Naš administrativni jezik, Naš jezik, VI, Beograd.
 • Miljković, Branislav. 1926. Antun Barac. August Šenoa, Srpski književni glasnik, Beograd.
 • Mišić, Zoran. 1955. Jezik i poezija, Delo, 5, Beograd.
 • Mojašević, Milan. 1956. O nekim težnjama i traženjima u posleratnoj nemačkoj nauci o književnosti, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad.
 • Mrazović, Ladislav. 1877. Ob ustanovi hrvatskoga pravopisa, Vienac, IX, Zagreb.
 • Mulić, Malik. 1950. „Pačaris“ stila i jezika, Hrvatsko kolo, 2, Zagreb.
 • Murray, J. Middleton. 1960. The problem of Style, Oxford.
 • Musić, August. 1892. Gnomički aorist u grčkom i hrvatskom jeziku, Rad JAZU, 112, Zagreb.
 • Musić, August. 1896. Kondicional u hrvatskom jeziku, Rad JAZU, 127, Zagreb.
 • Musić, August. 1900. Rečenice s konjunkcijom „da“ u hrvatskom jeziku, Rad JAZU, 142, Zagreb.
 • Musić, August. 1927. Prilozi nauci o upotrebi vremena u srpskohrvatskom, Glas SKA, XXI, Beograd.
 • Musić, August. 1935. Značenje i upotreba participâ u srpsko-hrvatskom jeziku, Rad JAZU, 250, Zagreb.
 • Musulin, Stjepan. 1959. Hrvatska i srpska leskiografija, Filologija, 2, Zagreb.
 • Nagy, Josip. 1932a. August Šenoa. Diogenes, Djela Augusta Šenoe, Zagreb.
 • Nagy, Josip. 1932b. Historijska pozadina „Seljačke bune“, Djela Augusta Šenoe, Zagreb.
 • Nagy, Josip. 1935c. August Šenoa. Zlatarevo zlato. Uvod. Hrvatska u šesnaestom stoljeću, Djela Augusta Šenoe, Zagreb.
 • Nametak, Abdurahman. 1954. August Šenoa. Barun Ivica, pogovor, Sarajevo.
 • Nametak, Alija. 1931. August Šenoa, Napredak, 1–2, Sarajevo.
 • Nametak, Alija. 1958. Jezik Hasana Kikića, Jezik, VI, Zagreb.
 • Nazečić, Salko. 1956. August Šenoa. Seljačka buna, predgovor, Sarajevo.
 • Nazor, Vladimir. 1935. O hrvatskom jedanaestercu, Rad JAZU, 252, Zagreb.
 • Nehajev, Milutin Cihlar. 1901. Novinarski rad Augusta Šenoe, Obzor, Zagreb.
 • Nehajev, Milutin Cihlar. 1921. Riječ o Augustu Šenoi, Jutarnji list, br. 3559, Zagreb.
 • Nehajev, Milutin Cihlar. 1926. Knjiga o Šenoi (Antuna Barca), Jutarnji list, br. 5167, Zagreb.
 • Nehajev, Milutin Cihlar. 1929. Čim da proslavimo Augusta Šenou?, Hrvatska revija, 10, Zagreb.
 • Nehajev, Milutin Cihlar. 1944. Novinarski rad Augusta Šenoe, u: Djela Milutina Nehajeva, sv. VIII, Zagreb.
 • Nehajev, Milutin Cihlar. 1945. August Šenoa, Eseji, II, Zagreb.
 • Nehajev, Milutin Cihlar. 1964. Djela, sv. I, Pet stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb.
 • Nevistić, Ivan (I. N.) 1926. Dvije studije o Šenoi (Dimitrijević i Barac), Vijenac, Zagreb.
 • Nevistić, Ivan. 1931. August Šenoa, Pravda, Beograd.
 • Nikolić, Borislav M. 1958. Prilog proučavanju stila Laze K. Lazarevića, Naš jezik, n. s., IX, Beograd.
 • Novaković, Boško. 1926. Antun Barac. August Šenoa, Venac, Beograd.
 • Novaković, Boško. 1932. August Šenoa u današnjici, Mladost, Zagreb.
