Studentski kutak

Stilizacija

U ljetnome semestru 2014. godine vodila sam seminar iz kolegija Stilistika. U sklopu rada u seminaru studentima sam zadala da prouče i kopiraju autorske stilove četvero hrvatskih književnika. Kao predložak sam ponudila pjesmu Ivana Slamniga Navek je nekak bilo, pjesmu Anke Žagar skoro noćenje i dalje skoro, ulomak iz romana Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže i ulomak priče Parti je bio u uzlaznoj fazi Roberta Perišića. Zadatak je bio analizirati ponuđene stilske rukopise, izdvojiti njihova najvažnija stilska obilježja i pokušati ih rekreirati u vlastitim tekstovima.

Studenti pritom nisu bili tematski ograničeni odnosno mogli su odabrati bilo koju temu koju su potom morali provući kroz četiri vrlo različita stilska modusa. Zadatak se pokazao iznimno uspješnim, ali i zahtjevnim. Studenti su izvijestili da im je zadatak pomogao u osvještavanju stilske dimenzije teksta, razumijevanju stilskih posebnosti pojedinih autorskih rukopisa te u razvijanju vlastitih stilskih kompetencija. Ovdje donosimo izbor najuspjelijih i najkreativnijih studentskih zadaća.