Biblioteka

Marko Samardžija: Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina

Bilješka o priređivaču

Ivan Marković (Zagreb, 1974) izvanredni je profesor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Napisao je Hrvatski pravopis (12007, 22008, s L. Badurina i K. Mićanovićem), Uvod u pridjev (2010), Uvod u jezičnu morfologiju (12012, 22013, 32018), Hrvatsku morfonologiju (12013, 22018), Hrvatski rječnik stopljenica (2016, s I. Klindić i I. Borković), O britkosti. Filološko paljetkovanje po 2017. (2018), Uvod u verbalni humor (2019) te dvadesetak znanstvenih radova u periodici, zbornicima i knjigama.

Sabrao je i priredio knjige tekstova Lj. Jonkea O hrvatskome jeziku (2005), V. Anića Naličje kalupa (2009) i J. Silića Dihotomije (2019). Uređuje jezikoslovnu biblioteku Thesaurus izdavačke kuće Disput iz Zagreba.