Biblioteka

Ivan Filipović: Kratka stilistika
Formati za preuzimanje:

Udžbenik Kratka stilistika za gradjanske i višje djevojačke škole (1876) Ivana Filipovića jedan je od kamena temeljaca hrvatske stilistike. To djelo upućuje na razvoj discipline i mjesto koje je stilistika zauzimala u začecima moderne hrvatske filologije s jedne te na razvoj pojedinih stilističkih i retoričkih koncepata (nauk o figurama, začeci funkcionalne stilistike, razdioba tekstnih vrsta) s druge strane. K tome Filipovićev udžbenik posredno otkriva i važnost koju je stilistika imala u srednjoškolskom obrazovanju u drugoj polovici XIX. stoljeća, a koju je u suvremenim metodičkim pristupima nastavi hrvatskoga jezika i književnosti dobrim dijelom izgubila.

Reizdanje Kratke stilistike nakon točno 142 godine čini Filipovićevu knjigu univerzalno dostupnom, svjedoči o zavidnoj povijesti discipline te današnjim stilističarima, filolozima i pedagozima otkriva spoznajne uvide i izlagačke standarde jedne epohe koja se s našom po malo čemu može uspoređivati.

Sadržaj

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Vesna Vlahović-Štetić

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Nikola Košćak
Anera Ryznar

Godina i mjesec objavljivanja: 2018, srpanj

Prijepis
Amalija Gros

Izvornik
Kratka stilistika za gradjanske i višje djevojačke škole. Priredio Ivan Filipović, županijski školski nadzornik u Zagrebu, dopisujući član srbskog učenog družtva i pravi član hrv. pedagogijsko-književnog sbora. U Zagrebu, nakladom knjižare Lav. Hartmána, 1876. Tiskom Lav. Hartmána i družbe u Zagrebu.

ISBN 978-953-175-677-8 (mrežno izdanje)
ISBN 978-953-175-729-4 (EPUB)
ISBN 978-953-175-730-0 (AZW3)

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske