E-knjige

Svijet stila, stanja stilistike

Impresum

Zbornik radova Svijet stila, stanja stilistike sadrži pisane inačice referata izloženih na istoimenom skupu koji je održan 13. veljače 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tim je skupom, kao i popratnim zbornikom, Katedra za stilistiku obilježila četrdeset godina rada i postojanja.

Zbornik je uredila Anera Ryznar, a donosi 17 rasprava koje uz ostalo propituju današnje mjesto stilistike, figurativnost i frazeologiju, jezik novina, hrvatski javni i politički diskurz te stilske osobitosti tekstova Antuna Gustava Matoša, Delimira Rešickog, Luke Bekavca i Branimira Štulića. Autori zborničkih priloga su: Marina Katnić Bakaršić, Aleksandar Mijatović, Đurđica Garvanović-Porobija, Ljubica Josić, Krunoslav Lučić, Gabrijela Kišiček, Krešimir Bagić, Davor Nikolić, Branka Barčot, Danijela Marot Kiš, Anera Ryznar, Branislav Oblučar, Sonja Mrnjavčić, Zrinka Breglec, Gabrijela Puljić, Nikola Košćak i Eni Buljubašić.

Sadržaj

i. O stilu i stilistici

ii. Od fonema do frazema

iii. Stilistička čitanja

iv. Stil i diskurz

Nikola Košćak

Grafostilistika i politika

Eni Buljubašić

O multimodalnoj stilistici