Diplomski radovi

Literatura

 • BAJČETA, Vladan (2015) Slijepac na žalu – Poezija Vladana Desnice. U: Zbornik radova s Desničinih susreta. Zagreb: FF press. Str. 125–145.
 • BAGIĆ, Krešimir (2012) Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.
 • BITI, Vladimir (2005) Mama-Yumba i Mumbo Jumbo: Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice. U: Doba svjedočenja. Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi. Zagreb: Matica hrvatska. Str. 135–172.
 • BRLENIĆ-VUJIĆ, Branka (2004) Motiv glazbe u romanu Proljeća Ivana Galeba. U: Zbornik radova o Vladanu Desnici. Zagreb: Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”. Str. 38–50.
 • DESNICA, Vladan (1975) Eseji, kritike, pogledi. Zagreb: Prosvjeta.
 • DESNICA, Vladan (2005) Proljeća Ivana Galeba. Varaždin: Katarina Zrinski.
 • GUBERINA, Petar (1967) Stilistika. Zagreb: Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Hrvatska enciklopedija, pregled: 18. 5. 2018.
 • Hrvatska enciklopedija, pregled: 18. 5. 2018.
 • JOVIĆ, Dušan (1975) Lingvostilističke analize. Beograd: Biblioteka društva za srpskohrvatski jezik i književnost SRS.
 • KATNIĆ-BAKARŠIĆ, Marina (1999) Lingvistička stilistika. Budimpešta: Open Society Insitute.
 • KORAĆ, Stanko (1991) Tematski krugovi i stil Desničinog romana Proljeća Ivana Galeba. Zagreb: Prosvjeta.
 • LEŠIĆ, Zdenko (1982) Jezik i književnost. Sarajevo: Svjetlost.
 • MARINKOVIĆ, Dušan (2001) Iz tijesna vremena. Zagreb: Srpsko kulturno društvo.
 • MARINKOVIĆ, Dušan (ur.) (2005) Hotimično iskustvo. Knjiga prva. Diskurzivna proza Vladana Desnice. Zagreb: VBZ posebna izdanja.
 • MEIĆ, Perina (2012) Smjerokazi (teorijske i književnopovijesne studije). Zagreb – Sarajevo: Synopsis.
 • MICHELS, Ulrich (2006) Atlas glazbe. Zagreb: Golding marketing – Tehnička knjiga.
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan [MUKARŽOVSKI, Jan] (1970) Struktura pesničkog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • NEMEC, Krešimir (1999) Vladan Desnica. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 • PAVLIČIĆ, Pavao (1988) Intertekstuanosti i intermedijalnost. Tipološi ogled. Mala tipologija intermedijalnih situacija. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 • PRANJIĆ, Krunoslav (1983) Stil i stilistika. U: Uvod u književnost. Teorija, metodologija. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske. Str. 253–300.
 • RAPO, Dušan (2004) Mjesto Vladana Desnice u novijoj hrvatskoj književnosti. U: Zbornik radova o Vladanu Desnici. Zagreb: Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”.
 • RAPO, Dušan (1989) Novele i romani Vladana Desnice. Zagreb: Školske novine.
 • SOLAR, Milivoj (1977) Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
 • ŽMEGAČ, Viktor (2012) Književnost i glazba. Intermedijalne studije. Zagreb: Matica hrvatska