 • Novotny, Vjekoslav. 1876. Prva antologija pjesničtva hrvatskoga i srbskoga, Obzor, Zagreb.
 • Nowottny, Winifred. 1962. The Language Poets Use, London.
 • Ocvirk, Anton. 1938a. Formalistična škola v literarni zgodovini, Slovenski jezik, Ljubljana.
 • Ocvirk, Anton. 1938b. Historizem v literarni zgodovini in njegovi nasprotniki, Ljubljanski zvon, Ljubljana.
 • Ocvirk, Anton. 1951. Novi pogledi na pesniški stil, Novi svet, Ljubljana.
 • Ogrizović, Milan. 1917. Hrvatski pripovjedači, Zagreb.
 • Ogrizović, Milan. 1922. Slava Augustu Šenoi 1881–1921, spomen-spis, Zagreb.
 • Ogrizović, Milan. 1932. August Šenoa kao suradnik Pozora, Obzor, br. 721, Zagreb.
 • Orešković, Alfred. 1881. August Šenoa, Obzor, br. 76, Zagreb.
 • Pacel, Vinko. 1865. Oblici književne hrvaštine, Karlovac.
 • Pavletić, Vlatko. 1953. Stilska analiza „Kurlana“ M. Božića, Stvaranje, 7–8, Cetinje.
 • Pavletić, Vlatko. 1956. Kako su stvarali književnici, Zagreb.
 • Pavletić, Vlatko. 1957. Analiza bez koje se ne može, Izraz, 10, Sarajevo.
 • Pavletić, Vlatko. 1958. Hrvatski književni kritičari, I, Zagreb.
 • Pavlović, Milivoje. 1926. Lingvistika i literatura, Jugoslavenska njiva, I, Zagreb.
 • Pavlović, Milivoje. 1952. Jezik i poezija, Svedočanstva, I, 9, Beograd.
 • Pavlović, Milivoje. 1956. O dijalogu, NIN, Beograd, 19. II. 1956.
 • Pavlović, Milivoje. 1958. Osnovi proučavanja jezika i stila naših književnika, Južnoslovenski filolog, XXIII, Beograd.
 • Pavlović, Milivoje. 1960. Problemi stila, Beograd.
 • Pavlović, Milivoje. 1962. Osnovi metodike nastave srpskohrvatskog jezika i književnosti, Beograd.
 • Pec, Vlado. 1933. August Šenoa. Prijan Lovro i Kanarinčeva ljubovca, predgovor, Beograd.
 • Perkovac, Ivan (P.) 1868. Ljubica, Novi Pozor, Beč.
 • Petravić Ante. 1937. Studije i portreti, V, Šenoa i Vojnović, Zagreb.
 • Petrović, Ljubomir. 1937. Tehnika stila, osnovni pojmovi, Beograd.
 • Petrović, Svetozar. 1961. Totalnost metode ili kreativnost pristupa, Umjetnost riječi, V, Zagreb.
 • Petrović, Svetozar. 1962. Novija literatura o teoriji stiha, Umjetnost riječi, VI, Zagreb.
 • Petrović, Svetozar. 1963. Interpretacija u kritici i nastavi, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Petrović, Svetozar. 1965. Kritika i djelo, Zagreb.
 • Pinter, Robert (P.) 1898. Šenoin predgovor njemačkome prijevodu Diogenesa, Vienac, Zagreb.
 • Pivčević, Leo. 1952. August Šenoa, Stvarnost, Split.
 • Poetics – Poetyka – Poetika. 1961. Warszawa.
 • Polanšćak, Antun. 1952a. Buffon i stil, Hrvatsko kolo, 9–10, Zagreb.
 • Polanšćak, Antun. 1952b. Izraz i stil, Hrvatsko kolo, 6, Zagreb.
 • Polanšćak, Antun. 1957a. Izvanvremenske i dinamične slike kod M. Prousta, Rad JAZU, 313, Zagreb.
 • Polanšćak, Antun. 1957b. Slikarski elementi u djelu M. Prousta, Rad JAZU, 310, Zagreb.
 • Polić, Branko. 1962. Jezik Tita Brezovačkog u djelu „Matijaš Grabancijaš dijak“, Jezik, X, Zagreb.
