E-biblioteka

Petar Guberina: Stilistika

Predgovor

Ova predavanja sadrže zapravo stilističku i stilografsku materiju.

U naslovu je zadržan samo naziv stilistika, jer termin stilistika obično pokriva stilističku i stilografsku tematiku. Tokom predavanja vidjet će se kako se ove tematike razgraničuju i približuju.

U prvom poglavlju ovih skripata govori se opširnije o Ballyevoj stilistici, jer ona ulazi direktno u ispitni program. Druga poglavlja predstavljaju dijelom dalji razvoj Ballyeve stilistike, a dijelom novi sistem lingvističke stilistike koja obuhvaća cjelinu jezičnog izraza i cjelinu izražajnih sredstava (riječ, intonacija, intenzitet, mimika i.t.d.). U toj novoj koncepciji stilistike dobijemo u stvari teoretski dva područja stilistike: prvo uključuje stilistiku općeg jezika (t.j. lingvističku stilistiku), a drugo stilistiku pojedinca pisca, koju obično nazivam stilografija.

U primjeni teoretskih razlaganja, koja se nalaze u drugom dijelu ovih skripata, vidjet će se konkretnije što je savremena stilistika i na koji se način može vršiti naučna analiza stila pojedinca, odnosno pisca.