Biblioteka

Janko Tomić: Hrvatska stilistika
Formati za preuzimanje:

Hrvatska stilistika

Sastavio ju za pedagogije, preparandije, višje djevojačke i mužke gradjanske škole kao i za gimnazije i realke Janko Tomić, učitelj u višjoj djevojačkoj školi u Karlovcu i pravi član hrvatskoga pedagogijsko-književnoga sbora.

U Zagrebu, tiskom Dragutina Albrechta, 1875.

»Slovo ubija, a duh oživljuje.«

2. Kor. III. 6.

»Tot nos praeceptoribus, tot exemplis
instruxit antiquitas, ut possit videre nulla
sorte nascendi aetas felicior, quam nostra,
cui docendae priores elaboraverunt.«

Quintil. l. XII. c. 11.

Presvietlomu i prečastnomu Gospodinu Gjuri Križaniću, prelatu njegove svetosti, kanoniku zagrebačkomu itd. itd., i velečastnomu Gospodinu Janku Bedenku, župniku krapinskomu, svojima velikima i riedkima dobročiniteljima, kojih rodoljubivim velikodušjem mogaše doći u školu i nauke nastaviti, posvećuje u znak duboka štovanja i velike zahvalnosti

Pisac.

Gdje je što.

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Vesna Vlahović-Štetić

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Ljubica Josić
Nikola Košćak

Prijepis
Gabrijela Puljić

Godina i mjesec objavljivanja: 2019, srpanj

ISBN (mrežno izdanje) 978-953-175-770-6
ISBN (EPUB) 978-953-175-771-3
ISBN (AZW 3) 978-953-175-772-0

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske