Pazi, stilem!

Reci to glasno

Reklamna kampanja Reci to glasno, u kojoj je raspisan natječaj za najbolje plakate s porukama građana, trajala je desetak dana. Svrha joj je bila promocija tvrtke Outdoor Akzent i reklamnih panoa kao moćnog i relevantnog medija. Kampanja je imala ogroman odjek – publika je kreirala preko deset tisuća plakata kojima su glasači dodijelili gotovo milijun glasova.

Ovdje donosimo izbor stilistički najzanimljivih slogana. Među njima su primjeri različitih stilskih figura, neologizmi, paradoksi i sentencije, ludičke parafraze izreka i motiva iz popularne kulture te grafostilemi. Slogani otkrivaju iznimnu jezičnu kreativnost i duhovitost svojih autora kao i nadahnutost grafiterskim i reklamnim diskurzom. Poruke koje su u njima uobličene dotiču se aktualnih pitanja hrvatske svakodnevice te polemiziraju s političkim, kulturnim i društvenim kontekstom u kojemu su nastale.

Soc realizam