 • Polić, Nikola. 1922. August I Zagrebački, Pokret, 25, Zagreb, 29. I. 1922.
 • Polić, Nikola. 1932. Malo o Šenoi, Književnik, 5, Zagreb.
 • Politeo, Dinko. 1900. Šenoin Diogenes, Obzor, br. 221, Zagreb.
 • Popa, Vasko. 1954. Poverenje rečima, Književne novine, Beograd, 7. IV. 1954.
 • Popović, Bogdan. 1960. Dva ogleda iz teorije stila, Novi Sad.
 • Popović, Ivan. 1953. Novogrčke i srednjegrčke pozajmice u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Glas SAN, XXXVI.
 • Pranjić, Krunoslav. 1961. Problemi proučavanja jezika i stila u suvremenih pisaca, Jezik, IX, Zagreb.
 • Pranjić, Krunoslav. 1962a. Lingvističkostilistička analiza suvremenih književnih tekstova. Ilustracije, Jezik, X, Zagreb.
 • Pranjić, Krunoslav. 1962b. Tehnika pauze kao stilski postupak, Umjetnost riječi, VI, Zagreb.
 • Pranjić, Krunoslav. 1963. O Krležinu proznom ritmu, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Prohaska, Dragutin. 1916. Naraštaj najnovije hrvatske književnosti, Savremenik, Zagreb.
 • Prokšin, Andrej. 1955. Krest’janskoe vosstanie, predgovor, Moskva.
 • Ravlić, Jakša. 1950. Iz korespondencije Augusta Šenoe, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 19, Zagreb.
 • Rem, Vladimir. 1954. Jezik u poeziji Bore Pavlovića, Jezik, III, Zagreb.
 • Rg. 1879. Prosjak Luka, Obzor, Zagreb.
 • Riffaterre, Michael. 1951. Français. Grammaire et affectivité, Paris.
 • Riffaterre, Michael. 1959. Criteria for Style Analysis, Word.
 • Rjabova, E. I. 1958. Roman Augusta Šenoa „Krest’janskoe vosstanie“, Literatura slavjanskih narodov, 3, Moskva.
 • Roksandić, Duško. 1960. Hrvatsko narodno kazalište, Republika, 11–12, Zagreb.
 • Rosandić, Dragutin. 1960. Iz dječačkih uspomena Ivice Kičmanovića, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Rosandić, Dragutin. 1963. Lingvističko-stilistička i psihološka komponenta u nastavi pismenosti, Jezik, XI, Zagreb.
 • Rostand, François. 1951. Grammaire et affectivité, Paris.
 • Rubin, Drago. Slavensko osjećanje Augusta Šenoe, Novosti, Zagreb, 31. X 1931.
 • Rupel, Mirko. 1934. Avgust Šenoa. Karanfil s pjesnikova groba, predgovor, Ljubljana.
 • Santogatta, Domenico, Bego Doimo. 1882. Il garofano dalla tomba del poeta, introduzione, Bologna.
 • Savić, Milojka. 1951. August Šenoa. Čuvaj se senjske ruke, predgovor, Sarajevo.
 • Savković, Miloš. 1930. Šenoa i istorija, Jugoslovenski glasnik, Beograd.
 • Schneeweis, Edmund. 1960. Die deutschen Lehnwörter im serbokroatischen im kulturgeschichtilicher Sicht, Berlin.
 • Seidler, Herbert. 1953. Allgemeine Stylistik, Göttingen.
 • Sekulić, Isidora. 1956. Govor i jezik – kulturna smotra naroda, Beograd.
 • Senić, N. 1952. Nešto o jeziku naše administracije, Pitanja savremenog književnog jezika, Sarajevo.
 • Simeon, Rikard. 1954. Jezik i poezija, Jezik, III, Zagreb.
 • Skok, Petar. 1925. Šenoa kao prevodilac francuske klasicističke tragedije, Jugoslavenska njiva, Zagreb.
 • Skok, Petar. 1937a. Prilozi proučavanju turcizama u srpskohrvatskom jeziku, Slavia, XV.
 • Skok, Petar. 1937b. Teorijska razmatranja o novim pogledima u stilistici, skripta, Zagreb.
