Biblioteka

Branko Vuletić: Stilistika govora. Izabrani spisi
Formati za preuzimanje:

Priredila: Jelena Vlašić Duić

Stilistika govora donosi izbor rasprava iz bogatog opusa Branka Vuletića u kojima taj autor povezuje fonetiku i poetiku, tj. kojima je u središtu odnos govora i književnosti. Knjigu čine tri cjeline – u prvu su svrstani članci koji propituju vezu između razumijevanja sadržaja i obilježja izgovora, u drugu članci kojima autor razvija fonetičarsku teoriju pjesničkog znaka te ulomci njegovih analiza Kaštelanova i Krležina stvaralaštva, dok su u trećoj okupljene rasprave koje se usredotočuju na izdvajanje i opis oblika govorne ekspresivnosti i govorničke afektivnosti u različitim diskurzima.

Sadržaj

I. Govor i pjesma

II. Krležin krik, Kaštelanov prostor

III. O emocijama s emocijama

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Vesna Vlahović-Štetić

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Elenmari Pletikos Olof
Davor Nikolić

Prijepis
Vlatka Venos

Godina i mjesec objavljivanja: 2019, svibanj

ISBN (mrežno izdanje) 978-953-175-764-5
ISBN (EPUB) 978-953-175-765-2
ISBN (AZW 3) 978-953-175-766-9

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske