E-biblioteka

Nikola košćak: Šrajbenzi spiku?

Popis literature

Odabrani korpus i drugi beletristički naslovi

 • Balenović, Ivo [Bović, Alen], Metastaze, Konzor, Zagreb, 2006.
 • Bulić, Vlado [Lalić, Denis], Pušiona, AGM, Zagreb, 2006.
 • Bulić, Vlado, Putovanje u srce hrvatskoga sna, AGM, Zagreb, 2006.
 • Dežulović, Boris, Jebo sad hiljadu dinara, Jutarnji list, Zagreb, 2005.
 • Ferić, Zoran, Anđeo u ofsajdu, Naklada MD, Zagreb, 2000.
 • Ivančić, Viktor, Robi K., Fabrika knjiga, Beograd, 2006.
 • Jergović, Miljenko, Sarajevski Marlboro, Večernji list, Zagreb, 2004. [prvo izdanje 1994]
 • Karuza, Senko, Vodič po otoku, Naklada MD, Zagreb, 2005.
 • Kulenović, Tarik, Jeleni na kiši, Celeber, Zagreb, 2003.
 • Mraović, Simo, Konstantin Bogobojazni, Durieux, Zagreb, 2007. [prvo izdanje 2002]
 • Perišić, Robert, Možeš pljunuti onoga tko bude pitao za nas, Konzor, Zagreb, 1999.
 • Perišić, Robert, Užas i veliki troškovi, Ghetaldus optika, Zagreb, 2002.
 • Perišić, Robert, Naš čovjek na terenu, Profil, Zagreb, 2007.
 • Pongrašić, Zoran, Baba, SysPrint, Zagreb, 2005.
 • Popović, Edo, Koncert za tequilu i apaurin, Meandar, Zagreb, 2002.
 • Popović, Edo, Izlaz Zagreb jug, Meandar, Zagreb, 2003.
 • Popović, Edo, Ponoćni boogie, Meandar, Zagreb, 2003. [prvo izdanje 1987]
 • Popović, Edo, Oči, OceanMore, Zagreb, 2007.
 • Radaković, Borivoj, Porno, vlastita naklada, Zagreb, 2002.
 • Radaković, Borivoj, Sjaj epohe, VBZ, Zagreb, 2009. [prvo izdanje 1990]
 • Šimpraga, Dalibor, Kavice Andreja Puplina, Durieux, Zagreb, 2002.
 • Tomić, Ante, Ništa nas ne smije iznenaditi, Hena com, Zagreb, 2003.
 • Tomić, Ante, Što je muškarac bez brkova, Jutarnji list, Zagreb, 2006. [prvo izdanje 2000]

Ostala literatura

 • Adams, Michael, Slang. The People’s Poetry, Oxford, New York, 2009.
 • Alajbegović, Božidar, Nešto kao fleš, Litteris, Zagreb, 2009.
 • Babić, Stjepan – Finka, Božidar – Moguš, Milan, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Badurina, Lada, Razmišljanja o zarezu, „Fluminensia“, Vol. 7, No. 1, str. 47–62, 1995.
 • Badurina, Lada, O interpunkcijskim načelima – s osobitim obzirom na hrvatsku interpunkciju, „Fluminensia“, Vol. 8, No. 1–2, str. 257–264, 1997.
 • Bagić, Krešimir, Proza urbanog pejzaža, u: Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004, str. 111-147.
 • Bahtin, Mihail, Problemi poetike Dostojevskog, Nolit, Beograd, 1967.
 • Bahtin, Mihail, Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse, Nolit, Beograd, 1978.
 • Bahtin, Mihail, Marksizam i filozofija jezika, Nolit, Beograd, 1980.
 • Bahtin, Mihail, O romanu, Nolit, Beograd, 1989.
 • Barthes, Roland [Bart, Rolan], Nulti stepen pisma, u: Književnost, mitologija, semiologija, Nolit, Beograd, 1979, str. 5-54.
 • Barthes, Roland, Užitak u tekstu / Varijacije o pismu, Meandar, Zagreb, 2004.
 • Biti, Ozren, Metastaze – Alen Bović [kritika]
 • Biti, Ozren, Putovanje u srce hrvatskog sna - Vlado Bulić [kritika]
 • Biti, Vladimir, Pojmovnik suvremene književne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 1997.
 • Bourdieu, Pierre, Intelektualno polje: svijet za sebe, u: K., svezak I., br. 4, Zagreb, str. 21-31.
 • Bourdieu, Pierre, Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb, 1992.
 • Bradford, Richard, Stylistics, Routledge, New York, 1997.
 • Bugarski, Ranko, Jezik u društvu, Prosveta, Beograd, 1986.
 • Bugarski, Ranko, Žargon. Lingvistička studija, Biblioteka XX. vek – Krug, Beograd, 2006.
 • Burton, Deirdre, Through glass darkly: Through dark glasses, u: The Stylistics Reader. From Roman Jakobson to the present, ed. Jean Jacques Weber, Arnold, London – New York, 1996, str. 224-240.
 • Calvet, Louis-Jean [Kalve, Luj Žan], Rolan Bart: Jedno političko gledanje na znak, BIGZ, Beograd, 1976.
 • Campbell, Jeremy [Kembel, Džeremi], Lažljivčeva priča, Biblioteka XX. vek – Krug, Beograd, 2005.
 • Chafe, Wallace – Danielewicz, Jane, Properties of spoken and written language, u: Comprehending oral and written language, ed. Rosalind Horowitz et al., Academic Press, San Diego 1987, str. 83-113.
 • Chafe, Wallace – Tannen, Deborah, The Relation between Written and Spoken Language, u: Annual Review of Anthropology, Vol. 16 (1987), str. 383-407.
 • Crnković, Gordana, Novo i drukčije [kritika romana Putovanje u srce hrvatskoga sna Vlade Bulića]
 • Crnković, Gordana, Naš čovjek u mainstreamu [kritika romana Naš čovjek na terenu Roberta Perišića], u: Feral Tribune, br. 1164, 25. siječnja 2008.
 • Duda, Dean, Hrvatski književni bajkomat, Disput, Zagreb, 2010.
 • Dugandžija, Mirjana, Književni hit o frajerima s Trešnjevke [intervju s Daliborom Šimpragom]
 • Dugandžija, Mirjana, Od autsajdera do gurua [intervju s Borivojem Radakovićem]
 • Easthope, Antony, Visoka kultura/popularna kultura: Srce tame i Tarzan među majmunima, u: Politika teorije: Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur: Dean Duda, Disput, Zagreb, 2006, str. 221-246.
 • Ejhenbaum, Boris, Iluzija pripovedanja, u: Poetika ruskog formalizma, ur: Aleksandar Petrov, Prosveta, Beograd, 1970, str. 241-244.
 • Ejhenbaum, Boris, Kako je napravljen Gogoljev „Šinjel“, u: Poetika ruskog formalizma, ur: Aleksandar Petrov, Prosveta, Beograd, 1970, str. 245-262.
 • Ferić, Zoran, Prizivanje duhova [kritika Kavica Andreja Puplina Dalibora Šimprage], u: Quorum br. 3/2002, Zagreb, 2002, str. 14-16.
 • Flaker, Aleksandar, Proza u trapericama, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1983.
 • Flowerdew, John, Variation across Speech and Writing in Biology. A Quantitative Study, sunzi.lib.hku.hk/hkjo/view/10/1000055.pdf
 • Fowler, Roger, Literature as Social Discourse, Batsford Academic and Educational, London, 1981.
 • Fowler, Roger, Linguistic criticism, Oxford University Press, 1996.
 • Fowler, Roger, Studying literature as language, u: The Stylistics Reader. From Roman Jakobson to the present, ed. Jean Jacques Weber, Arnold, London – New York, 1996, str. 196-205.
 • Gaïtet, Pascale, Prema političkoj stilistici, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, ur. Krešimir Bagić, Naklada MD, Zagreb, 2006, str. 383-405.
 • Gaitet, Pascale, Political Stylistics. Popular language as literary artifact, Routledge, London – New York, 1992.
 • Genette, Gérard, Fikcija i dikcija, Ceres, Zagreb, 2002.
 • Goodman, Nelson, Jezici umjetnosti, Kruzak, Zagreb, 2002.
 • Goodman, Nelson, Načini svjetotvorstva, Disput, Zagreb, 2008.
 • Gromača, Tatjana, Hrvatska kultura ili Incognito ergo sum! [intervju s Robertom Perišićem]
 • Halliday, M. A. K., Spoken and written language, Oxford University Press, 1989.
 • Havelock, Eric A. [Havelok, Erik A.], Muza uči da piše, Svetovi, Novi Sad, 2002.
 • Jajac, Drinka, Sve kavice, kao i sve bajke, jednako započinju [kritika Šimpraginih Kavica Andreja Puplina], u: Quorum br. 3/2002, Zagreb, 2002, str. 39-43.
 • Jarak, Rade, Kako sam volio pubertet [kritika Šimpragine zbirke priča Kavica Andreja Puplina]
 • Jenny, Laurent, O književnom stilu, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, ur: Krešimir Bagić, Naklada MD, Zagreb, 2006.
 • Jergović, Miljenko, Začinjavac hrvatske urbane proze, u: Radaković, Borivoj, Sjaj epohe, VBZ, Zagreb, 2009, str. 225-226.
 • Katnić-Bakaršić, Marina, Stilistika, Tugra, Sarajevo, 2007.
 • Klikovac, Duška, O jezičkim varijetetima nastalim prema medijumu ostvarenja (govor – pisanje) i terminima koji ih označavaju, u: Jezik i moć, Biblioteka XX. vek – Krug, Beograd, 2008., str. 147-186.
 • Kolanović, Maša, Što se dogodilo s trapericama? (Dijalog popularne kulture i novije hrvatske proze)
 • Kolanović, Maša, Udarnik! Buntovnik? Potrošač... Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.
 • Košćak, Nikola, Stil kao egzemplifikacijski aspekt diskursa, u: Fluminensia GOD. 22, BR. 2, 1-204, Rijeka, 2010, str. 85-94.
 • Košćak, Nikola (a), Figure slova, u: XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik radova, ur. S. Blažetin, Pečuh, 2015, str. 403–427.
 • Košćak, Nikola (b), Grafostilistika, skripta, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
 • Košćak, Nikola (c), Grafostilistika i politika, u: Svijet stila, stanja stilistike. Zbornik radova prezentiranih na istoimenom kolokviju održanom 13. veljače 2015. na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu, Zagreb, 2015. stilistika.org/koscak
 • Kovač, Zvonko, Stilska funkcija dijalekta/drugog jezika, u: Važno je imati stila, ur. Krešimir Bagić, Disput, Zagreb, 2002, str. 143-154.
 • Kovačević, Marina – Badurina, Lada, Raslojavanje jezične stvarnosti, Izdavački centar, Rijeka, 2001.
 • Leech, Geoffrey – Short, Mick, Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose, Pearson Longman, Edinburgh Gate, 2007.
 • Lešić, Zdenko, Teorija književnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
 • Majdak, Zvonimir, Kužiš, stari moj, Znanje, Zagreb, 2001.
 • Majetić, Alojz, Čangi, Večernji list, 2004.
 • Matičević, Ivica, Knjigowood
 • Matoš, Antun Gustav, Kritike Antuna Gustava Matoša, Matica hrvatska, Zagreb, 1952.
 • Medić, Duško, Moj jezik zove se kajkavski [intervju s Borivojem Radakovićem]
 • Mesić, Nikolina, Nepodnošljivost postojanja obrnuta stilom prividne lakoće [kritika Šimpraginih Kavica Andreja Puplina], u: Quorum br. 3/2002, Zagreb, 2002, str. 44-49.
 • Mićanović, Krešimir, Hrvatski s naglaskom. Standard i jezični varijeteti, Disput, Zagreb, 2006.
 • Mills, Sara, Feminist stylistics, Routledge, London – New York, 1995.
 • Mukařovsky, Jan, Struktura pesničkog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1986.
 • Ong, Walter J., Orality and Literacy, Routledge, London – New York, 2002.
 • Pančić, Teofil, Famoznih 400 kilometara, VBZ, Zagreb, 2007.
 • Pavičić, Jurica, Tko je branio, a tko je napadao Zagorku i Bijelo Dugme, u: Jutarnji list, 18. lipnja 2011.