 • Skok, Petar. 1938. Pregled francuske gramatike, Zagreb.
 • Skok, Petar. 1949. Jagić u Hrvatskoj, Rad JAZU, 278, Zagreb.
 • Skok, Petar. 1950. O stilu Marulićeve „Judite“, Marulićev Zbornik, Zagreb.
 • Skok, Petar. 1955. O sufiksima -isati, -irati, -ovati, Jezik, IV, Zagreb.
 • Sladojević, Petar. 1953. O imperfektu u srpskohrvatskom jeziku, Južnoslovenski filolog, XX, Beograd.
 • Sladojević, Petar. 1955. O značenju aorista u srpskohrvatskom jeziku, Južnoslovenski filolog, XXI, Beograd.
 • Slamnig, Ivan. 1963. Vrazovo posvajanje tradicije i manira, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Slobodnjak, Anton. 1952. Avgust Šenoa. Nagelj s pesnikovega groba, uvod, Ljubljana.
 • Smičiklas, Tadija, Franjo Marković. 1892. Matica hrvatska od god. 1842. do god. 1892, Spomen-knjiga, Zagreb.
 • Smičiklas, Tadija. 1881. August Šenoa, nekrolog, Vienac, Zagreb.
 • Solar, Milivoj. 1960. Hugo Friedrich. Struktura moderne lirike, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Spitzer, Leo. 1928. Stilstudien, I–II, München.
 • Spitzer, Leo. 1948. Stylistics and Literary History, Princeton.
 • Spitzer, Leo. 1954. Critica stilistica e storia del linguaggio, Bari.
 • Spitzer, Leo. 1957. Language of poetry, New York.
 • Spomen-knjiga Matice hrvatske. 1892. Zagreb.
 • Staiger, Emil. 1955. Der Kunst der Interpretation, Zürich.
 • Starčević, Šime. 1812. Nova ričoslovica ilirička, Trst.
 • Stare, Josip. 1882. Pisma iz Zagreba, Ljubljanski zvon, Ljubljana.
 • Stevanović, Mihailo. 1949. Popridjevljivanje glagolskog priloga na -ći, Južnoslovenski filolog, XVIII, Beograd.
 • Stevanović, Mihailo. 1951. Neke osobine Njegoševa jezika, Južnoslovenski filolog, XX, Beograd.
 • Stevanović, Mihailo. 1954. Gramatika srpskohrvatskog jezika, drugo izdanje, Novi Sad.
 • Stevanović, Mihailo. 1957. Način određivanja značenja glagolskih vremena, Južnoslovenski filolog, XXII, Beograd.
 • Stevanović, Mihailo. 1958. Karakter odredaba samostalnih reči i razlike među njim, Južnoslovenski filolog, XXIII, Beograd.
 • Stevanović, Mihailo. 1964. Savremeni srpskohrvatski jezik (gramatički sistemi i književnojezička norma), Beograd.
 • Stevović, Igrutin. 1958. Funkcionalna gramatika srpskohrvatskog jezika, Sarajevo.
 • Stojičević, Aleksandar. 1951. Značenje aorista i imperfekta u srpskohrvatskom jeziku, Ljubljana.
 • Subotin, Stojan. 1958. Književno-teoretska shvatanja Manfreda Kridla, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Subotin, Stojan. 1962. Teorija književnih ispitivanja u Poljskoj, Umjetnost riječi, VI, Zagreb.
 • Szabo, Gjuro. 1932. K slici Augusta Šenoe, Jutarnji list, Zagreb, 10. I. 1932.
 • Szabo, Gjuro. 1941. Stari Zagreb, Zagreb.
 • Šamić, Midhat. 1950. Jezik i stil I. Andriće u pripovijeci „Priča o kmetu Simanu“, Pitanja savremenog književnog jezika, Sarajevo.
 • Šamić, Midhat. 1951. Nekoliko napomena o jeziku i stilu „Zore“, Pitanja savremenog književnog jezika, Sarajevo.
 • Šarić, Milan. 1901. Diogenes Augusta Šenoe, Obzor, Zagreb.
 • Šegedin, Petar. 1955. Čovjek u riječi, Rad JAZU, 308, Zagreb.
