E-biblioteka

Ivan Marković: O britkosti

O piscu

Ivan Marković (Zagreb, 1974) izvanredni je profesor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Napisao je Hrvatski pravopis (12007, 22008, s L. Badurina i K. Mićanovićem), Uvod u pridjev (2010), Uvod u jezičnu morfologiju (12012, 22013), Hrvatsku morfonologiju (12013, 22018), Hrvatski rječnik stopljenica (2016, s I. Klindić i I. Borković) te dvadesetak znanstvenih radova u periodici i zbornicima.

Sabrao je i priredio knjige tekstova Lj. Jonkea O hrvatskome jeziku (2005) i V. Anića Naličje kalupa (2009). Uređuje biblioteku Thesaurus izdavačke kuće Disput iz Zagreba.