 • Piteša, Adriana, Za mene je seksualni čin svečanost [intervju s Borivojem Radakovićem]
 • Pogačar, Marko, Robert Perišić: Pisanje pustinje [intervju s Robertom Perišićem]
 • Pogačnik, Jagna, Backstage, POP&POP, Zagreb, 2002.
 • Pogačnik, Jagna, Proza poslije FAK-a, Profil, Zagreb, 2006.
 • Pogačnik, Jagna, Alen Bović – ‚Metastaze‘
 • Pogačnik, Jagna, Vlado Bulić – ‚Putovanje u srce hrvatskoga sna‘
 • Pogačnik, Jagna, Širenje područja borbe, u: Tko govori, tko piše – Antologija suvremene hrvatske proze 1994-2007, ur. Jagna Pogačnik, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2008, str. 7-22.
 • Pranjić, Krunoslav, Žargon – Razaranje ili bogaćenje jezika, u: Jezik i književno djelo, Školska knjiga, Zagreb, 1973, str. 33-37.
 • Primorac, Strahimir, Prozor u prozu, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2005.
 • Sabljak, Tomislav, Rječnik hrvatskoga žargona, VBZ, Zagreb, 2001.
 • Silić, Josip, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2006.
 • Simeon, Rikard, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Matica hrvatska, Zagreb, 1969.
 • Slamnig, Ivan, Sabrana kratka proza, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1990.
 • Šimpraga, Dalibor, Novi hrvatski prozaici, u: Šimpraga, Dalibor – Štiks, Igor, 22 u hladu – Antologija nove hrvatske proze 90-ih, Celeber, Zagreb, 1999, str. 5-7.
 • Šipka, Danko, Serbocroatian-English Colloquial Dictionary. An Exercise in Cross-Cultural Cognitive Linguistics, Dunwoody Press, Springfield, 2000.
 • Šklovski, Viktor, Umetnost kao postupak, u: Poetika ruskog formalizma, ur: Aleksandar Petrov, Beograd, 1970, str. 81-94.
 • Štiks, Igor, Čvorišta nove proze, u: Šimpraga, Dalibor – Štiks, Igor, 22 u hladu – Antologija nove hrvatske proze 90-ih, Celeber, Zagreb, 1999, str. 213-218.
 • Tannen, Deborah, Oral and literate strategies in spoken and written narratives, u: Language, Vol. 58, No. 1 (Mar., 1982), str. 1-21.
 • Titunik, Irwin R., The Problem of Skaz (Critique and Theory), u: Papers in Slavic Philology, vol. 1, 1977.
 • Titunik, Irwin R., Mixail Zoščenko and the Problem of skaz, u: California Clavic Studies, volume 6.
 • Trask, Robert Lawrence, Temeljni lingvistički pojmovi, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • Trudgill, Peter, Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society, Penguin Books, Harmondsworth, 1983.
 • Vidović, Dea, Super sastav je super sastav [intervju s Vladom Bulićem]
 • Vinogradov, Viktor, Problem skaza u stilistici, u: Polja, br. 458, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2009. (26. rujna 2010)
 • Visković, Velimir, U sjeni FAK-a, VBZ, Zagreb, 2006.
 • Vujičić, Mića, Raspad ekipe [intervju s Robertom Perišićem],
 • Vujičić, Mića, Jedna sasvim lična priča [intervju s Vladom Bulićem],
 • Weber, Jean Jacques, Towards contexualized stylistics: An overview, u: The Stylistics Reader. From Roman Jakobson to the present, ed. Jean Jacques Weber, Arnold, London – New York, 1996, str. 1-8.
 • Zima, Luka, Figure u našem narodnom pjesništvu, Globus, Zagreb, 1988.
 • Žanić, Ivo, Titlovanje Rana. Pokušaj načelnog pristupa, u: Hrvatski na uvjetnoj slobodi. Jezik, identitet i politika između Jugoslavije i Europe, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007, str. 18-49.
 • Žanić, Ivo, Kako bi trebali govoriti hrvatski magarci? O sociolingvistici animiranih filmova, Algoritam, Zagreb, 2009.
 • Žanić, Ivo, Purgerinjosi, tovarinjosi i leginjice – tvorbene inovacije u hrvatskim vernakularima