 • Šegvić, Kerubin (F. K. Š.) 1889. August Šenoa (Život i ćud – Duh – Šenoin sviet – Diogenes ili Šenoin program – Šenoini junaci – Stil i jezik Šenoinih romana – Šenoina filozofija), Hrvatska, Zadar, 16. XI. 1889.
 • Šegvić, Kerubin. 1931–1932. Jedno ruganje A. Šenoi u Zagrebu, Nastavni vjesnik, br. 40, Zagreb.
 • Šenoa, Milan. 1912. Pisma Andrije Palmovića Augustu Šenoi, Nastavni vjesnik, Zagreb.
 • Šenoa, Milan. 1916. Dva pisma iz g. 1873, Savremenik, 1–2, Zagreb.
 • Šenoa, Milan. 1930. „Primadonna“ od A. Šenoe, Hrvatska revija, Zagreb.
 • Šenoa, Milan. 1933. Moj otac, Zagreb.
 • Šenoa, Milan. 1936–1937. Badalićeva pisma Augustu Šenoi, Nastavni vjesnik, Zagreb.
 • Šenoa, Milan. 1950. Iz ostavštine Augusta Šenoe, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 19, Zagreb.
 • Šicel, Miroslav. 1963. Pejzaž u funkciji kategorije vremena, Umjetnost riječi, VII, Zagreb.
 • Šimić, Stanislav. 1952. Pomisli o prvim hrvatskim kritikama, Krugovi, 3, Zagreb.
 • Šimić, Stanislav. 1955. Jezik i pjesnik, Zagreb.
 • Šimundić, Mate. 1954. Osvrt na pripovijetku „Tijesni puti“, Jezik, III, Zagreb.
 • Šišić, Ferdo. 1902. Istorijski elementi u Šenoinoj Kletvi, Vienac, Zagreb.
 • Šišić, Ferdo. 1923. Seljačka buna od 1573, Jugoslavenska njiva, Zagreb.
 • Škaljić, Abdulah. 1957. Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj književnosti Bosne i Hercegovine, I–II, Sarajevo.
 • Škreb, Zdenko. 1949. Značenje igre riječima, Rad JAZU, 278, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1952. Tragovi njemačke poezije u Šenoinim stihovima, Rad JAZU, 290, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1953a. Jezik u interpretaciji pjesničkog djela, Jezik, II, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1953b. Wolfgang Kayser. Jezična umjetnina, Pogledi, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1954. Prijelaz iz gramatike u stilistiku, Jezik, III, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1955. Jesu li gramatika i logika dušmani poezije, Jezik, IV, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1956. Jezik i umjetnička cjelina, Jezik, V, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1957a. A. Šenoa. Karanfil s pjesnikova groba. Interpretacija, Umjetnost riječi, I, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1957b. E. Staiger. „Umijeće interpretacije“, Umjetnost riječi, I, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1957c. Pjesnički jezik i prošlost, Jezik, VI, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1957d. Šenoin Karanfil s pjesnikova groba, Umjetnost riječi, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1957e. Vladimir Vidrić. Pejsaž, Umjetnost riječi, I, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1957f. Wolfgang Kayser. Groteskni duh. Njegov izraz u slikarstvu i pjesništvu, Umjetnost riječi, I, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1958. Dobriša Cesarić. Oblak, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Škreb, Zdenko. 1961. Karakterizacija pjesničkoga stila, Umjetnost riječi, V, Zagreb.
 • Šojat, Olga. 1960. O stilu Ignaca Kristijanovića, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Šoljan, Antun, Ivan Slamnig. 1953. O proznom, Republika, 5, Zagreb.
 • Šporer, Juraj. 1933. Augustu Šenoi kao uredniku „Vienca“, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 12, Zagreb.
 • Šulek, Bogoslav. 1854. O dvoglasu ie, Neven, I, Zagreb.
 • Šulek, Bogoslav. 1854. Zašto izostavljamo e pred r-om u riečih krv itd.? Neven, I, Zagreb.
 • Šulek, Bogoslav. 1860. Němačko-hrvatski rěčnik, Agram.
 • Šulek, Bogoslav. 1864. Obrana ahavaca, Književnik, I, Zagreb.
 • Šulek, Bogoslav. 1952. Izabrani članci, Zagreb.
 • T. 1872. „Zlatarovo zlato“, Narodne novine, Zagreb.
 • Taranovski, Kiril. 1939. Metodi i zadaci savremene nauke o stihu kao discipline na granici lingvistike i istorije književnosti, III. međunarodni kongres slavista, Beograd.
 • Težak, Stjepko. 1961. August Šenoa. povjestice. Metodske upute za obrađivanje domaćeg štiva, Zagreb.
 • Todorovski, Gane. 1962. August Šenoa, Literaturen zbor, IX, 1, Skopje.
 • Tomanović, Vaso. 1955. O ekspresivnoj vrednosti likvida i nazala, Zbornik Filozofskog fakulteta u Skopju, Skopje.
 • Tomaševski, B. V. 1959. Stilistika i stihosloženie, Leningrad.
 • Tomić, Josip Eugen. 1881. August Šenoa, nekrolog, Vienac, Zagreb.
 • Toporišič, Jože. 1962. Razgledi po stilistiki in stilu, Jezik in slovstvo, VIII, 1–2, Ljubljana.
 • Travinić, Rudolf. 1960. V. Nazor. Prodika na moru, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Tropsch, Stjepan. 1923. August Šenoa kao pripovjedač, Nastavni vjesnik, Zagreb.
 • Ujević, Mato. 1922. Misli i pogledi A. G. Matoša, Zagreb.
 • Ulčnik, Ivan. 1955. Bilješke iz života i rada Augusta Šenoe, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 25, Zagreb.
 • Uvod u književnost. 1961. Zagreb.
 • Vašek, Otakar. 1951. August Šenoa a Nerudova družina, Slavia, Praha.
 • Vašek, Otakar. 1955. August Šenoa a česká literatura, Rozpravy ČSAV, roč. 65, SV, seš. 1, Praha.
 • Veber, Adolfo. 1859. Skladnja ilirskoga jezika, Beč.
 • Veber, Adolfo. 1868. O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku, Rad JAZU, 2, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1869. O slogu hèrvatskom, Rad JAZU, 8, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1871. Slovnica hèrvatska, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1874a. O naravi hèrvatske izreke, Rad JAZU, 28, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1874b. Viekopis Franje Kurelca, Rad JAZU, 29, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1887a. Djela, III, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1887b. O našem pravopisu, Djela, III, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1887c. Oblici Mirka Divkovića, Djela, III, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1887d. Obrana njekoliko tobožnjih barbarizamah, Djela, III, Zagreb.
 • Veber, Adolfo. 1887e. Slovnica hrvatska Antuna Mažuranića, Djela, III, Zagreb.
 • Veber, Adolfo, 1887f. Zagrebačka škola, Djela, III, Zagreb.
 • Vidan, Ivo. 1962. Načela anglosaksonske književne kritike, Umjetnost riječi, VI, Zagreb.
 • Vinaver, Stanislav. 1952. Jezik naš nasušni, Novi Sad.
 • Vince, Zlatko. 1960. Rad pravopisne komisije u Zadru 1820. godine, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar.
 • Vinogradov, V. V. 1959. O jazyke hudežestvennoj literatury, Moskva.
 • Vinogradov, V. V. 1961. Problema avtorstva i teorija stilej, Moskva.
 • Vinja, Vojmir. 1951. O jeziku i stilu Rabelaisovu i o novom prijevodu Gaganture i Pantagruela, Republika, 2, Zagreb.
 • Vodnik (Drechsler), Branko. 1912. Pop Šime Starčević, Veda, II/5, Nova Gorica.
 • Vončina, Josip. 1952. Neke stilske nezgrapnosti u našoj štampi, Jezik, III, Zagreb.
 • Vratović, Vladimir. 1953. Stil i jezik „Globusa“, Jezik, II, Zagreb.
 • Vratović, Vladimir. 1954. Neke primjedbe o stilu naših rečenica, Jezik, III, Zagreb.
 • Vraz, Stanko. 1847. Naš pravopis i Zora dalmatinska, Kolo, IV, Zagreb.
 • Vučetić, Šime. 1949. August Šenoa (kao kazališni kritičar), Hrvatsko kolo, 2–3, Zagreb.
 • Vuković, Jovan. 1950. O jeziku i stilskim osobinama u delu „Svadba“ M. Lalića, Brazda, 9–10, Sarajevo.
 • Vuković, Jovan. 1952. Značenja i upotreba glagolskih oblika u srpskohrvatskom jeziku, Pitanja savremenog književnog jezika, II, 2, Sarajevo.
 • Vuković, Jovan. 1956. O jeziku i stilu u književnom prikazu, Naš jezik, n. s., VII, Beograd.
 • Vuković, Jovan. 1958. O proučavanju jezika i stila naših pisaca, Južnoslovenski filolog, XXIII, Beograd.
 • Wenzelides, Arsen. 1927. August Šenoa, Savremenik, Zagreb.
 • Wollmann, Frank. 1924. Srbochorvatska drama, Bratislava.
 • Zahar, Ivan. 1881. August Šenoa (Oproštajne rieči pri otvorenome grobu), Vienac, Zagreb.
 • Zaninović, Vice. 1950. August Šenoa. Prosjak Luka, pogovor, Zagreb.
 • Zaninović, Vice. 1959. Čitanka s pregledom jugoslavenskih književnosti, Zagreb.
 • Zeljković, Branislav. 1953. O opkoračenju, Krugovi, 11, Zagreb.
 • Zeljković, Branislav. 1954. O analizi pjesama, Krugovi, 9–10, Zagreb.
 • Zeljković, Branislav. 1959. Izvori i oblici lažnog stila, Literatura, 12–15, Zagreb.
 • Zima, Jaroslav. 1961. Expresivita slova v současné češtině, Praha.
 • Zima, Luka. 1876. Primedbe na članak „O mjerilu“ u poetici koju je sastavio August Šenoa, Javor, Novi Sad.
 • Zima, Luka. 1887. Někoje, većinom sintaktične razlike između čakavštine, kajkavštine i štokavštine, Zagreb.
 • Zrnc, Vjekoslav. 1949. Šenoa – odraz i izraz svoga vremena, Republika, 1, Zagreb.
 • Živanović, Đorđe. 1958a. Šenoa i Česi, Živi jezici, Beograd.
 • Živanović, Đorđe. 1958b. Šenoa i Poljaci, Južnoslovenski filolog, XXIII, Beograd.
 • Živković, Dragiša. 1956. Neke stilske crte proze Ive Andrića, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad.
 • Živković, Dragiša. 1957. Pravi put i stranputice u pisanju, drugo izdanje, Sarajevo.
 • Živković, Dragiša. 1959. Stilske crte srpskog romantizma, Umjetnost riječi, III, Zagreb.
 • Živković, Dragiša. 1960a. Doprinos Vojislava Ilića razvitku srpskog stiha, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Živković, Dragiša. 1960b. Jugoslovenska nauka o književnosti od 1945. do danas, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Živković, Dragiša. 1961a. Jezik književnog dela, drugo izdanje, Beograd.
 • Živković, Dragiša. 1961b. Tumačenje književnog dela, Umjetnost riječi, V, Zagreb.
 • Živković, Dragiša. 1962a. Lirski i epski stil Iva Andrića, u: Zbornik Ivo Andrić, Beograd.
 • Živković, Dragiša. 1962b. Ritam i pesnički doživljaj, Sarajevo.
 • Živković, Sreten. 1952. Upotreba perfekta u vremenskim rečenicama, Jezik, I, Zagreb.
 • Živković, Sreten. 1961. Gramatička analiza na književnim djelima, Jezik, IX, Zagreb.
 • Žmegač, Viktor. 1958a. O lirici A. B. Šimića, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Žmegač, Viktor. 1958b. Opažanja o strukturi suvremenoga romana, Umjetnost riječi, II, Zagreb.
 • Žmegač, Viktor. 1960. Posljednja djela Wolfganga Kaysera, Umjetnost riječi, IV, Zagreb.
 • Žmegač, Viktor. 1962. Manirizam ili marinizam, Umjetnost riječi, VI, Zagreb.